Uudenmaan ELY-keskus

Tjällossningssäsongen börjar i Nyland samt i Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland

Dela
I södra Finland förväntas tjällossningssäsongen vara lindrigare än normalt, men i Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland något svårare än normalt.
Det finns två typer av tjällossning. Vid ytlig tjällossning kan smältvatten och smält is inte avlägsnas från vägen eftersom vägen är frusen. Då kan ytan på grusvägen bli gyttjig och spårig. Vid tjällossning i vägkonstruktionen försvagas vägkonstruktionens bärkraft av det vatten som samlats i den när tjälen smälter i vägkonstruktionen. Bild från Mäntsälä för ett par år sedan.
Det finns två typer av tjällossning. Vid ytlig tjällossning kan smältvatten och smält is inte avlägsnas från vägen eftersom vägen är frusen. Då kan ytan på grusvägen bli gyttjig och spårig. Vid tjällossning i vägkonstruktionen försvagas vägkonstruktionens bärkraft av det vatten som samlats i den när tjälen smälter i vägkonstruktionen. Bild från Mäntsälä för ett par år sedan.

Tjällossningsperioden för vägarna börjar snart i Nyland samt i Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland.

"För närvarande utlovar prognoserna en tjällossningsvår som är lättare än normalt i södra Finland. I Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland kan man på motsvarande sätt förvänta sig en något svårare tjällossningsvår än normalt", konstaterar Henri Aaltonen, underhållsansvarig vid NTM-centralen.

Han tillägger att vårens väder och de lokala förhållandena ändå i slutändan i hög grad påverkar hur svår tjällossningen blir.

När vädret blir varmare och ytorna smälter förekommer ytliga tjälskador. Vägunderhållet utmanas traditionellt på våren av att ytorna blir mjukare och hål uppstår. Ställvis kan det förekomma tjälskador som försämrar vägens bärighet och orsakar problem särskilt för den tunga trafiken. När det förekommer tjälskador på vägnätet varnas vägtrafikanterna för detta med vägmärken.

"På de värsta ställena kan man bli tvungen att införa en viktbegränsning på vägen för att förhindra att vägen skadas, så att framkomligheten kan tryggas för nödvändiga transporter", konstaterar Aaltonen. Tills vidare gäller inga viktbegränsningar i Nyland på grund av tjällossningen. Aaltonen uppmanar tunga transporter att utnyttja nattfrosten om transporten kan förläggas till morgonen.

Under vintern har det funnits ett stort behov av reparationer på belagda vägar i södra Finland. När vägarna smälter och särskilt vid regn när temperaturen varierar mellan låg kyla och plusgrader uppstår det lätt fler skador.

Cirka 2030 kilometer (22 procent) av landsvägarna som upprätthålls av NTM-centralen i Nyland har grusbeläggning.

Nyckelord

Kontakter

NTM-centralen, underhållsansvarig Henri Aaltonen, tfn 0295 020 934, e-post fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
Trafikens kundservice tfn 0295 020 600 mån–fre kl. 9–16 

Bilder

Det finns två typer av tjällossning. Vid ytlig tjällossning kan smältvatten och smält is inte avlägsnas från vägen eftersom vägen är frusen. Då kan ytan på grusvägen bli gyttjig och spårig. Vid tjällossning i vägkonstruktionen försvagas vägkonstruktionens bärkraft av det vatten som samlats i den när tjälen smälter i vägkonstruktionen. Bild från Mäntsälä för ett par år sedan.
Det finns två typer av tjällossning. Vid ytlig tjällossning kan smältvatten och smält is inte avlägsnas från vägen eftersom vägen är frusen. Då kan ytan på grusvägen bli gyttjig och spårig. Vid tjällossning i vägkonstruktionen försvagas vägkonstruktionens bärkraft av det vatten som samlats i den när tjälen smälter i vägkonstruktionen. Bild från Mäntsälä för ett par år sedan.
Ladda ned bild
Förekomsten av tjällossning områdesvis.
Förekomsten av tjällossning områdesvis.
Ladda ned bild

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

NTM-centralen i Nyland genomför kartläggningar av källor i områdena Första och Andra Stängselåsen29.5.2023 13:00:00 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Nyland utreder källornas tillstånd och eventuella iståndsättningsbehov. Utredningsobjekten är områdena Första och Andra Stängselåsen i Hangö, Lojo, Sjundeå, Vichtis och Högfors. Terrängkartläggningar görs under sommaren och hösten 2023. Källor i naturtillstånd är sällsynta i södra Finland. Källorna har försvunnit eller förändrats särskilt till följd av dikning, men genom iståndsättning kan de återställas nära sitt naturtillstånd. Tack vare iståndsättningsåtgärderna för källorna har värdefulla arter möjlighet att återhämta sig. Sådana alltmer sällsynta arter är till exempel många orkidéer, såsom knottblomster och kärrknipprot. Utredningarna är en del av livsmiljöprogrammet Helmi som finansieras av miljöministeriet och där naturmiljöer iståndsätts. Vid iståndsättningarna kontaktas markägarna och de egentliga iståndsättningsarbetena utförs med markägarnas samtycke. Livsmiljöprogrammet Helmi (Miljöministeriet)

Uudenmaan ELY-keskus toteuttaa lähdekartoituksia Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän alueilla29.5.2023 13:00:00 EEST | Tiedote

Uudenmaan ELY-keskus selvittää lähteiden tilaa sekä niiden mahdollisia kunnostustarpeita. Selvityskohteina ovat Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän alueet Hangossa, Lohjalla, Siuntiossa, Vihdissä ja Karkkilassa. Maastokartoituksia tehdään kesän ja syksyn 2023 aikana. Luonnontilaiset lähteet ovat Etelä-Suomessa harvinaisia. Lähteet ovat hävinneet tai muuttuneet erityisesti ojituksen seurauksena, mutta kunnostuksilla niitä voidaan palauttaa lähelle luonnontilaa. Lähteiden kunnostustoimien ansiosta arvokkaalla lajistolla on mahdollisuus elpyä. Tällaisia harvinaistuneita lajeja ovat esimerkiksi monet kämmekät, kuten sääskenvalkku ja suoneidonvaippa. Selvitykset ovat osa ympäristöministeriön rahoittamaa Helmi-elinympäristöohjelmaa, jossa kunnostetaan luonnonympäristöjä. Kunnostuksista ollaan yhteydessä maanomistajiin ja varsinaiset kunnostustyöt tehdään maanomistajien suostumuksella. Helmi-ohjelma (Ympäristöministeriö)

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum