HUS

Tillgången till coronavirusläkemedlet Paxlovid har förbättrats inom HUS område

Dela

HUS tog i bruk coronavirusläkemedlet Paxlovid i början av juli 2022. Sedan mitten av oktober har invånare inom HUS område kunnat få recept på Paxlovid utskrivet både via vissa specialiteter inom HUS och via Pihlajalinnas centraliserade telefontjänst.

Mer information om Paxlovid-målgrupperna och kontaktuppgifterna till Pihlajalinnas telefontjänst finns på HUS webbplats.

Paxlovid är ett coronavirusläkemedel som tas genom munnen och används inom öppenvården för personer som har fyllt 18 år och som löper risk att få allvarlig covid-19 på grund av sjukdom, behandling med läkemedel som försvagar försvarsförmågan eller ålder. Paxlovid hindrar coronaviruset från att föröka sig i kroppen hos den som blivit smittad.

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har definierat coronavirusläkemedlet Paxlovids målgrupper. Du kan få läkemedlet om du har fyllt 18 år och om du har fått positivt resultat i ett coronavirustest gjort i laboratorium eller hemma (reservera tid för test via koronabotti.hus.fi/sv/-tjänsten).Dessutom har det hos dig konstaterats symtom på covid-19 (se symtomen här) och du hör till någon av de målgrupper som fastställts av SHM. Ett ytterligare villkor är att det har gått högst 5 dygn sedan du fick det första symtomet.

Medicineringen kan också inledas på basis av ett positivt hemtest, men i ett sådant här fall hänvisas du ytterligare till ett laboratorium för test.

Innan Paxlovid påbörjas, ska eventuella mindre kontraindikationer för läkemedelsbehandling kontrolleras. Paxlovid interagerar med olika läkemedel och därför justeras din övriga medicinering för att behandlingen ska kunna genomföras. Behandlingen pågår i 5 dygn och medicineringen är avgiftsfri.

Nyckelord

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

HUS mottagning för kärlavvikelser har förbättrat behandlingen och diagnostiken av kärlavvikelser så att den är likvärdig i hela Finland2.12.2022 11:58:00 EET | Tiedote

I HUS grundades för 20 år sedan ett expertnätverk för behandling och diagnostik av kärlavvikelser i enlighet med modellen för internationella referenssjukhus. Sedan dess har man målmedvetet utvecklat expertisen i synnerhet när det gäller behandlingen av svåra och sällsynta blodkärlavvikelser. Den evidensbaserade vården har utvecklats också genom eget forskningsarbete.

HUSin suonianomaliayksikkö on parantanut suonipoikkeavuuksien hoitoa ja diagnostiikkaa yhdenvertaiseksi koko Suomessa2.12.2022 11:58:00 EET | Tiedote

HUSiin perustettiin 20 vuotta sitten kansainvälisten referenssisairaaloiden mallin mukainen asiantuntijaverkosto suonipoikkeavuuksien hoitoon ja diagnostiikkaan. Tästä lähtien erikoisosaamista etenkin vaikealaatuisten ja harvinaisten verisuonianomalioiden hoidossa on määrätietoisesti kehitetty. Näyttöön perustuvaa hoitoa on kehitetty myös omalla tutkimustyöllä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum