Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för februari: I februari saktade ökningen av arbetslösheten ner och det meddelades betydligt flera nya lediga arbetsplatser än vid motsvarande tidpunkt föregående år (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av februari sammanlagt 9 629 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 081 fler (+ 27,6 %) är för ett år sedan och 136 färre än under föregående månad. Arbetslösheten ökade inom alla NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest i Nyland (+ 57,9 %). I hela landet ökade antalet arbetslösa med 31,8 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var den lägsta i Finland (8,5 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,4 %.

Konsekvenserna av coronaviruset återspeglas speciellt i antalet permitterade. I slutet av februari var antalet heltidspermitterade 1 756 dvs. 1 056 fler än för ett år sedan (+ 150,9 %).

Långtidsarbetslösheten ökade med 751 personer jämfört med året innan (+ 44,3 %): i slutet av februari fanns det 2 245 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Av de långtidsarbetslösa hade 982 (+210) varit arbetslösa utan avbrott i mer än två år.

Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under februari månad 3 896 nya lediga jobb, vilket är 1 647 fler (+ 73,2 %) än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Under februari månad fanns det totalt 9 175 lediga arbetsplatser, vilket var 1 513 platser (+19,7 %) fler än för ett år sedan. Antalet nya lediga arbetsplatser ökade i alla yrkesgrupper, mest inom yrkesgruppen för process- och transportarbetare (+568).

Arbetslösheten ökade i alla ekonomiska regioner och i alla ålders- och yrkesgrupper och aktiveringsgraden minskade jämfört med situationen året innan

När man jämför arbetslöshetssituationen med året innan, ökade arbetslösheten i februari i Vasaregionen med 994 personer (+ 28 %), i Karleby ekonomiska region med 520 personer (+ 26 %) och i Jakobstadsregionen med 369 personer (+ 37 %). Den högsta arbetslöshetsgraden inom området för Österbottens TE-byrås verksamhetsområde hade Karlebyregionen (10,3 %) och den lägsta Sydösterbotten (4,6 %).

Av de arbetslösa arbetssökandena var i slutet av februari 2 275 under 30 år och 3 538 över 50 år. Jämfört med situationen året innan var ökningen störst i yrkesgruppen för service- och försäljningspersonal (+ 570) samt i gruppen för oklassificerbart arbete (+ 399).

Aktiveringsgraden var i slutet av februari 31,8 %, när den för ett år sedan var 37,0 %. Den kraftiga ökningen i arbetslösheten som orsakats av coronaviruset minskar aktiveringsgraden. Antalet arbetslösa arbetssökande och personer i service (den s.k. omfattande arbetslösheten) var i februari sammanlagt 14 126. Antalet personer som deltog i sysselsättningsfrämjande tjänster ökade en aning jämfört med föregående år. Sammanlagt 4 497 personer deltog i tjänster i slutet av februari (+1,3 %).

Brist på arbetskraft råder fortfarande inom många branscher

De lediga arbetsplatserna och de arbetslösa arbetssökandena möts inte. Enligt den nyaste yrkesbarometern råder det inom vårt område fortfarande brist på arbetskraft inom många branscher. Speciellt besvärar bristen på arbetskraft social- och hälsovårdsbranschen; det finns brist på bland annat läkare, sjukskötare, närvårdare inom äldreomsorgen och psykologer. Också inom många andra branscher råder det brist på yrkeskunniga och experter; till exempel metallindustrin saknar många yrkeskunniga verkstadsmekaniker, svetsare och bockare och inom byggbranschen råder det brist på yrkeskunniga byggnadsarbetare och timmermän.

-  I några situationer när det råder brist på arbetskraft kan man hitta lösningen ganska snabbt. Som ett exempel kan man nämna RekryUtbildning, med hjälp av vilken arbetsgivaren kan få de experter som behövs efter en kortare, skräddarsydd utbildning. Men till exempel inom social- och hälsovårdssidan kan man inte hjälpa bristen på experter med snabb tidtabell, eftersom inom denna bransch finns det brist på experter i hela Finland och i hela Europa, säger Mika Palosaari, direktör för Österbottens TE-byrå.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

NTM-centralen i Österbotten ger varje månad ut en sysselsättningsöversikt för regionen. Sysselsättningsöversiktens uppgifter grundar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken berättar om arbets- och näringsbyråernas arbetssökande kunder, lediga platser som arbetsgivarna anmäler till arbets- och näringsbyråerna och arbetskraftspolitiska åtgärder. Arbets- och näringsministeriet ger ut en sysselsättningsöversikt för hela landet och NTM-centralerna sammanställer de regionala sysselsättningsöversikterna.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Helmikuun työllisyyskatsaus: Helmikuussa työttömyyden kasvu hidastui ja uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin huomattavasti runsaammin kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)30.3.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli helmikuun lopussa yhteensä 9 629 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 081 enemmän (+ 27,6 %) kuin vuotta aikaisemmin ja 136 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömyys lisääntyi vuodentakaisesta jokaisella ELY-keskusalueella, eniten Uudellamaalla (+ 57,9 %). Koko maassa työttömien määrä kasvoi 31,8 %. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Suomen alhaisin (8,5 %). Koko maassa vastaava osuus oli 12,4 %.

Sysselsättningsöversikt för januari: Andelen arbetslösa arbetssökande inom området den lägsta i Finland (Österbotten, Mellersta Österbotten)2.3.2021 08:00:00 EET | Tiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av januari sammanlagt 9 765 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 178 fler (+ 28,7 %) än för ett år sedan, men 2087 färre än under föregående månad. Arbetslösheten ökade inom alla NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest i Nyland (+ 55,9 %). I hela landet ökade antalet arbetslösa i genomsnitt med 32,2 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var den längsta i Finland (8,6 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,7 %.

Tammikuun työllisyyskatsaus: Työttömien työhakijoiden osuus alueella Suomen alhaisin (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)2.3.2021 08:00:00 EET | Tiedote

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli tammikuun lopussa yhteensä 9765 työtöntä työnhakijaa. Se on 2187 enemmän (+ 28,7 %) kuin vuotta aikaisemmin, mutta 2087 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömyys lisääntyi vuodentakaisesta jokaisella ELY-keskusalueella, eniten Uudellamaalla (+ 55,9 %). Koko maassa työttömien määrä lisääntyi keskimäärin 32,2 %. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Suomen alhaisin (8,6 %). Koko maassa vastaava osuus oli 12,7 %.

SMF-företagens utsikter är ljusa inom området för Österbottens NTM-central (Österbotten, Mellersta Österbotten)17.2.2021 11:30:00 EET | Tiedote

SMF-företagsbarometern som beskriver de små och medelstora företagens situation och stämning har publicerats. I SMF-företagsbarometern har man utrett de finländska små och medelstora företagens uppfattningar bland annat om den allmänna konjunkturutvecklingen och den ekonomiska utvecklingen vid det egna företaget. Utredningen har genomförts av Taloustutkimus Oy på uppdrag av Företagarna i Finland, Finnvera Abp och arbets- och näringsministeriet.

Pk-yritysten näkymät valoisat Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)17.2.2021 11:30:00 EET | Tiedote

Pienten ja keskisuurten yritysten tilannetta ja tunnelmia valottava pk-yritysbarometri on ilmestynyt. Pk-yritysbarometrissä on selvitetty suomalaisten pk-yritysten mielikuvia muun muassa yleisestä suhdannekehityksestä ja oman yrityksen taloudellisesta kehityksestä. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomen Yrittäjien, Finnvera Oyj:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta.

Trots utmaningar gjorde företag i Österbotten och Mellersta Österbotten investeringar och efterfrågan på arbetskraftstjänster ökade: I fjol beviljades över 198 miljoner euro till Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten)11.2.2021 11:00:00 EET | Tiedote

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten ger årligen ut en publikation med uppgifter om den finansiering som NTM-centralen i Österbotten har beviljat i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten. Till Österbottens NTM-centrals område kanaliseras offentlig finansiering även via andra NTM-centraler, Finnvera och Business Finland. Finansieringspublikationen omfattar även den finansiering som dessa instanser har beviljat till Österbottens NTM-centrals område. I fjol beviljades över 198 miljoner euro i finansiering och över 60 euro i coronafinansiering till Österbottens NTM-centrals område.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum