Digi- ja väestötietovirasto

Tusentals organisationer är fortfarande utan Suomi.fi-fullmakter som behövs för att uträtta ärenden elektroniskt

Dela

Förra året ersattes Katso-autentiseringen av Suomi.fi-fullmakter i myndigheternas e-tjänster. Trots detta är tusentals företag, föreningar och andra sammanslutningar fortfarande utan Suomi.fi-fullmakter. I höstas utvecklades ett flertal funktioner i Suomi.fi-fullmakter, vilka gör det lättare än tidigare att ge fullmakter.

Senast på våren måste många organisationer skaffa Suomi.fi-fullmakter för att kunna uträtta ärenden i Skatteförvaltningens och andra myndigheters e-tjänster. Det lönar sig att sätta fullmakterna i skick i god tid innan viktiga förfallodagar.

Största delen av organisationerna kan ge fullmakter på egen hand i Suomi.fi-fullmakter

Det är enklast för personer vars representationsrätt Suomi.fi-fullmakter kan kontrollera i handels-, förenings- eller beskattningsregistret, att uträtta ärenden elektroniskt på en organisations vägnar.

Till exempel verkställande direktörer på företag, näringsidkare, ordföranden för föreningar eller ansvarspersoner för skogs-, jordbruks- eller fastighetssammanslutningar kan sköta ärenden med sina personliga bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniska identitetskort. Föreningar förutsätts ha en namnteckningsregel som möjliggör ensamrepresentation.

En person med representationsrätt kan också logga in i Suomi.fi-fullmakter och ge en annan person eller en annan organisation, såsom en bokföringsbyrå, fullmakt att sköta ärenden för sin räkning. Då behöver man inte skicka en separat fullmaktsansökan.

Fullmaktsansökan kan nu undertecknas genom att godkänna den med stark autentisering och då behövs ingen pappersansökan

Vissa organisationer kan inte på eget initiativ sköta fullmakter i Suomi.fi-fullmakter, utan de måste göra en fullmaktsansökan. Sådana organisationer är bland annat statliga eller kommunala organisationer, en del föreningar, dödsbon, stiftelser, församlingar samt utländska företag. Handläggningstiden för fullmaktsansökningarna är för närvarande två till tre veckor.

För dessa organisationer är det lättare än tidigare att göra en fullmaktsansökan om organisationens alla namntecknare har verktygen för elektronisk identifiering.

Fullmaktsansökan kan nu undertecknas med ett finländskt verktyg för stark autentisering, det vill säga med nätbankskoder, mobilcertifikat eller identitetskortets certifikat. Då behöver fullmaktsansökan inte längre skrivas ut och undertecknas för hand. Möjligheten att bifoga kopior av identitetsbevis och skanna in den färdiga ansökan faller också bort.
Om endast en del av undertecknarna har möjlighet till elektronisk identifiering, krävs en undertecknad pappersansökan och en kopia av identitetsbeviset endast av de personer som inte har verktygen för identifiering.

Undertecknade pappersansökningar jämte bilagor krävs fortfarande till exempel av utländska företag.

Suomi.fi-fullmakter

  • I Suomi.fi-fullmakter kan man digitalt ge en annan person rätt att uträtta ärenden på någon annans vägnar. Den erbjuder användarna en smidig och informationssäker självbetjäning oberoende av tid och plats. 
  • Tjänsten Fullmakter är säker och aktuell. Den kontrollerar rätten att uträtta ärenden på någon annans vägnar i fullmaktsregistret, handelsregistret, föreningsregistret eller befolkningsdatasystemet.
  • I tjänsten som lanserades 2016 har redan cirka 29 miljoner fullmakter skapats. 
  • Varje månad görs över 8 miljoner fullmaktsjusteringar i tjänsten Fullmakter. 
  • Fullmakterna har integrerats i över 166 e-tjänster som utnyttjas av ungefär 250 tjänsteleverantörer inom den privata och den offentliga sektorn. Utöver dessa används tjänsten bland annat på alla apotek i Finland.

Länkar

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin.

Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta. Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset, holhous- ja edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet). Virasto myös vastaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksesta.

Vuonna 2020 perustettu Digi- ja väestötietovirasto toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Virasto syntyi, kun Väestörekisterikeskus ja maistraatit yhdistyivät 1.1.2020.

http://dvv.fi

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Avointen lähteiden tiedustelu sekä kyber- ja informaatiovaikuttaminen teemoina 1.6. – alan asiantuntijat kertovat tuoreista havainnoistaan VAHTI-seminaarissa25.5.2022 09:50:00 EEST | Tiedote

VAHTI-seminaarissa tarkastellaan digiturvallisuuden ajankohtaisimpia ilmiöitä: Millaisia tietoja meistä päätyy verkkoon? Miten avointen lähteiden tiedustelua voidaan käyttää hyödyksi – esimerkiksi sodan tilannekuvan ylläpitämisessä? Mikä on verkkorikollisuuden tila, ja mitä on odotettavissa lähitulevaisuudessa? Entä millaisen uhan Venäjän informaatio- ja kybervaikuttaminen muodostaa Suomelle?

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum