HAM Helsingin taidemuseo

Tre nya offentliga konstverk kommer att glädja barn i skolor och på daghem i Helsingfors

Dela
Nybyggnaden av finska lågstadieskolan i Haga har fått ett verk av Hanna Råst, nybyggnaden av finska lågstadieskolan i Botby gård har fått verk av Nayab Ikram och daghemmet på Nätholmen har fått en verkshelhet av Jussi Juurinen.
Hanna Råst: Tideräkning, 2022 / Bild: HAM/Sonja Hyytiäinen
Hanna Råst: Tideräkning, 2022 / Bild: HAM/Sonja Hyytiäinen

Historiens och tidens olika lager förenas i Hanna Råsts fotocollage Tideräkning. Verket är placerat under skärmtaket till finska lågstadieskolan i Norra Haga. I verket kombineras barndomsminnen med historiska epoker och händelser som lämnats osagda. Råst har utforskat bilder och teckningar i olika arkiv och samlat dem i ett collage som spänner över olika epoker i världshistorien. Konstnären hoppas att verket ska väcka elevernas nyfikenhet och intresse för historia, tid och geologi.

Verket är placerat så att man bara ser det när man står under lågstadiets skärmtak. Det dolda verket är relaterat till upptäckartanken och den nya kunskap som kontinuerligt påträffas och formar om våra historieberättelser. Verket fortsätter på teman som Råst även har behandlat mer utförligt i sitt konstnärliga arbete.

Fotografen och konstnären Nayab Ikrams fotoserie Symbios har färdigställts för nybyggnaden av det finska lågstadiet i Botby gård. På de sju fotografierna är händer och de olika material som är fästa vid dem ställda i ett symbiotiskt förhållande till varandra, som en symbol för lek och samexistens. Enligt konstnären refererar händerna till kontakt och längtan, omtanke och omsorg om den. Verket inbjuder till att fundera över samvaro, lekbegreppet och de agenser, de roller och regler som uppstår i leken. En del av verket visas just nu på utställningen Gemensamma rum på HAM. Nayab Ikram från Åland arbetar med begrepp relaterade till kulturell identitet och identitetsbildning med fotografi, video och installationer som arbetsredskap.

Bildkonstnären Jussi Juurinens verk Samma men olika har färdigställts för det nyöppnade daghemmet på Nätholmen. Det tredelade verket tar tre ljusschakt i olika delar av daghemmet i besittning, alla delar med egen färgsättning och linjerytm. Den tredimensionella ytan på verkets olikfärgade paneler i björkfaner och moduler av ribbor visar hur solljuset förändras under dagens lopp.

Upprepning och serialitet är utmärkande för Juurinens konst. I Samma men olika har Juurinen i stället för att göra konstgrafik velat närma sig träet som material på ett nytt sätt och sudda ut skillnaden mellan tryckplåten och avtrycket som gjorts från den. Bildpanelernas tryckliknande kontinuum bildar tre stora, tapetliknande eller textilliknande bildytor.

Finansieringen av verken har möjliggjorts av enprocentsprincipen för konst som Helsingfors stad iakttar. Detta innebär att en viss del av nybyggnads- eller renoveringsobjektens budjet avsätts för att förverkliga ny offentlig konst. De senaste årens livliga byggnation har gjort det möjligt att beställa konst till ett antal offentliga byggnader och utomhusrum i olika delar av Helsingfors. HAM Helsingfors konstmuseum fungerar som konstsakkunnig i fråga om konstprojekt och verken infogas i Helsingfors stads konstsamling, som förvaltas av HAM.

Nyckelord

Kontakter

Amanuens för offentlig konst Paula Korte
HAM
tfn 040 571 5307
paula.korte@hamhelsinki.fi

Bilder

Hanna Råst: Tideräkning, 2022 / Bild: HAM/Sonja Hyytiäinen
Hanna Råst: Tideräkning, 2022 / Bild: HAM/Sonja Hyytiäinen
Ladda ned bild
Nayab Ikram: Symbios, 2022 / Bild: HAM/Sonja Hyytiäinen
Nayab Ikram: Symbios, 2022 / Bild: HAM/Sonja Hyytiäinen
Ladda ned bild
Jussi Juurinen: Samma men olika, 2023 / Bild: HAM/Kirsi Halkola
Jussi Juurinen: Samma men olika, 2023 / Bild: HAM/Kirsi Halkola
Ladda ned bild
Jussi Juurinen: Samma men olika, 2023 / Bild: HAM/Kirsi Halkola
Jussi Juurinen: Samma men olika, 2023 / Bild: HAM/Kirsi Halkola
Ladda ned bild
Jussi Juurinen: Samma men olika, 2023 / Bild: HAM/Kirsi Halkola
Jussi Juurinen: Samma men olika, 2023 / Bild: HAM/Kirsi Halkola
Ladda ned bild

Om

HAM Helsingin taidemuseo
Eteläinen Rautatiekatu 8
00100 Helsinki

http://www.hamhelsinki.fi

 

 

Följ HAM Helsingin taidemuseo

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HAM Helsingin taidemuseo

INBJUDAN: Helsingforsbiennalens pressdag torsdag 8.6 från och med kl. 10 på HAM Helsingfors konstmuseum och Skanslandet25.5.2023 13:00:00 EEST | Kutsu

Evenemanget för samtidskonst Helsingforsbiennalen öppnar för allmänheten söndagen den 11 juni på Skanslandet och Helsingfors konstmuseum HAM. Evenemanget sprider sig också under sommaren till olika ställen runt om i staden. Det presenterar ungefär 30 internationella konstnärer och konstnärsgrupper. Helsingforsbiennalen 2023 behandlar med konstens hjälp vår tids brinnande frågor, såsom minskad biologisk mångfald, politiska sammanstötningar och effekter av ny teknologi. Underrubriken Nya riktningar kan uppstå hänvisar till ett alternativt sätt att leva i och förstå världen – samt föreställa sig andra möjliga framtider. Nästan hälften av verken är alldeles nya och aldrig tidigare skådade som skapats enkom för utställningens förevisningsplatser.

INVITATION: Helsinki Biennial’s press day on Thursday 8 June beginning at 10 a.m. at HAM Helsinki Art Museum and Vallisaari Island25.5.2023 13:00:00 EEST | Press Invitation

The contemporary art event Helsinki Biennial 2023 will open to the public on Sunday 11 June on Vallisaari Island and at HAM Helsinki Art Museum. Additionally, the event will spread across the city throughout the summer. The biennial will present around 30 international artists and collectives. Through art, Helsinki Biennial 2023 reflects on some of the major issues of our time, such as the loss of biodiversity, political conflicts, and the impact of new technologies. The biennial’s title, New Directions May Emerge, refers to alternative ways of living in and understanding the world, whilst envisioning other potential futures. Approximately half of the works are new commissions.

Helsinki Biennaalin mediatilaisuus to 8.6. klo 10 HAM Helsingin taidemuseossa ja Vallisaaressa25.5.2023 13:00:00 EEST | Kutsu

Nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaali 2023 avautuu yleisölle sunnuntaina 11.6. Vallisaaressa ja HAM Helsingin taidemuseossa. Tapahtuma levittäytyy kesän aikana myös muualle kaupunkiin. Nykytaidetapahtuma esittelee noin 30 kansainvälistä taiteilijaa ja taiteilijaryhmää. Helsinki Biennaali 2023 käsittelee taiteen kautta aikamme polttavia kysymyksiä, kuten luonnon monimuotoisuuden vähenemistä, poliittisia yhteentörmäyksiä ja uusien teknologioiden vaikutuksia. Alaotsikko Uusia suuntia voi syntyä viittaa vaihtoehtoiseen tapaan elää maailmassa ja ymmärtää sitä – sekä kuvitella muita mahdollisia tulevaisuuksia. Teoksista noin puolet on täysin uusia ja ennenkokemattomia ja varta vasten näyttelyn esityspaikkoihin tehtyjä.

Milla Aska: Swirls, HAM galleriet 10.6.2023-30.7.202325.5.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Swirls av Milla Aska är en utställning med virvlande, hisnande sinnesförnimmelser och snurrande synintryck. Under sitt månglagrade innersta döljer de diffusa ytorna på målningarna ochfärgpennsteckningarnafigurer som långsamt blottläggs sökande sina former. I Askas observationer kopplas icke verbaliserade kroppsliga känslor samman med penseldrag som utforskar ytorna och konturer som stilla förflyktigas.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum