Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för april: I april minskade arbetslösheten och antalet lediga arbetsplatser ökade, men långtidsarbetslösheten ökade fortsättningsvis (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av april sammanlagt 8 555 arbetslösa arbetssökande. Det är 4 938 färre (-36,6 %) än för ett år sedan, i början av coronaviruspandemin. Jämfört med föregående månad minskade antalet arbetslösa med 533. I hela landet minskade arbetslösheten i genomsnitt med 26,5 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var fortfarande den lägsta i Finland (7,6 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,1 %.

I slutet av april var antalet heltidspermitterade 1 329 dvs. 4 451 färre än för ett år sedan (-77,0 %). Det fanns 704 arbetssökande med förkortad arbetsvecka, vilket är 239 personer (-25,3 %) färre än ett år tidigare.

Arbetslösheten minskade i alla yrkesgrupper, på alla utbildningsnivåer, i nästan alla yrkesgrupper och i nästan alla kommuner, men långtidsarbetslösheten fortsatte att öka

Antalet arbetslösa minskade i alla åldersgrupper, mest i åldersgruppen för 35-39 -åriga (-45,1 %). Mest arbetslösa (1 199) fanns det i åldersgruppen för 60-64 -åriga. Antalet arbetslösa arbetssökande under 25 år var 1 066, vilket är 680 färre än för ett år sedan och 96 färre än under föregående månad. Antalet arbetslösa i åldersgruppen 25-29 år var 930, vilket är 622 färre än ett år tidigare. Arbetslösheten minskade på alla utbildningsnivåer, mest bland dem som avlagt examen på andra stadiet. Arbetslösheten minskade i alla andra yrkesgrupper förutom bland militärer, mest i yrkesgruppen för service- och försäljningspersonal (-1 105). Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var lägst i Larsmo (2,3 %) och störst i Lestijärvi (11,6 %). Arbetslöshetsgraden i Vasa var 9,9 %, i Karleby 9,4 % och i Jakobstad 7,8 %.

Långtidsarbetslösheten ökade med 790 personer jämfört med året innan (+ 44,1 %): i slutet av april fanns det 2 583 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Av de långtidsarbetslösa hade 988 (+196) varit arbetslösa utan avbrott i mer än två år.

Antalet lediga arbetsplatser ökade betydligt jämfört med föregående år

Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under april månad 2 836 nya lediga jobb, vilket är 1 322 (+ 87,3 %) fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Under april fanns det totalt 6 544 lediga arbetsplatser, vilket var 2 506 platser (+61,9 %) fler än för ett år sedan. Antalet nya lediga arbetsplatser ökade i nästan alla yrkesgrupper, mest i yrkesgruppen för specialister (+ 351).

- Det har även funnits gott om sommarjobbsplatser i sökning denna vår. De största rekryteringarna har redan gjorts, men fortfarande finns det en stor mängd sommarjobbsplatser i sökning inom vårt verksamhetsområde. Det är främst inom vård-, försäljnings-, service- och industribranscher som det ännu söks sommararbetare, berättar direktör Mika Palosaari från Österbottens TE-byrå.

Aktiveringsgraden ökade jämfört med situationen året innan

I april deltog 4 800 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden. Detta är 441 fler än ett år tidigare och 110 fler än under föregående månad. Aktiveringsgraden var 35,9 % i slutet av april, när den för ett år tidigare var 24,4 %.

- Det är mycket glädjande att aktiveringsgraden och det ökade deltagandet i tjänster fortsättningsvis ökar, den positiva trenden i aktiviteten märktes redan senaste månad. Det torde påvisa att coronaviruset har minskat sitt grepp och det har varit möjligt att utföra olika åtgärder, konstaterar Mika Palosaari.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

NTM-centralen i Österbotten ger varje månad ut en sysselsättningsöversikt för regionen. Sysselsättningsöversiktens uppgifter grundar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken berättar om arbets- och näringsbyråernas arbetssökande kunder, lediga platser som arbetsgivarna anmäler till arbets- och näringsbyråerna och arbetskraftspolitiska åtgärder. Arbets- och näringsministeriet ger ut en sysselsättningsöversikt för hela landet och NTM-centralerna sammanställer de regionala sysselsättningsöversikterna.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikten för augusti månad: Arbetslösheten inom området för NTM-centralen i Österbotten minskade i augusti till samma nivå som före coronapandemin (Österbotten, Mellersta Österbotten)21.9.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom området för NTM-centralen i Österbotten fanns det i slutet av augusti sammanlagt 7 390 arbetslösa arbetssökande. Det är 3 104 färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i augusti 2 216 färre än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom området för NTM-centralen i Österbotten är den näst lägsta i Fastlandsfinland (6,5 %). Motsvarande andel i hela landet är 10,7 %. Jämfört med juli månad minskade arbetslöshetsgraden med 2,0 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och i hela landet med 1,6 procentenheter. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Elokuun työllisyyskatsaus: Työttömyys laski elokuussa koronaa edeltäneelle tasolle Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)21.9.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella oli elokuun lopussa yhteensä 7390 työtöntä työnhakijaa. Se on 3104 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli elokuussa 2216 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-Suomen toiseksi alhaisin (6,5 %). Koko maassa vastaava osuus on 10,7 %. Heinäkuuhun verrattuna työttömyysaste vähentyi 2,0 prosenttiyksikköä Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella ja 1,6 prosenttiyksikköä koko maassa. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Bristen på experter inom området för NTM-centralen försöker man underlätta genom internationell arbetskraft – rekryteringar görs i samarbete (Österbotten, Mellersta Österbotten)16.9.2021 06:00:00 EEST | Tiedote

I Österbotten och i Mellersta Österbotten har man redan identifierat brist på experter inom olika branscher och i olika yrken. Inom området för NTM-centralen i Österbotten främjas sysselsättningen bland internationella experter över kommun- och organisationsgränser. Företag och internationella experter möts på det virtuella rekryteringsevenemanget Talent Coastline Match&Catch den 29 september.

Pohjanmaan ELY-keskusalueen osaajapulaan haetaan helpotusta kansainvälisestä työvoimasta – rekrytointeja edistetään yhteistyössä (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)16.9.2021 06:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla on jo pitkään tunnistettu osaajapula eri toimi- ja ammattialoilla. Pohjanmaan ELY-keskusalueella kansainvälisten osaajien työllistymistä edistetään yli kunta- ja organisaatiorajojen. Syyskuussa yritykset kohtaavat kansainvälisiä osaajia Talent Coastline Match&Catch virtuaalisessa rekrytointitapahtumassa 29. syyskuuta.

Företagen i Österbottens NTM-centrals område har under det gångna året satsat på att förbättra konkurrenskraften och digitaliseringen samt utveckla kompetensen (Österbotten, Mellersta Österbotten)9.9.2021 06:01:00 EEST | Tiedote

Coronapandemin är inte över ännu, men investeringar har intresserat företagen. Enligt den senaste SMF-företagsbarometern verkar de allmänna konjunktursiffrorna uppmuntrande och företagen ser mer förhoppningsfullt än tidigare på framtiden. Sysselsättningsläget på Österbottens NTM-centrals område är bland landets bästa och antalet nya lediga jobb har fördubblats jämfört med året innan.

Pohjanmaan ELY-keskusalueen yritykset ovat investoineet kuluneen vuoden aikana kilpailukyvyn ja digitalisaation parantamiseen sekä osaamisen kehittämiseen (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)9.9.2021 06:00:00 EEST | Tiedote

Koronapandemia ei ole väistynyt, mutta investoinnit ovat kiinnostaneet yrityksiä. Tuoreen pk-yritysbarometrin mukaan yleiset suhdanneluvut ovat rohkaisevia ja yritykset suhtautuvat tulevaisuuteen aiempaa toiveikkaammin. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työllisyystilanne on maan parhaita, ja uusia työpaikkoja on kaksinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum