Institutet för hälsa och välfärd THL

THL:s undersökning: coronavaccinationen skyddar äldre personer och riskgrupper betydligt bättre efter andra vaccindosen

Dela

Av en undersökning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjort framgår att den andra coronavaccindosen är nödvändig för att äldre personer och personer som hör till riskgrupperna ska få ett tillräckligt skydd mot coronavirussjukdomen. Skyddet som en dos ger är redan betydande, men det hindrar inte alltid smitta och i vissa fall inte heller allvarlig coronavirussjukdom som kräver sjukhusvård.

Undersökningen genomfördes med hjälp av finländska hälso- och sjukvårdsregister och i den utreddes den skyddseffekt som den första och andra vaccindosen gav mot coronavirusinfektion och coronavirussjukdom som kräver sjukhusvård. Resultaten från undersökningarna är preliminära och de har ännu inte genomgått någon vetenskaplig kollegial granskning.

Den andra dosen skyddar effektivt mot allvarlig sjukdom

Hos äldre personer var skyddseffekten för mRNA-vaccin efter den första vaccindosen i genomsnitt 45 procent mot coronavirussmitta, dvs. cirka 45 av hundra coronavirusinfektioner förhindrades efter den första vaccinationen. Effekten mot allvarlig coronavirussjukdom som kräver sjukhusvård var 63 procent. Bland riskgrupperna var resultaten 40 procent mot smitta och 82 procent mot sjukdomar som kräver sjukhusvård. Skyddseffekterna beräknades tidigast tre veckor efter den första dosen.

"Efter den första vaccindosen är det alltså fortfarande möjligt att smittas och insjukna. Coronavaccin skyddar bättre mot allvarlig sjukdom än mot lindrig infektion på samma sätt som säsongsinfluensavaccin ", säger Eero Poukka, sakkunnigläkare vid THL.

Hos äldre personer steg skyddseffekten som mRNA-vaccinet gav efter den andra dosen till 75 procent mot smitta och till 93 procent mot sjukdom som kräver sjukhusvård. Bland riskgrupperna låg motsvarande siffror på 77 och 90 procent.

"Dessa siffror är ett tydligt bevis på att det lönar sig att ta den andra coronavaccindosen. Den andra dosen gör skyddet utmärkt för både äldre och riskgrupper ", konstaterar Poukka.

Adenovirusvektorvaccinets skyddseffekt på samma nivå som för mRNA-vaccin

AstraZenecas adenovirusvektorvaccin hade en skyddseffekt som hos riskgrupperna tidigast tre veckor efter den första vaccindosen var 42 procent mot smitta och 62 procent mot sjukdom som kräver sjukhusvård.

"Med tanke på de relativt stora konfidensintervallen i forskningsresultaten upptäckte vi ingen betydande skillnad mellan mRNA- och adenovirusvektorvaccinens skyddseffekt. Liknande resultat har tidigare erhållits genom undersökningar i Storbritannien ", berättar THL:s statistikforskare Ulrike Baum.

Den andra AstraZeneca-vaccindosen hade ännu getts i liten utsträckning under undersökningstiden och antalet adenovirusvektorvaccin som gavs till äldre personer var litet. Därför kunde informationen från dessa inte utnyttjas i analysen. THL fortsätter uppföljningen av coronavaccinationernas skyddseffekt i takt med att vaccinationerna framskrider, varvid även effekten av adenovirusvektorvaccin kan bedömas mer omfattande.

Effekten av coronavaccin följs även upp i yngre åldersgrupper i takt med att vaccinationerna framskrider. Enligt forskningsresultat från andra länder är effekten av coronavaccin i genomsnitt bättre hos personer under 70 år än hos äldre personer. Utöver de ålders- och grundsjukdomarna påverkas effektresultaten av undersökningarna av vilka virus och varianter av dem som rör sig bland befolkningen just under undersökningen.

I undersökningen ingår uppgifter om nästan 1,7 miljoner vaccinerade

Undersökningen gjordes genom att granska registeruppgifter från hälso- och sjukvården för perioden 27.12.2020–24.5.2021. I analysen utreddes uppgifter om sammanlagt drygt 900 000 äldre personer och nästan 775 000 personer som på grund av sin sjukdom hör till riskgruppen för allvarlig coronasjukdom. Undersökningen innefattade uppgifter om personens coronavaccination, eventuellt insjuknande i coronavirussjukdom och sjukhusvård som hör till sjukdomen. De registeruppgifter som användes innehåller inga personuppgifter där enskilda personer kan identifieras.

Av äldre personer, dvs. personer som fyllt 70 år, hade 89 procent fått minst den första coronavaccindosen. De som hörde till riskgruppen var 16–69 år gamla och 69 procent av dem hade fått åtminstone en dos coronavaccin. De undersökta riskgrupperna motsvarade vad gäller bakgrundssjukdomarna med undantag av små avvikelser i mycket stor utsträckning riskgrupperna i coronavaccinationsordningen.

Vaccinationsordning för personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom

Effectiveness of vaccination against SARS-CoV-2 infection and Covid-19 hospitalization among Finnish elderly and chronically ill – an interim analysis of a nationwide cohort study

Tilläggsuppgifter:

Ulrike Baum (på engelska)
THL
Statistikforskare
fornamn.efternamn@thl.fi

Eero Poukka
THL
Sakkunnigläkare
fornamn.efternamn@thl.fi

Nyckelord

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

För de närmaste dagarna har man förutspått kraftig värmebölja – kom ihåg att skydda dig själv och dina närstående mot risker av värmeböljor18.6.2021 05:00:00 EEST | Tiedote

Man har förutspått kraftig värmebölja i Finland under de närmaste dagarna. Mycket varmt väder och värmeböljor kan orsaka allvarliga hälsorisker i synnerhet för äldre personer och personer som lider av kroniska sjukdomar. Under heta dagar är det bäst att undvika gassande sol och heta platser samt onödig fysisk ansträngning. För att undvika vätske- och saltbrist på grund av svettning ska man dricka tillräckligt med vatten och också komma ihåg att äta. Förutom att ta sig ett dopp är även svala duschar och kalla omslag bra metoder för att svalka sig. Det lönar sig också att klä sig lätt. Kom dock ihåg att skydda dig mot solens UV-strålning. Håll hemmet svalt För att förebygga hälsorisker orsakade av värmeböljor är det viktigt att försöka hålla en sval temperatur inomhus. ”Skydda fönster som är mot solen på dagen, till exempel med hjälp av gardiner eller persienner. Det lönar sig att stänga fönstren då utomhusluften är varmare än inomhusluften och att vädra inomhus på kvällen eller natten n

Coronabegränsningarna minskade avsevärt också andra luftvägsinfektioner i fjol – däremot rekordmånga listeriainfektioner9.6.2021 06:00:00 EEST | Tiedote

År 2020 var ett mycket exceptionellt år vad gäller infektioner som smittar via luftvägarna. Nästan alla infektioner orsakade av virus och bakterier i luftvägarna minskade betydligt i fjol från mitten av mars. Till exempel anmäldes drygt 10 200 fall av influensa A till registret över smittsamma sjukdomar under influensasäsongen 2019–2020, vilket är cirka 8 000 fall färre än under föregående period. Också till exempel antalet allvarliga allmänna infektioner orsakade av pneumokocker minskade och var mindre än hälften jämfört med året innan. Uppgifterna framgår av information i THL:s register över smittsamma sjukdomar. ”I mars 2020 infördes på grund av coronapandemin resebegränsningar, distansarbete och -studier, hygienanvisningar, säkerhetsavstånd och senare även ansiktsmasker. Dessa har också påverkat förekomsten av andra luftvägsinfektioner”, säger THL:s överläkare Tuula Hannila-Handelberg. Det enda undantaget är rhinovirusinfektioner, som konstaterades i nästan lika hög grad som 2019.

Europeiska badvattenrapporten: Vattenkvaliteten vid de allmänna badstränderna i Finland är hög1.6.2021 13:03:43 EEST | Tiedote

Det är säkert att bada i vattnen vid de allmänna badstränderna i Finland. Detta framgår av Europeiska miljöbyråns nyligen publicerade rapport om badvattenkvaliteten. Största delen av badvattnen i Finland, över 95 procent, klassificerades som utmärkta eller goda, vilket är tre procentenheter fler än 2019. Till kategorin tillfredsställande, dvs. den lägsta godkända klassen, hörde fem stränder, vilket är mindre än två procent av badstränderna. Dessutom klassificerades badvattnets kvalitet på fyra badstränder (1,3 %) som dålig. En större andel än tidigare av badvattnen i inlandet och vid kusten i den bästa kvalitetsklassen I Finland har allt fler badvatten i inlandet eller vid kusten klassificerats som antingen utmärkt eller bra. Dessa två bästa kvalitetsklasser omfattade 97 procent av alla badvatten i inlandet. Vid kusten klassificerades nästan 90 procent av alla badvatten som utmärkt eller bra, vilket är 10 procentenheter mer än 2019. Den positiva utvecklingen av badvattnets kvalitet som

Forskning: En förälder som upplever symtom av inomhusluften rapporterar oftare om att också barnet uppvisar symtom av inomhusluften i skolan10.5.2021 05:57:00 EEST | Tiedote

Föräldrarnas egna symtom och uppfattningar om inomhusluftens hälsoeffekter påverkar hur sannolikt det är att de rapporterar att deras barn har symtom i anslutning till inomhusluften i skolan. Om föräldern kopplar sina egna symtom till inomhusluften är det också mer sannolikt att hen kopplar barnets symtom till inomhusluften i skolan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum