Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för april månad: Antalet lediga arbetsplatser ökar fortsättningsvis (Österbotten,Mellersta Österbotten)

Dela

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av april sammanlagt 6 329 arbetslösa arbetssökande. Detta är 2 226 (- 26,0 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i april 232 färre än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften är den lägsta i Fastlandsfinland, 5,6 %, när motsvarande andel i hela landet är 9,1 %. Nya lediga arbetsplatser anmäldes i april 645 fler (+ 22,7 %) än vid motsvarande tid i fjol, sammanlagt 3 481. Under april månad fanns det totalt 13 292 arbetsplatser, vilket var 6 738 (+ 102,8 %) arbetsplatser fler än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 558 personer (- 22,7 %) jämfört med förra året. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i alla ekonomiska regioner inom området för NTM-centralen i Österbotten. Sydösterbotten hade fortsättningsvis den lägsta arbetslöshetsgraden på 3,6 %. Arbetslösheten minskade mest i Vasa ekonomiska region, med 1 346 personer (- 31 %). I Karleby ekonomiska region minskade arbetslösheten med 464 personer (- 21 %) och i Jakobstadsregionen med 271 personer (- 24 %).  

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i alla åldersgrupper. Kvantitativt sett var minskningen störst i åldersgruppen för 20–24-åriga, 337 personer färre (- 39 %) än föregående år. I slutet av april fanns det 656 arbetslösa arbetssökande under 25 år, vilket är 410 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol och 66 färre än under föregående månad. Antalet arbetslösa över 50 år var 2 529 och det är 40 % av alla arbetslösa arbetssökande. Av de arbetslösa arbetssökandena var 61 % män och 39 % kvinnor. Andelen män ökade en aning jämfört med förra året. 

I slutet av april fanns det 2 025 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Detta är 558 färre än ett år tidigare och 81 färre än under föregående månad. Av de långtidsarbetslösa hade 1 132, dvs. 144 fler än i fjol, varit arbetslösa utan avbrott i mer än två år. 

I april fanns det fortsättningsvis gott om lediga arbetsplatser inom området för NTM-centralen i Österbotten. Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under april månad 3 481 nya arbetsplatser, vilket är 645 fler (+ 22,7 %) än vid motsvarande tid i fjol. Under april fanns det totalt 13 292 lediga arbetsplatser, vilket var 6 738 platser (+ 102,8 %) fler än för ett år sedan. Jämfört med året innan ökade antalet nya lediga arbetsplatser i nästan alla yrkesgrupper, kvantitativt sett mest i yrkesgruppen för service- och försäljningspersonal (+ 427). 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

NTM-centralen i Österbotten ger varje månad ut en sysselsättningsöversikt för regionen. Sysselsättningsöversiktens uppgifter grundar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken berättar om arbets- och näringsbyråernas arbetssökande kunder, lediga platser som arbetsgivarna anmäler till arbets- och näringsbyråerna och arbetskraftspolitiska åtgärder. Arbets- och näringsministeriet ger ut en sysselsättningsöversikt för hela landet och NTM-centralerna sammanställer de regionala sysselsättningsöversikterna.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för maj månad: Antalet arbetslösa är fortsättningsvis den lägsta i Fastlandsfinland (Österbotten, Mellersta Österbotten)21.6.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av maj sammanlagt 6 085 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 131 (- 25,9 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i maj 244 färre än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften är den lägsta i Fastlandsfinland, 5,4 %, när motsvarande andel i hela landet är 8,9 %. Nya lediga arbetsplatser anmäldes i maj 237 fler (+ 7,4 %) än vid motsvarande tid i fjol, sammanlagt 3 443. Under maj fanns det totalt 9 052 lediga arbetsplatser, vilket var 2 879 (+ 46,6 %) arbetsplatser fler än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 595 personer (- 22,9 %) jämfört med förra året. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Toukokuun työllisyyskatsaus: Työttömien määrä jälleen Manner-Suomen alhaisin (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)21.6.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli toukokuun lopussa yhteensä 6 085 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 131 (- 25,9 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli toukokuussa 244 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Manner-Suomen alhaisin, 5,4 %, kun koko maan vastaava osuus on 8,9 %. Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena toukokuussa 237 enemmän (+ 7,4 %) kuin vuotta aikaisemmin, yhteensä 3 443. Toukokuun aikana avoinna oli yhteensä 9 052 työpaikkaa, mikä oli 2 879 (+ 46,6 %) työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 595 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (- 22,9 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Huhtikuun työllisyyskatsaus: Avointen työpaikkojen määrä kasvaa edelleen (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)24.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli huhtikuun lopussa yhteensä 6 329 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 226 (- 26,0 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli huhtikuussa 232 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-Suomen alhaisin, 5,6 %, kun koko maan vastaava osuus on 9,1 %. Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena huhtikuussa 645 enemmän (+ 22,7 %) kuin vuotta aikaisemmin, yhteensä 3 481. Huhtikuun aikana avoinna oli yhteensä 13 292 työpaikkaa, mikä oli 6 738 (+ 102,8 %) työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 558 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (- 22,7 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Regionala utvecklingsutsikter: De förhöjda priserna, tillgångsproblemen samt bristen på arbetskraft bromsar utvecklingen vid företagen inom området för Österbotten och Mellersta Österbotten10.5.2022 12:03:00 EEST | Tiedote

Näringslivet är livligt i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten, men konjunkturförväntningarna har blivit dämpade under vintern. I och med krisen i Ukraina finns det instabilitet på marknaden, varför till exempel industriföretag som är beroende av internationell handel är i en speciellt osäker situation. Företagens verksamhet försvåras speciellt av prisförhöjningar gällande energi, råmaterial och komponenter samt tillgångsproblem. Problemen berör flera olika branscher, och till exempel inom primärproduktionen har de ökade kostnaderna kombinerade med de låga producentpricer orsakat en lönsamhetskris.

Alueelliset kehitysnäkymät: Kohonneet hinnat, saatavuusongelmat sekä työvoimapula jarruttavat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueen yritysten kehittymistä10.5.2022 12:03:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa elinkeinoelämä on pirteää, mutta suhdanneodotukset ovat talven aikana vaimentuneet. Ukrainan kriisin myötä markkinoilla on epävakautta, minkä vuoksi esimerkiksi kansainvälisestä kaupasta riippuvaiset teollisuusyritykset ovat erityisen epävarmassa tilanteessa. Yritysten toimintaa vaikeuttavat etenkin energian, raaka-aineiden ja komponenttien hinnannousut sekä saatavuusongelmat. Ongelmat koskettavat useita eri toimialoja, ja esimerkiksi alkutuotannossa kasvaneet kustannukset yhdistettynä alhaisiin tuottajahintoihin ovat aiheuttaneet kannattavuuskriisin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum