Institutet för hälsa och välfärd THL

THL rekommenderar att karantäntiden för corona förkortas till 10 dygn

Jaa

THL ändrar sin rekommendation om coronakarantänens varaktighet. Karantänen som ordineras av smittskyddsläkare rekommenderas vara 10 dygn i stället för nuvarande 14 dygn. Ändringen av rekommendationen om karantänens varaktighet träder i kraft måndagen den 2 augusti 2021 och gäller inte varaktigheten på karantäner som inletts innan dess, om inte den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar beslutar något annat.

Rekommendationen ändras eftersom ny information har visat att det är tillräckligt med en kortare karantäntid. De grundläggande fri- och rättigheterna kan endast begränsas med stöd av lag och av nödvändiga skäl.

Karantänen kan förkortas ytterligare genom att ta ett test den sjätte dagen

Kommunens smittskyddsläkare kan med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) sätta den som exponerats för corona i karantän. Enligt THL:s nya anvisning kan karantänen avslutas om ett coronatest som tagits tidigast 6 dygn efter exponeringen är negativt. På basis av det negativa testresultatet kan den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen fatta beslut om att avsluta karantänen. Sjukvårdsdistrikten och kommunerna överväger självständigt i vilken omfattning de möjliggör detta så kallad exit-testning.

Även om karantäntiden förkortas till 10 dagar ska den som exponerats följa med om symtom uppträder i 14 dagar efter att exponeringen inleddes. Patienter ska omedelbart testa sig om de får symtom.

Dessa ändringar i THL:s rekommendation gäller även exponerade arbetstagare inom social- och hälsovården. De gäller dock inte sjukhuspatienter och inte heller boende på vårdhem vid institutionsepidemier. I slutändan är det smittskyddsläkaren som bedömer om karantän behövs.

Inga ändringar föreslås i isoleringstiderna för personer som insjuknat i corona.

Karantänen begränsar kraftigt människors grundläggande fri- och rättigheter. THL:s senaste modelleringar visar att 10 dagars karantän räcker för att förhindra smittspridning. THL anser att en längre karantän än så inte längre är en proportionerlig åtgärd under alla förhållanden. I vissa specialfall kan en längre karantäntid fortfarande vara motiverad. Beslut om karantänens varaktighet fattas alltid av en smittskyddsläkare från fall till fall.

I de flesta situationer undviker fullt vaccinerade och personer som haft sjukdomen karantän

Enligt den anvisning som trädde i kraft i maj rekommenderas inte karantän efter exponering för en person som fått en fullständig vaccinationsserie eller som haft covid-19. Samma rekommendation gäller även personer som har partiellt vaccinationsskydd, dvs. som fått en vaccindos, och som har haft covid-19.

THL:s rekommendation om förkortning av karantäntiden har publicerats i anvisningen för personer som ansvarar för smittbekämpningen i sjukvårdsdistrikten och kommunerna. Anvisningen är till hjälp när regionala och lokala anvisningar utarbetas.

Enligt 7 § i lagen om smittsamma sjukdomar styr och stöder THL bekämpningen av smittsamma sjukdomar i kommunerna, samkommunerna för sjukvårdsdistrikten och verksamhetsenheterna inom socialvården och hälso- och sjukvården. THL har inte med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar eller någon annan lag behörighet att meddela föreskrifter som är förpliktande för kommunerna. Anvisningarna är således inte bindande. Kommunerna överväger tillämpningen av anvisningen inom sitt område utifrån dess särdrag och den rådande epidemisituationen.

Mer information:

Anvisningar för åtgärder vid misstanke om en covid-19-infektion orsakad av coronaviruset (SARS-CoV-2)

Intervjuförfrågningar kan riktas till THL:s kommunikation. Vi önskar i första hand att förfrågningar skickas per e-post.

THL, kommunikationens mediejour
tfn 029 524 6161, vardagar kl. 9–16
info@thl.fi

Avainsanat

Tietoja julkaisijasta

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Institutet för hälsa och välfärd THL

THL samlar in modersmjölkprover – syftet är att reda ut hur mammor och barn exponeras för miljögifter25.8.2021 15:26:36 EEST | Tiedote

THL har börjat samla in modersmjölkprover. För undersökningen rekryteras mammor på Kvinnokliniken i Helsingfors, Kuopio universitetssjukhus och i Lapplands centralsjukhus i Rovaniemi. Genom att undersöka proverna strävar man efter att reda ut hur finländska mammor och barn exponeras för miljögifter. Man intresserar sig till exempel för dioxiner, PCB-föreningar, vissa brandskyddsämnen, fluorerade ytbehandlingsämnen och tillsatsämnen i plast. "Resultaten hjälper oss att reda ut på vilket sätt barns och vuxnas exponering för miljögifter har förändrats i Finland under de senaste årtiondena, på vilket sätt kosten och andra faktorer inverkar på exponeringen och på vilket sätt man kan minska exponeringen ytterligare. Resultaten kan till exempel användas i kostrådgivningen för gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder samt för att främja amningen", berättar THL:s forskningsprofessor Hannu Kiviranta. Hur kan man delta i undersökningen? Personalen på förlossningsavdelningarna berättar för mammo

THL belönade Sekasin Kollektiivi för det betydelsefulla arbete de gjort för främjandet av folkhälsan23.8.2021 09:30:00 EEST | Tiedote

Folkhälsopriset år 2021 har tilldelats Sekasin Kollektiivis Sekasin-chatt-tjänst. THL:s generaldirektör Markku Tervahauta överlämnade priset idag på Folkhälsodagen. Folkhälsopriset tilldelas för ett betydelsefullt arbete som främjar den finländska folkhälsan. Sekasin Kollektiivi är koordinerad av MIELI psykisk hälsa Finland RF, Finlands Röda Kors, Settlementförbundet och SOS-lapsikylä. Sekasin-chatten är en nationell diskussionsplattform för 12–29-åringar. Tjänsten har erbjudits på nätet sedan år 2017 och i den dejourerar organisationernas professionella och utbildade frivilliga. Tjänsten baserar sig på stöd med låg tröskel, att lyssna på och bemöta den unga. I chattjänsten lyssnar man på barn och unga i kanaler som passar dem och som är lättillgängliga. ”Under coronaepidemin har Sekasin-chatten varit en viktig stödtjänst för barn och unga. I chatten kan unga diskutera problem och saker som bekymrar dem utan namn och konfidentiellt.”, säger THL:s överläkare Terhi Aalto-Setälä. ”Vi är m

THL:s undersökning: coronavaccinationen skyddar äldre personer och riskgrupper betydligt bättre efter andra vaccindosen2.7.2021 08:56:31 EEST | Tiedote

Av en undersökning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjort framgår att den andra coronavaccindosen är nödvändig för att äldre personer och personer som hör till riskgrupperna ska få ett tillräckligt skydd mot coronavirussjukdomen. Skyddet som en dos ger är redan betydande, men det hindrar inte alltid smitta och i vissa fall inte heller allvarlig coronavirussjukdom som kräver sjukhusvård. Undersökningen genomfördes med hjälp av finländska hälso- och sjukvårdsregister och i den utreddes den skyddseffekt som den första och andra vaccindosen gav mot coronavirusinfektion och coronavirussjukdom som kräver sjukhusvård. Resultaten från undersökningarna är preliminära och de har ännu inte genomgått någon vetenskaplig kollegial granskning. Den andra dosen skyddar effektivt mot allvarlig sjukdom Hos äldre personer var skyddseffekten för mRNA-vaccin efter den första vaccindosen i genomsnitt 45 procent mot coronavirussmitta, dvs. cirka 45 av hundra coronavirusinfektioner förhindrades efter

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme