Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikten för juli månad: Arbetslösheten har minskat och antalet nya lediga arbetsplatser har fördubblats jämfört med året innan (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

Inom Österbottens NTM-centrals område fanns det i slutet av juli sammanlagt 9 606 arbetslösa arbetssökande. Det är 3 538 färre än för ett år sedan. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den näst lägsta i Fastlandsfinland (8,5 %). Motsvarande andel i hela landet är 12,3 %. Jämfört med juni månad ökade arbetslöshetsgraden med 0,4 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och i hela landet med 0,3 procentenheter. I slutet av juli var antalet heltidspermitterade 978 dvs. 2 466 färre än för ett år sedan (-71,6 %). Dessutom fanns det 573 arbetssökande med förkortad arbetsvecka, vilket är 229 personer (¬ 28,6 %) färre än ett år tidigare. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Arbetslösheten minskade i alla åldersgrupper och i alla ekonomiska regioner, men samtidigt ökade långtidsarbetslösheten

I slutet av juli fanns det 1 250 arbetslösa arbetssökande under 25 år, vilket är 661 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol och 70 fler än under föregående månad. Antalet arbetslösa i åldersgruppen 25–29 år minskade med 426 personer jämfört med situationen året innan till 1 107 arbetslösa. Antalet arbetslösa över 50 år var 3 335 dvs. 747 färre än för ett år sedan (34,7 % av alla arbetslösa arbetssökande). Mest arbetslösa arbetssökande fanns det i åldersgruppen för 60–64-åriga, dvs sammanlagt 1 237 arbetslösa.  

Arbetslösheten minskade inom alla NTM-centralers områden, mest i Österbotten. Arbetslösheten minskade i Vasa ekonomiska region med 2 085 personer (31 %), i Karleby ekonomiska region med 325 personer (11 %) och i Jakobstadsregionen med 791 personer (35 %). Av de ekonomiska regionerna inom området för NTM-centralen i Österbotten hade Sydösterbotten den längsta arbetslöshetsgraden på 4,4 %. 

Även om arbetslösheten har minskat jämfört med året innan, så börjar långtidsarbetslösheten öka. I slutet av juli fanns det 2 653 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Detta är 622 fler än ett år tidigare och 52 fler än under föregående månad. Av de långtidsarbetslösa hade 1 079, dvs. 198 fler än i fjol, varit arbetslösa utan avbrott i mer än två år. Också antalet personer som deltar i sysselsättningsfrämjande service ökade jämfört med året innan. I slutet av juli deltog sammanlagt 3 697 personer i service.   

Antalet nya lediga arbetsplatser fördubblades jämfört med året innan  

Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under juli månad 2 644 nya lediga jobb, vilket är 1 345 fler (+103,5 %) än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Under juli fanns det totalt 4 969 lediga arbetsplatser, vilket var 2 377 platser (+ 91,7 %) fler än för ett år sedan. Jämfört med året innan ökade antalet nya lediga arbetsplatser i alla yrkesgrupper, mest i yrkesgruppen för service- och försäljningspersonal (+ 422). 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

NTM-centralen i Österbotten ger varje månad ut en sysselsättningsöversikt för regionen. Sysselsättningsöversiktens uppgifter grundar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken berättar om arbets- och näringsbyråernas arbetssökande kunder, lediga platser som arbetsgivarna anmäler till arbets- och näringsbyråerna och arbetskraftspolitiska åtgärder. Arbets- och näringsministeriet ger ut en sysselsättningsöversikt för hela landet och NTM-centralerna sammanställer de regionala sysselsättningsöversikterna.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Bristen på experter inom området för NTM-centralen försöker man underlätta genom internationell arbetskraft – rekryteringar görs i samarbete (Österbotten, Mellersta Österbotten)16.9.2021 06:00:00 EEST | Tiedote

I Österbotten och i Mellersta Österbotten har man redan identifierat brist på experter inom olika branscher och i olika yrken. Inom området för NTM-centralen i Österbotten främjas sysselsättningen bland internationella experter över kommun- och organisationsgränser. Företag och internationella experter möts på det virtuella rekryteringsevenemanget Talent Coastline Match&Catch den 29 september.

Pohjanmaan ELY-keskusalueen osaajapulaan haetaan helpotusta kansainvälisestä työvoimasta – rekrytointeja edistetään yhteistyössä (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)16.9.2021 06:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla on jo pitkään tunnistettu osaajapula eri toimi- ja ammattialoilla. Pohjanmaan ELY-keskusalueella kansainvälisten osaajien työllistymistä edistetään yli kunta- ja organisaatiorajojen. Syyskuussa yritykset kohtaavat kansainvälisiä osaajia Talent Coastline Match&Catch virtuaalisessa rekrytointitapahtumassa 29. syyskuuta.

Företagen i Österbottens NTM-centrals område har under det gångna året satsat på att förbättra konkurrenskraften och digitaliseringen samt utveckla kompetensen (Österbotten, Mellersta Österbotten)9.9.2021 06:01:00 EEST | Tiedote

Coronapandemin är inte över ännu, men investeringar har intresserat företagen. Enligt den senaste SMF-företagsbarometern verkar de allmänna konjunktursiffrorna uppmuntrande och företagen ser mer förhoppningsfullt än tidigare på framtiden. Sysselsättningsläget på Österbottens NTM-centrals område är bland landets bästa och antalet nya lediga jobb har fördubblats jämfört med året innan.

Pohjanmaan ELY-keskusalueen yritykset ovat investoineet kuluneen vuoden aikana kilpailukyvyn ja digitalisaation parantamiseen sekä osaamisen kehittämiseen (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)9.9.2021 06:00:00 EEST | Tiedote

Koronapandemia ei ole väistynyt, mutta investoinnit ovat kiinnostaneet yrityksiä. Tuoreen pk-yritysbarometrin mukaan yleiset suhdanneluvut ovat rohkaisevia ja yritykset suhtautuvat tulevaisuuteen aiempaa toiveikkaammin. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työllisyystilanne on maan parhaita, ja uusia työpaikkoja on kaksinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum