Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för mars: I mars minskade arbetslösheten en aning och antalet lediga arbetsplatser ökade (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av mars sammanlagt 9 088 arbetslösa arbetssökande. Det är 68 färre (-0,7 %) än för ett år sedan, då konsekvenserna av coronaviruspandemin syntes för första gången i sysselsättningssiffrorna. Jämfört med föregående månad minskade antalet arbetslösa med 541 personer. Arbetslösheten ökade inom några NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest i Nyland (+ 23,1 %). I hela landet ökade arbetslösheten i genomsnitt med 7,3 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var fortfarande den lägsta i Finland (8,0 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,6 %.

I slutet av mars var antalet heltidspermitterade 1 563 dvs. 418 färre än för ett år sedan (-21,1 %). Dessutom fanns det 742 arbetssökande med förkortad arbetsvecka, vilket är 378 personer (+ 103,8 %) fler än ett år tidigare.

Arbetslösheten ökade bland de långtidsarbetslösa och de äldre

Långtidsarbetslösheten ökade med 816 personer jämfört med året innan (+ 47,2 %): i slutet av mars fanns det 2 543 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Av de långtidsarbetslösa hade 975, (+ 199) varit arbetslösa utan avbrott i mer än två år.

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade speciellt i de äldre åldersgrupperna. Mest arbetslösa fanns det i åldersgruppen för 60-64 -åriga dvs. sammanlagt 1 231. I denna åldersgrupp ökade också antalet arbetslösa arbetssökande mest, det var 83 personer fler är för ett år sedan (+ 7,2 %). Antalet arbetslösa personer över 50 år var i mars 3 391 (+202), vilket är 37,3 % av alla arbetslösa arbetssökande.

Antalet arbetslösa arbetssökande under 25 år var 1 162, vilket är 114 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol och 71 färre än under föregående månad. Antalet arbetslösa i åldersgruppen 25-29 år var 989, vilket är 60 färre än för ett år sedan.

Arbetslösheten ökade en aning i Vasa, Karleby och Jakobstad ekonomiska regioner, men minskade i alla övriga ekonomiska regioner

Jämfört med situationen året innan ökade arbetslösheten i mars i Vasa ekonomiska region med 11 personer (+ 0 %), i Karleby ekonomiska region med 26 personer (+ 1 %) och i Jakobstadsregionen med 39 personer (+ 2 %). Arbetslösheten minskade i de övriga ekonomiska regionerna. Den lägsta arbetslöshetsgraden hade Sydösterbotten, 4,3 % och den högsta Karleby ekonomiska region, 9,7 %.

Antalet lediga arbetsplatser fortsatte att öka

Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under mars månad 3 266 nya lediga jobb, vilket är 940 fler (+ 40,4 %) än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Under mars månad fanns det totalt 9 562 lediga arbetsplatser, vilket var 2 390 platser (+33,3 %) fler än för ett år sedan. Antalet nya lediga arbetsplatser ökade i nästan alla yrkesgrupper, mest i yrkesgruppen för byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare (+239). I denna yrkesgrupp minskade också antalet arbetslösa mest (-103).

- Trots corona har vårt livskraftiga område klarat sig ganska bra. Det görs betydande investeringar inom industrin och i jordbruket, sysselsättningsgraden hör till de bästa i landet och arbetslösheten är den minsta i hela landet, glädjer sig Mika Palosaari, direktör för Österbottens TE-byrå.

Visst har vi fortfarande utmaningar i vårt arbete; det krävs mycket för att sysselsätta de yngsta och de äldsta arbetssökandena och speciellt för att sysselsätta de som länge har varit arbetslösa och arbetssökande med invandrarbakgrund. Jag tror att övergången till den nordiska modellen för arbetskraftstjänster och att man där allt oftare träffar arbetssökanden är mycket viktigt speciellt just med tanke på dessa kundgrupper, fortsätter Palosaari

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

NTM-centralen i Österbotten ger varje månad ut en sysselsättningsöversikt för regionen. Sysselsättningsöversiktens uppgifter grundar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken berättar om arbets- och näringsbyråernas arbetssökande kunder, lediga platser som arbetsgivarna anmäler till arbets- och näringsbyråerna och arbetskraftspolitiska åtgärder. Arbets- och näringsministeriet ger ut en sysselsättningsöversikt för hela landet och NTM-centralerna sammanställer de regionala sysselsättningsöversikterna.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för juni: Arbetslösheten minskade inom Österbottens NTM­-centrals område i juni jämfört med året innan (Österbotten, Mellersta Österbotten)27.7.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av juni sammanlagt 9 148 arbetslösa arbetssökande. Det är 5 020 (-35,5 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i juni 932 fler än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den näst lägsta i Finland (8,1 %). Motsvarande andel i hela landet är 12,0 %. Jämfört med maj månad ökade arbetslöshetsgraden med 0,8 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och i hela landet med 0,6 procentenheter. I slutet av juni var antalet heltidspermitterade 855 dvs. 3900 färre än för ett år sedan (-81,5 %). Dessutom fanns det 622 arbetssökande med förkortad arbetsvecka, vilket är 399 personer (-39,1 %) färre än ett år tidigare. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Kesäkuun työllisyyskatsaus: Työttömyys väheni Pohjanmaan ELY-keskusalueella kesäkuussa vuotta aikaisempaan nähden (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)27.7.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli kesäkuun lopussa yhteensä 9148 työtöntä työnhakijaa. Se on 5 020 (-35,5 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli kesäkuussa 932 enemmän kuin edellisessä kuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Suomen toiseksi alhaisin (8,1 %). Koko maassa vastaava osuus on 12,0 %. Toukokuuhun verrattuna työttömyysaste kasvoi 0,8 prosenttiyksikköä Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella ja 0,6 prosenttiyksikköä koko maassa. Kesäkuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 885 eli 3900 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (-81,5 %). Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 622, mikä on 399 henkilöä (-39,1 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2023–2027 vahvistaa maaseudun ympäristöä ja elinvoimaa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)1.7.2021 06:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2023–2027 on valmistunut ja lähetetty maa- ja metsätalousministeriöön. Suunnitelma toimii paikallisena osana EU:n yhteistä CAP27-maatalouspolitiikkaa. Se ohjaa Euroopan unionin maaseuturahaston tukien suuntaamista Pohjanmaan ELY-keskusalueella tulevalla rahoituskaudella kattaen kehittämishankkeiden rahoituksen, yritystuet sekä maatalouden rakennetuet. Suunnitelma varmistaa sen, että ELY-alueen maaseutua kehitetään jatkossa keskittyen entistä enemmän luonnonvarojen kestävään käyttöön, hyvinvointiin sekä maaseutuelinkeinojen kannattavuuden ja kilpailukyvyn vahvistamiseen.

Österbottens NTM-centrals regionala plan för utveckling av landsbygden 2023–2027 förbättrar landsbygdens miljö och livskraft (Österbotten, Mellersta Österbotten)1.7.2021 05:59:00 EEST | Tiedote

Österbottens NTM-centrals regionala plan för utveckling av landsbygden 2023–2027 är klar och har lämnats in till jord- och skogsbruksministeriet. Planen fungerar som den lokala delen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik CAP27. Den styr hur stöden från Europeiska unionens landsbygdsfond ska användas på Österbottens NTM-centrals område under den kommande finansieringsperioden. Det gäller finansiering för utvecklingsprojekt, företagsstöd samt strukturstöd till jordbruket. Planen säkerställer att landsbygden på NTM-centralens område i fortsättningen utvecklas med allt större fokus på hållbar användning av naturresurserna, välbefinnande samt främjande av landsbygdsnäringarnas lönsamhet och konkurrenskraft.

Sysselsättningsöversikt för maj månad: Arbetslösheten har minskat och jämfört med förra året har största delen av de permitterade blivit sysselsatta på nytt (Österbotten, Mellersta Österbotten)22.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av maj sammanlagt 8 216 arbetslösa arbetssökande. Det är 5 546 (-40,3 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i maj 339 färre än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den näst lägsta i Finland (7,3 %). Motsvarande andel i hela landet är 11,4 %. Jämfört med april månad minskade arbetslöshetsgraden med 0,3 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och i hela landet med 0,7 procentenheter. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Toukokuun työllisyyskatsaus: Työttömyys on vähentynyt ja suurin osa lomautetuista on työllistynyt uudelleen viime vuoteen verrattuna (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)22.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli toukokuun lopussa yhteensä 8 216 työtöntä työnhakijaa. Se on 5 546 (-40,3 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli toukokuussa 339 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Suomen toiseksi alhaisin (7,3 %). Koko maassa vastaava osuus on 11,4 %. Huhtikuuhun verrattuna työttömyysaste laski 0,3 prosenttiyksikköä Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella ja 0,7 prosenttiyksikköä koko maassa. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Sysselsättningsöversikt för april: I april minskade arbetslösheten och antalet lediga arbetsplatser ökade, men långtidsarbetslösheten ökade fortsättningsvis (Österbotten, Mellersta Österbotten)25.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av april sammanlagt 8 555 arbetslösa arbetssökande. Det är 4 938 färre (-36,6 %) än för ett år sedan, i början av coronaviruspandemin. Jämfört med föregående månad minskade antalet arbetslösa med 533. I hela landet minskade arbetslösheten i genomsnitt med 26,5 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var fortfarande den lägsta i Finland (7,6 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,1 %.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum