Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Sydvästra Finlands regionala beredskapskommitté intensifierar samarbetet med anledning av Ukrainakrisen

Dela

Sydvästra Finlands regionala beredskapskommitté behandlade konsekvenserna av läget i Ukraina under aprilmötet. Under mötet bedömdes både säkerhets- och försörjningsberedskapsläget och belastningen som flyktingarnas servicebehov innebär för kommunerna i regionen.

Beredskapskommitténs sammankomster är en del av samhällets beredskapssystem, som bevarar samhällets förmåga att fungera i olika säkerhetslägen. Vid störningssituationer effektiveras myndighetsnätverkens inbördes verksamhet och samarbetet intensifieras. Medborgarna kan lita på att i förväg planerade verksamhetsmodeller verkligen fungerar vid störnings- och krissituationer.

Under mötet fick beredskapskommittén lägesöversikter från kriget i Ukraina och hur det återspeglas i Finland av representanter för Försvarshögskolan och Migrationsverket. Att förutse krissituationer och i praktiken öva fiktiva situationer är det bästa sättet att förbereda sig för störningssituationer med tanke på samhället. Därför ordnar regionförvaltningsverket regionala beredskapsövningar med temat befolkningsskydd, på våren i Satakunta och på hösten i Egentliga Finland.

Hanteringen av flyktinginvandringen kräver gott myndighetssamarbete

Kriget i Ukraina har tvingat miljoner människor från sina hem och vissa har flytt kriget till Finland. Huvudansvaret för hanteringen av flyktingsituationen ligger hos Migrationsverket, men också andra aktörer har uppgifter i det här läget.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har tillsatt samarbetsgrupper i landskapen som ska stöda Migrationsverket. I dem samordnar kommuner, organisationer och myndigheter åtgärderna som krävs vid massiv flyktinginvandring, berättade Ilkka Horelli, direktör för ansvarsområdet räddningsväsendet och beredskapen vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

I kommunerna ökar många olika servicebehov med anledning av flyktinginvandringen. Resurser behövs för såväl småbarnspedagogik, undervisning, studier, sysselsättning och inkvartering som ordnandet av social- och tolktjänster. Hittills har alla flyktingar inkvarterats i mottagningscentraler eller privat inkvartering samt hänvisats till hälso- och sjukvårdstjänster. Nästan hälften av alla är minderåriga och vissa av barnen har redan kunnat börja gå i skola. Hälso- och sjukvårdsmyndigheterna följer med risken för att smittsamma sjukdomar sprids, exempelvis polio, mässling och tuberkulos.

Polisen i Sydvästra Finland tog i mars emot mer än 3000 ansökningar om tillfälligt skydd, men enligt polisen och Migrationsverket har det dagliga antalet flyktingar från Ukraina redan börjat minska.

Försörjningsberedskapen är stabil

Viktiga med tanke på försörjningsberedskapen är fungerande kritisk infrastruktur och tryggandet av offentliga tjänster. Representanter för regionförvaltningsverket och NTM-centralerna gav en översikt över försörjningsberedskapen i regionen. Aktuellt är nu att följa upp tillgången till råvaror och komponenter, prisökningen för bränsle och gödsel och ökningen av kostnaderna inom primärproduktionen. I övrigt är läget stabilt och som förut.

Toppen av coronaepidemin är förbi

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt rapporterade att toppen av covidsmittor verkar vara passerad i regionen. Incidensen och sjukhusvårdperioderna minskar, även om det i mars fanns flest avlidna under hela epidemin och liknande siffror förväntas ännu i april.

Vid stävjandet av epidemin poängteras var och ens ansvar för hälsosäkert beteende. Det är alltså fortsättningsvis bra att hålla säkert avstånd och använda munskydd i utrymmen med mycket folk, vaccinera sig mot sjukdomen, se till god hand- och hosthygien och att stanna hemma när man har symtom.

För press och media

Mer information

Sydvästra Finlands beredskapskommitténs uppgift är att upprätthålla en regional säkerhetslägesbild, fungera som sammanställande organ för beredskapen samt främja regional och lokal säkerhetsplanering och säkerhetssamarbete. Sydvästra Finlands beredskapskommitté kallas samman av regionförvaltningsverket och i kommittén ingår centrala myndigheter och aktörer i landskapen Egentliga Finland och Satakunta, till exempel representanter för Försvarsmakten, polisen, räddningsverken och gränsbevakningsväsendet och representanter för sjukvårdsdistrikten, kyrkan och organisationer.

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket rekommenderar strängare villkor än vad lagen kräver för införsel av rescuehundar från den inre marknaden - betydligt större rabiesrisk på grund av kriget i Ukraina19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

På grund av kriget i Ukraina har många ukrainska hemlösa hundar förts till ett EU-grannland. Hundarna har kunnat id-märkas med dessa länders mikrochip. Det här gör det svårare att på ett tillförlitligt sätt säkerställa hundens ursprung. Rabiesläget i Ukraina är dåligt, och hemlösa hundar är förknippade med en stor rabiesrisk. När man inte med säkerhet känner till en rescuehunds ursprung finns det en ökad risk för rabiesspridning vid införsel av dessa hundar.

Aluehallintovirasto suosittelee lakia tiukempia vaatimuksia rescuekoirien sisämarkkinatuontiin – rabiesriski merkittävästi kasvanut Ukrainan sodan vuoksi19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Ukrainan sodan vuoksi ukrainalaisia kulkukoiria on tuotu runsaasti EU-alueella oleviin naapurimaihin, ja koirat on voitu tunnistusmerkitä näiden maiden mikrosiruilla. Toiminta vaikeuttaa koiran alkuperän luotettavaa varmistamista. Ukrainassa rabiestilanne on huono, ja kulkukoirissa rabiesriski on suuri. Kun rescuekoiran alkuperä ei ole luotettavasti tiedossa, niiden maahantuonti aiheuttaa kohonneen riskin rabieksen leviämiselle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum