Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

SuPers Paavola på Närvårdardagen 27.1: Arbetssäkerheten kritisk faktor för att hindra coronaspridning

Dela

I coronatider har arbetssäkerheten blivit ännu viktigare än tidigare. På många arbetsplatser inom social- och hälsovården och i den pedagogiska branschen är arbetet nämligen förknippat med stora risker. Om de anställda inte åtnjuter ordentlig arbetssäkerhet innebär det en fara för patienternas och klienternas säkerhet. I hanteringen av coronapandemin är det av central betydelse att effektiv skyddsutrustning finns att tillgå i tillräckliga mängder. – Ledningen måste mer aktivt än hittills engagera sig i att upprätthålla och främja en god arbetssäkerhet, säger ordföranden för Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer Silja Paavola. Nationella närvårdardagen firas onsdagen den 27 januari.

Arbetssäkerheten måste förverkligas överallt, den ska utgå från själva strategin, säger Paavola. Regelbundet måste man också diskutera säkerheten. Det saknas tydliga direktiv för verksamheten som samtliga anställda är informerade om. Problemet är ofta att man inte i tid och tillräckligt tydligt har informerat om att direktiven har ändrats. Ledningen måste höra arbetstagarna och faro- och riskbedömningen måste göras tillsammans med arbetstagarna. För närvarande är farobedömningen ytterst bristfällig.

I god arbetssäkerhet ingår bland annat hälsosäkerhet, tillräcklig personal, arbetsbörda och arbetsbeskrivning, hygieniska och trygga lokaler, arbetsergonomi och skiftautonomi. Allt detta ska vara i ordning redan under normala tider; så klarar man sig bättre också i kristid.

Ställvis har arbetstagarna fortfarande inte tillgång till skyddsutrustning i tillräckliga mängder, eller så är persedlarna inte tillräckligt effektiva. På vårdhem vårdas också coronapatienter eftersom klienterna vårdas i sina egna boendeenheter och inte flyttas till sjukhus för vård. Vid vård av coronapatienter ska skyddsutrustningen vara lika effektiv på vårdhem som på sjukhus. Alla ska vara tillräckligt väl skyddade, också vid vård i hemmet. Inom småbarnspedagogiken måste behovet av och möjligheterna till personligt skydd diskuteras mer än hittills.

Nu måste man ta väl hand om vårdarna så att de orkar och kan hålla vårt land på benen i dessa svåra tider, säger Paavola.

Vid dygnet runt-vård för äldre är det inte alltid möjligt att isolera coronapatienterna inom ett avgränsat område. Samma vårdare sköter coronapatienter och andra klienter. Detta kräver noggrann planering och kontinuerlig farobedömning. Arbetstagarna måste utan rädsla för repressalier kunna berätta om missförhållanden.

Vårdbranschens yrkesfolk behövs för att sköta såväl de coronasjuka som alla andra klienter och patienter. Behovet av tillräckligt skydd måste alltid vara tillgodosett. Karantändirektiven för arbetstagare som utsatts för smitta är fortfarande oklara. En justering av direktiven behövs. Ställvis tillämpas nämligen fortfarande så kallad anpassad karantän, som utgör en risk för både klienterna och de andra arbetstagarna. Anpassad karantän betyder att arbetstagaren är i arbete men inte får röra sig utanför hemmet på fritiden.

Nationella närvårdardagen har på initiativ av SuPer firats sedan 2009. Mer information om närvårdarutbildningen och närvårdarens arbete på www.superliitto.fi

Till SuPer hör 90 000 yrkesutbildade personer inom social- och hälsovårdsbranschen och utbildningsbranschen. De arbetar inom den offentliga och den privata sektorn.


Mer information:
SuPers ordförande Silja Paavola, 050 527 5085

Nyckelord

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
Ratamestarinkatu 12
00520 HELSINKI

09 2727 910http://www.superliitto.fi

Till SuPer hör 90 000 yrkesutbildade personer inom social- och hälsovårdsbranschen och utbildningsbranschen. De arbetar inom den offentliga och den privata sektorn.

 

 

Följ Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

SuPerin Paavola vaatii FFP2-standardoituja maskeja pakollisiksi vanhustenhoitoon2.2.2021 05:38:00 EETTiedote

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii vanhustenhoitoon tehokkaampia kasvomaskeja ja muita suojavarusteita. – Vanhustenhoidossa on epäonnistuttu suojaamaan riittävästi asiakkaita ja työntekijöitä. Monessa hoivakodissa tartuntoja on lukuisia, asiakkailla ja työntekijöillä. Varusteiden puute ei oikeuta työturvallisuuslainsäädännön rikkomiseen, Paavola kertoo. – Kasvomaskin tulee olla vanhustenhoidossa vähintään FFP2-standardoitu, jotta hoitotyötä voidaan tehdä turvallisesti

SuPerin Paavola lähihoitajapäivänä 27.1.: Työturvallisuus on kriittinen tekijä koronan leviämisen ehkäisemisessä26.1.2021 13:00:00 EETTiedote

Työturvallisuuden merkitys on korona-aikana korostunut entisestään, sillä työhön liittyy suuria riskejä monella sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan työpaikalla. Jos työntekijöiden työturvallisuus ei toteudu kunnolla, vaarantaa se potilas- ja asiakasturvallisuuden. Koronapandemian hoitamisessa keskeinen asia on oikeanlaisten ja tehokkaiden suojavarusteiden riittävä määrä. – Johdon on sitouduttava nykyistä aktiivisemmin ylläpitämään ja edistämään hyvää työturvallisuutta, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo. Kansallista lähihoitajapäivää vietetään keskiviikkona 27. tammikuuta.

SuPerin Paavola: Lähihoitajat hoitavat koronakriisiä vanhustenhoidossa17.12.2020 10:59:59 EETTiedote

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii lähihoitajille rahallista korvausta merkittävästä työstään koronakriisin hoitamisessa. Koronatartunnat ovat levinneet monessa hoivakodissa, mikä kuormittaa työntekijöitä. Jos korona leviää vanhustenhoidossa, seuraukset ovat helposti kohtalokkaat. Hoivakodissa koronaan sairastuva hoidetaan paikan päällä eikä häntä siirretä sairaalahoitoon. Myös kotihoidon rooli koronakriisin hoitamisessa on kriittinen ja jos kriisin hoidossa epäonnistutaan, kotihoidon asiakkaiden sairastumiset kuormittavat erikoissairaanhoitoa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum