Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikten för april månad: Fortsättningsvis den lägsta arbetslösheten i Fastlandsfinland inom området för Österbottens NTM- central (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela
Inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av april sammanlagt 6 783 arbetslösa arbetssökande. Det är 454 (+ 7,2 %) mer än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i april 237 fler än i mars månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom området för NTM-centralen i Österbotten är den lägsta i Fastlandsfinland, 6,0 %. Motsvarande andel i hela landet var 9,3 %. Antalet heltidspermitterade var 693, dvs. 87 fler än ett år tidigare (+14,4 %). Antalet nya lediga arbetsplatser var i april 1 092 (- 31,4 %) färre än för ett år sedan. Under april månad fanns det sammanlagt 8 629 arbetsplatser, vilket var 4 663 (- 35,1 %) arbetsplatser färre än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 88 personer jämfört med situationen året innan (- 4,3 %). Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.
Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under april månad 2 389 nya arbetsplatser, vilket är 1 092 (- 31,4 %) färre än vid motsvarande tid i fjol.
Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under april månad 2 389 nya arbetsplatser, vilket är 1 092 (- 31,4 %) färre än vid motsvarande tid i fjol.

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i en av fem ekonomiska regioner inom området för NTM-centralen i Österbotten. Jämfört med året innan minskade arbetslösheten endast i Vasa ekonomiska region med 136 personer (- 4 %). Antalet arbetslösa ökade i Sydösterbotten med 144 personer (+ 53 %), i Jakobstadsregionen med 155 personer (+ 18 %), i Karleby ekonomiska region med 236 personer (+ 13 %) och i Kaustby ekonomiska region med 55 personer (+ 15 %). Av de ekonomiska regionerna inom området för NTM-centralen i Österbotten hade Jakobstadsregionen den lägsta arbetslöshetsgraden (4,5 %). I hela landet var arbetslösa i genomsnitt 3,1 % mer än ett år tidigare. Arbetslösheten ökade inom de flesta NTM-centralsområden, proportionellt sett mest i Norra Österbotten( + 13,5 %). 

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i flera åldersgrupper. Antalet arbetslösa arbetssökande ökade mest i åldersgruppen 30-34 år, ökningen var 103 (+ 16,2 %) jämfört med året innan. Kvantitativt sett minskade arbetslösheten mest i åldersgruppen 60–64 år, de var 43 personer färre (- 4,1 %) än föregående år. I slutet av april fanns det 794 arbetslösa arbetssökande under 25 år, vilket är 138 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol och 33 färre än under föregående månad. Antalet arbetslösa över 50 år var 2 493, dvs. 36 färre än för ett år sedan (37 % av alla arbetslösa arbetssökande). Andelen arbetslösa arbetssökande var störst i åldersgruppen 60–64 år, dvs. sammanlagt 996 arbetslösa.  

Antalet arbetslösa minskade mest på lägre grundnivå, antalet arbetslösa var 25 färre (-14,7 %) än för ett år sedan. Antalet arbetslösa ökade mest hos personer med okänd utbildningsnivå, ökningen var 350 personer (+ 87,1 %) jämfört med året innan.  

Jämfört med förra året minskade antalet arbetslösa kvantitativt sett mest i yrkesgruppen för kontors- och kundtjänstpersonal (- 25). Arbetslösheten ökade mest i yrkesgruppen för oklassificerbara yrken (+ 169). 

Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under april månad 2 389 nya arbetsplatser, vilket är 1 092 (- 31,4 %) färre än vid motsvarande tid i fjol. Under april fanns det totalt 8 629 lediga arbetsplatser, vilket var 4 663 platser (- 35,1 %) färre än för ett år sedan.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under april månad 2 389 nya arbetsplatser, vilket är 1 092 (- 31,4 %) färre än vid motsvarande tid i fjol.
Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under april månad 2 389 nya arbetsplatser, vilket är 1 092 (- 31,4 %) färre än vid motsvarande tid i fjol.
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

NTM-centralen i Österbotten ger varje månad ut en sysselsättningsöversikt för regionen. Sysselsättningsöversiktens uppgifter grundar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken berättar om arbets- och näringsbyråernas arbetssökande kunder, lediga platser som arbetsgivarna anmäler till arbets- och näringsbyråerna och arbetskraftspolitiska åtgärder. Arbets- och näringsministeriet ger ut en sysselsättningsöversikt för hela landet och NTM-centralerna sammanställer de regionala sysselsättningsöversikterna.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Regionala utvecklingsutsikter: de österbottniska företagen investerar i framtiden med rekordfart, trots att bristen på arbetskraft fortsätter att vara svår (Österbotten, Mellersta Österbotten)25.5.2023 09:45:00 EEST | Tiedote

Arbets- och näringsministeriet har gett ut översikten Regionala utvecklingsutsikter som granskar nuläget inom näringslivet och sysselsättningen samt utsikterna för den närmaste framtiden i landskapen. I Österbotten och i Mellersta Österbotten sker en historiskt stor investeringsboom och sysselsättningsläget i landskapen är utmärkt, men vyerna blir dystrare på grund av den svåra bristen på arbetskraft och svängningarna i världsekonomin.

Alueelliset kehitysnäkymät: pohjalaisyritykset investoivat tulevaan ennätystahdilla, vaikka työvoimapula jatkuu vaikeana (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)25.5.2023 09:45:00 EEST | Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksen, jossa tarkastellaan maakuntien elinkeinoelämän ja työllisyyden nykytilaa ja lähitulevaisuuden näkymiä. Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla on käynnissä historiallisen suuri investointibuumi ja maakuntien työllisyystilanne on erinomainen, mutta tunnelmia synkentävät vaikea työvoimapula sekä maailmantalouden ailahtelut.

Huhtikuun työllisyyskatsaus: Pohjanmaan ELY-keskusalueella edelleen Manner-Suomen alhaisin työttömyys (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)24.5.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli huhtikuun lopussa yhteensä 6 783 työtöntä työnhakijaa. Se on 454 (+ 7,2 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli huhtikuussa 237 enemmän kuin maaliskuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Manner-Suomen alhaisin, 6,0 %. Koko maassa vastaava osuus oli 9,3 %. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 693 eli 87 enemmän kuin vuotta aikaisemmin (+ 14,4 %). Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena huhtikuussa 1 092 (- 31,4 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Huhtikuun aikana avoinna oli yhteensä 8 629 työpaikkaa, mikä oli 4 663 (- 35,1 %) työpaikkaa vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 88 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (- 4,3 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

För att få kunnig arbetskraft aktiverar NTM-centralområdena i Södra Österbotten och Österbotten sitt samarbete genom att utarbeta en gemensam regional riktlinje för arbetstillstånd (Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten)9.5.2023 15:00:00 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Södra Österbotten och NTM-centralen i Österbotten har bestämt sig för att i fortsättningen utarbeta en gemensam regional riktlinje för arbetstillstånd. Det är frågan om en naturlig pendlingsregion och den gemensamma riktlinjen gällande arbetstillstånd aktiverar samarbetet mellan områdena allt mera för att främja tillgången på kunnig arbetskraft. I riktlinjen för arbetstillståndet ingår nästan 50 yrkesbenämningar och den är i kraft under tiden 8.5-7.11.2023.

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskusalueet tiivistävät yhteistyötä osaavan työvoiman saamiseksi yhteisellä alueellisella työlupalinjauksella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa)9.5.2023 15:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskus ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ovat päättäneet jatkossa laatia yhteisen alueellisen työlupalinjauksen. Kyseessä on luonnollinen työssäkäyntialue ja yhteinen työlupalinjaus tiivistää alueiden välistä yhteistyötä entisestään osaavan työvoiman saamisen edistämiseksi. Työlupalinjaukseen sisältyy lähes 50 ammattinimikettä ja se on voimassa ajalla 8.5.-7.11.2023.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum