Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för mars: I mars minskade arbetslösheten en aning och antalet lediga arbetsplatser ökade (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av mars sammanlagt 9 088 arbetslösa arbetssökande. Det är 68 färre (-0,7 %) än för ett år sedan, då konsekvenserna av coronaviruspandemin syntes för första gången i sysselsättningssiffrorna. Jämfört med föregående månad minskade antalet arbetslösa med 541 personer. Arbetslösheten ökade inom några NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest i Nyland (+ 23,1 %). I hela landet ökade arbetslösheten i genomsnitt med 7,3 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var fortfarande den lägsta i Finland (8,0 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,6 %.

I slutet av mars var antalet heltidspermitterade 1 563 dvs. 418 färre än för ett år sedan (-21,1 %). Dessutom fanns det 742 arbetssökande med förkortad arbetsvecka, vilket är 378 personer (+ 103,8 %) fler än ett år tidigare.

Arbetslösheten ökade bland de långtidsarbetslösa och de äldre

Långtidsarbetslösheten ökade med 816 personer jämfört med året innan (+ 47,2 %): i slutet av mars fanns det 2 543 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Av de långtidsarbetslösa hade 975, (+ 199) varit arbetslösa utan avbrott i mer än två år.

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade speciellt i de äldre åldersgrupperna. Mest arbetslösa fanns det i åldersgruppen för 60-64 -åriga dvs. sammanlagt 1 231. I denna åldersgrupp ökade också antalet arbetslösa arbetssökande mest, det var 83 personer fler är för ett år sedan (+ 7,2 %). Antalet arbetslösa personer över 50 år var i mars 3 391 (+202), vilket är 37,3 % av alla arbetslösa arbetssökande.

Antalet arbetslösa arbetssökande under 25 år var 1 162, vilket är 114 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol och 71 färre än under föregående månad. Antalet arbetslösa i åldersgruppen 25-29 år var 989, vilket är 60 färre än för ett år sedan.

Arbetslösheten ökade en aning i Vasa, Karleby och Jakobstad ekonomiska regioner, men minskade i alla övriga ekonomiska regioner

Jämfört med situationen året innan ökade arbetslösheten i mars i Vasa ekonomiska region med 11 personer (+ 0 %), i Karleby ekonomiska region med 26 personer (+ 1 %) och i Jakobstadsregionen med 39 personer (+ 2 %). Arbetslösheten minskade i de övriga ekonomiska regionerna. Den lägsta arbetslöshetsgraden hade Sydösterbotten, 4,3 % och den högsta Karleby ekonomiska region, 9,7 %.

Antalet lediga arbetsplatser fortsatte att öka

Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under mars månad 3 266 nya lediga jobb, vilket är 940 fler (+ 40,4 %) än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Under mars månad fanns det totalt 9 562 lediga arbetsplatser, vilket var 2 390 platser (+33,3 %) fler än för ett år sedan. Antalet nya lediga arbetsplatser ökade i nästan alla yrkesgrupper, mest i yrkesgruppen för byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare (+239). I denna yrkesgrupp minskade också antalet arbetslösa mest (-103).

- Trots corona har vårt livskraftiga område klarat sig ganska bra. Det görs betydande investeringar inom industrin och i jordbruket, sysselsättningsgraden hör till de bästa i landet och arbetslösheten är den minsta i hela landet, glädjer sig Mika Palosaari, direktör för Österbottens TE-byrå.

Visst har vi fortfarande utmaningar i vårt arbete; det krävs mycket för att sysselsätta de yngsta och de äldsta arbetssökandena och speciellt för att sysselsätta de som länge har varit arbetslösa och arbetssökande med invandrarbakgrund. Jag tror att övergången till den nordiska modellen för arbetskraftstjänster och att man där allt oftare träffar arbetssökanden är mycket viktigt speciellt just med tanke på dessa kundgrupper, fortsätter Palosaari

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

NTM-centralen i Österbotten ger varje månad ut en sysselsättningsöversikt för regionen. Sysselsättningsöversiktens uppgifter grundar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken berättar om arbets- och näringsbyråernas arbetssökande kunder, lediga platser som arbetsgivarna anmäler till arbets- och näringsbyråerna och arbetskraftspolitiska åtgärder. Arbets- och näringsministeriet ger ut en sysselsättningsöversikt för hela landet och NTM-centralerna sammanställer de regionala sysselsättningsöversikterna.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Maaliskuun työllisyyskatsaus: Maaliskuussa työttömyys väheni hieman ja avoimien työpaikkojen määrä kasvoi (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)4.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli maaliskuun lopussa yhteensä 9 088 työtöntä työnhakijaa. Se on 68 vähemmän (- 0,7 %) kuin vuotta aikaisemmin, jolloin koronaviruspandemian vaikutukset ensimmäisen kerran näkyivät työttömyysluvuissa. Edelliseen kuukauteen verrattuna työttömien määrä väheni 541:llä. Työttömyys lisääntyi vuodentakaisesta muutamilla ELY-keskusalueilla, eniten Uudellamaalla (+ 23,1 %). Koko maassa työttömyys kasvoi keskimäärin 7,3 %. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli edelleen Suomen alhaisin (8,0 %). Koko maassa vastaava osuus oli 12,6 %. Maaliskuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 1 563 eli 418 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (-21,1 %). Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 742, mikä on 378 henkilöä (+ 103,8 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömyys ja ikääntyneiden työttömyys kasvoi Pitk

Landsbygden på Österbottens NTM-centrals område fick mer än 249 miljoner euro för modernisering och utveckling ur programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 (Österbotten, Mellersta Österbotten)28.4.2021 05:59:00 EEST | Tiedote

Under den sju år långa programperioden 2014–2020 har sammanlagt ca 249 miljoner euro beviljats till området för NTM-centralen i Österbotten i form av stödfinansiering från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Utöver det beviljades 113 miljoner euro i räntestödslån till jordbruk och startstöd till unga jordbrukare. Landsbygdsprogrammets stödformer omfattar bl.a. projekt- och företagsstöd till landsbygden samt olika slags stöd till jordbruket, såsom investeringsstöd, stöd för ekologisk produktion, startstöd till unga jordbrukare och ersättning för miljöavtal. I euro utgörs största delen av det utbetalda stödet av investeringsstöd till jordbruk. Till området betalades sammanlagt drygt 92 miljoner euro i investeringsstöd till jordbruk.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 uudisti ja kehitti Pohjanmaan ELY-keskusalueen maaseutua yli 249 miljoonalla eurolla (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)28.4.2021 05:59:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle on myönnetty Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman myötä seitsemänvuotisella ohjelmakaudella 2014–2020 tukea yhteensä n. 249 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi maatilojen investointitukena ja nuoren viljelijän aloitustukena myönnettiin korkotukilainaa 113 miljoonaa euroa. Maaseutuohjelman tukimuotoihin kuuluu muun muassa maaseudulle suunnatut hanke- ja yritystuet sekä erilaiset maatiloille suunnatut tuet, kuten maatilojen investointituki, luomutuotannon tuki, nuoren viljelijän aloitustuki ja korvaus ympäristösopimuksista. Euromääräisesti suurin osa maksetusta tuesta on maatilojen investointitukea, jota maksettiin alueelle yhteensä runsaat 92 miljoonaa euroa.

Sysselsättningsöversikt för februari: I februari saktade ökningen av arbetslösheten ner och det meddelades betydligt flera nya lediga arbetsplatser än vid motsvarande tidpunkt föregående år (Österbotten, Mellersta Österbotten)30.3.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av februari sammanlagt 9 629 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 081 fler (+ 27,6 %) är för ett år sedan och 136 färre än under föregående månad. Arbetslösheten ökade inom alla NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest i Nyland (+ 57,9 %). I hela landet ökade antalet arbetslösa med 31,8 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var den lägsta i Finland (8,5 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,4 %.

Helmikuun työllisyyskatsaus: Helmikuussa työttömyyden kasvu hidastui ja uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin huomattavasti runsaammin kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)30.3.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli helmikuun lopussa yhteensä 9 629 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 081 enemmän (+ 27,6 %) kuin vuotta aikaisemmin ja 136 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömyys lisääntyi vuodentakaisesta jokaisella ELY-keskusalueella, eniten Uudellamaalla (+ 57,9 %). Koko maassa työttömien määrä kasvoi 31,8 %. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Suomen alhaisin (8,5 %). Koko maassa vastaava osuus oli 12,4 %.

Sysselsättningsöversikt för januari: Andelen arbetslösa arbetssökande inom området den lägsta i Finland (Österbotten, Mellersta Österbotten)2.3.2021 08:00:00 EET | Tiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av januari sammanlagt 9 765 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 178 fler (+ 28,7 %) än för ett år sedan, men 2087 färre än under föregående månad. Arbetslösheten ökade inom alla NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest i Nyland (+ 55,9 %). I hela landet ökade antalet arbetslösa i genomsnitt med 32,2 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var den längsta i Finland (8,6 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,7 %.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum