Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLAElinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Tuore tutkimus julki: Metsäala merkittävien muutosten edessä jo lähivuosina - varautuminen aloitettava jo nyt

Jaa

Metsäala kohtaa merkittäviä toimintaympäristön muutoksia jo vuoteen 2040 mennessä, käy ilmi tänään julkaistusta Euroopan Metsäinstituutin ja Etlan tutkimuksesta. Muutoksiin varautuminen tulisi aloittaa jo nyt paitsi yrityksissä, myös kansallisella tasolla. Tutkimus arvioi, että metsäteollisuuden tuotannon arvonlisä kasvaa tulevaisuudessa, erityisesti jos tuotannon sivuvirtoja pystytään hyödyntämään korkean arvonlisän tuotteiden valmistuksessa. Tämä edellyttää, että puunjalostuksessa syntyviä sivuvirtoja saadaan vapautettua energiantuotannosta. Sivuvirtojen, kuten hakkeen ja sahanpurun, laajempi hyödyntäminen turvaisi myös tuotannon raaka-ainesaannin hakkuiden mahdollisesti vähentyessä tulevaisuudessa.

Tutkimushankkeeseen ovat osallistuneet Euroopan metsäinstituutti (EFI) ja Etla. Kuvassa Etlan tutkimuspäällikkö Martti Kulvik (vas.), tutkija Janni Kunttu EFI:stä ja Etlan tutkija Jussi Lintunen.
Tutkimushankkeeseen ovat osallistuneet Euroopan metsäinstituutti (EFI) ja Etla. Kuvassa Etlan tutkimuspäällikkö Martti Kulvik (vas.), tutkija Janni Kunttu EFI:stä ja Etlan tutkija Jussi Lintunen.

Puun kysyntä on kokenut viime vuosina myllerryksiä tiukentuneen ilmastolainsäädännön, koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan myötä. Samalla kun Euroopan energiamarkkinat ovat sodan seurauksena ajautuneet kriisiin, on puuenergian kysyntä kasvanut ja kotitaloudetkin ovat varautuneet tulevana talvena lämmittämään polttopuulla.

Pitkään on kuitenkin kansainvälisesti ollut jo viitteitä siitä, että puun käyttöä energiantuotannossa halutaan rajoittaa. Suomen metsäteollisuudelle puuenergian korvaamisen kustannus voi olla miljardeja, jos energian hinnat jatkavat nousuaan. Tuotannon sivuvirrat kattavat tällä hetkellä tehtaiden oman energiatarpeen ja tarjoavat ylijäämäenergiaa myös muualle sekä sähkön että lämmön muodossa.

Tänään julkaistun tutkimuksen FutureForest2040 – Suomen metsäalan rakenteelliset muutokset sekä markkina- ja työllisyysnäkymät vuoteen 2040 (Etla Raportti 131) mukaan kotimaisten metsäteollisuustoimialojen näkymät ovat suhteellisen vakaat, mutta jo lähivuosina on odotettavissa merkittäviä muutoksia. Tuotannon positiiviset kehityskulut ovat tutkijoiden mukaan riippuvaisia uudenlaisista tavoista hyödyntää puuta.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan ja Euroopan Metsäinstituutin EFI:n monivuotista tutkimushanketta on rahoittanut Metsämiesten säätiö.

Puunjalostuksessa syntyvät sivuvirrat avainasemassa jatkossa

Metsäteollisuuden arvonlisä voi nyt julkaistun tutkimuksen mukaan kasvaa tulevaisuudessa, jos tuotannon sivuvirtoja saadaan ohjattua korkean arvonlisän tuotteiden valmistukseen. Sivuvirroilla tarkoitetaan puun prosessoinnissa teollisuudessa syntyvää ylijäämää eli kuorta, sahanpurua ja haketta.

Sivuvirtojen käytön lisääminen materiaalituotannossa voisi kasvattaa paitsi tuotannon kokonaisarvoa, myös työllisyyttä. Samalla voitaisiin taata tuotannon raaka-ainesaanti hakkuiden vähentyessä jatkossa. Esimerkiksi EU:n kiristynyt ilmastopolitiikka ennakoi rajoituksia hakkuille ja Suomen metsäsektorin pitäisi varautua jo ennalta siihen mahdollisuuteen, että hakkuukertymät vähenevät nykytasostaan, tutkimusraportissa todetaan.

Sivuvirtojen laajemman hyödyntämisen esteenä on tällä hetkellä niiden käyttö energiatuotannossa, toteaa yksi raportin kirjoittajista, Etlan tutkimuspäällikkö Martti Kulvik.

- Metsäsektorin tulisi aktiivisesti kehittää korvaajia puuenergialle. Mikäli energian hinnat jatkavat kasvuaan, ostetun energian kustannus voi olla metsäteollisuudelle miljardeja, Kulvik sanoo.

Muutoksiin varautuminen pitäisi jo aloittaa

FutureForest2040-tutkimushankkeessa on ennakoitu, miten erilaiset muutokset kysynnässä ja toimintaympäristössä vaikuttavat Suomen kansantalouden ja metsäalan tuotantoon, liikevaihtoon, työvoimaan ja osaamistarpeisiin sekä puun käyttöön vuoteen 2040 mennessä. Hankkeen puitteissa luotiin myös kolme tulevaisuusskenaariota metsäalan kehityksestä.

Skenaarioajattelulla pyrittiin ymmärtämään kehityksen takana olevia ajureita ja varautumaan siihen, mihin olemme metsiin perustuvan biotalouden kasvun myötä menossa, kertoo hankkeesta vastannut EFI:n tutkija Janni Kunttu.

- Metsiemme uudet tuotteet, kuten puupohjaiset tekstiilit, pakkaustuotteet ja sivuvirroista eristetyt kemikaalit, ovat nousemassa yhä merkittävämpään rooliin. Tulevaisuudessa metsillä saattaa teollisuustuotannon lisäksi olla nykyistä suurempi rooli myös palveluissa, ja metsänomistajat saattavat saada tuloja myös esimerkiksi luontomatkailusta. Tämä kaikki vaatii uudenlaista osaamista ja koulutusta, Kunttu pohtii.

Metsäteollisuuden ja muiden alojen väliset rajat hämärtyvät tekniikan, digitalisaation ja markkinoiden muutospaineiden seurauksena. Tutkijat korostavat, että energiapolitiikan lisäksi strateginen sopeuttaminen tulisi jo aloittaa niin kansallisesti kuin yrityksissäkin, jotta materiaalien saatavuuden lisäksi varmistetaan myös osaava työvoima.

 

Euroopan metsäinstituutti EFI:n ja Etlan yhteinen FutureForest2040-hanke mallintaa metsäalan tulevaisuusnäkymiä vuoteen 2025 ja 2040. Hankkeen tavoitteena on arvioida tulevaisuuden skenaarioiden vaikutuksia Suomen metsäsektoriin ja koko kansantalouteen sekä toimialoihin, keskittyen myös tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Lisäksi hankkeessa pyritään tunnistamaan tulevaisuuden kannalta potentiaaliset, täysin uudet metsäpohjaiset palvelut ja tuotteet sekä arvioidaan skenaarioiden vaikutuksia työllisyyteen ja Suomen kansantalouteen. Vuoden 2025 tulevaisuusnäkymät perustuvat Etlan ennustemalliin.

Berg-Andersson, Birgitta – Kulvik, Martti – Kunttu, Janni – Lintunen, Jussi – Orfanidou, Timokleia: FutureForest2040 – Suomen metsäalan rakenteelliset muutokset, sekä markkina- ja työllisyysnäkymät vuoteen 2040 (Etla Raportti 131)

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Tutkija Janni Kunttu, Euroopan metsäinstituutti, p. 050 309 7935, janni.kunttu@efi.int

Kuvat

Tutkimushankkeeseen ovat osallistuneet Euroopan metsäinstituutti (EFI) ja Etla. Kuvassa Etlan tutkimuspäällikkö Martti Kulvik (vas.), tutkija Janni Kunttu EFI:stä ja Etlan tutkija Jussi Lintunen.
Tutkimushankkeeseen ovat osallistuneet Euroopan metsäinstituutti (EFI) ja Etla. Kuvassa Etlan tutkimuspäällikkö Martti Kulvik (vas.), tutkija Janni Kunttu EFI:stä ja Etlan tutkija Jussi Lintunen.
Lataa
Tutkija Janni Kunttu, Euroopan metsäinstituutti EFI
Tutkija Janni Kunttu, Euroopan metsäinstituutti EFI
Lataa
Tutkimuspäällikkö Martti Kulvik, ETLA. Kuva: Matti Rajala/ETLA
Tutkimuspäällikkö Martti Kulvik, ETLA. Kuva: Matti Rajala/ETLA
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Arkadiankatu 23 B
00100 HELSINKI

09 609 900http://www.etla.fi

ETLA eli Elinkeinoelämän tutkimuslaitos tutkii, ennustaa ja arvioi. Etla on yksityinen, voittoa tavoittelematon asiantuntijaorganisaatio.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Koneet, laitteet ja metallituotteet puskevat vielä ylöspäin, mutta ”meillä on aika hyvä käsitys, miksi Suomi on vajoamassa taantumaan”22.11.2022 09:00:00 EET | Tiedote

Muuta Eurooppaa selvästi rivakammin Suomessa kasvavat tänä vuonna koneiden ja laitteiden sekä metallituotteiden valmistus, todetaan tänään julkaistussa Etlan Toimialakatsauksessa. Koneissa ja laitteissa tuotanto nousi tammi-elokuussa vuoden takaisesta yli kymmenen prosenttia ja metallituotteissa liki viisitoista. Useiden toimialojen positiivisesta kehityksestä huolimatta laskusuhdanne on Suomessa jo alkanut ja talous ajautuu taantumaan hyvin pian, arvioi Etla.

Suomi takaisin kasvu-uralle: nyt tarvitaan läpimurtopatentteja, innovaatioita ja kilpaillut markkinat9.11.2022 09:00:00 EET | Tiedote

Uusien, erityisesti läpimurtoon johtavien patentoitavien ideoiden ja innovaatioiden luominen on heikentynyt ja se näkyy Suomen paikallaan polkevassa tuottavuudessa. Tänään julkaistun Etla Muistion mukaan innovaatioiden tuotanto putosi merkittävästi 2000-luvun taitteessa. Kehitys johti tuottavuuden hidastumiseen seuraavalla vuosikymmenellä, ja pudotus oli erityisen raju ICT-alalla. Läpimurtoon johtavien innovaatioiden tunnistaminen voi jatkossa auttaa kohdentamaan politiikkatoimia ja näin parantamaan tuottavuutta. Lisäksi olisi tärkeää huolehtia kilpailullisista markkinoista.

Muistutuskutsu medialle: Suomi takaisin kasvu-uralle, mutta millä keinoin?7.11.2022 12:12:54 EET | Tiedote

Meitä koettelee nyt poikkeuksellinen yhdistelmä terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja talouskriisejä. Koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota, kiihtyvä ilmastonmuutos, energiamarkkinoiden sokki ja pitkäaikainen talouden pysähtyminen muokkaavat uusiksi yhteiskuntia - eikä Suomi ole joukossa poikkeus. Jotta talouskasvu saataisiin takaisin kestävälle kasvu-uralle, edellyttää se innovatiivisuuden elvyttämistä, investointeja yhteiskuntien sietokykyyn sekä suotuisaa poliittista ympäristöä uudistusten tekemiseen. Etlan ja Turun yliopiston yhteinen tutkimushanke ”REGROW – kasvun uudistaminen innovaatioiden avulla” pyrkii vastaamaan talouskasvun haasteisiin. Hanke etsii myös uusia politiikan vipuja, joiden avulla innovaatioiden tuottavuutta globaalissa myllerryksessä voitaisiin kasvattaa. Hankkeessa on mukana useita nimekkäitä kansainvälisiä toteuttajia myös Stanfordin, Waterloon ja Oxfordin yliopistoista sekä Kansainvälisestä valuuttarahastosta (IMF). Nyt on tullut aika esitellä tutkimustuloksia

Kutsu medialle: Suomi takaisin kasvu-uralle, mutta millä keinoin?2.11.2022 10:00:00 EET | Tiedote

Meitä koettelee nyt poikkeuksellinen yhdistelmä terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja talouskriisejä. Koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota, kiihtyvä ilmastonmuutos, energiamarkkinoiden sokki ja pitkäaikainen talouden pysähtyminen muokkaavat uusiksi yhteiskuntia - eikä Suomi ole joukossa poikkeus. Jotta talouskasvu saataisiin takaisin kestävälle kasvu-uralle, edellyttää se innovatiivisuuden elvyttämistä, investointeja yhteiskuntien sietokykyyn sekä suotuisaa poliittista ympäristöä uudistusten tekemiseen. Etlan ja Turun yliopiston yhteinen tutkimushanke ”REGROW – kasvun uudistaminen innovaatioiden avulla” pyrkii vastaamaan talouskasvun haasteisiin. Hanke etsii myös uusia politiikan vipuja, joiden avulla innovaatioiden tuottavuutta globaalissa myllerryksessä voitaisiin kasvattaa. Hankkeessa on mukana useita nimekkäitä kansainvälisiä toteuttajia myös Stanfordin, Waterloon ja Oxfordin yliopistoista sekä Kansainvälisestä valuuttarahastosta (IMF). Nyt on tullut aika esitellä tutkimustuloksia

Etla: Käsijarrukäännös ja kannustava Suomi-strategia kasvun kiihdyttämiseksi ja velkaantumisen kääntämiseksi laskuun24.10.2022 09:30:00 EEST | Tiedote

Valtion menoja rajoittavaan budjettikehykseen on sitouduttava ja velkaura on käännettävä laskuun, esittää Etla tänään julkaistussa muistiossaan. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos on huolissaan siitä, ettei menokehykselle ole osoitettu kansallisia pitkän aikavälin tavoitteita, vaan sen sijaan keskitytään lähinnä vuotuisiin talousarvioihin. Myös sote-uudistuksen myötä syntyvien uusien hyvinvointialueiden menojen kontrollointi tulee pian ratkaista. Etlan ”Muistioita tulevalle hallitukselle” julkaistiin tänään virtuaalitilaisuudessa Helsingissä. Julkaisussa pohditaan tutkimukseen perustuvia keinoja mm. velkaantumisen lopettamiseksi, työvoiman riittävyyden varmistamiseksi, osaamistason nostamiseksi, investointien lisäämiseksi sekä vihreän siirtymän varmistamiseksi.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme