Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikten för juli månad: Arbetslösheten har minskat och antalet nya lediga arbetsplatser har fördubblats jämfört med året innan (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

Inom Österbottens NTM-centrals område fanns det i slutet av juli sammanlagt 9 606 arbetslösa arbetssökande. Det är 3 538 färre än för ett år sedan. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den näst lägsta i Fastlandsfinland (8,5 %). Motsvarande andel i hela landet är 12,3 %. Jämfört med juni månad ökade arbetslöshetsgraden med 0,4 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och i hela landet med 0,3 procentenheter. I slutet av juli var antalet heltidspermitterade 978 dvs. 2 466 färre än för ett år sedan (-71,6 %). Dessutom fanns det 573 arbetssökande med förkortad arbetsvecka, vilket är 229 personer (¬ 28,6 %) färre än ett år tidigare. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Arbetslösheten minskade i alla åldersgrupper och i alla ekonomiska regioner, men samtidigt ökade långtidsarbetslösheten

I slutet av juli fanns det 1 250 arbetslösa arbetssökande under 25 år, vilket är 661 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol och 70 fler än under föregående månad. Antalet arbetslösa i åldersgruppen 25–29 år minskade med 426 personer jämfört med situationen året innan till 1 107 arbetslösa. Antalet arbetslösa över 50 år var 3 335 dvs. 747 färre än för ett år sedan (34,7 % av alla arbetslösa arbetssökande). Mest arbetslösa arbetssökande fanns det i åldersgruppen för 60–64-åriga, dvs sammanlagt 1 237 arbetslösa.  

Arbetslösheten minskade inom alla NTM-centralers områden, mest i Österbotten. Arbetslösheten minskade i Vasa ekonomiska region med 2 085 personer (31 %), i Karleby ekonomiska region med 325 personer (11 %) och i Jakobstadsregionen med 791 personer (35 %). Av de ekonomiska regionerna inom området för NTM-centralen i Österbotten hade Sydösterbotten den längsta arbetslöshetsgraden på 4,4 %. 

Även om arbetslösheten har minskat jämfört med året innan, så börjar långtidsarbetslösheten öka. I slutet av juli fanns det 2 653 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Detta är 622 fler än ett år tidigare och 52 fler än under föregående månad. Av de långtidsarbetslösa hade 1 079, dvs. 198 fler än i fjol, varit arbetslösa utan avbrott i mer än två år. Också antalet personer som deltar i sysselsättningsfrämjande service ökade jämfört med året innan. I slutet av juli deltog sammanlagt 3 697 personer i service.   

Antalet nya lediga arbetsplatser fördubblades jämfört med året innan  

Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under juli månad 2 644 nya lediga jobb, vilket är 1 345 fler (+103,5 %) än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Under juli fanns det totalt 4 969 lediga arbetsplatser, vilket var 2 377 platser (+ 91,7 %) fler än för ett år sedan. Jämfört med året innan ökade antalet nya lediga arbetsplatser i alla yrkesgrupper, mest i yrkesgruppen för service- och försäljningspersonal (+ 422). 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

NTM-centralen i Österbotten ger varje månad ut en sysselsättningsöversikt för regionen. Sysselsättningsöversiktens uppgifter grundar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken berättar om arbets- och näringsbyråernas arbetssökande kunder, lediga platser som arbetsgivarna anmäler till arbets- och näringsbyråerna och arbetskraftspolitiska åtgärder. Arbets- och näringsministeriet ger ut en sysselsättningsöversikt för hela landet och NTM-centralerna sammanställer de regionala sysselsättningsöversikterna.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för juni månad: Normal säsongsvariation i antalet arbetslösa (Österbotten, Mellersta Österbotten)26.7.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av juni sammanlagt 7 456 arbetslösa arbetssökande. Det är 1 692 (-18,5 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i juni 1 371 mera än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften är den näst lägsta i Fastlandsfinland, 6,6 %, när motsvarande andel i hela landet är 9,9 %. Nya lediga arbetsplatser anmäldes i juni 101 fler (+3,6 %) än vid motsvarande tid i fjol, sammanlagt 2 926. Under juni fanns det totalt 7 977 lediga arbetsplatser, vilket var 2 830 (+55,0 %) arbetsplatser fler än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 613 personer (-23,6 %) jämfört med förra året. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Kesäkuun työllisyyskatsaus: Työttömien määrässä normaalia kausivaihtelua (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)26.7.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli kesäkuun lopussa yhteensä 7 456 työtöntä työnhakijaa. Se on 1 692 (- 18,5 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli kesäkuussa 1 371 enemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Manner-Suomen toiseksi alhaisin, 6,6 %, kun koko maan vastaava osuus on 9,9 %. Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena kesäkuussa 101 enemmän (+ 3,6 %) kuin vuotta aikaisemmin, yhteensä 2 926. Kesäkuun aikana avoinna oli yhteensä 7 977 työpaikkaa, mikä oli 2 830 (+ 55,0 %) työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 613 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (- 23,6 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Sysselsättningsöversikt för maj månad: Antalet arbetslösa är fortsättningsvis den lägsta i Fastlandsfinland (Österbotten, Mellersta Österbotten)21.6.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av maj sammanlagt 6 085 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 131 (- 25,9 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i maj 244 färre än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften är den lägsta i Fastlandsfinland, 5,4 %, när motsvarande andel i hela landet är 8,9 %. Nya lediga arbetsplatser anmäldes i maj 237 fler (+ 7,4 %) än vid motsvarande tid i fjol, sammanlagt 3 443. Under maj fanns det totalt 9 052 lediga arbetsplatser, vilket var 2 879 (+ 46,6 %) arbetsplatser fler än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 595 personer (- 22,9 %) jämfört med förra året. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Toukokuun työllisyyskatsaus: Työttömien määrä jälleen Manner-Suomen alhaisin (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)21.6.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli toukokuun lopussa yhteensä 6 085 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 131 (- 25,9 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli toukokuussa 244 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Manner-Suomen alhaisin, 5,4 %, kun koko maan vastaava osuus on 8,9 %. Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena toukokuussa 237 enemmän (+ 7,4 %) kuin vuotta aikaisemmin, yhteensä 3 443. Toukokuun aikana avoinna oli yhteensä 9 052 työpaikkaa, mikä oli 2 879 (+ 46,6 %) työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 595 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (- 22,9 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Sysselsättningsöversikt för april månad: Antalet lediga arbetsplatser ökar fortsättningsvis (Österbotten,Mellersta Österbotten)24.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av april sammanlagt 6 329 arbetslösa arbetssökande. Detta är 2 226 (- 26,0 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i april 232 färre än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften är den lägsta i Fastlandsfinland, 5,6 %, när motsvarande andel i hela landet är 9,1 %. Nya lediga arbetsplatser anmäldes i april 645 fler (+ 22,7 %) än vid motsvarande tid i fjol, sammanlagt 3 481. Under april månad fanns det totalt 13 292 arbetsplatser, vilket var 6 738 (+ 102,8 %) arbetsplatser fler än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 558 personer (- 22,7 %) jämfört med förra året. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum