Aluehallintovirasto

Under 2020 effektiviserade regionförvaltningsverket tillsynen över indrivningsbyråerna, utredde hur överbetalningar behandlas och införde ett elektroniskt indrivningsregister

Dela

I ett projekt som gällde indrivning utredde Regionförvaltningsverket i Södra Finland vilka rutiner indrivningsbyråerna har i sådana fall där gäldenären har använt fel referensnummer vid betalningen eller i misstag betalat ett för stort belopp. Också tillsynen effektiviserades och ett elektroniskt indrivningsregister togs i bruk.

Tillsyn och behandling av gäldenärers överbetalningar

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utredde vilka rutiner indrivningsbyråerna har i sådana fall där gäldenären har använt fel referensnummer vid betalningen eller i misstag betalat ett för stort belopp. En stor del av indrivningsbyråerna hade huvudsakligen goda rutiner för sådana här fall, men det uppdagades även betydande brister. De största bristerna gällde indrivningsbyråernas rutiner för kontakt med gäldenären för att återbetala en överbetalning eller en betalning som betalats med felaktiga referensuppgifter.En del av indrivningsbyråerna hade inte vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att utreda betalningar som gjorts med felaktiga referensuppgifter eller för att återbetala en överbetalning. En del av indrivningsbyråerna använde en överbetalning som gäldenären gjort till att betala någon annan av gäldenärens skulder, trots att gäldenären inte gett sitt samtycke till detta. I år övervakar regionförvaltningsverket intensifierat indrivningsföretagens rutiner i sådana här fall.

Också år 2020 skedde en betydande ökning av antalet anmälningar från gäldenärerna till regionförvaltningsverket med anledning av upplevda brister. Största delen av anmälningarna gällde oskäliga indrivningskostnader som indrivningsbyråerna tagit ut för indrivning av företagsfordringar. Regionförvaltningsverket har effektiviserat behandlingen av anmälningar om brister. Avsikten är att ärendena ska behandlas som mer omfattande helheter. Regionförvaltningsverket kan ålägga indrivningsbyråerna administrativa påföljder, såsom en varning eller ett verksamhetsförbud för viss tid. Vid tillsynen ger regionförvaltningsverket också indrivningsbyråerna anvisningar om de förfaranden som lagen och god indrivningssed förutsätter.

Temporär lagändring trädde i kraft vid ingången av 2021

Regionförvaltningsverket deltog år 2020 intensivt i beredningen av en lag om temporär ändring av indrivningslagen. Syftet med lagen är att underlätta situationen för företag med betalningssvårigheter bl.a. genom att fastställa maximibelopp för indrivningskostnader och avgiftsbelagda indrivningsåtgärder. Genom lagen begränsades också användningen av tratta. Regionförvaltningsverket ordnade i december 2020 ett webbinarium om den temporära indrivningslagen för dem som bedriver indrivningsverksamhet. I år kommer regionförvaltningsverket att mer intensivt övervaka också den temporära indrivningslagen.

Elektroniskt register över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet (peksi)

Regionförvaltningsverket tog i december 2020 i bruk ett elektroniskt indrivningsregister. I registret antecknas aktörer som bedriver indrivningsverksamhet. Registret finns tillgängligt för alla på adressen peksi.avi.fi. I registret kan man kontrollera om ett företag som bedriver indrivningsverksamhet är registrerat och kontrollera företagets uppgifter. Indrivningsföretagen kan också själva kontrollera att deras uppgifter i registret är aktuella. I registret antecknas administrativa påföljder som regionförvaltningsverket påfört, såsom varningar och temporära verksamhetsförbud, samt de företag som förbjudits bedriva indrivningsverksamhet. I registret antecknas dessutom företag som strukits ur registret och orsaken till detta.

Mer information:
överinspektör Matti Laiho, tfn 0295 016546
överinspektör Seela Saraniva, tfn 0295 016680
överinspektör Jouni Kiviniemi, tfn 0295 016627
fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Egentliga Finland befinner sig på coronaepidemins basnivå, restriktionerna för sammankomster hävs15.6.2021 14:20:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har fattat ett beslut som innebär att deltagarantalet i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i Egentliga Finland inte längre begränsas. Landskapet har övergått till coronaepidemins basnivå, vilket innebär att man inom kommunerna i landskapet från och med den 16 juni kan ordna evenemang och tillställningar inomhus och utomhus utan deltagarbegränsningar.

Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä lievennetään koronarajoituksia 16.6. alkaen15.6.2021 14:00:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto lieventää alueellisten koronakoordinaatioryhmien suositusten mukaisesti Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen kokoontumisrajoituksia 16.6.2021 alkaen. Tilaisuuksia voi järjestää ilman henkilömäärärajoitusta, mutta osallistujien terveysturvallisuus täytyy varmistaa. Lisäksi alueilta kumotaan ns. turvavälipäätös, joka on velvoittanut laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavia toimijoita takaamaan asiakkaille mahdollisuuden säilyttää turvavälit.

Pakollinen terveystarkastus jatkuu Lapin rajanylityspaikoilla riskimaista maahan tuleville, mutta rajaohjeisiin on tullut muutoksia15.6.2021 12:45:49 EEST | Tiedote

Lapin aluehallintovirasto määrää pakollisen terveystarkastuksen kaikille riskimaista Enontekiön, Inarin, Kemin, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pellon, Rovaniemen, Sallan, Tornion, Utsjoen ja Ylitornion rajanylityspaikkojen kautta maahan tuleville. Tarkastukseen osallistutaan maahantulon jälkeen. Kaksi koronarokotusta saaneiden ei tarvitse käydä koronatestissä.

Alueelliset verkostot näyttivät voimansa pandemiassa, kuntajohtajat kiittivät15.6.2021 10:11:40 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja alueen kuntajohtajien verkosto kokoontui vuoden 2021 kevätkaudella 22. kerran pohtimaan koronaepidemian torjuntatoimia Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Verkostoa vetävän ylijohtaja Terttu Savolaisen mukaan keväällä alueellinen epidemian torjunnan hybridistrategia toteutui erinomaisesti. Niissä kunnissa ja alueilla, joissa tarvittiin yleistä linjaa tiukempia rajoituksia, päätökset tehtiin ripeästi.

Coronabegränsningarna lindras i huvudstadsregionen och Mellersta Nyland den 15 juni, i vissa delar av Nyland upphävs sammankomstbegränsningarna helt14.6.2021 16:17:17 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut som lindrar sammankomstbegränsningarna i bland annat huvudstadsregionen. I Östra Nyland och största delen av västra Nyland upphävs sammankomstbegränsningarna helt från och med den 15 juni. Dessutom upphävs i regionen det så kallade beslutet om säkert avstånd som i omfattande grad har förpliktat aktörer som svarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik att trygga möjligheten för kunderna att hålla säkert avstånd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum