Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Toppmodernt fängelse för kvinnor i Tavastehus bidrar till att omdana kulturen inom Brottspåföljdsmyndigheten

Dela

Ett nytt slutet fängelse för kvinnor med 100 platser tas i drift i Tavastehus vid ingången av november. Det handlar om ett projekt som är unikt även i internationellt sammanhang och ett första objekt som är uppfört med utgångspunkt i Brottspåföljdsmyndighetens nya anstaltskoncept. Cellerna är digitaliserade med var sin terminalutrustning. Målet är att fångarna ska ha bättre förutsättningar för ett liv utan kriminalitet när de blir frigivna.

Anstaltskonceptet en ny operativ och lokalitetsmodell som utgår från Brottspåföljdsmyndighetens strategiska mål. Kärnan i konceptet är effektivitet och tanken om myndighetens verksamhet som inlärningsmiljö för ett liv utan kriminalitet.

– Detta innebär att här i Tavastehus syftar all verksamhet och rehabilitering till att personer efter avtjänat straff ska kunna ta sin plats i samhället, uppleva delaktighet i samhället och i och med det kunna leva ett liv utan kriminalitet, berättar direktören för Västra Finlands brottspåföljdsregion Pauli Nieminen från Brottspåföljdsmyndigheten.

Anstaltskonceptet har tagits fram i samverkan mellan Brottspåföljdsmyndigheten och sakkunnignätverket inom Senatfastigheter, som är byggherre för projektet. De anställda och fångarna i fängelset har också varit involverade och bidragit. Forskningsdata och erfarenheter från Norden och Centraleuropa har använts som underlag för planeringen. Ambitionen har varit att skapa en fängelsemiljö som ligger i internationell framkant.

– Det nya fängelset är ett stort steg i rätt riktning när det gäller att förbättra kvinnliga fångars ställning och deras trygghet och säkerhet, även om det fortfarande återstår mycket att göra. Sysselsättningarna i Tavastehus tillgodoser bättre än förr särbehoven hos de kvinnliga intagna. Vårt mål är att servicekedjan i samhället ska utnyttjas under fängelsetiden, och meningen är att det ska fortsätta även efter fängelsetiden. Intensivare samarbete bidrar till rehabiliteringens effektivitet och genomslagskraft, fastslår Arto Kujala, generaldirektören för Brottspåföljdsmyndigheten.

Klientnära arbete bidrar till trygghet och säkerhet

Fängelset i Tavastehus blir ett betydande inslag när det gäller att genomgående omdana den interna kulturen på Brottspåföljdsmyndigheten. Brottspåföljdsklienterna ska tillägna sig färdigheter för ett liv utan kriminalitet, och detta sker inom ramen för det klientnära arbetet där växelverkan med personalen spelar en viktig roll.

– Vi har kunnat konstatera att ett förtroligt samarbetsförhållande som baserar sig på växelverkan får konsekvenser på hur tryggt det är att jobba i fängelse. Att skapa kontakt med fången, visa intresse för hans eller hennes angelägenheter och bidra till en förändring, allt detta minskar sannolikheten för återfall i brott samtidigt som det förbättrar säkerhetsläget i fängelserna. Med andra ord, klientnära arbete är verksamhetskulturen för den moderna fångvården, summerar Pauli Nieminen.

Under tiden i fängelse ska den dömde hänga med i utvecklingen som sker ute i ett alltmer digitalt samhälle. Cellerna är digitaliserade med var sin terminal vilket innebär att fångarna kan använda digitala tjänster. Cellterminalerna håller på att tas fram inom ramen för projektet Intelligent fängelse. Via nätet får fångarna tillgång till en hel rad moderna rehabiliterings- och utbildningstjänster.

Samarbete enligt alliansmodell

Nybygget vårt ca 34 miljoner euro är uppfört av Senatfastigheter, som förvaltar verksamhetslokaler för statliga myndigheter, i samarbete med byggbolaget SRV. Byggnationen är genomförd enligt alliansmodellen som Senatfastigheter har tagit fram enkom för sina omfattande och krävande byggprojekt. I alliansmodellen är det möjligt att bearbeta planerna och ändra på lösningarna ännu i genomförandeskedet för att bättre tillmötesgå slutanvändarnas behov.

– Det har varit fantastiskt att få vara med och genomföra ett så unikt projekt där man med nytänkt planering och nya lokalitetslösningar bidrar till verksamhetens samhälleliga genomslagskraft, säger Tarja Hietamäki, byggherrechef hos Senatfastigheter.

Senatfastigheter har också satsat på att minimera byggnadens koldioxidavtryck.

– Målen för koldioxidneutralitet har beaktats redan i planeringsskedet. Särskilt avgörande har varit att utnyttja jordvärme och solenergi i fängelsets energilösningar för att kunna minska koldioxidavtrycket, konstaterar Hietamäki.

 Det nya fängelset är uppfört i närheten av den gamla fängelsebyggnaden, som för närvarande står tom, på samma tomt med den. Tavastehus fängelse har också ett omfattande friluftsområde med en naturstig och goda möjligheter till utomhusaktiviteter, motionering och stadsodling.

– Det nya fängelset i Tavastehus är uppfört i samverkan mellan projektets planeringsgrupp, Senatfastigheter och Brottspåföljdsmyndigheten, så att behoven i anstaltskonceptet i omdaning maximalt tillmötesgås. Projektet har varit exceptionellt även med tanke på den robusta säkerhetstekniken och de förnybara energilösningarna. På bygget medverkade som mest över 170 byggare, och bland entreprenörerna har det funnits en hel rad lokala aktörer från Egentliga Tavastland och Birkaland, berättar Pasi Haakana, platschef på SRV.

Fångarna flyttar in i det nya fängelset på söndagen den 1 november och fem avdelningar i fängelset tas i bruk måndagen den 2 november. 

För mer information kontakta

Pauli Nieminen
Brottspåföljdsmyndigheten, Västra Finlands brottspåföljdsregion, regiondirektör
tel. +358 50 344 1216
pauli.nieminen@om.fi

Pia Puolakka
Brottspåföljdsmyndigheten, projektet Intelligent fängelse, projektchef
tel. +358 29 568 8496

Tarja Hietamäki
Senatfastigheter, projektchef
tel. +358 40 051 4636
tarja.hietamaki@senaatti.fi

Pasi Haakana
SRV, platschef
tel. +358 40 760 8041
pasi.haakana@srv.fi

Nyckelord

Bilder

Om

Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

029 56 88500http://www.rikosseuraamus.fi

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff. Brottspåföljdsmyndigheten lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att främja säkerheten i samhället genom att förebygga återfall i brott.

Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum