Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för juni månad: Normal säsongsvariation i antalet arbetslösa (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av juni sammanlagt 7 456 arbetslösa arbetssökande. Det är 1 692 (-18,5 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i juni 1 371 mera än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften är den näst lägsta i Fastlandsfinland, 6,6 %, när motsvarande andel i hela landet är 9,9 %. Nya lediga arbetsplatser anmäldes i juni 101 fler (+3,6 %) än vid motsvarande tid i fjol, sammanlagt 2 926. Under juni fanns det totalt 7 977 lediga arbetsplatser, vilket var 2 830 (+55,0 %) arbetsplatser fler än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 613 personer (-23,6 %) jämfört med förra året. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i alla ekonomiska regioner inom området för NTM-centralen i Österbotten. Sydösterbotten hade den lägsta arbetslöshetsgraden (3,9 %). Arbetslösheten minskade mest i Vasa ekonomiska region, med 1 109 personer (-24 %). I Karleby ekonomiska region minskade arbetslösheten med 345 personer (-14 %) och i Jakobstadsregionen med 143 personer (-11 %).

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i alla åldersgrupper. Kvantitativt sett var minskningen störst i åldersgruppen för 20–24-åriga, 243 personer färre än föregående år (­27,8 %). I slutet av juni fanns det 854 arbetslösa arbetssökande under 25 år, vilket är 326 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol och 212 flera än under föregående månad. Antalet arbetslösa över 50 år var 2 635 dvs. 526 färre än för ett år sedan. Mest arbetslösa arbetssökande fanns det i åldersgruppen för 60–64-åriga, sammanlagt 1032 arbetslösa.

-Arbetslösheten inom vårt område har sjunkit jämfört med situationen för ett år sedan, men stigit i jämförelse med maj månad. Det här är normal säsongsvariation, som främst beror på att de nyutexaminerade från läroanstalterna kommer ut som arbetssökande på arbetsmarknaden, berättar direktör Mika Palosaari från Österbottens TE-byrå.

I slutet av juni fanns det 1 988 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Detta är 613 färre än ett år tidigare och 14 färre än under föregående månad. Av de långtidsarbetslösa hade 1 114, dvs. 67 fler än i fjol, varit arbetslösa utan avbrott i mer än två år.

Det fanns fortsättningsvis gott om lediga arbetsplatser inom området för NTM-centralen i Österbotten. Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under juni månad 2 926 nya lediga jobb, vilket är 101 (+3,6 %) fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Under juni månad fanns det totalt 7 977 lediga arbetsplatser (+55,0 %). Jämfört med förra året ökade de nya lediga arbetsplatserna i nästan alla yrkesgrupper, kvantitativt sett mest i yrkesgruppen för experter (+165).

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

NTM-centralen i Österbotten ger varje månad ut en sysselsättningsöversikt för regionen. Sysselsättningsöversiktens uppgifter grundar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken berättar om arbets- och näringsbyråernas arbetssökande kunder, lediga platser som arbetsgivarna anmäler till arbets- och näringsbyråerna och arbetskraftspolitiska åtgärder. Arbets- och näringsministeriet ger ut en sysselsättningsöversikt för hela landet och NTM-centralerna sammanställer de regionala sysselsättningsöversikterna.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Kesäkuun työllisyyskatsaus: Työttömien määrässä normaalia kausivaihtelua (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)26.7.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli kesäkuun lopussa yhteensä 7 456 työtöntä työnhakijaa. Se on 1 692 (- 18,5 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli kesäkuussa 1 371 enemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Manner-Suomen toiseksi alhaisin, 6,6 %, kun koko maan vastaava osuus on 9,9 %. Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena kesäkuussa 101 enemmän (+ 3,6 %) kuin vuotta aikaisemmin, yhteensä 2 926. Kesäkuun aikana avoinna oli yhteensä 7 977 työpaikkaa, mikä oli 2 830 (+ 55,0 %) työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 613 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (- 23,6 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Sysselsättningsöversikt för maj månad: Antalet arbetslösa är fortsättningsvis den lägsta i Fastlandsfinland (Österbotten, Mellersta Österbotten)21.6.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av maj sammanlagt 6 085 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 131 (- 25,9 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i maj 244 färre än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften är den lägsta i Fastlandsfinland, 5,4 %, när motsvarande andel i hela landet är 8,9 %. Nya lediga arbetsplatser anmäldes i maj 237 fler (+ 7,4 %) än vid motsvarande tid i fjol, sammanlagt 3 443. Under maj fanns det totalt 9 052 lediga arbetsplatser, vilket var 2 879 (+ 46,6 %) arbetsplatser fler än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 595 personer (- 22,9 %) jämfört med förra året. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Toukokuun työllisyyskatsaus: Työttömien määrä jälleen Manner-Suomen alhaisin (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)21.6.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli toukokuun lopussa yhteensä 6 085 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 131 (- 25,9 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli toukokuussa 244 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Manner-Suomen alhaisin, 5,4 %, kun koko maan vastaava osuus on 8,9 %. Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena toukokuussa 237 enemmän (+ 7,4 %) kuin vuotta aikaisemmin, yhteensä 3 443. Toukokuun aikana avoinna oli yhteensä 9 052 työpaikkaa, mikä oli 2 879 (+ 46,6 %) työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 595 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (- 22,9 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Sysselsättningsöversikt för april månad: Antalet lediga arbetsplatser ökar fortsättningsvis (Österbotten,Mellersta Österbotten)24.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av april sammanlagt 6 329 arbetslösa arbetssökande. Detta är 2 226 (- 26,0 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i april 232 färre än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften är den lägsta i Fastlandsfinland, 5,6 %, när motsvarande andel i hela landet är 9,1 %. Nya lediga arbetsplatser anmäldes i april 645 fler (+ 22,7 %) än vid motsvarande tid i fjol, sammanlagt 3 481. Under april månad fanns det totalt 13 292 arbetsplatser, vilket var 6 738 (+ 102,8 %) arbetsplatser fler än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 558 personer (- 22,7 %) jämfört med förra året. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Huhtikuun työllisyyskatsaus: Avointen työpaikkojen määrä kasvaa edelleen (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)24.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli huhtikuun lopussa yhteensä 6 329 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 226 (- 26,0 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli huhtikuussa 232 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-Suomen alhaisin, 5,6 %, kun koko maan vastaava osuus on 9,1 %. Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena huhtikuussa 645 enemmän (+ 22,7 %) kuin vuotta aikaisemmin, yhteensä 3 481. Huhtikuun aikana avoinna oli yhteensä 13 292 työpaikkaa, mikä oli 6 738 (+ 102,8 %) työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 558 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (- 22,7 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum