Institutet för Hälsa och välfärd

THL:s coronakartapplikation finns nu även på svenska och engelska

Dela

THL:s kartapplikation samlar uppgifter om laboratoriebekräftade fall av coronavirus (COVID-19) i Finland. Coronakartapplikationen som öppnades i mars är nu trespråkig. Applikationen finns 

på finska på adressen thl.fi/koronakartta

på svenska på adressen thl.fi/coronakarta

på engelska på adressen thl.fi/coronamap

Innehållet i coronakartan

I applikationen presenteras alla bekräftade fall i Finland samt incidenstalet, dvs. antalet fall per 100 000 invånare, i varje sjukvårdsdistrikt. Det går också att seantalet sjukdomsfall i Finland efter provtagningsdag eller som totalt antal. Uppgifterna om testmängder visas per sjukvårdsdistrikt i förhållande till 100 000 invånare.

Dessutom visar tjänsten information om sjukdomsfall efter åldersgrupp och kön samt en tabell över sjukdomsfallen i de kommuner där man har konstaterat fler än fyra COVID-19-fall. Om en kommun har 0–4 fall visas inga uppgifter om sjukdomsfall för att trygga den personliga integriteten.

Uppgifterna i kartapplikationen baserar sig på informationen i registret över smittsamma sjukdomar. Det tar cirka 2–4 dagar från provtagningsdagen innan ett prov har analyserats, registrerats och uppdaterats i registret.

Uppgifterna i kartapplikationen uppdateras varje dag kl. 12.

Coronakartans data erbjuds som öppna data för förädling

Alla data som kartapplikationen visar kan hämtas via ett öppet gränssnitt. Länken nedan öppnar en gränssnittskod där data kan laddas ner för egna applikationer.
Beskrivning av öppna data och adress till gränssnittet

Det går inte att granska coronadatans resultattabeller via gränssnittslänken för öppna data. Coronadatans statistikmaterial publiceras senare.

Informationsinnehållet och egenskaperna i coronakartapplikationen utvecklas kontinuerligt. Kartapplikationen som THL har publicerat har skapats i samarbete med Esri Finland Oy. Coronakartapplikationen har redan öppnats över 4,5 miljoner gånger.

Mer information

Kartapplikation: Bekräftade fall av corona i Finland COVID-19

Beskrivning av öppna data och adress till gränssnittet

Aktuellt om coronaviruset

Information om coronaviruset COVID-19

Vanliga frågor om coronaviruset COVID-19

Respons och eventuella frågor om applikationen kan skickas till adressen info(at)tartuntatautirekisteri.fi.

Nyckelord

Bilder

Om

Institutet för Hälsa och välfärd
Institutet för Hälsa och välfärd
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för Hälsa och välfärd

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för Hälsa och välfärd

Negativa förväntningar styr förnimmelserna som gäller omgivningen och tolkningen av dem – noceboeffekten förklarar individuella skillnader27.5.2020 16:21:22 EESTTiedote

I Finland har de hälsoskadliga faktorerna som vi utsätts för i livsmiljön och arbetet minskat under de senaste årtiondena, men ändå har människornas symtom inte minskat. Förutom att vi minskar hälsofarliga faktorer i miljön bör vi också se till att de miljörelaterade riskerna inte betonas för mycket, eftersom detta ytterligare kan öka de olägenheter och symtom som människorna upplever. Detta framgår av en artikel om nocebofenomenet som nyligen publicerades i tidskriften Duodecim. Artikelförfattare är forskare vid Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet och Helsingfors universitet. Förhandsuppfattningar och antaganden som gäller sinnesförnimmelser styr människans observationer och tolkning av sin omgivning och sig själv. Således leder negativa förhandsuppfattningar och förväntningar till att människan upplever olägenheter och symtom i större omfattning. Fenomenet kallas noceboeffekt eller negativ förväntanseffekt. Det är alltså motsatsen till placebo som är positiv förvä

Symtomuppgifter kompletterar helhetsbilden av coronasituationen26.5.2020 13:16:10 EESTTiedote

Den av THL sammanställda helhetsbilden av coronasituationen kompletteras med de symtomuppgifter som människor anmäler själv. Vi har öppnat Symtomkartan, en kartapplikation som fungerar parallellt med corona kartapplikationen. Symtomkartan hittas https://experience.arcgis.com/experience/83dd87acdec448f08c142043be59d9e4 på svenska på adressen thl.fi/symtomkartan https://experience.arcgis.com/experience/03d0235416d2425291d812c4f8d0e1aa på finska på adressen thl.fi/oirekartta https://experience.arcgis.com/experience/06cc96cde19140b8a94b9881c493984f på engelska på adressen thl.fi/symptomsmap ”De symtomuppgifter som medborgare själva har anmält ökar vår förståelse för hur epidemin framskrider. De anmälningar som symtombedömningarna bygger på kan ge en prognos för antalet kommande coronafall och behovet av vård”, berättar THL:s sakkunnigläkare Sanna Isosomppi. Symtomuppgifterna har erhållits från symtombedömningen för coronavirussjukdomen i Omaolo.fi-tjänsten, på basis av de uppgifter som med

Om du har symtom som tyder på coronavirus ska du söka dig till test13.5.2020 10:12:24 EESTTiedote

Var och en med symtom som tyder på en coronavirussmitta bör söka sig till coronavirustest. Symptomen kan vara feber, hosta, andnöd, muskelvärk, trötthet, snuva, illamående eller diarré. Ju snabbare en coronasmitta konstateras, desto snabbare kan den insjuknade isoleras och andra som eventuellt exponerats för sjukdomen kan spåras och påträffas. "Att snabbt bekräfta coronavirussmitta hjälper var och en som insjuknat att skydda sin närmaste krets mot eventuell fortsatt smitta. En ökad testning förbättrar även den aktuella uppföljningen av epidemins spridning samt bedömningen av bekämpningsåtgärdernas rätta tidpunkt och omfattning", säger överläkare Taneli Puumalainen. Dryga 8000 prov per dag Testning är en kedja som börjar med provtagning inom hälso- och sjukvården. Därefter undersöks provet i ett laboratorium. För närvarande kan servicesystemets tillståndspliktiga laboratorier för klinisk mikrobiologi undersöka redan över 8 000 prov per dag med hjälp av ett PCR-test som lämpar sig för id

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum