Sydänsairaalan potilasvirta-analyysi lyhensi potilaiden kulkumatkoja ja vapautti enemmän aikaa potilastyöhön uudessa sairaalassa

Jaa

Ennen kuin Tays Sydänsairaala muutti uusiin tiloihin Tampereen yliopistollisen sairaalan kampuksella vuonna 2018, uuden sairaalan suunnittelussa tärkeä tavoite oli sujuvan potilashoidon ja -turvallisuuden varmistaminen. Aiemmin eri rakennuksissa toimineiden erikoisalojen potilasvirran analysoimiseksi toteutettiin tutkimus, jonka ansiosta potilaiden siirto- ja kulkumatkat vähenivät uudessa sairaalassa jopa 33 % vuodessa.

Vuonna 2018 avatun uuden Sydänsairaalan toiminnan suunnittelu käynnistyi jo vuonna 2013, jolloin eri erikoisalojen – kardiologian, sydänkirurgian ja sydänanestesian – kesken toteutettiin potilasvirta-analyysi ja tilasuunnitelma. Potilasvirta-analyysi oli luonteva tapa hankkia tietoa potilasvirran senhetkisestä tilanteesta ja laatia sen pohjalta uusien tilojen ns. läheisyysranking. Läheisyysranking sisälsi prioriteetit, joiden perusteella päätoiminnot sijoitettiin toisiinsa nähden lähekkäin.

– Toteutimme potilasvirta-analyysin jo uuden sairaalan varhaisessa suunnitteluvaiheessa ennen arkkitehtisuunnittelun käynnistymistä. Analyysissä määrittelimme yhden vuoden ajalta potilaiden kulkureitit, kertoo SKA-Research Oy:n diplomi-insinööri Sauli Karvonen.

– Suurin osa aineistosta muodostui osastopotilaista, joita oli lähes 5600, ja jotka kulkivat eri prosessireittejä pitkin sairaalassa. Yhteensä osastopotilaiden siirtymisiä eri toimintojen välillä tapahtui 35962 vuodessa eli potilasvirrat muodostivat monimutkaisen virtausmallin.

Sujuvuutta monimutkaisiin kulkureitteihin

Uuden Sydänsairaalan tilojen sijoittelut toisiinsa nähden toteutettiin potilasvirta-analyysin tulosten perusteella. Jokaisen yksittäisen reitin matka laskettiin sekä vanhassa että uudessa Sydänsairaalassa, minkä jälkeen matkat summattiin. Sydänsairaalan muuton myötä potilaiden siirto- ja kulkumatkat vähenivät 1857 km vuodessa eli 33 %.

– Työntekijöiden kulkumatkat lyhenivät. Vuodeosastoilla kahden hoitaja-aseman systeemissä potilashuoneet ympäröivät hoitaja-aseman, jolloin etäisyydet potilashuoneista hoitaja-asemaan ja toisiin potilashuoneisiin minimoituvat. Koska kardiologian potilas viipyy sairaalassa tyypillisesti vain 1–2 vuorokautta, suunniteltiin 1 ja 2 hengen huoneita tarpeiden mukaan, mikä osaltaan lyhensi vuodeosastojen käytäviä ja sekä potilaiden että henkilökunnan kulkumatkoja, Karvonen luettelee.

– Ambulanssit saapuvat kellarikerrokseen, josta on suora hissiyhteys toimenpidesaleihin ja sydänvalvontaan. Sydänsairaalan sijoittaminen Taysin etupihalle mahdollistaa myös kiireettömien sydänpotilaiden suoran reitin pysäköintihallista, ratikkapysäkiltä ja saattoliikenteen pysäkiltä.

Sujuva hoitopolku vähentää riskejä

Tays Sydänsairaalasta suunnittelutyöhön osallistuneen anestesia- ja tehohoitopalvelujen palvelujohtaja, ylilääkäri Timo Porkkalan mukaan lyhyemmät potilassiirrot parantavat potilasturvallisuutta riskialttiimman siirtovaiheen lyhentyessä.

– Sairaalan suunnittelussa sijoitimme keskeiset kardiologisen ja sydän- ja rintaelinkirurgisen potilaan hoidossa tarvittavat toiminnot omiin kerroksiinsa. Kardiologisen potilaan päätoiminnot (sydänvalvonta, toimenpidesalit, päiväosasto, kardiologian vuodeosasto) sijoitettiin 2. kerrokseen, jossa syntyy Sydänsairaalan ylivoimaisesti suurin toimintojen välinen potilasvirta. Samasta syystä sydänkirurgisen potilaan päätoiminnot (leikkaussalit, sydänteho, sydänkirurgian vuodeosasto, röntgen) sijoitettiin 3. kerrokseen, Porkkala kertoo.

– Vuodeosastoilla työntekijöiden kulkumatkojen minimointi vähentää niihin käytettyä aikaa työpäivästä, jolloin varsinaiseen potilashoitoon jää enemmän aikaa. Se tukee paitsi potilastyötä, myös työhyvinvointia. Lyhyemmät etäisyydet tukevat tiimityötä ja helpottavat sekä oman osaston että vierekkäisten toimintojen välistä kommunikointia.

Tuottavuus lisää myös hoidon vaikuttavuutta

Julkisen terveydenhuollon tuottavuuden nostaminen on yksi terveydenhuoltomme haasteista. Lyhyemmät etäisyydet ovat osaltaan tukeneet uuden Sydänsairaalan suotuisaa tuottavuuskehitystä. Uuden sairaalan käyttöönoton myötä Sydänsairaala on jo nyt saavuttanut aiempaa korkeamman tuottavuustason.

Tutkimuksen tekijä ja potilasvirta-analyysi -menetelmän kehittäjä on SKA-Research Oy:n diplomi-insinööri ja toimitusjohtaja Sauli Karvonen. Sydänsairaalan analyysiin perustuva tutkimus on julkaistu kansainvälisessä Health Environments Research & Design Journal -julkaisussa (“Patient-Flow Analysis for Planninga Focused Hospital Layout:Tampere Heart Hospital Case”). Muut tutkimuksen kirjoittajat ovat Tays Sydänsairaalan sairaalajohtaja Markku Eskola ja anestesia- ja tehohoitopalvelujen palvelujohtaja Timo Porkkala sekä Sydänsairaalan varatoimitusjohtaja Aki Haukilahti.

Linkki tutkimukseen: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/19375867221086199

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja:

Sauli Karvonen
M.Sc.(Eng.), Managing Director
SKA-Research Oy
p. 050 598 4282
sauli.karvonen@skaresearch.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

SKA-Research Oy
Länsiranta 27
Veikkola, Kirkkonummi

http://www.skaresearch.fi