Institutet för hälsa och välfärd THL

THL belönar tidskriften Tekniikan Maailma och Föreningen för matpedagogik rf för betydande hälsofrämjande arbete

Dela

Institutet för hälsa och välfärd har beviljat tidskriften Tekniikan Maailma och Föreningen för matpedagogik rf (Ruukku) sitt folkhälsopris för nationellt betydande arbete som främjar folkhälsan. Folkhälsopriset delades ut på Folkhälsodagen. Temat för evenemanget i år är hållbar utveckling och folkhälsa.

Hälsoinfo vid sidan om teknik

Tekniikan Maailma är ett exempel på att folkhälsan kan främjas också av dem som traditionellt inte uppfattas främja hälsa. TM eller Teknikens värld är en allmän teknisk tidskrift som når över 700 000 läsare i månaden. Största delen av läsarna är män. Tidningen ger sina läsare mångsidig information om teknik, men nästan varje nummer innehåller också hälsoteman. I tidningen behandlas hälsa ur perspektivet hållbar utveckling samt främjande av hälsa och förebyggande av sjukdomar.

Principen är att alla publicerade artiklar i tidningen ska basera sig grundligt på forskningsrön. Tidskriften har gjort ett betydelsefullt arbete genom att förmedla hälsoinformation åt befolkningen, särskilt åt män.

"Vi på Teknikens värld är oerhört glada och stolta över folkhälsopriset. Det uppmuntrar oss att fortsätta att arbeta med medicin i vår tidning. Det rör sig mycket rykten och lögner nu. De kan endast bekämpas med information", berättar chefredaktör Reijo Ruokanen.

Mångsidig matfostran

Föreningen för matpedagogik Ruukku rf främjar aktivt matpedagogik i Finland. De huvudsakliga målgrupperna är matpedagoger och proffs inom mat och pedagogik. Andrahandsmålgruppen är barn, ungdomar och familjer. Föreningen informerar aktivt om teman med anknytning till matpedagogik som stöder barns och ungas delaktighet på lika villkor och möjlighet att påverka sin egen hälsa och välfärd.

Till Ruukku rf:s mångsidiga verksamhet hör olika projekt, kurser och utbildningar samt andra evenemang. Ruukku rf genomför och utvecklar bland annat Smakskolan, som är en metod för matfostran avsedd för barn. Föreningen producerar material för Smakskolan och ordnar kurser för olika grupper.

Ruukku rf har genomfört flera projekt inom matfostran som främjar folkhälsan och hållbar utveckling.

"Föreningens medlemmar glädjer sig över folkhälsopriset och vi tackar för det erkännande vi fått. Ruukku rf:s arbete för att främja matpedagogik fyller 15 år nästa år. Priset ger ett viktigt budskap till alla i branschen; ni utför ett betydande folkhälsoarbete. Ruukku fortsätter sin verksamhet med mer synlighet i projekten MatRadarn och Matglädje åt alla samt i ett nytt samarbetsprojekt som startar i början av nästa år", berättar projektledare Aliisa Hyvönen.

Hållbar utveckling och främjande av folkhälsan hör ihop

Temat för Folkhälsodagen 2020 är hur hållbar utveckling och främjande av folkhälsan beaktas bland annat i regeringsprogrammet, i miljöplaneringen, i främjandet av motion och idrott, i de nationella näringsrekommendationerna samt i mat- och livsmedelsproduktionen.

"Perspektiven för hållbar utveckling och folkhälsa är ganska lika i de centrala målen för att främja befolkningens hälsa, såsom att öka hälsosam kost och motion. En ökad användning av grönsaker ingår t.ex. i målsättningarna både för näringsrekommendationerna och för hållbar utveckling", säger forskningsprofessor Tiina Laatikainen.

Folkhälsopriset delades i år ut för sjätte gången. Priset delades ut senast 2015.

Folkhälsodagen kan följas live på webben idag kl. 9.40-15.40 och efteråt som inspelning för två veckor: Webcast-adress 

Mer om folkhälsodagen (på finska) 

Folkhälsopriset (på finska)

Mer information

Tiina Laatikainen
Forskningsprofessor
THL
Tel. 029 524 8936
fornamn.efternamn@thl.fi

Reijo Ruokanen
Chefredaktör
Teknikens värld
tfn 040 342 4350
fornamn.efternamn@otava.fi

Aliisa Hyvönen
Projektledare
Föreningen för matpedagogik rf, ”Ruukku”
tfn 044 339 9344
fornamn.efternamn@ruukku.org

Tidskriften Tekniikan maailma 

Föreningen för matpedagogik rf, ”Ruukku” 

Nyckelord

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

THL:s coronakarta och gränssnittet för coronakartans öppna data uppdateras inte lördagen den 17.4 på grund av ett avbrott i användningen till följd av underhållsarbete15.4.2021 13:30:00 EEST | Tiedote

Nödvändigt underhållsarbete i THL:s telekommunikationsmiljö görs under veckoslutet 17.– 18.4.2021. På grund av underhållet uppdateras följande av våra webbtjänster inte lördagen den 17.4.: Coronakarta https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/statistik-och-data/material-och-tjanster/oppna-data/bekraftade-fall-av-corona-i-finland-covid-19- Bekräftade fall av corona i Finland (COVID-19) API för öppen data som beskrivs på webbsidan Uppföljning av COVID-19 vaccinationerna-webbsida Koronarokotusten edistymisen kuutio (på finska) API för öppen data som beskrivs på webbsidan Uppgifterna uppdateras igen som vanligt söndagen den 18.4. Avbrottet i användningen påverkar inte funktionen av THL:s övriga webbsidor. Mer information: THL:s kommunikationens mediatjänst (vardagar kl. 9-16) tfn 029 524 6161 info(at)thl.fi

Anställda inom hälso- och sjukvården hade samma mängd coronavirussmittor i proportion till andra i arbetsför ålder 202012.4.2021 07:50:00 EEST | Tiedote

I Finland konstaterades sammanlagt 36 650 coronavirussmittor under förra året. Av alla fall konstaterades 30 424 hos personer i arbetsför ålder och av dem 2 601 hos anställda inom hälso- och sjukvården. Således var andelen coronavirussmittor bland anställda inom hälso- och sjukvården av alla personer i arbetsför ålder 8,5 procent 2020.

Användning av specialrena inomhusutrymmen kan öka känslighet för symtom – personer med symtom ska stödas mångsidigt och baserat på kunskap30.3.2021 06:00:00 EEST | Tiedote

När en anställd eller skolelev uppvisar långvariga och mångformiga symtom i olika byggnader där man inte har konstaterat faktorer som orsakar symptom i inomhusluften, erbjuds som lösning allt oftare specialrena utrymmen både i skolorna och på arbetsplatserna. Det finns inga medicinska grunder för användningen av specialrena utrymmen och de bör inte användas förrän deras långsiktiga konsekvenser för hälsan och välbefinnandet har utretts. I stället för att använda specialrena utrymmen borde man på ett förebyggande och mångsidigt sätt stöda personer med symtom i inomhusmiljöer. Detta framgår av ställningstagandet från expertgruppen för hälso- och sjukvård inom det nationella programmet för inomhusluft och hälsa. Ställningstagandet behandlade inte situationer där byggnadens alla användare, oberoende av symtom, tillfälligt flyttar till andra utrymmen, till exempel under tiden byggnaden repareras. Användningen av specialrena utrymmen medför risker I en situation där faktorer som orsakar symt

Det nationella vaccinationsprogrammet för fästingburen hjärninflammation utvidgas till begränsade områden i Kyrkslätt och Sibbo9.3.2021 09:30:00 EET | Tiedote

Vaccinationsprogrammet för fästingburen hjärninflammation utvidgas i år till Bobäcksområdet i Kyrkslätt och en del av Sibbo skärgårdsområde. Förekomsten av sjukdomen har ökat avsevärt i dessa områden under en uppföljningstid på fem år. Fast bosatta i området samt fritidsboende som har fyllt tre år har rätt till vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Varje kommun informerar om hur den ordnar vaccinationerna. Utöver dessa nya områden kommer man dessutom att fortsätta ge avgiftsfria TBE-vaccinationer på Åland, i Pargas, Simo, de södra stadsdelarna av Kemi, Kotka skärgård, stadsdelen Sammonlahti i Villmanstrand, ön Preiskari utanför Brahestad, i skärgårdsområdet i Lojo sjö samt på Gustavs. Fästingburen hjärninflammation förekommer särskilt i skärgården och vid kusten År 2020 anmäldes totalt 91 fall av fästingburen hjärninflammation till THL:s register över smittsamma sjukdomar. Antalet rapporterade sjukdomsfall ökade något jämfört med tidigare år. År 2019 anmäldes 69 f

Tillgången på mentalvårdstjänster och hälsovårdstjänster för äldre haltar när efterfrågan ökar – THL utvärderar de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna i Finland9.3.2021 02:00:00 EET | Tiedote

Behovet av mentalvårdstjänster och hälso- och sjukvårdstjänster för äldre har ökat snabbt i Finland de senaste åren, men social- och hälsovårdstjänsterna har bara delvis kunnat svara på den ökade efterfrågan. Detta framgår av den nationella utvärderingen av social- och hälsovårdstjänsterna i Finland som Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerade i dag.

Utredning: Buller från vägtrafik och oväsen från de närmaste grannarna stör oftast i Finland8.3.2021 14:19:34 EET | Tiedote

Människors sömn och tillvaro störs oftast av buller från vägtrafiken och oväsen från de närmaste grannarna. Detta framgår av THL:s nya utredning, där man för första gången granskade hur störande människor upplever olika källor till miljöbuller i sin egen vardag. Enligt utredningen upplevde 4,8 procent av deltagarna att buller från vägtrafik och 4,5 procent att oväsen från de närmaste grannarna är mycket störande i vardagen. ”I samhället har man gradvis blivit medveten om de olägenheter vägtrafikbuller orsakar. I fortsättningen är det också skäl att beakta olägenheter som orsakas av oväsen från grannskapet som en viktig källa till miljöbuller”, säger specialforskare Anu Turunen vid THL. Andra källor till miljöbuller som ingick i undersökningen var järnvägs-, spårvagns- och flygtrafik, industri och hamnar samt utöver de närmaste grannarna även det övriga grannskapet. Cirka en femtedel klassificerar sig som bullerkänsliga Det är mycket individuellt hur störande man upplever buller. ”Upple

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum