Institutet för hälsa och välfärd THL

THL belönar tidskriften Tekniikan Maailma och Föreningen för matpedagogik rf för betydande hälsofrämjande arbete

Dela

Institutet för hälsa och välfärd har beviljat tidskriften Tekniikan Maailma och Föreningen för matpedagogik rf (Ruukku) sitt folkhälsopris för nationellt betydande arbete som främjar folkhälsan. Folkhälsopriset delades ut på Folkhälsodagen. Temat för evenemanget i år är hållbar utveckling och folkhälsa.

Hälsoinfo vid sidan om teknik

Tekniikan Maailma är ett exempel på att folkhälsan kan främjas också av dem som traditionellt inte uppfattas främja hälsa. TM eller Teknikens värld är en allmän teknisk tidskrift som når över 700 000 läsare i månaden. Största delen av läsarna är män. Tidningen ger sina läsare mångsidig information om teknik, men nästan varje nummer innehåller också hälsoteman. I tidningen behandlas hälsa ur perspektivet hållbar utveckling samt främjande av hälsa och förebyggande av sjukdomar.

Principen är att alla publicerade artiklar i tidningen ska basera sig grundligt på forskningsrön. Tidskriften har gjort ett betydelsefullt arbete genom att förmedla hälsoinformation åt befolkningen, särskilt åt män.

"Vi på Teknikens värld är oerhört glada och stolta över folkhälsopriset. Det uppmuntrar oss att fortsätta att arbeta med medicin i vår tidning. Det rör sig mycket rykten och lögner nu. De kan endast bekämpas med information", berättar chefredaktör Reijo Ruokanen.

Mångsidig matfostran

Föreningen för matpedagogik Ruukku rf främjar aktivt matpedagogik i Finland. De huvudsakliga målgrupperna är matpedagoger och proffs inom mat och pedagogik. Andrahandsmålgruppen är barn, ungdomar och familjer. Föreningen informerar aktivt om teman med anknytning till matpedagogik som stöder barns och ungas delaktighet på lika villkor och möjlighet att påverka sin egen hälsa och välfärd.

Till Ruukku rf:s mångsidiga verksamhet hör olika projekt, kurser och utbildningar samt andra evenemang. Ruukku rf genomför och utvecklar bland annat Smakskolan, som är en metod för matfostran avsedd för barn. Föreningen producerar material för Smakskolan och ordnar kurser för olika grupper.

Ruukku rf har genomfört flera projekt inom matfostran som främjar folkhälsan och hållbar utveckling.

"Föreningens medlemmar glädjer sig över folkhälsopriset och vi tackar för det erkännande vi fått. Ruukku rf:s arbete för att främja matpedagogik fyller 15 år nästa år. Priset ger ett viktigt budskap till alla i branschen; ni utför ett betydande folkhälsoarbete. Ruukku fortsätter sin verksamhet med mer synlighet i projekten MatRadarn och Matglädje åt alla samt i ett nytt samarbetsprojekt som startar i början av nästa år", berättar projektledare Aliisa Hyvönen.

Hållbar utveckling och främjande av folkhälsan hör ihop

Temat för Folkhälsodagen 2020 är hur hållbar utveckling och främjande av folkhälsan beaktas bland annat i regeringsprogrammet, i miljöplaneringen, i främjandet av motion och idrott, i de nationella näringsrekommendationerna samt i mat- och livsmedelsproduktionen.

"Perspektiven för hållbar utveckling och folkhälsa är ganska lika i de centrala målen för att främja befolkningens hälsa, såsom att öka hälsosam kost och motion. En ökad användning av grönsaker ingår t.ex. i målsättningarna både för näringsrekommendationerna och för hållbar utveckling", säger forskningsprofessor Tiina Laatikainen.

Folkhälsopriset delades i år ut för sjätte gången. Priset delades ut senast 2015.

Folkhälsodagen kan följas live på webben idag kl. 9.40-15.40 och efteråt som inspelning för två veckor: Webcast-adress 

Mer om folkhälsodagen (på finska) 

Folkhälsopriset (på finska)

Mer information

Tiina Laatikainen
Forskningsprofessor
THL
Tel. 029 524 8936
fornamn.efternamn@thl.fi

Reijo Ruokanen
Chefredaktör
Teknikens värld
tfn 040 342 4350
fornamn.efternamn@otava.fi

Aliisa Hyvönen
Projektledare
Föreningen för matpedagogik rf, ”Ruukku”
tfn 044 339 9344
fornamn.efternamn@ruukku.org

Tidskriften Tekniikan maailma 

Föreningen för matpedagogik rf, ”Ruukku” 

Nyckelord

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Forskning: Högre sjukfrånvaro under dagar med gatudamm17.12.2020 06:00:00 EETTiedote

De dagar då halten partiklar från gatudamm i stadsluft är hög är sjukfrånvaron bland anställda inom Helsingfors stad högre än normalt. Detta framgick av undersökningen som genomfördes av Institutet för hälsa och välfärd. I den utvärderades sambandet mellan antalet daglig sjukfrånvaro med halten av grova inandningsbara partiklar under samma dag och under de föregående dagarna. Resultaten publicerades i tidskriften Ympäristö ja terveys 8/2020. Under dagar med gatudamm förekommer högre sjukfrånvaro bland anställda inom Helsingfors stad När halten av grova partiklar ökade med 10 mikrogram per kubikmeter andningsluft upptäckte man att sjukfrånvaron ökade med 1,8 procent. Hos spårvagnsförarna som exponeras för gatudamm i sitt arbete observerades effekter som var kraftigare än hos genomsnittet. Den genomsnittliga dagliga halten av partiklar av gatudamm var 5 och den högsta 89 mikrogram per kubikmeter andningsluft under en omfattande undersökningsperiod under åren 2002–2017. Under undersökning

Effekterna av coronaviruset varierar tydligt områdesvis – läkarbesök har flyttats mest i Nyland, minst i Norra Österbotten16.12.2020 02:00:00 EETTiedote

Av resultaten från FinSote-enkäten som samlats under hösten framgår att effekterna av coronaepidemin och relaterade begränsningar på befolkningens välmående och tjänster varierar tydligt runt om i Finland. Det finns tydliga skillnader mellan välfärdsområdena i fråga om hur vårdbesök har förflyttats eller ställts in, hur epidemin har försämrat befolkningens ekonomiska och sociala situation och hur epidemin har påverkat levnadsvanorna. Effekterna på läkarbesök och vardagsliv betonas i Nyland, där coronaepidemin har varit allvarligast. I Östra Nyland har vart tredje vårdbesök hos läkare eller sjukskötare inte förverkligats som planerat sedan början av mars 2020, när det motsvarande antalet i hela landet är 22 procent. Inställda eller flyttade besök rapporteras också av var fjärde person som fyllt 55 år i Helsingfors, Vanda-Kervo och Västra Nyland. Minst ändringar i planerade vårdbesök rapporterades i Norra Österbotten, där antalet i genomsnitt är 15 procent. ”Inställda eller flyttade besö

Fira julen i ett litet gäng och undvik rusningstider – vi har listat tips för ett säkert firande under helgdagarna2.12.2020 09:58:53 EETTiedote

Julen kommer också i år, men nu lönar det sig att i god tid planera festerna i december, från självständighetsdagen till nyåret, så att de blir så säkra som möjligt. ”Det är viktigt att fira julen med de närstående och inte skall man i år heller lämna någon ensam över helgen. Däremot är det nu ändå bra att samlas för att fira bara med dina närmaste och använda kreativitet vid träffar med andra. När det gäller äldre närstående är det viktigt att följa deras önskemål om julfirandet”, säger Mika Salminen, direktör vid THL. När man ordnar fester i december ska man komma ihåg att samma principer som vid andra tillfällen gäller under coronatiden. Det viktigaste är att hålla god hand- och hosthygien och försöka hålla säkerhetsavstånd. Man kan använda ansiktsmask om man känner för det. Också under högtiderna är det viktigt att gå och testa sig även om man bara har lindriga symtom som tyder på coronaviruset och annars hålla sig hemma om man har symtom. En annorlunda jultid erbjuder, förutom spe

Områden i Mellersta Finland, Norra Karelen och Savolax har svårigheter att svara mot det stora behovet av social- och hälsovårdstjänster – THL utvärderar regionernas tjänster9.11.2020 08:00:00 EETTiedote

Regionerna har svårigheter att svara mot det stora behovet av social- och hälsovårdstjänster, å ena sidan på grund av kommunernas försämrade finansieringsmöjligheter, å andra sidan eftersom servicesystemet på vissa områden är splittrat och det finns flera anordnare av tjänster. Detta framgår av de utvärderingar som Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerat idag.

Forskning: Normal utveckling av tarmmikrobiotan i spädbarnsåldern kan skydda mot astma vid senare ålder3.11.2020 06:00:00 EETTiedote

Bakterierna i tarmmikrobiotan hos spädbarn och de kortkedjiga fettsyror de producerar kan påverka barnets risk att insjukna i astma vid en senare ålder. Detta framgår av en nyligen publicerad undersökning som forskare vid THL och Östra Finlands universitet varit med om att genomföra. I studien observerades att i synnerhet vaginal förlossning och amning stödde bildningen av mikrobiota som skyddar mot astma vid två månaders ålder. På motsvarande sätt stördes utvecklingen av mikrobiotan av födelse med kejsarsnitt och av att modern rökte under graviditeten. Vid ett års ålder minskade risken för senare astma på grund av mognaden i mikrobiotans sammansättning, som hängde samman med omfattningen av bakterier som producerar vissa kortkedjiga fettsyror. Tidigare experimentella studier visar att kortkedjiga fettsyror som produceras av tarmbakterier stöder mekanismer som reglerar inflammation i lungorna, vilket kan förklara sambandet mellan de mikrober som producerar dem och en mindre astmarisk.

Studie: Inomhusluften i skolan kan förklara bara en liten del av skolelevernas symtom – tolkningen och användningen av enkäter om inomhusluften bör granskas kritiskt30.10.2020 06:00:00 EETTiedote

Kvaliteten på inomhusluften i skolan kan förklara bara en liten del av skolelevernas symtom, visar en färsk studie vid Institutet för hälsa och välfärd och Helsingfors universitet. I studien utreddes vilka faktorer som påverkar symtomen hos skolelever i Helsingfors. De faktorer som påverkar symtomförekomsten indelades i två kategorier: faktorer som gäller den enskilda eleven och faktorer som gäller skolan. Av dessa visade sig de faktorer som gäller den enskilda eleven vara klart viktigast. Skillnaderna i symtomförekomst mellan olika skolor förklarades bäst av psykosociala faktorer, såsom oro över inomhusluften och elevernas trivsel i skolan. ”Precis som vid alla slags symtom, påverkas också symtom som förknippas med inomhusluften av många faktorer. När man granskar symtomförekomsten i olika byggnader i Finland, ger skillnaderna numera ytterst lite information om inomhusluftens kvalitet. Resultat från enkäter om symtom bör därför tolkas mycket försiktigt. Däremot bör bedömningen av inom

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum