Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Två av tre kommundirektörer på sociala medier

Dela

Två av tre kommundirektörer, 65 procent, utnyttjar sociala medier i sin arbetsroll. Förra året var motsvarande siffra 60 procent. Det framgår av Kommunförbundets årliga enkät om användningen av webbkommunikation och sociala medier.

Två av tre kommundirektörer på sociala medier

Två av tre kommundirektörer, 65 procent, utnyttjar sociala medier i sin arbetsroll. Förra året var motsvarande siffra 60 procent. Det framgår av Kommunförbundets årliga enkät om användningen av webbkommunikation och sociala medier.

Kommundirektörerna är oftast aktiva på Twitter (48 %) och Facebook (47 %). Också användningen av Instagram (18 %) och Youtube (11 %) har ökat något från förra året.

– Ledning och kommunikation binds allt starkare ihop. Sociala medier har erbjudit kommun- och stadsdirektörer ett allt lättare sätt att vara i kontakt med kommuninvånarna, säger Kommunförbundets webbutvecklingschef Tony Hagerlund.

I praktiken finns alla kommuner på Facebook (99 %). Instagram har behållit platsen som den näst mest populära kanalen på sociala medier. Totalt 90 procent av kommunerna använder Instagram. YouTube, Twitter och Linkedin är följande i popularitetsordningen.

De sektorer som oftast syns på kommunens sociala medier är ungdomsarbetet (96 %), kultur- och idrottsväsendet samt biblioteket (tillsammans 95 %). I praktiken finns de flesta sektorer på sociala medier i någon form.

Allt fler kommuners fullmäktigesammanträden direktsänds

Av de kommuner som svarade angav 62 procent att det går att följa kommunens fullmäktigesammanträden på webben. Dessutom planerar ytterligare en femtedel av kommunerna (19 %) att sända sina möten på webben.

– Det syntes redan i fjol att fler kommuner än tidigare erbjöd möjligheten att följa fullmäktiges sammanträden hemifrån. Den här trenden har blivit allt starkare, bedömer Hagerlund.

Tillgängligheten har inneburit tilläggskostnader

Tillgängligheten, det vill säga att så många olika människor som möjligt kan använda webbtjänster så enkelt som möjligt, har beaktats bäst i det tekniska genomförandet av kommunernas webbsidor. Totalt 43 procent av de som svarade uppger att kommunens nättjänst uppfyller de tekniska krav som tillgänglighetsdirektivet förutsätter. I drygt en tredjedel av kommunerna uppfylls direktivets krav på användargränssnitten och i en fjärdedel uppfylls kraven på innehållet.

De största utmaningarna gäller bilagor. Endast var tionde av de som svarade säger att situationen är bra.

Tre kommuner av fyra (74 %) som svarade uppger att beaktandet av tillgängligheten har medfört extra kostnader för kommunen. Totalt 11 % svarade att det inte uppstått några extra kostnader och 15 % kunde inte ta ställning till frågan.

Sammanlagt 144 kommuner svarade på Kommunförbundets enkät om kommunernas webbkommunikation och användning av sociala medier. Svarsprocenten var 46,5 procent.

Närmare upplysningar:
Tony Hagerlund, webbutvecklingschef, Kommunförbundet, tfn 050 526 2158, tony.hagerlund@kommunforbundet.fi

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen.

Kommunerna skapar grunden för ett gott liv för sina invånare.​ Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sitt uppdrag.​

Följ Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Regionala skillnader bör beaktas i miljö- och hälsoskyddet12.1.2021 14:00:01 EETTiedote

I samband med utredningen av regionförvaltningen och de sektorsövergripande landskapen har man också granskat placeringen av miljö- och hälsoskyddet. Utredningsgruppen har föreslagit att uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet ska överföras till de framtida välfärdsområdena år 2026. Kommunförbundet anser att organiseringen av miljö- och hälsoskyddet bör fokusera på verksamheten och effekterna samt de regionala skillnaderna. Miljö- och hälsoskyddet bör med undantag av veterinärvården stanna kvar i kommunal regi också efter det att social- och hälsovårdsreformen genomförts. De regionala skillnaderna kan bäst beaktas genom att man gör det möjligt att avtala om arbetsfördelningen regionalt mellan kommunerna och välfärdsområdena. Stora skillnader mellan olika områden I städerna skulle en överföring av miljö- och hälsoskyddet till välfärdsområdet leda till att processerna blir långsammare och förmågan att tillgodose lokala behov blir svagare. De samarbetsområden som utvecklats verksamhetsorie

Alueelliset erot huomioitava ympäristöterveydenhuollon järjestämisessä12.1.2021 13:58:44 EETTiedote

Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien selvitystyön yhteydessä on tarkasteltu myös ympäristöterveydenhuollon sijoittumista. Selvitysryhmä on ehdottanut ympäristöterveydenhuollon tehtäviä siirrettäviksi tuleville hyvinvointialueille vuonna 2026. Kuntaliitto katsoo, että ympäristöterveydenhuollon järjestämistä tulee arvioida toiminta ja vaikuttavuus edellä ja alueelliset erot huomioiden. Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen tulisi eläinlääkintähuoltoa lukuun ottamatta säilyttää kuntaperusteisena myös sote-uudistuksen toteutumisen jälkeen. Alueelliset erot voidaan parhaiten huomioida mahdollistamalla työnjaosta sopiminen aluekohtaisesti kuntien ja hyvinvointialueiden välillä. Erot alueiden välillä suuria Kaupungeissa ympäristöterveydenhuollon organisoituminen hyvinvointialueelle hidastaisi prosesseja ja heikentäisi kykyä vastata paikallisiin tarpeisiin. Toimintalähtöisesti kehittyneet yhteistoiminta-alueet ovat jo maakunnallisia siellä, missä ympäristöterveydenhuolto on tarkoituksenm

Riktlinjerna för framtidens kommuner dras i kommunalvalet7.1.2021 08:40:33 EETTiedote

Om exakt hundra dagar hålls det kommunalval. Nu om någonsin är det hög tid att diskutera kommunerna, deras uppgifter och roller samt vad kommunalvalet de facto handlar om. Om vi ska lyckas få täckande och mångsidiga kandidatlistor och höja valdeltagandet måste kommunernas roll och betydelsen av kommunpolitiken synliggöras, eftersom kommunerna skapar grunden för ett gott liv för invånarna. - Vilka frågor som diskuteras under valkampanjen är inte utan betydelse. Kommunförbundet försöker för egen del lyfta fram faktabaserade diskussioner om kommunernas framtid och utveckling, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen. Inför kommunalvalet diskuteras framtidens kommuner och deras uppgifter I den riksomfattande kommunalvalskampanjen betonar Kommunförbundet frågor som rör livskraft och sysselsättning, hållbar utveckling som helhet, klimat och miljö samt framtiden för kommunernas tjänster. Kommunen skapar grunden för vår vardag. Effektiva klimatåtgärder och tryggande av natu

Kuntavaaleissa ratkaistaan tulevaisuuden kuntien suuntaviivat7.1.2021 08:36:41 EETTiedote

Kuntavaalit käydään tasan sadan päivän päästä. Nyt jos koskaan on korkea aika keskustella kunnista, niiden tehtävistä ja roolista sekä siitä, mistä kuntavaaleissa tosiasiallisesti päätetään. Kattavien ja monipuolisten ehdokaslistojen sekä äänestysaktiivisuuden noston edellytyksenä on kuntien roolin ja kuntapolitiikan merkityksen näkyväksi tekeminen, sillä kunnat luovat perustan asukkaiden hyvälle elämälle. - Ei ole yhdentekevää, mistä aiheista kuntavaalien yhteydessä puhutaan. Kuntaliitto pyrkii osaltaan tuomaan faktapohjaista, kuntien tulevaisuuteen ja kehitykseen tähtäävää keskustelua kuntavaalien agendalle, sanoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen. Kuntavaalien yhteydessä keskusteltava tulevaisuuden kunnista ja niiden tehtävistä Osana valtakunnallista kuntavaalikampanjaa Kuntaliitto korostaa elinvoima- ja työllisyyskysymyksiä, kestävän kehityksen kokonaisuutta, ilmasto- ja ympäristökysymyksiä sekä nostaa keskusteluun kuntien palveluiden tulevaisuuden. Arjessamme kaiken takan

Kommunerna ska ansvara för sysselsättningstjänsterna framöver15.12.2020 10:00:00 EETTiedote

I den kommunbaserade modell för sysselsättningen som Kommunförbundet har berett tillsammans med kommunerna föreslås att ansvaret för organiseringen av arbets- och näringstjänsterna för arbetsgivare och arbetssökande överförs på kommunerna. Det är tänkt att tjänsterna ska ordnas jämlikt utgående från kunderna och behoven, och samtidigt ska arbetskraftens fria rörlighet främjas i kommuner av olika storlek i hela landet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum