Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Tilojen terveysturvallista käyttöä edellyttävä määräys jatkuu pääosassa Itä-Suomea – Itä-Savossa aluehallintovirasto kumosi päätöksiä

Jaa

Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut määräyksen erilaisten asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallisesta käytöstä Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntien alueilla tilojen terveysturvallista käyttöä sekä asiakas- ja yleisötilojen sulkemista koskeva päätös on kumottu.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 21.1.2022 tehnyt tartuntatautilain (58 d §) mukaisen, erilaisten asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallista käyttöä koskevan päätöksen Etelä-Savon (Essote), Pohjois-Karjalan (Siun sote) ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueille. Määräys on voimassa 21.1.–20.2.2022.

Määräyksen mukaan toiminta erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa on järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin.

Päätös yleisölle avoimien tilojen terveysturvallisesta käytöstä koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja. Aluehallintoviraston päätös koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja, uimahalleja, yleisiä saunoja ja tanssipaikkoja. Muiden asiakastilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila.

Määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Erilaisten asiakas- ja toimitilojen käytössä on joka tapauksessa aina noudatettava tartuntatautilain (58 c §) yleisiä hygieniavaatimuksia, jotka velvoittavat tiloista vastaavia toimijoita mm. ohjeistamaan asiakkaita, järjestämään asiakkaiden oleskelun mahdollisimman väljästi ja tehostamaan pintojen puhdistusta. Myös yksilöiden vastuullinen toiminta on tärkeää.

Kirjallinen suunnitelma asiakkaiden nähtäville

Aluehallintoviraston antama tilojen käyttöä koskeva päätös velvoittaa toimijaa tekemään kirjallisen suunnitelman siitä, miten lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä ehkäistään. Suunnitelman täytyy olla esillä tiloissa siten, että asiakkaat ja toimintaan osallistuvat näkevät sen.

UKK: Miten teen kirjallisen suunnitelman tilojen käytöstä? (avi.fi)

Itä-Savossa tilojen terveysturvallista käyttöä ja tilojen sulkemista koskevat määräykset on kumottu

Itä-Savon sairaanhoitopiirin (Sosteri) kuntien alueella Itä-Suomen aluehallintovirasto on kumonnut tilojen terveysturvallista käyttöä koskevan sekä asiakas- ja yleisötilojen sulkemista koskevan määräyksen. Itä-Savossa määräykset on kumottu, sillä sairaanhoitopiirin antaman asiantuntija-arvion perusteella tartuntatautilain mukaiset edellytykset niille eivät tällä hetkellä täyty.

Kokoontumisrajoitukset edelleen voimassa koko Itä-Suomen alueella

Itä-Suomen aluehallintoviraston 14.1.2022 tekemä päätös kokoontumisrajoituksista on edelleen voimassa koko Itä-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueella 14.2.2022 saakka. Rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää enintään 50 henkilön tilaisuuksia niin, että osallistujien sekä seurueiden on mahdollista välttää lähikontakteja toisiinsa. Sisätiloissa voi järjestää enintään 20 henkilön tilaisuuksia.

Myös tiettyjen asiakas- ja yleisötilojen sulkemista koskeva tartuntatautilain mukainen päätös (58 g §) on edelleen voimassa Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla 27.1.2022 saakka. 

Lisätietoa

Kysyttävää rajoituksista? Ota yhteyttä asiakaspalveluumme:
Aluehallintovirastojen asiakaspalveluasiakaspalvelu@avi.fi

-----

Itä-Suomessa voimassa olevat päätökset kootusti 21.1.2022


1. Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset (TTL 58 §)

Määräys on voimassa koko Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella.

  • Alueellisesti tai toiminnallisesti rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää enintään 50 henkilön tilaisuuksia. Lisäksi on huolehdittava siitä, että osallistujien sekä seurueiden on mahdollista välttää lähikontakteja toisiinsa.
    Määräys on voimassa 14.2.2022 saakka.
  • Sisätiloissa voi järjestää enintään 20 henkilön tilaisuuksia. Määräys on voimassa 14.2.2022 saakka.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 14.1.2021 (pdf)

UKK: Mitä yleisötilaisuuksia, kokoontumisia ja toimintaa kokoontumisrajoitukset koskevat?

UKK: Mitä toimintaa kokoontumisrajoitukset eivät koske?

2. Tilojen terveysturvallinen käyttö (TTL 58 d §)

Määräys on voimassa Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla 21.1.–20.2.2022.

Toiminta on järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 21.1.2022 (pdf)

UKK: Mitä tilojen käyttöä koskeva päätös tarkoittaa?

3. Tiettyjen asiakas- ja yleisötilojen sulkeminen (TTL 58 g §)

Määräys on voimassa Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla 27.1.2022 saakka. Arviointi päätösten välttämättömyydestä on käynnistetty, lausunnot sairaanhoitopiireiltä pyydetään 25.1.2022 mennessä.

Liikunta- ja urheilutoiminnassa joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä huvi- tai virkistystoimintaan käytettävät tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan käytettävät tilat on määrätty suljettavaksi.

Määräys ei koske kuntosaleja ja muita vastaavia sisäliikuntatiloja eikä myöskään yleisiä saunoja tai uimahallien ja kylpylöiden allastiloja silloin, kun niitä ei käytetä ryhmäliikuntaan. Suljetuksi määrättyjä tiloja voi käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan. Toiminnassa tulee ottaa huomioon osallistujien terveysturvallisuus.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 12.1.2022 (pdf)

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös tartuntatautilain 58 g §:n kumoamisesta 21.1.2022 Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella (pdf)

UKK: Milloin aluehallintovirasto tai kunta voi tehdä sulkemispäätöksen?

4. Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi (TTL 58 c §)

Pykälä on väliaikaisesti voimassa koko Suomessa 30.6.2022 saakka.

Erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa sisällä sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajatuissa asiakas- ja yleisötiloissa ulkona pitää lisäksi noudattaa tartuntatautilain yleisiä hygieniavaatimuksia.

Tartuntatautilaki 58 c § (finlex.fi)

 --

21.1.2022 klo 17.40:
Tiedotteeseen lisätty maininta tiettyjen asiakas- ja yleisötilojen sulkemista koskevan tartuntatautilain mukaisen päätöksen (58 g §) voimassaolosta Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla 27.1.2022 saakka. 

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja medialle

ylitarkastaja Emma-Lotta Kinnunen, p. 0295 016 863
aluehallintoylilääkäri Sami Remes, p. 0295 016 876
johtaja Ulla Ahonen, p. 0295 016 888
ylijohtaja Soile Lahti, p. 0295 016 800
etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto

Tietoja julkaisijasta

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketAluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Aluehallintoviraston verkkosivut

 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kriget i Ukraina och Finlands Natomedlemskap tema för Västra och Inre Finlands beredskapskommitté13.5.2022 15:19:41 EEST | Tiedote

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde 12.5.2022 på ett av regionförvaltningsverket sammankallat möte för att skapa en lägesöversikt avseende aktuella beredskapsärenden i regionen. Med den regionala beredskapskommitténs lägesöversikter säkerställs informationsgången mellan centrala aktörer inom Västra och Inre Finlands region, som täcker landskapen Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.

Ukrainan sota ja Suomen Nato-jäsenyys teemana Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunnassa13.5.2022 15:15:14 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 12.5.2022 aluehallintoviraston koolle kutsumana kokoamaan tilannekuvaa alueen ajankohtaisista varautumisen asioista. Alueellisen valmiustoimikunnan tilannekatsauksilla varmistetaan tiedonkulkua keskeisten toimijoiden välillä Länsi- ja Sisä-Suomen alueella, joka kattaa Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme