Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för september månad: Arbetslösheten minskar i alla ekonomiska regioner och arbetskraftstjänsterna intresserar allt mer (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av september sammanlagt 6 060 arbetslösa arbetssökande. Det är 749 (- 11,0 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i september 303 färre än i augusti. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland, 5,4 %. Motsvarande andel i hela landet är 8,8 %. Antalet nya lediga arbetsplatser var i september 183 (+ 6,4 %) flera än för ett år sedan. Under september fanns det totalt 5 614 lediga arbetsplatser, vilket var 524 (+ 10,3 %) arbetsplatser fler än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 540 personer jämfört med förra året (- 22,2 %). Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Deltagande i tjänster ökade en aning jämfört med året innan.
Deltagande i tjänster ökade en aning jämfört med året innan.

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i alla ekonomiska regioner inom området för NTM-centralen i Österbotten. Arbetslösheten minskade mest i Vasa ekonomiska region, antalet arbetslösa minskade med 581 personer (- 17 %). I Karleby ekonomiska region minskade arbetslösheten med 127 personer (- 7 %) och i Jakobstadsregionen med 63 personer (- 7 %). Arbetslöshetsgraden i Vasa ekonomiska region var 5,3 %, i Karleby ekonomiska region 7,2 % och i Sydösterbotten 4,0 %. Jakobstadsregionen hade den lägsta andelen arbetslösa arbetssökanden av arbetskraften (3,9 %). 

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i nästan alla åldersgrupper. Kvantitativt sett var minskningen störst i åldersgruppen 60–64 år (- 166 personer). I slutet av september fanns det 681 arbetslösa arbetssökande under 25 år, vilket är 123 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol och 51 färre än under föregående månad. Antalet arbetslösa i åldersgruppen 25–29 år minskade med 94 personer jämfört med situationen året innan till 746 arbetslösa. Antalet arbetslösa över 50 år var 2 292, dvs. 540 färre än för ett år sedan (38 % av alla arbetslösa arbetssökande). Andelen arbetslösa arbetssökande var störst i åldersgruppen 60–64 år (939 personer). 

I slutet av september fanns det 1 890 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Detta är 540 färre än ett år tidigare och 58 färre än under augusti månad. Av de långtidsarbetslösa hade 1 081, dvs. 2 fler än i fjol, varit arbetslösa utan avbrott i mer än två år. 

Deltagande i tjänster ökade en aning jämfört med året innan

Antalet kunder som deltog i service ökade en aning i september. I slutet av månaden fanns 4 365 personer i service. Detta är 5 fler än ett år tidigare.   

Antalet personer som deltog i arbetskraftsutbildning var 64 personer fler än för ett år sedan, sammanlagt 960. I frivilliga studier deltog 1 089 personer, vilket är 180 färre än för ett år sedan. I arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte deltog 821 personer, vilket är 18 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Kommunerna sysselsatte en person mer med lönesubvention än föregående år och inom den privata sektorn sysselsattes 108 personer fler än förra året. 

- Antalet deltagare i arbetskraftsutbildning och i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte har ökat en aning jämfört med situationen året innan. Även vid privata företag har andelen personer som sysselsatts genom lönesubvention ökat. Efter sommaren finns hela tiden fler personer som kommit till landet från Ukraina och som anmält sig som arbetssökande. Ukrainare har även blivit bra sysselsatta inom vårt område. Växthusen i Sydösterbotten permitterade de första arbetstagarna för den kommande vintern, berättar direktören för Österbottens arbets- och näringsbyrån Mika Palosaari.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Deltagande i tjänster ökade en aning jämfört med året innan.
Deltagande i tjänster ökade en aning jämfört med året innan.
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

NTM-centralen i Österbotten ger varje månad ut en sysselsättningsöversikt för regionen. Sysselsättningsöversiktens uppgifter grundar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken berättar om arbets- och näringsbyråernas arbetssökande kunder, lediga platser som arbetsgivarna anmäler till arbets- och näringsbyråerna och arbetskraftspolitiska åtgärder. Arbets- och näringsministeriet ger ut en sysselsättningsöversikt för hela landet och NTM-centralerna sammanställer de regionala sysselsättningsöversikterna.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för december månad: Arbetslösheten ökade, men måttligt (Österbotten, Mellersta Österbotten)27.1.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av december sammanlagt 7 424 arbetslösa arbetssökande. Det är 44 (+ 0,6 %) fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i december 1 091 fler än i november. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland, 6,6 %. Motsvarande andel i hela landet är 9,9 %. Antalet nya lediga arbetsplatser var i december 1 250 (- 26,3 %) färre än för ett år sedan. Under december fanns det totalt 5 408 lediga arbetsplatser, vilket var 1 659 (- 23,5 %) arbetsplatser färre än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 363 personer jämfört med förra året (- 16,0 %). Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Työllisyyskatsaus joulukuu: Työttömyys kääntynyt maltilliseen kasvuun (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)27.1.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli joulukuun lopussa yhteensä 7 424 työtöntä työnhakijaa. Se on 44 (+ 0,6 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli joulukuussa 1 091 enemmän kuin marraskuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Manner-Suomen alhaisin, 6,6 %. Koko maassa vastaava osuus oli 9,9 %. Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena joulukuussa 1 250 (- 26,3 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Joulukuun aikana avoinna oli yhteensä 5 408 työpaikkaa, mikä oli 1 659 (- 23,5 %) työpaikkaa vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 363 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (- 16,0 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Från Österbotten och Mellersta Österbotten till Houten i Holland för att rekrytera experter (Österbotten, Mellersta Österbotten)19.1.2023 08:30:00 EET | Tiedote

Emigration Expo -rekryteringsmässan som ordnas 1-2.4.2023 i Houten, Holland, är Europas största utvandringsevenemang. Den besöks årligen av ca 11 000 arbetssökande eller experter som planerar utvandring på basis av arbete. Finland deltar och har en egen avdelning på mässan - Finland Works. Österbottens och Mellersta Österbottens arbets- och utbildningsbaserade invandring via Talent Coastline-ekosystemet representeras på FinlandWorks -avdelningen av Kristinestads näringslivscentral, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia samt Österbottens AN-byrå.

Pohjanmaalta ja Keski-Pohjanmaalta lähdetään tavoittelemaan osaajia Hollannin Houtenista (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) 19.1.2023 08:30:00 EET | Tiedote

Hollanin Houtenissa 1.-2.4.2023 järjestettävä Emigration Expo -rekrytointimessu on Euroopan suurin maastamuuttotapahtuma. Tapahtumassa käy vuosittain noin 11 000 työnhakijaa tai työperäistä maastamuuttoa harkitsevaa osaajaa. Suomi on tapahtumassa mukana Finland Works osastolla. Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton Talent Coastline -ekosysteemistä messujen Suomi-osastolla edustaa Kristiinankaupungin elinkeinokeskus, Pietarsaaren seudun kehittämisyhtiö Concordia sekä Pohjanmaan TE-toimisto.

Sysselsättningsöversikt för november månad: Minskningen i arbetslösheten avtar (Österbotten, Mellersta Österbotten)20.12.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av november sammanlagt 6 333 arbetslösa arbetssökande. Det är 132 (- 2,0 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i november 159 fler än i oktober. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland, 5,6 %. Motsvarande andel i hela landet är 8,9 %. Antalet nya lediga arbetsplatser var i november 224 (- 7,7 %) färre än för ett år sedan. Under november fanns det totalt 4 673 lediga arbetsplatser, vilket var 571 (- 10,9 %) arbetsplatser färre än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 382 personer jämfört med förra året (- 17,0 %). Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum