Työturvallisuuskeskus

Työsuojelun yhteistoimintaa on hyödynnettävä enemmän koronapandemian aikana

Jaa

Työntekijöiden terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin vaikuttavat asiat ja niitä koskevat muutokset käsitellään työsuojelun yhteistoiminnassa. Kuntatyöpaikat ovat poikkeusoloissa toteuttaneet nopeasti erilaisia työsuojelutoimenpiteitä. Työsuojeluhenkilöstö arvioi, että työyksikkökohtaisessa vaarojen arvioinnissa on silti haasteita. Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmä toteutti huhtikuussa 2020 kunta-alan työsuojelupäälliköille ja työsuojeluvaltuutetuille kyselyn työsuojelun yhteistoiminnan toteutumisesta koronapandemia-aikana.

Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmän kyselyyn vastasi 297 kunta-alan työsuojeluhenkilöä. Kyselyn vastausprosentti oli 22. Vastaajista 35 % toimi työsuojelupäällikkönä ja 62 % työsuojeluvaltuutettuna. Kyselyn vastaajat poimittiin Työturvallisuuskeskuksen ylläpitämästä työsuojeluhenkilörekisteristä.

Työsuojelun yhteistoiminta korona-aikana

Työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyviä ohjeistuksia käsitellään kuntaorganisaatioiden johtoryhmissä ja koronaepidemiaryhmissä säännöllisesti, jopa päivittäin. Työsuojelupäälliköt ja työsuojeluvaltuutetut ovat kuitenkin harvoin mukana käsittelemässä koronaepidemiatilanteeseen liittyviä ohjeistuksia. Vain reilu kolmannes työsuojelupäälliköistä (37 %) ja joka kymmenes työsuojeluvaltuutetuista (11 %) osallistui ko. ryhmien toimintaan.

"Vaarojen selvittäminen ja riskien arviointi on lähtökohta turvallisille ja terveellisille työoloille. Työsuojelun yhteistoimintahenkilöt on syytä ottaa aktiivisesti mukaan työturvallisuusasioiden käsittelyyn koronapandemian aikana", korostaa työelämän kehittämisen asiantuntija Anna Kukka KT Kuntatyönantajista. Kukka toimii myös Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmän puheenjohtajana.

Työterveysyhteistyössä puutteita

Työterveysyhteistyötä arvioitaessa reilu neljännes työsuojeluhenkilöstöstä ei osannut sanoa, miten se toteutui omalla työpaikalla. Työn vaara- ja haittatekijöiden terveydellisen merkityksen arvioinnissa riskiryhmiin kuuluvien työntekijöiden osalta työterveysyhteistyötä oli vain kolmanneksella vastaajista. Henkilönsuojainten tarpeen arvioinnissa ja käytön ohjeistuksessa työterveysyhteistyöstä raportoi puolestaan 21 % vastaajista.

Enemmän tukea perehdyttämiseen ja henkiseen jaksamiseen

Lähes kaikkialla (94 %) oli siirrytty etätyöskentelyyn, jos se oli tehtävien puolesta vain mahdollista. Valtaosassa (86 %) vastaajien organisaatioissa oli tarjottu myös erilaisia etäpalveluita etäopetuksen lisäksi. Kehitettävää löytyi perehdyttämisessä. Työpaikan uusiin työtapoihin, -menetelmiin ja -tehtäviin perehtymisen koki vain puolet vastaajista (55 %) onnistuneen melko hyvin (43 %) tai hyvin (12 %).

Viestintään poikkeusoloissa oli kiinnetty erityistä huomiota. 69 % vastaajista on tehostanut viestintää esimiehille, 75 % henkilöstölle sekä 52 % on tehostanut turvallisuuteen liittyvää viestintää myös palveluita käyttäville asiakkaille. Viestinnän säännönmukaisuutta ja välitöntä vuorovaikutusta pidettiin tärkeimpinä vinkkeinä myös jatkossa erilaisissa poikkeustilanteissa.

Työympäristön puhtaanapitoa on tehostettu lähes kaikilla työpaikoilla (yli 80 %). Työsuojeluhenkilöt arvioivat työpaikkansa onnistuneen suojautumistoimenpiteistä parhaiten työympäristöjen puhtaus- ja hygieniaohjeistuksissa, joista 77 % arvioi onnistuneensa hyvin tai melko hyvin.

Tuessa henkilöstön psykososiaalisen kuormituksen hallintaan koettiin puutteita. Lähes 48 % vastaajista koki, että tässä on onnistuttu melko huonosti (32 %) tai huonosti (16 %). Vastaajista 45 %:n mukaan työntekijöille on järjestetty psykososiaalista tukea tai kriisiapua koronaepidemiatilanteessa, mutta näistä 11 % arvioi, että tuen käyttöön liittyvä perehdytys on puutteellista. Esimiesten tukemisessa koettiin onnistuneen hieman paremmin: 56 % vastaajista koki työpaikkansa onnistuneen tässä melko hyvin (40 %) tai hyvin (16 %).

"Toisaalta  tahdon yhdessä tekemiseen työpaikoilla koettiin lisääntyneen koronapandemian aikana", kertoo Anna Kukka. Kysely osoittaa, että työturvallisuusasioiden koetaan yleisesti kiinnostavan aiempaa enemmän sekä työyhteisöjä että organisaatioiden johtoa.

Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmä on kunta-alan toimijoiden yhteistyöelin, joka edistää työturvallisuutta, työsuojeluyhteistyötä ja työelämän kehittämistyötä alan työpaikoilla. Ryhmä keskittyy asioihin, jotka koskettavat kunta-alaa ja kirkon alaa laajasti.

Lisätietoja:

Anna Kukka, työelämän kehittämisen asiantuntija, KT Kuntatyönantajat
Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmän puheenjohtaja
anna.kukka@kt.fi
puh. 050 347 9342

Mikko Kuivalainen, viestintäpäällikkö
Työturvallisuuskeskus
mikko.kuivalainen@ttk.fi
puh. 044 502 4080

Avainsanat

Tietoja julkaisijasta

Työturvallisuuskeskus
Työturvallisuuskeskus
Yrjönkatu 29 C
00100 Helsinki

09 61 6261https://ttk.fi

Työturvallisuuskeskus edistää työturvallisuutta työpaikoilla ja tukee työsuojelun yhteistoimintaa. Tarjoamme työpaikoille koulutusta, tietoa ja kehittämispalveluja sekä ylläpidämme työsuojeluhenkilörekisteriä. Työmarkkinakeskusjärjestöt hallinnoivat Työturvallisuuskeskusta.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Työturvallisuuskeskus