ELY-keskukset

Talent Boost främjar arbetsbaserad invandring – tjänsteleverantörer sökes

Dela

Programmet Talent Boost är ett program som främjar sakkunniginvandring.

Före 2030 borde den arbetsrelaterade invandringen åtminstone fördubblas så att antalet arbetskraftsinvandrare ökar med totalt 50 000.
Före 2030 borde den arbetsrelaterade invandringen åtminstone fördubblas så att antalet arbetskraftsinvandrare ökar med totalt 50 000.

Nu sätts en högre växel i för att Finland ska nå de ambitiösa mål som har uppställts för invandringen. Under innevarande mandatperiod har takten ökat och tiotals olika insatser är redan sjösatta, i syfte att göra det lättare för arbetstagare och studerande att flytta till och bli bofasta i Finland. I talkoarbetet deltar vid statens sida städer, universitet och läroinrättningar, näringslivet och en del organisationer.

Tydliga mål för arbetsbaserad invandring

Regeringen har uppställt tydliga kvantitativa mål för arbetsbaserad invandring. Före 2030 borde den arbetsrelaterade invandringen åtminstone fördubblas så att antalet arbetskraftsinvandrare ökar med totalt 50 000. Efter 2030 har Finland minst 10 000 arbetskraftsinvandrare i året som mål.

För att uppnå målen för Talent Boost-programmet måste Finland vara en internationellt konkurrenskraftig och attraktiv plats för arbete, studier, företagsamhet, boende och familjeliv. Detta kräver målmedvetet, långsiktigt arbete som sträcker sig över förvaltningsgränser och mandatperioder samt brett samarbete också mellan den offentliga och den privata sektorn.

Utbildning i ursprungslandet stöd vid internationell rekrytering

För företagen utvecklas nu tjänster som underlättar internationell rekrytering, uppbyggnad av mångkulturella arbetsgemenskaper och språklärande för arbetets behov. 

En nationell tjänst som utvecklas för företagens behov är rekryterande social- och hälsovårdsutbildning i ursprungslandet som ska främja fri rörlighet till Finland för bland andra vårdassistenter, närvårdare, sjukskötare och läkare; i ett första skede från EU- och ESS-länderna. Rekryterande social- och hälsovårdsutbildning i ursprungslandet bidrar till att fylla branschens behov av arbetskraft. Utbildning i ursprungslandet ska ingå i Talent Boosts helhet av tjänster för internationell rekrytering.

Finländska arbetsgivare och NTM-centralerna köper tjänsten tillsammans. Arbetsgivarens betalningsandel motsvarar hälften av totalkostnaderna; för den andra hälften svarar arbets- och näringsförvaltningen. Den offentliga finansieringen täcker också kostnaderna för legalisering av rekryterade personers examina och för hela stödpaketet för medföljande partner. Social- och hälsovårdsutbildningen i ursprungslandet är avsedd att fylla behovet hos rekryterande finländska företag.

Utbildningens mål

I rekryterande utbildning i ursprungslandet ingår undervisning i finska eller svenska. Utbildningen har som mål att nå en definierad målnivå för språkfärdigheter samtidigt som man bekantar sig med sin blivande arbetsplats och det finländska arbetslivet, samhället och kulturen. Utbildningen syftar till att säkerställa att den arbetstagare som flyttar till Finland har tillräcklig kompetens för att inleda sitt arbete och att hjälpa arbetstagaren och hens eventuella familj att flytta och komma i ordning. När utbildning i ursprungslandet genomförs är det särskilt viktigt att alla som flyttar till Finland får ett etiskt bemötande. Tjänsteleverantörerna iakttar de etiska principerna för det internationella nätverket FIPSU inom fackförbunden för Finlands offentliga sektor.

De som rekryteras ska i samband med utbildning i ursprungslandet informeras om finländskt arbetsliv och om arbetstagarens och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter. I detta sammanhang ska också relevanta fackförbund välkomnas att berätta om sin verksamhet och om vad de erbjuder sina medlemmar.

Tjänsten möjliggör också för den mottagande arbetsgemenskapen att få behovsrelaterad, skräddarsydd och konkret träning. Träningen syftar till att främja arbetsgemenskapens beredskap att ta emot utländska förmågor och att fungera i en alltmer komplex verksamhetsmiljö.

___

Tjänsteleverantörer sökes för social- och hälsovårdsutbildning i ursprungslandet

Via anbudstjänstportalen Tarjouspalvelu-toimittaja söker NTM-centralen i Norra Savolax nu tjänsteleverantörer för nationell social- och hälsovårdsutbildning i ursprungslandet. Via portalen hittar du exakt information om och dokument för anbudsinfordran. Tjänsteleverantörer kan lämna in sin ansökan om deltagande via leverantörsportalen.

Anbudsinfordran hittas i Tarjouspalvelu-portalen under namnet

POSELY/1741/2022 / Rekryterande sote-utbildning i ursprungslandet DPS

För anbudstjänsten registrerar man sig på adressen https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Frågor om anbudsinfordran kan besvaras om de ställs via portalen Tarjouspalvelu-toimittaja. Svaren publiceras i Tarjouspalvelu-portalen i anslutning till anbudsinfordran.

Nyckelord

Kontakter

För medierna:
Vesa Liesivuori
Nationell koordinator, utvecklande av modell för internationell rekrytering
NTM-centralen i Norra Savolax
vesa.liesivuori@ely-keskus.fi
t. 0295 043 618

Bilder

Före 2030 borde den arbetsrelaterade invandringen åtminstone fördubblas så att antalet arbetskraftsinvandrare ökar med totalt 50 000.
Före 2030 borde den arbetsrelaterade invandringen åtminstone fördubblas så att antalet arbetskraftsinvandrare ökar med totalt 50 000.
Ladda ned bild

Länkar

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Kommun- och Organisation -Helmi specialunderstöd kan ansökas i september-oktober29.6.2022 11:35:25 EEST | Tiedote

Specialunderstödet för konkreta restaurerings-, iståndsättnings- och vårdåtgärder, som för-bättrar Helmi-livsmiljöers tillstånd, är avsett för kommuner och organisationer. Ansökningsti-den pågår under perioden 15.9-31.10.2022. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) beviljar det riksomfattande understödet. Enligt miljöministeriets omdöme kommer nya ansökningstillfällen att ordnas ända fram till år 2030.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum