Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för april månad: Antalet lediga arbetsplatser ökar fortsättningsvis (Österbotten,Mellersta Österbotten)

Dela
Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av april sammanlagt 6 329 arbetslösa arbetssökande. Detta är 2 226 (- 26,0 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i april 232 färre än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften är den lägsta i Fastlandsfinland, 5,6 %, när motsvarande andel i hela landet är 9,1 %. Nya lediga arbetsplatser anmäldes i april 645 fler (+ 22,7 %) än vid motsvarande tid i fjol, sammanlagt 3 481. Under april månad fanns det totalt 13 292 arbetsplatser, vilket var 6 738 (+ 102,8 %) arbetsplatser fler än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 558 personer (- 22,7 %) jämfört med förra året. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i alla ekonomiska regioner inom området för NTM-centralen i Österbotten. Sydösterbotten hade fortsättningsvis den lägsta arbetslöshetsgraden på 3,6 %. Arbetslösheten minskade mest i Vasa ekonomiska region, med 1 346 personer (- 31 %). I Karleby ekonomiska region minskade arbetslösheten med 464 personer (- 21 %) och i Jakobstadsregionen med 271 personer (- 24 %).  

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i alla åldersgrupper. Kvantitativt sett var minskningen störst i åldersgruppen för 20–24-åriga, 337 personer färre (- 39 %) än föregående år. I slutet av april fanns det 656 arbetslösa arbetssökande under 25 år, vilket är 410 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol och 66 färre än under föregående månad. Antalet arbetslösa över 50 år var 2 529 och det är 40 % av alla arbetslösa arbetssökande. Av de arbetslösa arbetssökandena var 61 % män och 39 % kvinnor. Andelen män ökade en aning jämfört med förra året. 

I slutet av april fanns det 2 025 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Detta är 558 färre än ett år tidigare och 81 färre än under föregående månad. Av de långtidsarbetslösa hade 1 132, dvs. 144 fler än i fjol, varit arbetslösa utan avbrott i mer än två år. 

I april fanns det fortsättningsvis gott om lediga arbetsplatser inom området för NTM-centralen i Österbotten. Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under april månad 3 481 nya arbetsplatser, vilket är 645 fler (+ 22,7 %) än vid motsvarande tid i fjol. Under april fanns det totalt 13 292 lediga arbetsplatser, vilket var 6 738 platser (+ 102,8 %) fler än för ett år sedan. Jämfört med året innan ökade antalet nya lediga arbetsplatser i nästan alla yrkesgrupper, kvantitativt sett mest i yrkesgruppen för service- och försäljningspersonal (+ 427). 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

NTM-centralen i Österbotten ger varje månad ut en sysselsättningsöversikt för regionen. Sysselsättningsöversiktens uppgifter grundar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken berättar om arbets- och näringsbyråernas arbetssökande kunder, lediga platser som arbetsgivarna anmäler till arbets- och näringsbyråerna och arbetskraftspolitiska åtgärder. Arbets- och näringsministeriet ger ut en sysselsättningsöversikt för hela landet och NTM-centralerna sammanställer de regionala sysselsättningsöversikterna.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Regionala utvecklingsutsikter: de österbottniska företagen investerar i framtiden med rekordfart, trots att bristen på arbetskraft fortsätter att vara svår (Österbotten, Mellersta Österbotten)25.5.2023 09:45:00 EEST | Tiedote

Arbets- och näringsministeriet har gett ut översikten Regionala utvecklingsutsikter som granskar nuläget inom näringslivet och sysselsättningen samt utsikterna för den närmaste framtiden i landskapen. I Österbotten och i Mellersta Österbotten sker en historiskt stor investeringsboom och sysselsättningsläget i landskapen är utmärkt, men vyerna blir dystrare på grund av den svåra bristen på arbetskraft och svängningarna i världsekonomin.

Alueelliset kehitysnäkymät: pohjalaisyritykset investoivat tulevaan ennätystahdilla, vaikka työvoimapula jatkuu vaikeana (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)25.5.2023 09:45:00 EEST | Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksen, jossa tarkastellaan maakuntien elinkeinoelämän ja työllisyyden nykytilaa ja lähitulevaisuuden näkymiä. Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla on käynnissä historiallisen suuri investointibuumi ja maakuntien työllisyystilanne on erinomainen, mutta tunnelmia synkentävät vaikea työvoimapula sekä maailmantalouden ailahtelut.

Sysselsättningsöversikten för april månad: Fortsättningsvis den lägsta arbetslösheten i Fastlandsfinland inom området för Österbottens NTM- central (Österbotten, Mellersta Österbotten)24.5.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av april sammanlagt 6 783 arbetslösa arbetssökande. Det är 454 (+ 7,2 %) mer än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i april 237 fler än i mars månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom området för NTM-centralen i Österbotten är den lägsta i Fastlandsfinland, 6,0 %. Motsvarande andel i hela landet var 9,3 %. Antalet heltidspermitterade var 693, dvs. 87 fler än ett år tidigare (+14,4 %). Antalet nya lediga arbetsplatser var i april 1 092 (- 31,4 %) färre än för ett år sedan. Under april månad fanns det sammanlagt 8 629 arbetsplatser, vilket var 4 663 (- 35,1 %) arbetsplatser färre än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 88 personer jämfört med situationen året innan (- 4,3 %). Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Huhtikuun työllisyyskatsaus: Pohjanmaan ELY-keskusalueella edelleen Manner-Suomen alhaisin työttömyys (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)24.5.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli huhtikuun lopussa yhteensä 6 783 työtöntä työnhakijaa. Se on 454 (+ 7,2 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli huhtikuussa 237 enemmän kuin maaliskuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Manner-Suomen alhaisin, 6,0 %. Koko maassa vastaava osuus oli 9,3 %. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 693 eli 87 enemmän kuin vuotta aikaisemmin (+ 14,4 %). Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena huhtikuussa 1 092 (- 31,4 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Huhtikuun aikana avoinna oli yhteensä 8 629 työpaikkaa, mikä oli 4 663 (- 35,1 %) työpaikkaa vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 88 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (- 4,3 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

För att få kunnig arbetskraft aktiverar NTM-centralområdena i Södra Österbotten och Österbotten sitt samarbete genom att utarbeta en gemensam regional riktlinje för arbetstillstånd (Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten)9.5.2023 15:00:00 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Södra Österbotten och NTM-centralen i Österbotten har bestämt sig för att i fortsättningen utarbeta en gemensam regional riktlinje för arbetstillstånd. Det är frågan om en naturlig pendlingsregion och den gemensamma riktlinjen gällande arbetstillstånd aktiverar samarbetet mellan områdena allt mera för att främja tillgången på kunnig arbetskraft. I riktlinjen för arbetstillståndet ingår nästan 50 yrkesbenämningar och den är i kraft under tiden 8.5-7.11.2023.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum