Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Träning av artificiell intelligens börjar i fängelserna

Dela

Brottspåföljdsmyndigheten och teknologiföretaget Metroc Oy har tecknat ett samarbetsavtal som ger de fängelserna dokumentbehandlingsarbete som syftar till att träna algoritmen för artificiell intelligens. Arbetet utgörs på arbetsstationer som levereras av Metroc.

Det är fyra fängelser som är involverade i det nu aktuella experimentet, nämligen Helsingfors, Tavastehus, Sukeva och Åbo, med sammanlagt 12 arbetsstationer reserverade för arbetet till att börja med. Den nya sysselsättningen moderniserar arbetsutbudet i fängelserna och ger fångarna digitala färdigheter som behövs för studier, arbetsliv och integration i samhället. Inkludering i samhället idag kräver mer och mer digital kompetens i takt med att tjänster flyttar till webben och blir elektroniska. Metroc köper AI-träningen av Brottspåföljdsverket som en inköpstjänst, och fångarna får samma ersättning för sitt arbete som i arbetsdriften i övrigt.

- Träning av artificiell intelligens är en sysselsättning som går att utföra i slutna förhållanden och som inte kräver några stora lokalytor eller investeringar. Den går bra att lära sig på kort tid, vilket gör att även fångar som avtjänar kortare straff kan vara med. Det kan tänkas att fångarna motiveras av möjligheten att ha en modernare arbetsaktivitet än vad som traditionellt varit till buds i fängelserna, säger specialsakkunnig Satu Rahkila.

Brottspåföljdsmyndigheten vill utveckla arbetsdriften och möjliggöra för fångar att syssla med ett modernt arbete. I fängelser har träning av AI redan prövats inom ramen för ett tidigare projekt. Erfarenheterna var positiva och bekräftade lämpligheten av en liknande typ av sysselsättning för fängelserna.

Fångarna får insikt i byggbranschen i Finland

Förutom digitala färdigheter lär Metroc fångarna grunderna i byggbranschen, till exempel vad det finns för byggprojekt i Finland, vad det är för olika aktörer som medverkar i ett typiskt byggprojekt, och vilka stadier som det finns i diverse byggprojekt. Efter orienteringen får fångarna i uppdrag att träna AI i att hitta rätt information i texterna relaterade till byggprojekt. I arbetet ingår att tolka textinnehåll och svara på frågor typ "Har bygglov godkänts i detta dokument" eller "Har en projektentreprenör valts i detta dokument". AI-träning sker genom att man upprepar och svarar på frågor.

- För att utveckla AI ska en människa lära ut till datorn modeller för hur datorprogram ska tolka konstruktionsrelaterad dokumentation. Detta uppnår man genom att mata in läromedel och korrekta svar i datorn, säger Metrocs vd Jussi Virnala.

Flertal AI-projekt på gång i fängelser

Arbetsdriften spelar en viktig roll när det gäller att hjälpa fångarna mot ett liv utan kriminalitet och återintegration i samhället. Alla tjänster, aktiviteter och rehabilitering i fängelserna tjänar som en väg till ett liv utan kriminalitet. Under coronapandemin och med utvecklingsinsatserna inom projektet Intelligent Prison har digitala tjänster och ökad digital kompetens hos fångarna också hjälpt dem att hitta sin plats i det moderna samhället.

- Det första intelligenta fängelset i Finland, det nya kvinnofängelset i Tavastehus, har implementerats inom ramen för projektet Intelligent Prison, och där kan fångarna använda digitala tjänster direkt från terminaler i cellerna. I denna pilot kommer AI också att föras till intelligenta fängelset i Tavastehus, säger Pia Puolakka, projektledare för Intelligent Prison.

Förutom digitala projekt har fängelserna tidigare haft projekt kring AI, och fångar har möjlighet att ta onlinekurser om AI vid Helsingfors universitet.

Metroc är ett teknologiföretag som utvecklar informationstjänster för byggföretag och som kommit igång med sin internationalisering. Brottspåföljdsmyndigheten och Metroc Oy har kommit överens om ett ettårigt pilotprojekt.

För mer information kontakta

Projektchef Pia Puolakka, tfn +358 50 528 9042

Specialsakkunnig Satu Rahkila, tfn +358 50 327 6821

Jussi Virnala, vd för Metroc Oy, jussi.virnala@metroc.ai, tfn +358 40 549 3107

Nyckelord

Bilder

Om

Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

029 56 88500http://www.rikosseuraamus.fi

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff. Brottspåföljdsmyndigheten lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att främja säkerheten i samhället genom att förebygga återfall i brott.

Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum