Suomen Pankki

Team from Ålands lyceum upper secondary school wins Generation €uro monetary policy competition

Share

A team from Ålands lyceum upper secondary school has won the Finnish final of the Generation €uro Students’ Award competition. The other finalists were teams from the Kauniainen and Lahden yhteiskoulu upper secondary schools. The final was held at the Bank of Finland Museum on 6 April 2022. The winning team was selected by a jury composed of Bank of Finland experts, chaired by Head of Research Esa Jokivuolle.

The winning team – Victor Byman, Noel Rönnberg, Emilia Silander and Caspian Boström – and the teacher who tutored the team, Anders Casén, will have the opportunity to meet European Central Bank (ECB) management in a virtual event in May. All the teams that reached the final were awarded book gift vouchers.

This year’s competition is the first since the ECB announced its new monetary policy strategy. The most significant change in the strategy is the new price stability objective, a symmetric inflation target of 2% over the medium term. There are a lot of demands on young people nowadays, so I’m particularly pleased to see that so many teams have had time to examine the world of monetary policy,” said Bank of Finland Governor Olli Rehn in his opening remarks at the event.

The Generation €uro Students’ Award is a team competition that tests students’ knowledge of monetary policy. The task of the teams is to prepare and present a proposal for an interest rate decision of the Governing Council of the ECB and other possible monetary policy actions. The competition is organised each year in the euro area and is open to students aged 16–19.

The first round of the competition consisted of a web quiz. In the second round, the teams performed an analysis task, which was scored by the competition jury. The top three teams then competed in the final.

For further information, please contact Katri Heikkinen, Communications Specialist, tel. +358 9 183 2655.

Keywords

Images

Links

About Suomen Pankki

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

The Bank of Finland is the national monetary authority and central bank of Finland. At the same time, it is also a part of the Eurosystem, which is responsible for monetary policy and other central bank tasks in the euro area and administers use of the world’s second largest currency – the euro.

Subscribe to releases from Suomen Pankki

Subscribe to all the latest releases from Suomen Pankki by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Suomen Pankki

Diversifiering ökar försörjningsberedskapen inom betalningar på såväl individ- som samhällsnivå25.5.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

De elektroniska betalningarna har utvecklats i takt med digitaliseringen och olika elektroniska betalningsformer utgör det viktigaste betalningssättet i Finland. Syftet med Finlands Banks riktlinjer för elektroniska betalningar är att säkerställa att betalningslösningarna fungerar säkert i alla situationer och är effektiva ur hela samhällets synvinkel. Enligt Finlands Bank ska 1) det finnas tillgång till lämpliga betalningssätt för olika situationer och olika användargrupper, 2) de elektroniska betalningssätten vara trygga och säkra, 3) betalningssystemen vara öppna och samhällseffektiva och 4) de elektroniska betalningssätten stödja konsumenternas hantering av sin privatekonomi och skydda användarna mot missbruk. ”Betalningar är en kritisk samhällsverksamhet som inte får vara alltför beroende av enskilda aktörer eller system. Konsumenterna måste ha tillgång till olika alternativ bland vilka de kan välja det betalningssätt som är lämpligast för dem i varje enskild situation”, konstater

Range of alternatives will improve certainty of payments in disruptive situations for individuals and society25.5.2022 09:00:00 EEST | Press release

As digitalisation has progressed, so too has electronic payment in its different forms. Today, electronic payment is the most important retail payment method in Finland. The aim of the Bank of Finland’s electronic payment principles is to ensure that payment solutions operate reliably in all situations and are effective for society as a whole. In the Bank of Finland’s view: 1) a variety of payment methods must be available that are suited to different situations and also enable payment for different user groups; 2) electronic payment methods must be secure and reliable; 3) payment systems must be open and function effectively for society as a whole; and 4) electronic payment methods must support the ability of consumers to manage their own finances and must protect users from abuses. “Payment is a critical activity for the functioning of society and cannot be allowed to rely excessively on individual entities or systems. Consumers must have options from which they can choose the paymen

Hajauttaminen parantaa maksamisen huoltovarmuutta sekä yksittäisen ihmisen että koko yhteiskunnan kannalta25.5.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Sähköinen maksaminen on kehittynyt digitalisaation edetessä, ja sen eri muodot ovat tärkein vähittäismaksamisen tapa Suomessa. Suomen Pankin sähköisen maksamisen linjauksien tavoitteena on varmistaa, että maksamisen ratkaisut toimivat luotettavasti kaikissa tilanteissa ja ovat koko yhteiskunnan kannalta tehokkaita. Suomen Pankin mielestä 1) tarjolla tulee olla eri tilanteisiin sopivia maksamisen tapoja, jotka mahdollistavat maksamisen myös eri käyttäjäryhmille, 2) sähköisten maksutapojen tulee olla turvallisia ja luotettavia, 3) maksamisen järjestelmien tulee olla avoimia ja toimia tehokkaasti koko yhteiskunnan kannalta ja 4) sähköisten maksutapojen tulee tukea kuluttajien oman talouden hallintaa ja suojata käyttäjiään väärinkäytöksiltä. ”Maksaminen on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittistä, eikä se saa tukeutua liiaksi yksittäisiin toimijoihin tai järjestelmiin. Kuluttajilla tulee olla vaihtoehtoja, joista he voivat valita kuhunkin tilanteeseen itselleen sopivimman maksutavan”, to

Suomen Pankin analyysiartikkeli: Mobiilimaksaminen yleistyy Suomessa ennätysvauhdilla – silti ero muihin Pohjoismaihin on huomattava24.5.2022 11:18:04 EEST | Blogi

Suomi on muiden Pohjoismaiden kanssa edistyneimpiä maita digitalisoitumisessa. Vuoden 2021 lopussa 93 prosenttia 16–74-vuotiasta suomalaisista käytti älypuhelinta. Älypuhelimet ovat mullistaneet monia arkisia toimintatapojamme, eikä maksaminen ole tässä suhteessa poikkeus. Älypuhelinten maksusovellusten kehitys on jo pidempään jatkunut trendi, mutta vasta viime vuosina ne ovat lyöneet läpi Suomessa. Voimakkaasta kasvusta huolimatta mobiilimaksaminen on Suomessa edelleen muita Pohjoismaita selvästi vähäisempää. Lue tänään julkaistu Fintech-asiantuntija Johanna Schreckin ja ekonomisti Meri Sintosen analyysiartikkeli Euro & talous -sivustolla: Mobiilimaksaminen yleistyy Suomessa ennätysvauhdilla – silti ero muihin Pohjoismaihin on huomattava

Muistutuskutsu medialle: Suomen Pankin Maksufoorumi 25.5.2022 klo 9.00 - 12.0023.5.2022 10:30:00 EEST | Kutsu

Miten maksaminen turvataan häiriötilanteissa? Entä kuinka paljon maksaminen oikeastaan meille maksaa? Onko mobiilimaksamisen suosio kasvanut odotetusti? Tervetuloa mukaan seuraamaan Suomen Pankin Maksufoorumia keskiviikkona 25.5.2022 klo 9.00–12.00 webinaarina. Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä linkistä 24.5.2022 klo 12.00 mennessä. Tapahtumalinkki toimitetaan ilmoittautuneille median edustajille ennen tilaisuutta. Lisätietoja: sidosryhmäviestinnän ryhmäpäällikkö Iina Lario, p. 09 183 2689, iina.lario@bof.fi. Lue lisää Maksufoorumista Suomen Pankin verkkosivuilta. Ohjelma: 9.00 Tilaisuuden avaus Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki, Suomen Pankki 9.15 Mobiilimaksaminen Paneelikeskustelu Perttu Kröger, MobilePay Marie Nordgren, Swish Christian Pirkner, Bluecode and EMPSA Ville Sointu, Nordea 10.00 Pääjohtajan puheenvuoro Olli Rehn, Suomen Pankki 10.20 Tauko 10.30 Vähittäismaksamisen kustannukset Vähittäismaksamisen kustannusselvitys: Jussi Terho, Suomen Pankki Paneelikeskustelu Antti Karhu, O

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom