Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Trots utmaningar gjorde företag i Österbotten och Mellersta Österbotten investeringar och efterfrågan på arbetskraftstjänster ökade: I fjol beviljades över 198 miljoner euro till Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten ger årligen ut en publikation med uppgifter om den finansiering som NTM-centralen i Österbotten har beviljat i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten. Till Österbottens NTM-centrals område kanaliseras offentlig finansiering även via andra NTM-centraler, Finnvera och Business Finland. Finansieringspublikationen omfattar även den finansiering som dessa instanser har beviljat till Österbottens NTM-centrals område. I fjol beviljades över 198 miljoner euro i finansiering och över 60 euro i coronafinansiering till Österbottens NTM-centrals område.

Coronaviruspandemin har kastat en mörk skugga över företags och företagares affärsverksamhet under 2020. Trots utmaningarna har företag i Österbotten och Mellersta Österbotten alltjämt investerat flitigt. På området fattades 302 beslut om investeringsstöd till gårdsbruk och det beviljades 16 miljoner euro i understöd och 17 miljoner euro i räntestödslån. Mest aktivt investerades det i Karleby, Nykarleby, Närpes och Kronoby. Under fjolåret fick även 14 nya utvecklingsprojekt finansiering ur landsbygdsfonden. Under årets andra urvalsperiod inleddes flera projekt med stark koppling till branscher som är aktuella med tanke på coronapandemin, såsom turism, pälsdjursnäringen och digitalisering.

Startstöd till unga jordbrukare beviljades 23 sökande. Under de senaste åren har antalet startstöd legat på en rätt låg nivå. Det finns förhoppningar om att det intresse för landsbygden som coronapandemin har väckt ska ha en positiv effekt också på stödet till unga jordbrukare, vilket är viktigt för jordbrukets kontinuitet. 

Företag satsade på hållbar utveckling

Trots coronapandemin har landsbygdsföretag strävat till att anpassa sig efter de förändrade förhållandena och påbörjat utvecklingsåtgärder och investeringar. NTM-centralen i Österbotten beviljade närmare 4 miljoner euro i företagsstöd till landsbygden. Investeringar gjordes särskilt av företag i livsmedelssektorn och företag som tillverkar metallprodukter. Många företag sökte också finansiering från Business Finland. Smarta energisystem, elektrifierad mobilitet, energilagring och mer hållbara produktionsmetoder fortsatte att stå i centrum för utvecklingen på samma sätt som under 2019. I Mellersta Österbotten satsades det särskilt på cirkulär ekonomi.

Efterfrågan på arbetskraftstjänster ökade under coronaåret

De restriktioner som gjorts på grund av coronaviruspandemin har medfört stora förändringar i företagens verksamhet, vilket i sin tur lett till en stor ökning av antalet arbetslösa och permitterade. Arbetskraftstjänsterna anpassade sig flexibelt till situationen och kunde till största delen tillhandahålla servicen enligt planerna. Trots situationen var det många företag som använde sig av särskilt samanskaffningsutbildningar (Precisions- och RekryteringsUtbildningar). Med RekryteringsUtbildningar kan man snabbt svara på behovet av arbetskraft vid enskilda företag. När affärsverksamheten stannade upp kunde företag använda tiden till att utveckla sin personal, vilket för sin del visar att det vid företagen i regionen behövs ytterligare kompetens i allt högre grad och nya kunniga medarbetare. I fjol ordnades utbildningar i samarbete med 24 företag och 113 personer deltog i utbildningarna.

Regionen fick över 60 miljoner i coronafinansiering

Under våren 2020 deltog NTM-centralen i Österbotten i det massiva gemensamma arbetet med att handlägga ansökningar om understöd för lägesanalyser och utvecklingsunderstöd till små och medelstora företag.Sammanlagt över 14 miljoner euro beviljades till Österbottens NTM-centrals område, vilket har hjälpt företag att anpassa sin verksamhet till den förändrade omvärlden.Österbottens NTM-centrals område hade flest ansökningar om temporärt stöd till primärproduktionen i hela landet, framför allt för att det finns många pälsdjursfarmar på området.I november höjdes det högsta stödbeloppet från 10 000 euro till 80 000 euro, vilket har haft en gynnsam effekt på jordbruksföretagens möjlighet att klara sig ur coronakrisen.

Små och medelstora företag i regionen använde sig av Business Finlands coronafinansiering över branschgränserna och det resulterade i att Business Finland fick många nya kunder. Via dessa utvecklingsprojekt kan man under de kommande åren förvänta sig att se märkbart omarbetade nya verksamhetsmodeller som drar nytta av digitaliseringen.

Nyckelord

Kontakter

Överdirektör Timo Saari, tel. 0295 028 501
Landsbygdsenhetens chef Karin Kainlauri, tel. 0295 028 572
Arbetslivs- och kompetensenhetens chef Hanna Auronen, tel. 0295 028 539
Arbets- och näringsbyråns direktör, tel. 0295 056 150
Livskraftschef Terhi Mäkinen, tel. 0295 028 595

Bilder

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

SMF-företagens utsikter är ljusa inom området för Österbottens NTM-central (Österbotten, Mellersta Österbotten)17.2.2021 11:30:00 EETTiedote

SMF-företagsbarometern som beskriver de små och medelstora företagens situation och stämning har publicerats. I SMF-företagsbarometern har man utrett de finländska små och medelstora företagens uppfattningar bland annat om den allmänna konjunkturutvecklingen och den ekonomiska utvecklingen vid det egna företaget. Utredningen har genomförts av Taloustutkimus Oy på uppdrag av Företagarna i Finland, Finnvera Abp och arbets- och näringsministeriet.

Pk-yritysten näkymät valoisat Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)17.2.2021 11:30:00 EETTiedote

Pienten ja keskisuurten yritysten tilannetta ja tunnelmia valottava pk-yritysbarometri on ilmestynyt. Pk-yritysbarometrissä on selvitetty suomalaisten pk-yritysten mielikuvia muun muassa yleisestä suhdannekehityksestä ja oman yrityksen taloudellisesta kehityksestä. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomen Yrittäjien, Finnvera Oyj:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta.

Haasteista huolimatta Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan yritykset investoivat ja työvoimapalveluiden kysyntä kasvoi: Pohjanmaan ELY-keskusalueelle myönnettiin viime vuonna rahoitusta yli 198 miljoonaa euroa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)11.2.2021 11:00:00 EETTiedote

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus julkaisee vuosittain rahoitusjulkaisun, josta ilmenee Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoituksen määrät Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle kanavoituu julkista rahoitusta myös muiden ELY-keskusten, Finnveran ja Business Finlandin kautta. Rahoitusjulkaisu käsittää myös näiden rahoituksen osuuden Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle myönnettiin viime vuonna rahoitusta yli 198 miljoonaa euroa ja koronarahoitusta yli 60 miljoonaa.

Sysselsättningsöversikt för december: I december ökade arbetslösheten fortsättningsvis, men samtidigt ökade antalet lediga arbetsplatser en aning (Österbotten, Mellersta Österbotten)28.1.2021 08:01:00 EETTiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av december sammanlagt 11 852 arbetslösa arbetssökande. Det är 3 997 fler (+ 50,9 %) än för ett år sedan och 1 591 fler än under föregående månad. Arbetslösheten ökade inom alla NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest ökade den i Nyland (+ 61,2 %). I hela landet ökade antalet arbetslösa med 38,7 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var den lägsta i Fastlandsfinland (10,3 %). Motsvarande andel i hela landet var 13,6 %.

Joulukuun työllisyyskatsaus: Joulukuussa työttömyys jatkoi kasvuaan, mutta samaan aikaan avoimien työpaikkojen määrä kasvoi hiukan (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)28.1.2021 08:00:00 EETTiedote

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli joulukuun lopussa yhteensä 11 852 työtöntä työnhakijaa. Se on 3 997 enemmän (+ 50,9 %) kuin vuotta aikaisemmin ja 1 591 enemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömyys lisääntyi vuodentakaisesta jokaisella ELY-keskusalueella, eniten Uudellamaalla (+ 61,2 %). Koko maassa työttömien määrä kasvoi 38,7 %. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli manner-Suomen alhaisin (10,3 %). Koko maassa vastaava osuus oli 13,6 %.

För att få kunnig arbetskraft till Österbottens NTM-centrals område behövs det att de högskoleutbildade stannar kvar i området och att de internationella personernas talanger tillvaratas bättre (Österbotten, Mellersta Österbotten)21.1.2021 06:01:00 EETTiedote

Inom området för NTM-centralen i Österbotten finns det ett stort behov av kunnig arbetskraft. På arbetskraftsbehoven kan man i framtiden svara bl.a. genom att locka de högskoleutbildade personerna att stanna inom området och genom att stödja företagen till exempel vid internationella rekryteringar och med utbildningsbehov. Inom området finns det gott samarbete, smidighet, företagsamhet och tjänster, men regionen borde marknadsföras vid rekrytering av kunnig arbetskraft så att hela livsmiljön görs synlig.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum