Institutet för hälsa och välfärd THL

Svår värmebölja förutspås för de kommande dagarna – hetta är en hälsorisk särskilt för äldre och personer med kroniska sjukdomar

Dela

Man förutspår kraftig värmebölja under de kommande dagarna. Hett väder och värmeböljor kan orsaka allvarliga hälsoskador i synnerhet för äldre personer och personer som lider av kroniska sjukdomar. Även spädbarn och små barn, gravida samt personer som arbetar och idrottar under varma förhållanden utsätts för hettans skadliga effekter.

  • Under heta dagar är det bäst att undvika gassande sol och varma platser, samt onödig fysisk ansträngning. För att undvika vätske- och saltbrist på grund av svettning ska man dricka tillräckligt med vatten och även komma ihåg att äta.
  • Förutom att ta sig ett dopp är även svala duschar och kalla omslag goda metoder för att svalka sig. Det lönar sig också att klä sig lätt. Kom dock ihåg att skydda dig mot solens UV-strålning.
  • Det är bra att undvika alkohol vid hetta, eftersom det torkar ut kroppen. Om du dricker alkohol lönar det sig att dricka måttligt och hålla sig till svagare drycker samt komma ihåg att även dricka vatten.

Håll det svalt inomhus

För att förebygga hälsorisker vid varmt väder är det viktigt att försöka hålla en sval temperatur inomhus. Utöver hemmen är det skäl att fästa särskild uppmärksamhet vid svalkan inomhus på vårdinrättningar inom social- och hälsovården samt på dagvårdsplatser för barn, där man vårdar personer som hör till befolkningsgrupper som är känsliga för hetta.

”Skydda fönster mot solen dagtid till exempel med hjälp av gardiner eller persienner. Det lönar sig att stänga fönstren då utomhusluften är varmare än inomhusluften och att vädra inomhus på kvällen eller natten när utomhusluften har kylts ner”, säger THL:s forskare Virpi Kollanus.

Om utrymmena inomhus lätt blir varma lönar det sig särskilt för dem som hör till riskgruppen att överväga att skaffa en flyttbar kylare eller installera av en luftvärmepump. En fläkt kan också vara till nytta om luftens temperatur är under 35 grader. 

Om temperaturen blir mycket varm inomhus kan man tillbringa några timmar på någon annan sval plats, t.ex. i en skuggig park eller i en offentlig byggnad med luftkonditionering. Uppsök dock inte offentliga utrymmen om du har symptom som tyder på luftvägsinfektion.

Ta hand om dina närstående och uppsök vård vid behov

Vid värmebölja ska var och en se till sina närståendes välbefinnande. Man ska särskilt ta hand om äldre personer samt personer med grundsjukdomar eller nedsatt funktionsförmåga.

”Det lönar sig att dagligen kontakta dem som hör till riskgrupperna. Hjälp vid behov dina närstående att skydda sig mot hetta”, konstaterar Kollanus.

Hetta samt vätske- och saltbrist på grund av svettning kan leda till värmesjukdomar, såsom värmeutmattning. Symptom på värmeutmattning kan till exempel vara stark törst, kraftig svettning eller sval och fuktig hud, svaghet, huvudvärk, yrsel, irritation och illamående. Belastningen som hettan medför kan också förvärra symtomen på en kronisk sjukdom eller en allvarlig akut sjukdom. 

"De som lider av kroniska sjukdomar ska redan på förhand diskutera med den vårdande läkaren om hur hettan påverkar sjukdomen eller de medicineringar som används för att behandla den", säger Kollanus.

Om du får kraftiga symtom eller symtomen på en grundsjukdom förvärras tydligt ska du kontakta hälso- och sjukvården, i första hand per telefon (den egna hälsovårdscentralen, jouren eller Jourhjälpen tel. 116117). I brådskande situationer ska man ringa nödnumret 112.

Mer information

Värmebölja

Anvisningar för att förebygga hälsorisker i samband med värmebölja för befolkningen 

Skyddsåtgärder mot negativa hälsoeffekter av svår hetta i vårdinrättningar

Anvisningar för att förebygga hälsorisker i samband med värmebölja för daghem, skolor och andra som tar hand om barn 

Symtom och behandling av värmesjukdomar 

Sommarhälsa - svar på de vanligaste frågorna 

Virpi Kollanus (på plats 23.6)
Forskare
Institutet för hälsa och välfärd
Tel. 029 524 6392

Timo Lanki (på plats 27.6–1.7)
Ledande forskare
Institutet för hälsa och välfärd
Tel. 029 524 6326

Bilder

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Antalet fall av fästingburen hjärninflammation minskade en aning – det nationella vaccinationsprogrammet utvidgas till Sommaröarna i Esbo20.3.2023 10:00:00 EET | Tiedote

År 2022 anmäldes totalt 123 fall av fästingburen hjärninflammation till THL:s register över smittsamma sjukdomar. Det är något färre än toppåret 2021, då antalet fall var 148. Under tidigare år har det förekommit färre än hundra fall. "Trenden i antalet rapporterade TBE-fall har varit uppåtgående redan i över tio år. Detta förklaras av flera faktorer. Till exempel kan klimatförändringen och människornas medvetenhet om fästingburna sjukdomar förklara ökningen av antalet fall”, säger Henna Mäkelä, forskare vid THL. Enligt uppföljningsuppgifterna för 2018–2022 var incidensen av fästingburen hjärninflammation högst i kustregionernas kommuner, i Pargas (46 fall per 100 000 invånare), Gustavs (41/100 000), landskapet Åland (38/100 000) och Lojo (16/100 000). Så gott som alla personer som smittats har saknat vaccinationsskydd. Det är viktigt att se till att man har ett fullt vaccinationsskydd, särskilt om man bor i ett område som omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet. Nytt område

Vaccinationstäckningen bland småbarn är god i Finland – täckningen för vissa vaccin har dock sjunkit något14.3.2023 12:00:00 EET | Tiedote

Vaccinationstäckningen är fortfarande god i Finland när det gäller vaccin som ingår i vaccinationsprogrammet för barn. Täckningen för vissa vaccin har dock sjunkit något under de senaste två åren. De här uppgifterna framgår av det nationella vaccinationsregistret. Över 97 procent av barn födda år 2019 har fått det femvalenta vaccinet som skyddar mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och infektioner som orsakas av Hib-bakterien. Täckningen är något lägre bland barn födda 2019 och 2020 än i de tidigare åldersklasserna, då täckningen varit nästan 99 procent. I flera välfärdsområden når man dock fortfarande en täckning på 99 procent. Cirka 94 procent av de barn som föddes 2020 har fått den första dosen MPR-vaccin, som skyddar mot mässling, påssjuka och röda hund. Även på riksnivå har MPR-vaccinationstäckningen sjunkit långsamt under de senaste åren. I vissa välfärdsområden har täckningen dock hållits på en god nivå eller till och med stigit. "Orsakerna till att vaccinationstäckningen sju

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum