Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för augusti månad: Arbetslösheten minskar i alla åldersgrupper och ekonomiska regioner (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av augusti sammanlagt 6 363 arbetslösa arbetssökande. Det är 1 027 (- 13,9 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i augusti 1 727 färre än i juli. Arbetslösheten minskade med 13,9 % inom området för NTM-centralen i Österbotten jämfört med situationen året innan. I hela landet minskade arbetslösheten i genomsnitt med 14,9 %, mest i Nyland (-19,8 %). Antalet nya lediga arbetsplatser i augusti var 213 (+7,9 %) fler än ett år tidigare. Under augusti fanns det totalt 7 361 lediga arbetsplatser, vilket var 2 565 (+ 53,5 %) arbetsplatser fler än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 617 personer (- 24,1 %) jämfört med förra året. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i nästan alla åldersgrupper.
Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i nästan alla åldersgrupper.

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i alla ekonomiska regioner inom området för NTM-centralen i Österbotten. Sydösterbotten hade den lägsta arbetslöshetsgraden (4,0 %). Arbetslösheten minskade mest i Vasa ekonomiska region, med 693 personer (- 19 %). I Karleby ekonomiska region minskade arbetslösheten med 209 personer (- 10 %) och i Jakobstadsregionen med 122 personer (- 12 %). Arbetslöshetsgraden i Vasa var 6,9 %, i Karleby 7,5 % och i Jakobstad 6,6 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var lägst i Pedersöre (1,8 %) kommun.  

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i nästan alla åldersgrupper. Kvantitativt sett var minskningen störst i åldersgruppen för 60–64-åriga (- 158 personer). I slutet av augusti fanns det 732 arbetslösa arbetssökande under 25 år, vilket är 147 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol och 207 färre än under föregående månad. Antalet arbetslösa i åldersgruppen 25–29 år minskade med 109 personer jämfört med situationen året innan till 667 arbetslösa. Antalet arbetslösa över 50 år var 2 398, dvs. 455 färre än för ett år sedan (38 % av alla arbetslösa arbetssökande). Största andelen arbetslösa arbetssökande fanns det i åldersgruppen för 60–64-åriga (990 personer). 

 I slutet av augusti fanns det 1 984 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Detta är 617 färre än ett år tidigare och 52 färre än under juli. Av de långtidsarbetslösa hade 1 108, dvs. 41 fler än i fjol, varit arbetslösa utan avbrott i mer än två år.  

- När arbetslösheten är på låg nivå, har företagen allt mera utmaningar för att hitta lämplig arbetskraft. En lösning på detta problem är RekryteringsUtbildning. Den är en utbildning som ordnas i samarbete med företaget, utgående från företagets behov. Både företagen och arbetssökande som deltagit i RekryteringsUtbildning har goda erfarenheter av den och deras popularitet har ökat mycket under de senaste två åren, berättar Hanna Auronen, chef för arbetslivs- och kompetensenheten.

Antalet lediga arbetsplatser ökar fortsättningsvis  


Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under augusti månad 2 912 nya lediga jobb, vilket är 213 (+7,9 %) fler än vid motsvarande tid i fjol. Under augusti fanns det totalt 7 361 arbetsplatser, vilket var 2 565 platser (+53,5 %) fler än för ett år sedan.  Jämfört med året innan ökade antalet nya lediga arbetsplatser kvantitativt sett mest i yrkesgruppen för process- och transportarbetare (+150). Antalet lediga arbetsplatser minskade mest i yrkesgruppen för övriga arbetstagare (­- 65). 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i nästan alla åldersgrupper.
Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i nästan alla åldersgrupper.
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

NTM-centralen i Österbotten ger varje månad ut en sysselsättningsöversikt för regionen. Sysselsättningsöversiktens uppgifter grundar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken berättar om arbets- och näringsbyråernas arbetssökande kunder, lediga platser som arbetsgivarna anmäler till arbets- och näringsbyråerna och arbetskraftspolitiska åtgärder. Arbets- och näringsministeriet ger ut en sysselsättningsöversikt för hela landet och NTM-centralerna sammanställer de regionala sysselsättningsöversikterna.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Työllisyyskatsaus elokuu: Työttömyys pienenee kaikissa ikäluokissa ja seutukunnissa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)20.9.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli elokuun lopussa yhteensä 6 363 työtöntä työnhakijaa. Se on 1 027 (- 13,9 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli elokuussa 1 727 vähemmän kuin heinäkuussa. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella työttömyys pienentyi 13,9 % vuodentakaisesta. Koko maassa työttömyys pienentyi keskimäärin 14,9 %, eniten Uudellamaalla (-19,8 %). Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena elokuussa 213 (+7,9 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Elokuun aikana avoinna oli yhteensä 7 361 työpaikkaa, mikä oli 2 565 (+ 53,5 %) työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 617 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (- 24,1 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Stigande kostnader och osäkerhet till följd av kriget i Ukraina försvårar verksamheten för små och medelstora företag i Österbotten och Mellersta Österbotten7.9.2022 09:45:00 EEST | Tiedote

Två gånger om året låter Företagarna i Finland, arbets- och näringsministeriet och Finnvera utföra SMF-företagsbarometern för att kartlägga små och medelstora företags ekonomiska ställning. Hösten 2022 bedömde de företag som på Österbotten NTM-centrals område besvarade barometern att konjunkturutsikterna försämras något (saldotal -6) under den närmaste året.

Kohoavat kustannukset ja Ukrainan sodan tuoma epävarmuus vaikeuttavat pk-yritysten toimintaa Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla7.9.2022 09:45:00 EEST | Tiedote

Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö ja Finnvera laativat kahdesti vuodessa pienten ja keskisuurten yritysten taloudellista asemaa kartoittavan Pk-yritysbarometrin. Syksyllä 2022 Pohjanmaan ELY-keskusalueella Pk-yritysbarometriin vastanneet yritykset arvioivat suhdannenäkymien heikkenevän jonkin verran (saldoluku -6) lähimmän vuoden aikana.

Företagen inom området för NTM-centralen i Österbotten har under det gångna året investerat i energieffektiva lösningar samt satsat på utvecklandet av kompetens och arbetskraft (Österbotten, Mellersta Österbotten)5.9.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Företagen inom området för NTM-centralen i Österbotten har satsat på att förbättra konkurrenskraften och på energieffektiva lösningar under årets första halvår. Sysselsättningsläget inom området för NTM-centralen i Österbotten är bland de bästa i landet och det har funnits efterfrågan på tjänster.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum