Suomen Pankki

The exceptional conditions were reflected in card payments in 2020

Share

The number of card payments with Finnish payment cards decreased slightly in 2020, to 1.9 bn, compared to the previous year. At the same time, the total value of card payments increased by 3.5%, to EUR 56.0 bn, from EUR 54.1 bn in the previous year. The growth rate however slowed in 2020. The number of card payments in 2020 reflected several opposite forces: the coronavirus pandemic constrained the possibilities for spending, but at the same time, payment methods continued to change, even at an accelerated pace in some cases.

Card payments have increased in popularity for already a long period of time, whereas the use of cash has decreased. During the coronavirus pandemic, payment by card has been favoured also due to reasons of hygiene. The ways of using payment cards have also changed. Contactless payment increased in 2020, and it accounted for 55% of the total volume of card payments. Five years earlier, only 2% of card payments were made using the contactless payment function, so transition to this type of payment has been rapid. The upper limit of contactless payments was raised to EUR 50 in April 2019, the impact of which is reflected in full in the figures for 2020. Within a period of twelve months, the average value of contactless payments increased from EUR 11.91 to EUR 14.72. The total value of these payments rose to EUR 15.5 bn in 2020, which is 42% higher than the year earlier.

Remote card payment[1] too, became more common during the coronavirus pandemic. A total of 168 million remote payments were made during the pandemic, which is 36% more than in the previous year. Their total value grew by 23% and was EUR 5.8 bn in 2020.

In 2020, less card payments were made using a chip or a magnetic stripe than in the previous year. The number of these card payments decreased by 23% on 2019. Sums that are higher than the upper limit of contactless payments always require that the card is inserted in the card reader, and therefore, of card payments with the various payment functions, the total value of those with a chip or magnetic stripe has remained the highest. The value of card payments initiated with a chip or a magnetic stripe was EUR 34.7 bn, which is 62% of the total value of all card payments in 2020.

The exceptional conditions were reflected also in card payments that went abroad. The value of card payments with Finnish cards to Finland increased, whereas the value of card payments that went abroad decreased by 18% in 2020. The fading of travelling was reflected, in particular, in card payments made abroad with a chip or magnetic stripe, the value of which declined almost 40%. In contrast, the value of remote card payments that went abroad grew, fuelled by brisk activity in e-commerce.

For a more detailed analysis of the impact of the coronavirus pandemic on payment, see the article on the Bank of Finland Bulletin website (in Finnish):

https://www.eurojatalous.fi/fi/2021/2/koronapandemia-muuttaa-maksutapoja-pysyvasti/

New in payment statistics

The figures discussed in this news release have been published in table and chart format in the new payment statistics dashboard. Initially, the dashboard will include, in addition to the figures presented in this news release, also data on credit transfers and payments with various types of cards. The contents of the dashboard will be extended later to correspond with the earlier table-format release. The table will no longer be updated.

Subscribe to our payment statistics newsletter (Payments and cash) and get an electronic alert as soon as new releases become available!

For further information, please contact

Olli Tuomikoski, tel. +358 9 183 2146, email: olli.tuomikoski(at)bof.fi,

Pauliina Turunen, tel. +358 9 183 2436, email: pauliina.turunen(at)bof.fi

[1] Remote card payments include card payments other than those at physical points of sale, i.e. card payments related to e-commerce or within mobile applications.

Images

Links

About Suomen Pankki

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

The Bank of Finland is the national monetary authority and central bank of Finland. At the same time, it is also a part of the Eurosystem, which is responsible for monetary policy and other central bank tasks in the euro area and administers use of the world’s second largest currency – the euro.

Subscribe to releases from Suomen Pankki

Subscribe to all the latest releases from Suomen Pankki by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Suomen Pankki

Eurosystemets penningpolitiska beslut10.6.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

ECB:s pressmeddelande 10.6.2021: Vid sitt sammanträde idag beslutade ECB-rådet att bekräfta sin mycket ackommoderande penningpolitiska inriktning. Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på marginalutlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten förblir oförändrade på 0,00 %, 0,25 % respektive -0,50 %. ECB-rådet förväntar sig att ECB:s styrräntor ligger kvar på nuvarande eller lägre nivåer tills dess att inflationsutsikterna stadigt rör sig till en nivå som är tillräckligt nära, men under 2 procent, under bedömningsperioden och att en sådan konvergens på ett enhetligt sätt återspeglats i underliggande inflationsdynamik. ECB-rådet kommer att fortsätta sina nettotillgångsköp inom ramen för PEPP-programmet (stödköpsprogram föranlett av pandemin), som sammanlagt omfattar 1 850 miljarder euro, fram till åtminstone slutet av mars 2022 och, i varje fall som helst, till dess att ECB-rådet bedömer att coronakrisfasen är över. Baserat på en gemensam bedömning av finan

ECB Monetary policy decisions10.6.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

ECB press release 10.6.2021: At today’s meeting, the Governing Council decided to confirm its very accommodative monetary policy stance: The interest rate on the main refinancing operations and the interest rates on the marginal lending facility and the deposit facility will remain unchanged at 0.00%, 0.25% and -0.50% respectively. The Governing Council expects the key ECB interest rates to remain at their present or lower levels until it has seen the inflation outlook robustly converge to a level sufficiently close to, but below, 2% within its projection horizon, and such convergence has been consistently reflected in underlying inflation dynamics. The Governing Council will continue to conduct net asset purchases under the pandemic emergency purchase programme (PEPP) with a total envelope of €1,850 billion until at least the end of March 2022 and, in any case, until it judges that the coronavirus crisis phase is over. Based on a joint assessment of financing conditions and the inflat

EKP:n rahapoliittisia päätöksiä10.6.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

EKP:n lehdistötiedote 10.6.2021. EKP:n neuvosto päätti tämänpäiväisessä kokouksessaan pitää vahvasti kasvua tukevan rahapolitiikan linjan ennallaan. Perusrahoitusoperaatioiden korko on edelleen 0,00 %, maksuvalmiusluoton korko 0,25 % ja talletuskorko -0,50 %. EKP:n neuvosto odottaa ohjauskorkojen pysyvän nykyisellä tasolla tai sitä alempina, kunnes arviointijakson inflaationäkymät palautuvat vankasti riittävän lähelle kahta prosenttia (mutta alle sen) ja kehitys näkyy johdonmukaisesti myös pohjainflaatiossa. Pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa (PEPP), johon on varattu 1 850 miljardia euroa, tehdään netto-ostoja vielä ainakin maaliskuun 2022 loppuun saakka. Joka tapauksessa ostoja jatketaan, kunnes EKP katsoo koronaviruspandemian kriisivaiheen päättyneen. EKP:n neuvosto odottaa rahoitusoloista ja inflaationäkymistä tekemänsä arvion perusteella, että PEPP-ohjelmassa tehdään seuraavanakin vuosineljänneksenä netto-ostoja merkittävästi nopeammin kuin vuoden alkukuukausina. Ostoja suorite

Muistutuskutsu medialle: Suomen Pankin tiedotustilaisuus 15.6.2021 Suomen talouden näkymistä10.6.2021 12:40:37 EEST | Kutsu

Milloin Suomen talous selättää koronan? Millaiset näkymät ovat pitkällä aikavälillä? Tervetuloa seuraamaan Suomen talouden näkymiä ja rahapolitiikkaa käsittelevää lehdistötilaisuutta tiistaina 15.6.2021 klo 11.00. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn käy läpi Suomen talouden tilannetta ja euroalueen rahapolitiikkaa. Ennustepäällikkö Meri Obstbaum esittelee Suomen talousennusteen vuosille 2021–2023. Tilaisuutta voi seurata verkossa osoitteessa www.mediaserver.fi/live/bof. (Huom. Avaa linkki jollain muulla kuin Internet Explorer -selaimella.) Tilaisuudessa julkistetaan uusin numero Euro & talous -verkkojulkaisusta. Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan tiedotustilaisuuteen sekä embargolistalle viimeistään perjantaina 11.6. klo 16.00 tämän linkin kautta: Ilmoittaudu tilaisuuteen Huom. Median edustajien ei ole television kuvausryhmiä lukuun ottamatta mahdollista saapua paikalle koronarajoitusten vuoksi. TV-kuvaustarpeista pyydämme olemaan etukäteen yhteydessä ryhmäpäällikkö Iina Larioon,

Kutsu medialle: Suomen Pankin tiedotustilaisuus 15.6.2021 Suomen talouden näkymistä8.6.2021 13:55:55 EEST | Kutsu

Milloin Suomen talous selättää koronan? Millaiset näkymät ovat pitkällä aikavälillä? Tervetuloa seuraamaan Suomen talouden näkymiä ja rahapolitiikkaa käsittelevää lehdistötilaisuutta tiistaina 15.6.2021 klo 11.00. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn käy läpi Suomen talouden tilannetta ja euroalueen rahapolitiikkaa. Ennustepäällikkö Meri Obstbaum esittelee Suomen talousennusteen vuosille 2021–2023. Tilaisuutta voi seurata verkossa osoitteessa www.mediaserver.fi/live/bof. (Huom. Avaa linkki jollain muulla kuin Internet Explorer -selaimella.) Tilaisuudessa julkistetaan uusin numero Euro & talous -verkkojulkaisusta. Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan tiedotustilaisuuteen sekä embargolistalle viimeistään perjantaina 11.6. klo 16.00 tämän linkin kautta: Ilmoittaudu tilaisuuteen Huom. Median edustajien ei ole television kuvausryhmiä lukuun ottamatta mahdollista saapua paikalle koronarajoitusten vuoksi. TV-kuvaustarpeista pyydämme olemaan etukäteen yhteydessä ryhmäpäällikkö Iina Larioon,

Finlands Bank har investerat i BIS hållbarhetsfond4.6.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Finlands Bank har investerat 300 miljoner dollar i BIS (Bank for International Settlements, Banken för internationell betalningsutjämning) fond för gröna obligationer. Centralbankernas ömsesidiga fond (USD BISIP) investerar bland annat i förnyelsebar energi och i projekt som syftar till att höja energieffektiviteten och fonden bidrar med sin verksamhet till EU:s klimatmål. Tidigare har bland annat Europeiska centralbanken investerat i en motsvarande fond i euro. Utöver investeringen i denna fond gör Finlands Bank direktinvesteringar i gröna, hållbar och sociala obligationer. Temainvesteringar, dit den aktuella fonden räknas, är en av Finlands Banks strategier för ansvarsfulla investeringar. Målet för Finlands Banks investeringsverksamhet är att uppfylla de krav på likvida, säkra och högavkastande tillgångar som i regel ställs på centralbanker. Finlands Banks hållbarhetssynpunkter beträffande investeringar grundar sig dels på målet att svara mot hållbarhetskraven för investeringsverksam

Bank of Finland invests in Bank for International Settlements’ green bond fund4.6.2021 10:00:00 EEST | Press release

The Bank of Finland has invested USD 300 million in the green bond fund of the Bank for International Settlements (BIS). This mutual central bank fund (USD BISIP) invests in e.g. renewable energy and projects relating to improvements in energy efficiency, and its activity supports the EU’s climate goals. The European Central Bank has previously invested in a similar euro-denominated fund. In addition to investing in the fund, the Bank of Finland has also invested directly in green, sustainable development and socially sustainable bonds. Thematic investments, of which the current fund is an example, are one of the Bank of Finland’s chosen approaches to responsible investment. The aim of the Bank of Finland’s investment activities is to generally meet the liquidity, safety and yield requirements set for central bank assets. The Bank’s responsibility perspectives in managing its assets are based on one hand on the objective of sustainable investment and on the other hand on the better man

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom