Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Tillsammans och nära - regionförvaltningsverkens framtidsöversikt har publicerats

Dela
Regionförvaltningsverkens gemensamma framtidsöversikt syftar till att ge beslutsfattarna en förutseende lägesbedömning för utvecklingen av statens regionalförvaltning. Framtidsöversikten har sammanställts i ett tätt samarbete mellan regionförvaltningsverkens överdirektörer.

Den 21 februari 2023 publicerade regionförvaltningsverken sin första gemensamma framtidsöversikt. Framtidsöversikten ger beslutsfattarna en heltäckande bild av den omvärld som statens regionalförvaltning verkar i. Översikten ger en utblick över värdet av att staten har en sektorsövergripande regionalförvaltning som fungerar nära människan samt över framtida möjligheter att erbjuda allt bättre serviceförmåga i regionerna – tillsammans och nära.

Statens sektorsövergripande regionalförvaltning behövs mer än någonsin

Grundvalar för den finländska välfärden är demokrati, kompetens och företagsamhet samt regionala nätverk. För att vi ska vara framgångsrika även i fortsättningen bör det regionala samarbetet utvecklas och regionkännedomen i beslutsfattandet säkerställas.

Människor måste kunna lita på att den hjälp och det stöd som statsförvaltningen erbjuder finns nära till hands under alla omständigheter.

”Det är viktigt att staten även i fortsättningen har en dynamisk och kompetent regionalförvaltning där besluten som rör människors liv fattas nära människan med kännedom om de lokala omständigheterna. Regionalförvaltningen kan genomgå en reform, men den kan inte slopas”, konstaterar regionförvaltningsverkens överdirektörer i sin översikt.

Regionförvaltningsverkens sektorsövergripande kompetens och tväradministrativa samarbetsstrukturer tryggar effektivt regionernas livskraft, välfärd och jämlikhet. När det gäller basservicen säkerställer regionförvaltningsverken att den är på den nivå som lagen kräver och trygg och tillgänglig för alla.

Regionförvaltningsverken övervakar att lagen är samma för alla och att samhällets spelregler följs. Förhållandena varierar inom vårt lands olika delar och verkställandet av lagstiftningen kräver kännedom om de här regionala särdragen.

Regionförvaltningsverken försäkrar sig sinsemellan om att verkens avgöranden baserar sig på en enhetlig tolkning av lagen runtom i hela Finland.

Regionalt samarbete skapar trygghet

Det tväradministrativa och sektorsövergripande stödet, som statens regionalförvaltning koordinerar för beredskap inför störningar och undantagsförhållanden, har skapat en stabil grund för den övergripande säkerheten och människors uthållighet i kriser. Det här har bidragit till att man i regionerna lyckats bekämpa exempelvis coronapandemin och smittsamma djursjukdomar.

Sådan här beredskapsverksamhet på gräsrotsnivå kan inte koordineras och utvecklas utan regional behörighet, närvaro och kännedom.

Att möjliggöra kontakten mellan olika aktörer och förmedla rätt och aktuell information till alla parter är en kärnuppgift i regionförvaltningsverkens arbete. Partnerskapet i regionerna är tätt och blir hela tiden mer mångsidigt.

Regionförvaltningsverken konstaterar slutligen i sin framtidsöversikt att en hållbar framtid skapas genom gemensamma handlingar tillsammans med andra.

Regionförvaltningsverkens framtidsöversikt För Finland - tillsammans och nära hittar du på www.avi.fi/sv/framtidsoversikt

Mer information

Merja Ekqvist, överdirektör, Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Soile Lahti, överdirektör, Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Kaisa Ainasoja, överdirektör, Regionförvaltningsverket i Lappland
Leena Räsänen, överdirektör, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Marko Pukkinen, överdirektör, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Terttu Savolainen, överdirektör, Regionförvaltningsverket i Norra Finland

fornamn.efternamn@rfv.fi, tfn 0295 016 000 (växeln)

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto epäilee potilasturvallisuuden vaarantuneen OYS:n nuorisopsykiatrian osastolla24.3.2023 08:08:19 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto teki 21.3.2023 ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin Oulun yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrian osastolle. Käynnin taustalla olivat aluehallintoviraston vastaanottamat kantelut ja epäkohtailmoitukset koskien psykiatrisista häiriöistä kärsivien nuorten potilaiden hoidon järjestämistä ja toteuttamista Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum