Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Trots utmaningar gjorde företag i Österbotten och Mellersta Österbotten investeringar och efterfrågan på arbetskraftstjänster ökade: I fjol beviljades över 198 miljoner euro till Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten ger årligen ut en publikation med uppgifter om den finansiering som NTM-centralen i Österbotten har beviljat i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten. Till Österbottens NTM-centrals område kanaliseras offentlig finansiering även via andra NTM-centraler, Finnvera och Business Finland. Finansieringspublikationen omfattar även den finansiering som dessa instanser har beviljat till Österbottens NTM-centrals område. I fjol beviljades över 198 miljoner euro i finansiering och över 60 euro i coronafinansiering till Österbottens NTM-centrals område.

Coronaviruspandemin har kastat en mörk skugga över företags och företagares affärsverksamhet under 2020. Trots utmaningarna har företag i Österbotten och Mellersta Österbotten alltjämt investerat flitigt. På området fattades 302 beslut om investeringsstöd till gårdsbruk och det beviljades 16 miljoner euro i understöd och 17 miljoner euro i räntestödslån. Mest aktivt investerades det i Karleby, Nykarleby, Närpes och Kronoby. Under fjolåret fick även 14 nya utvecklingsprojekt finansiering ur landsbygdsfonden. Under årets andra urvalsperiod inleddes flera projekt med stark koppling till branscher som är aktuella med tanke på coronapandemin, såsom turism, pälsdjursnäringen och digitalisering.

Startstöd till unga jordbrukare beviljades 23 sökande. Under de senaste åren har antalet startstöd legat på en rätt låg nivå. Det finns förhoppningar om att det intresse för landsbygden som coronapandemin har väckt ska ha en positiv effekt också på stödet till unga jordbrukare, vilket är viktigt för jordbrukets kontinuitet. 

Företag satsade på hållbar utveckling

Trots coronapandemin har landsbygdsföretag strävat till att anpassa sig efter de förändrade förhållandena och påbörjat utvecklingsåtgärder och investeringar. NTM-centralen i Österbotten beviljade närmare 4 miljoner euro i företagsstöd till landsbygden. Investeringar gjordes särskilt av företag i livsmedelssektorn och företag som tillverkar metallprodukter. Många företag sökte också finansiering från Business Finland. Smarta energisystem, elektrifierad mobilitet, energilagring och mer hållbara produktionsmetoder fortsatte att stå i centrum för utvecklingen på samma sätt som under 2019. I Mellersta Österbotten satsades det särskilt på cirkulär ekonomi.

Efterfrågan på arbetskraftstjänster ökade under coronaåret

De restriktioner som gjorts på grund av coronaviruspandemin har medfört stora förändringar i företagens verksamhet, vilket i sin tur lett till en stor ökning av antalet arbetslösa och permitterade. Arbetskraftstjänsterna anpassade sig flexibelt till situationen och kunde till största delen tillhandahålla servicen enligt planerna. Trots situationen var det många företag som använde sig av särskilt samanskaffningsutbildningar (Precisions- och RekryteringsUtbildningar). Med RekryteringsUtbildningar kan man snabbt svara på behovet av arbetskraft vid enskilda företag. När affärsverksamheten stannade upp kunde företag använda tiden till att utveckla sin personal, vilket för sin del visar att det vid företagen i regionen behövs ytterligare kompetens i allt högre grad och nya kunniga medarbetare. I fjol ordnades utbildningar i samarbete med 24 företag och 113 personer deltog i utbildningarna.

Regionen fick över 60 miljoner i coronafinansiering

Under våren 2020 deltog NTM-centralen i Österbotten i det massiva gemensamma arbetet med att handlägga ansökningar om understöd för lägesanalyser och utvecklingsunderstöd till små och medelstora företag.Sammanlagt över 14 miljoner euro beviljades till Österbottens NTM-centrals område, vilket har hjälpt företag att anpassa sin verksamhet till den förändrade omvärlden.Österbottens NTM-centrals område hade flest ansökningar om temporärt stöd till primärproduktionen i hela landet, framför allt för att det finns många pälsdjursfarmar på området.I november höjdes det högsta stödbeloppet från 10 000 euro till 80 000 euro, vilket har haft en gynnsam effekt på jordbruksföretagens möjlighet att klara sig ur coronakrisen.

Små och medelstora företag i regionen använde sig av Business Finlands coronafinansiering över branschgränserna och det resulterade i att Business Finland fick många nya kunder. Via dessa utvecklingsprojekt kan man under de kommande åren förvänta sig att se märkbart omarbetade nya verksamhetsmodeller som drar nytta av digitaliseringen.

Nyckelord

Kontakter

Överdirektör Timo Saari, tel. 0295 028 501
Landsbygdsenhetens chef Karin Kainlauri, tel. 0295 028 572
Arbetslivs- och kompetensenhetens chef Hanna Auronen, tel. 0295 028 539
Arbets- och näringsbyråns direktör, tel. 0295 056 150
Livskraftschef Terhi Mäkinen, tel. 0295 028 595

Bilder

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Regionala utvecklingsutsikter: Positiva förväntningar för näringslivet och sysselsättningen i Österbotten och Mellersta Österbotten10.5.2021 10:05:00 EEST | Tiedote

Regionala utvecklingsutsikter, en publikation som ges ut av arbets- och näringsministeriet, beskriver den uppfattning som NTM-centralerna tillsammans med de övriga regionutvecklarna har bildat sig om landskapens och de ekonomiska regionernas nuläge och utsikter för den närmaste framtiden. Översikten görs två gånger om året. Enligt de bedömningar som gjordes i mars 2021 förväntas näringslivet och sysselsättningen i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten utvecklas i en positiv riktning inom den närmaste framtiden. Avigsidan är problemen i tillgången till kunnig arbetskraft.

Alueelliset kehitysnäkymät: Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla positiiviset odotukset elinkeinoelämän ja työllisyyden suhteen10.5.2021 10:05:00 EEST | Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema Alueelliset kehitysnäkymät on ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys maakuntien ja seutukuntien nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Katsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa. Maaliskuussa 2021 laadittujen arvioiden mukaan Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien elinkeinoelämän ja työllisyyden odotetaan kehittyvän positiivisesti lähitulevaisuudessa, kääntöpuolena ovat ongelmat osaavan työvoiman saatavuudessa.

Sysselsättningsöversikt för mars: I mars minskade arbetslösheten en aning och antalet lediga arbetsplatser ökade (Österbotten, Mellersta Österbotten)4.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av mars sammanlagt 9 088 arbetslösa arbetssökande. Det är 68 färre (-0,7 %) än för ett år sedan, då konsekvenserna av coronaviruspandemin syntes för första gången i sysselsättningssiffrorna. Jämfört med föregående månad minskade antalet arbetslösa med 541 personer. Arbetslösheten ökade inom några NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest i Nyland (+ 23,1 %). I hela landet ökade arbetslösheten i genomsnitt med 7,3 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var fortfarande den lägsta i Finland (8,0 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,6 %. I slutet av mars var antalet heltidspermitterade 1 563 dvs. 418 färre än för ett år sedan (-21,1 %). Dessutom fanns det 742 arbetssökande med förkortad arbetsvecka, vilket är 378 personer (+ 103,8 %) f

Maaliskuun työllisyyskatsaus: Maaliskuussa työttömyys väheni hieman ja avoimien työpaikkojen määrä kasvoi (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)4.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli maaliskuun lopussa yhteensä 9 088 työtöntä työnhakijaa. Se on 68 vähemmän (- 0,7 %) kuin vuotta aikaisemmin, jolloin koronaviruspandemian vaikutukset ensimmäisen kerran näkyivät työttömyysluvuissa. Edelliseen kuukauteen verrattuna työttömien määrä väheni 541:llä. Työttömyys lisääntyi vuodentakaisesta muutamilla ELY-keskusalueilla, eniten Uudellamaalla (+ 23,1 %). Koko maassa työttömyys kasvoi keskimäärin 7,3 %. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli edelleen Suomen alhaisin (8,0 %). Koko maassa vastaava osuus oli 12,6 %. Maaliskuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 1 563 eli 418 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (-21,1 %). Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 742, mikä on 378 henkilöä (+ 103,8 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömyys ja ikääntyneiden työttömyys kasvoi Pitk

Landsbygden på Österbottens NTM-centrals område fick mer än 249 miljoner euro för modernisering och utveckling ur programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 (Österbotten, Mellersta Österbotten)28.4.2021 05:59:00 EEST | Tiedote

Under den sju år långa programperioden 2014–2020 har sammanlagt ca 249 miljoner euro beviljats till området för NTM-centralen i Österbotten i form av stödfinansiering från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Utöver det beviljades 113 miljoner euro i räntestödslån till jordbruk och startstöd till unga jordbrukare. Landsbygdsprogrammets stödformer omfattar bl.a. projekt- och företagsstöd till landsbygden samt olika slags stöd till jordbruket, såsom investeringsstöd, stöd för ekologisk produktion, startstöd till unga jordbrukare och ersättning för miljöavtal. I euro utgörs största delen av det utbetalda stödet av investeringsstöd till jordbruk. Till området betalades sammanlagt drygt 92 miljoner euro i investeringsstöd till jordbruk.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 uudisti ja kehitti Pohjanmaan ELY-keskusalueen maaseutua yli 249 miljoonalla eurolla (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)28.4.2021 05:59:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle on myönnetty Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman myötä seitsemänvuotisella ohjelmakaudella 2014–2020 tukea yhteensä n. 249 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi maatilojen investointitukena ja nuoren viljelijän aloitustukena myönnettiin korkotukilainaa 113 miljoonaa euroa. Maaseutuohjelman tukimuotoihin kuuluu muun muassa maaseudulle suunnatut hanke- ja yritystuet sekä erilaiset maatiloille suunnatut tuet, kuten maatilojen investointituki, luomutuotannon tuki, nuoren viljelijän aloitustuki ja korvaus ympäristösopimuksista. Euromääräisesti suurin osa maksetusta tuesta on maatilojen investointitukea, jota maksettiin alueelle yhteensä runsaat 92 miljoonaa euroa.

Sysselsättningsöversikt för februari: I februari saktade ökningen av arbetslösheten ner och det meddelades betydligt flera nya lediga arbetsplatser än vid motsvarande tidpunkt föregående år (Österbotten, Mellersta Österbotten)30.3.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av februari sammanlagt 9 629 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 081 fler (+ 27,6 %) är för ett år sedan och 136 färre än under föregående månad. Arbetslösheten ökade inom alla NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest i Nyland (+ 57,9 %). I hela landet ökade antalet arbetslösa med 31,8 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var den lägsta i Finland (8,5 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,4 %.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum