Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för september: Arbetslösheten ökade fortsättningsvis i september och antalet nya lediga arbetsplatser ökade en aning (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som just publicerats fanns inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av september sammanlagt 9 964 arbetslösa arbetssökande. Det är 3 287 fler (+ 49,2 %) än för ett år sedan, men 706 färre än i augusti. När man jämför situationen med läget året innan ökade arbetslösheten inom alla NTM-centralers områden, mest i Nyland (+ 61,7 %). I hela landet ökade arbetslösheten med 39,7 %.

Konsekvenserna av coronaviruset återspeglas speciellt i antalet permitterade. I slutet av september var antalet heltidspermitterade 2 574 dvs. 2 240 fler än för ett år sedan (+ 670,7 %).

Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var den näst lägsta i Fastlandsfinland (8,6 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,0 %.

Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under september månad 2 111 nya lediga jobb, vilket är 170 (+ 8,8 %) fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet nya lediga arbetsplatser ökade mest i yrkesgruppen för experter (+ 71) och minskade mest i yrkesgruppen för process- och transportarbetare (- 23).

Arbetslösheten ökade i alla ekonomiska regioner och i alla yrkes- och åldersgrupper

Arbetslösheten ökade i Vasa ekonomiska region med 1 875 personer (+ 60 %), i Karleby ekonomiska region med 387 personer (+ 24 %) och i Jakobstadsregionen med 655 personen (+ 73 %). Den högsta arbetslöshetsgraden inom vårt verksamhetsområde hade Vasaregionen (10,2 %) och den lägsta Sydösterbotten (4,4 %).

Av de arbetslösa arbetssökandena var i slutet av september 2 260 under 30 år och 3 522 över 50 år. En stor del av de arbetslösa arbetssökandena var män, andelen uppgick till 61 %. Mest arbetslösa fanns inom yrkesgruppen för byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare samt inom gruppen för oklassificerbart arbete, och inom dessa yrkesgrupper ökade arbetslösheten också mest jämfört med situationen året innan.

Långtidsarbetslösheten ökade jämfört med förra året: i slutet av september fanns det 2 122 (+ 474) långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år och 887 (+ 85) personer som varit arbetslösa utan avbrott i mer än två år.

Aktiveringsgraden minskade jämfört med situationen året innan, men ökade jämfört med föregående månad

Den kraftiga ökningen i arbetslösheten som orsakats av coronavirussituationen har minskat aktiveringsgraden. I slutet av september deltog 4 629 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden. Detta är 195 färre än ett år tidigare. Jämfört med förra månaden ökade antalet deltagare i service dock med 520.

- Arbetslöshetens kraftiga ökning på grund av coronavirusepidemin har fört med sig många nya kunder och nya uppgifter till TE-byrån; bland annat ca 1400 företagare har ansökt om arbetslöshetsförmån och tusentals permitterade har anmält sig som kunder. Därför har vägledningen till tjänster inte fungerat så effektivt som vi skulle ha önskat. Under hösten har vi effektiverat vägledningen till tjänster, och till vår glädje började antalet deltagare i tjänster öka i september, konstaterar Mika Palosaari, direktör för Österbottens TE-byrå.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

NTM-centralen i Österbotten ger varje månad ut en sysselsättningsöversikt för regionen. Sysselsättningsöversiktens uppgifter grundar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken berättar om arbets- och näringsbyråernas arbetssökande kunder, lediga platser som arbetsgivarna anmäler till arbets- och näringsbyråerna och arbetskraftspolitiska åtgärder. Arbets- och näringsministeriet ger ut en sysselsättningsöversikt för hela landet och NTM-centralerna sammanställer de regionala sysselsättningsöversikterna.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Lokakuun työllisyyskatsaus: Työttömyys lisääntyy edelleen, mutta avoimia työpaikkoja on runsaasti ja starttirahan kysyntä on kovaa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)24.11.2020 08:00:00 EETTiedote

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli lokakuun lopussa yhteensä 10 164 työtöntä työnhakijaa. Se on 3 614 enemmän (+ 55,2 %) kuin vuotta aikaisemmin ja 200 enemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömyys lisääntyi vuodentakaisesta jokaisella ELY-keskusalueella, eniten Uudellamaalla (+ 62,9 %). Koko maassa työttömien määrä kasvoi 39,1 %. Koronaviruksen vaikutukset heijastuvat erityisesti lomautettujen määrään. Lokakuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 2 797 eli 2 425 enemmän kuin vuotta aikaisemmin (+ 651,9 %). Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli manner-Suomen toiseksi alhaisin (8,8 %). Koko maassa vastaava osuus oli 11,9 %. Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi 492 henkilöllä edellisvuoteen verrattuna (+ 30,2 %): lokakuun lopussa oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä 2 120 ja yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä

Sysselsättningsöversikt för oktober: Arbetslösheten ökar fortsättningsvis, men det finns mycket lediga arbetsplatser och efterfrågan på startpeng är stor (Österbotten, Mellersta Österbotten)24.11.2020 08:00:00 EETTiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som just publicerades fanns inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av oktober sammanlagt 10 164 arbetslösa arbetssökande. Det är 3 614 fler (+ 55,2 %) än för ett år sedan och 200 fler än under föregående månad. Arbetslösheten ökade inom alla NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest i Nyland (+ 62,9 %). I hela landet ökade arbetslösheten i genomsnitt med 39,1 %. Konsekvenserna av coronaviruset återspeglas speciellt i antalet permitterade. I slutet av oktober var antalet heltidspermitterade 2 797 dvs. 2 425 fler än för ett år sedan (+ 651,9 %). Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den näst lägsta i Fastlandsfinland (8,8 %). Motsvarande andel i hela landet var 11,9 %. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 492 personer jämfört med året innan (+ 30,2 %): i slutet av oktober fanns det 2 120 långtidsarbetslösa,

Finland Works -ett virtuellt rekryteringsevenemang erbjuder ett effektivt sätt att rekrytera internationella experter (Österbotten, Mellersta Österbotten)17.11.2020 06:06:00 EETTiedote

Finland Works är ett rekryteringsevenemang på webben, omfattande hela Europa och det ordnas av EURES -arbetsförmedlingsnätverket. Evenemanget sammanför företag och experter inom olika branscher. Evenemanget stöder också den nationella rörligheten bland kunniga yrkesmänniskor och nyutexaminerade. Finland ordnar evenemanget nu för femte gången onsdagen den 18 november och igen har det väckt mycket intresse överallt i Europa. Antalet registrerade arbetssökande är redan 3 700 och drygt 20 företag i Finland är med och ännu hinner man med. Mest sökande finns för tillfället från Italien, Spanien, Portugal och Frankrike.

Finland Works – virtuaalinen rekrytointitapahtuma tarjoaa tehokkaan tavan rekrytoida kansainvälisiä osaajia (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)17.11.2020 06:05:00 EETTiedote

Finland Works on Euroopan laajuinen, verkossa toteutettava EURES -työnvälitysverkoston järjestämä rekrytointitapahtuma, joka kokoaa yhteen eri toimialojen yrityksiä ja osaajia. Tapahtuma tukee myös Suomen sisäistä osaavien ammattilaisten ja vastavalmistuneiden liikkuvuutta. Tapahtuma järjestetään nyt viidettä kertaa Suomen toimesta keskiviikkona 18. marraskuuta ja se on saanut jälleen runsaasti kiinnostusta ympäri Eurooppaa. Rekisteröityneitä työnhakijoita on jo 3 700 ja yrityksiä Suomesta reilut 20 ja mukaan ehtii vielä. Eniten hakijoita on tällä hetkellä Italiasta, Espanjasta, Portugalista ja Ranskasta.

Uppbyggnaden av ett ekosystem för sysselsättning går framåt i Vasa: samarbetet intensifieras och servicevägarna tar form22.10.2020 06:05:00 EESTTiedote

Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) har länge haft landets lägsta arbetslöshetsgrad, men coronaviruset och åtgärderna för att begränsa dess spridning har ökat arbetslösheten och antalet permitterade betydligt. Under våren 2020 började NTM-centralen i Österbotten bygga upp ett ekosystem för sysselsättning. Målet är en regional samarbetsmodell för övergripande skötsel av sysselsättningen. En gemensam nätverksbaserad handlingsmodell tjänar både den offentliga och privata sektorn bättre och gör vägen till sysselsättningstjänster tydligare för arbetssökanden.

Työllisyyden ekosysteemin rakentaminen etenee Vaasassa: yhteistyö tiivistyy ja palvelupolut hahmottuvat22.10.2020 06:05:00 EESTTiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) on pitkään ollut maan alhaisin työttömyysaste, mutta koronavirus ja sen aiheuttamat rajoitustoimet ovat nostaneet työttömyyttä ja lomautettujen määrää merkittävästi. Pohjanmaan ELY-keskus on kevään 2020 aikana alkanut rakentaa työllisyyden ekosysteemiä, jonka tavoitteena on saada alueellinen yhteistyömalli työllisyyden kokonaisvaltaiseen hoitoon. Yhteinen verkostomainen toimintamalli palvelee paremmin julkista ja yksityistä sektoria sekä tarjoaa työnhakijalle selkeämmän polun työllistymisen palveluihin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum