Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för november: I november ökade arbetslösheten fortsättningsvis och antalet lediga arbetsplatser började minska (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av november sammanlagt 10 261 arbetslösa arbetssökande. Det är 3 640 fler (+ 55,0 %) än för ett år sedan och 97 fler än under föregående månad. Arbetslösheten ökade inom alla NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest ökade den i Nyland (+ 60,9 %). I hela landet ökade arbetslösheten i genomsnitt med 37,6 %.

Konsekvenserna av coronaviruset återspeglas speciellt i antalet permitterade. I slutet av november var antalet heltidspermitterade 2 806 dvs. 2 341 fler än för ett år sedan (+ 503,4 %).

Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var den näst lägsta i Fastlandsfinland (8,9 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,0 %.

Antalet långtidsarbetslösa ökade med 599 personer jämfört med året innan (+ 36,8 %): i slutet av november fanns det 2 225 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år och av de långtidsarbetslösa hade 906 (+ 145) varit arbetslösa utan avbrott i mer än två år.

Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under november månad 1 532 nya lediga jobb, vilket är 68 (- 4,2 %) färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Under november månad fanns det totalt 2 939 lediga arbetsplatser, vilket var 215 (- 6,8 %) platser färre än för ett år sedan.

Arbetslösheten ökade i alla ekonomiska regioner och i alla yrkes- och åldersgrupper

Arbetslösheten ökade i Vasa ekonomiska region med 2 105 personer (+ 69 %), i Karleby ekonomiska region med 466 personer (+ 27 %) och i Jakobstadsregionen med 642 personer (+ 70 %). Den högsta arbetslöshetsgraden inom Österbottens TE-byrås verksamhetsområde fanns i Vasaregionen (10,5 %) och den lägsta i Sydösterbotten (4,8 %).

Av de arbetslösa arbetssökandena var 2 287 under 30 år och 3 706 över 50 år i slutet av november.

Mest arbetslösa fanns inom yrkesgruppen för oklassificerbart arbete (+ 763) samt inom yrkesgruppen för byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare (+ 650).

Arbetslösheten är mera märkbar bland de som genomfört en utbildning på lägre nivå – med reformen av kontinuerligt lärande strävar man efter att öka kompetensen och att trygga tillgången på kunnig arbetskraft

I november ökade antalet arbetslösa i Österbotten och i Mellersta Österbotten på nästan alla utbildningsnivåer. Jämfört med året innan ökade antalet arbetslösa kvantitativt sett mest på andra stadiet, antalet arbetslösa var 1 869 fler än för ett år sedan. När man granskar förhållandet mellan utbildning och arbetslöshet, kan man konstatera att ca 70 % av de arbetslösa arbetssökande i Österbotten och i Mellersta Österbotten har en utbildning på andra stadiet eller lägre.

- Coronakrisen ökar tempot på arbetslivets strukturförändringar. Det har räknats med att till och med hundratusentals människor har behov till att uppdatera sin kompetens. Vi måste försäkra oss om att också de lägre utbildade och de som är i ett svagare arbetsmarknadsläge allt lättare ska kunna förbättra sin kompetens. I denna reform är det frågan om sysselsättning, säger arbetsminister Tuula Haatainen i arbets- och näringsministeriets meddelande 17.12.2020.

Utbildningsrådgivning och vägledningstjänster är en viktig del av TE-byråns verksamhet. Utbildningsrådgivningen vid Österbottens TE-byrå har stärkts för att utveckla servicesystemet inom det kontinuerliga lärandet.

- Målsättningen är att försäkra sig om att kompetensutvecklingen hos arbetssökande möter de kompetensutvecklingstjänster som arbetsgivarna behöver. Vi måste stärka koordineringen, så att kompetensutvecklingstjänster som består av olika utbildningsformer och olika tjänster, svarar effektivt på de behov som finns och att de är lätta att nå, konstaterar direktör Mika Palosaari.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

NTM-centralen i Österbotten ger varje månad ut en sysselsättningsöversikt för regionen. Sysselsättningsöversiktens uppgifter grundar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken berättar om arbets- och näringsbyråernas arbetssökande kunder, lediga platser som arbetsgivarna anmäler till arbets- och näringsbyråerna och arbetskraftspolitiska åtgärder. Arbets- och näringsministeriet ger ut en sysselsättningsöversikt för hela landet och NTM-centralerna sammanställer de regionala sysselsättningsöversikterna.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för december: I december ökade arbetslösheten fortsättningsvis, men samtidigt ökade antalet lediga arbetsplatser en aning (Österbotten, Mellersta Österbotten)28.1.2021 08:01:00 EETTiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av december sammanlagt 11 852 arbetslösa arbetssökande. Det är 3 997 fler (+ 50,9 %) än för ett år sedan och 1 591 fler än under föregående månad. Arbetslösheten ökade inom alla NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest ökade den i Nyland (+ 61,2 %). I hela landet ökade antalet arbetslösa med 38,7 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var den lägsta i Fastlandsfinland (10,3 %). Motsvarande andel i hela landet var 13,6 %.

Joulukuun työllisyyskatsaus: Joulukuussa työttömyys jatkoi kasvuaan, mutta samaan aikaan avoimien työpaikkojen määrä kasvoi hiukan (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)28.1.2021 08:00:00 EETTiedote

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli joulukuun lopussa yhteensä 11 852 työtöntä työnhakijaa. Se on 3 997 enemmän (+ 50,9 %) kuin vuotta aikaisemmin ja 1 591 enemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömyys lisääntyi vuodentakaisesta jokaisella ELY-keskusalueella, eniten Uudellamaalla (+ 61,2 %). Koko maassa työttömien määrä kasvoi 38,7 %. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli manner-Suomen alhaisin (10,3 %). Koko maassa vastaava osuus oli 13,6 %.

För att få kunnig arbetskraft till Österbottens NTM-centrals område behövs det att de högskoleutbildade stannar kvar i området och att de internationella personernas talanger tillvaratas bättre (Österbotten, Mellersta Österbotten)21.1.2021 06:01:00 EETTiedote

Inom området för NTM-centralen i Österbotten finns det ett stort behov av kunnig arbetskraft. På arbetskraftsbehoven kan man i framtiden svara bl.a. genom att locka de högskoleutbildade personerna att stanna inom området och genom att stödja företagen till exempel vid internationella rekryteringar och med utbildningsbehov. Inom området finns det gott samarbete, smidighet, företagsamhet och tjänster, men regionen borde marknadsföras vid rekrytering av kunnig arbetskraft så att hela livsmiljön görs synlig.

Korkeakoulutettujen juurruttamista ja kansainvälisten osaajien parempaa hyödyntämistä tarvitaan osaavan työvoiman saamiseksi Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)21.1.2021 05:59:00 EETTiedote

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on suuri tarve osaavalle työvoimalle. Työvoiman tarpeeseen voidaan tulevaisuudessa vastata mm. houkuttelemalla korkeakoulutettuja jäämään alueelle ja tukemalla yrityksiä esimerkiksi kansainvälisissä rekrytoinneissa sekä koulutustarpeissa. Alueella on hyvää yhteistyötä, ketteryyttä, yritteliäisyyttä ja palveluita, mutta aluetta tulisi markkinoida osaavan työvoiman rekrytoinnissa koko elämänpiirin osalta.

Marraskuun työllisyyskatsaus: Marraskuussa työttömyys kasvoi edelleen ja avoimien työpaikkojen määrä kääntyi laskuun (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)22.12.2020 08:00:00 EETTiedote

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli marraskuun lopussa yhteensä 10 261 työtöntä työnhakijaa. Se on 3 640 enemmän (+ 55,0 %) kuin vuotta aikaisemmin ja 97 enemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömyys lisääntyi vuodentakaisesta jokaisella ELY-keskusalueella, eniten Uudellamaalla (+ 60,9 %). Koko maassa työttömien määrä kasvoi 37,6 %. Koronaviruksen vaikutukset heijastuvat erityisesti lomautettujen määrään. Marraskuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 2 806 eli 2 341 enemmän kuin vuotta aikaisemmin (+ 503,4 %). Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli manner-Suomen toiseksi alhaisin (8,9 %). Koko maassa vastaava osuus oli 12,0 %. Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi 599 henkilöllä vuodentakaiseen verrattuna (+ 36,8 %): marraskuun lopussa oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä 2 225 ja yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti tyött

Sysselsättningsöversikt för oktober: Arbetslösheten ökar fortsättningsvis, men det finns mycket lediga arbetsplatser och efterfrågan på startpeng är stor (Österbotten, Mellersta Österbotten)24.11.2020 08:00:00 EETTiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som just publicerades fanns inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av oktober sammanlagt 10 164 arbetslösa arbetssökande. Det är 3 614 fler (+ 55,2 %) än för ett år sedan och 200 fler än under föregående månad. Arbetslösheten ökade inom alla NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest i Nyland (+ 62,9 %). I hela landet ökade arbetslösheten i genomsnitt med 39,1 %. Konsekvenserna av coronaviruset återspeglas speciellt i antalet permitterade. I slutet av oktober var antalet heltidspermitterade 2 797 dvs. 2 425 fler än för ett år sedan (+ 651,9 %). Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den näst lägsta i Fastlandsfinland (8,8 %). Motsvarande andel i hela landet var 11,9 %. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 492 personer jämfört med året innan (+ 30,2 %): i slutet av oktober fanns det 2 120 långtidsarbetslösa,

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum