Institutet för hälsa och välfärd THL

Under höstlovet ska särskild uppmärksamhet fästas vid hygien, säkerhetsavstånd och användning av masker

Dela

Under skolelevernas höstlovsveckor 42 och 43 reser många finländare i hemlandet. Man måste se till säkerhetsavstånden när man rör sig på platser där många människor samlas. I kollektivtrafik och inomhus, där avståndet inte kan hållas, rekommenderas mask. Genom att sköta sin hygien bidrar man till att den egna och andras resor i hemlandet blir lyckade.

Smittade som återvänt från ruskaresor till flera kommuner runt om i Finland är ett exempel på hur sjukdomen kan spridas till områden där coronaviruset inte har konstaterats på ett tag.

”Antalet coronavirusinfektioner kan bli stort även i en enskild exponeringssituation när man återvänder till hemkommunen och hinner smitta vidare till exempel i den närmaste kretsen innan man får tydliga symtom”, beskriver THL:s forskningsprofessor Hannu Kiviranta.

Minska genom dina egna handlingar risken för att coronaviruset sprids även under höstlovet:

  • Ladda ner Coronablinkern i din telefon. På så sätt får du information om du utan att veta om det har exponerats för coronaviruset under din resa.
  • Kom ihåg hand- och hosthygien.
  • Använd mask i kollektivtrafiken och inomhus om du inte kan hålla säkerhetsavståndet.
  • Om du har symtom som tyder på corona ska du söka dig till test.
  • Åk inte på resa ens om du har lindriga symtom.
  • Även vid rastplatser och servicestationer är det viktigt att sköta om sin hygien, beakta säkerhetsavstånd och använda ansiktsmask vid behov. 
  • Observera att coronabegränsningarna för ditt resmål kan skilja sig från situationen på din hemort.
  • Följ turistföretagarnas hygien- och andra säkerhetsanvisningar.

"Turistföretagarna har satsat på säkerhet och hygien. Deras arrangemang, såsom etappvisa hotellmåltider samt personbegränsningar och hygienåtgärder för olika aktiviteter, bidrar till att hantera smittorisken. Dessa anvisningar som utarbetats av företagare bör följas", säger Kiviranta.

Mer information:

Rekommendation för medborgare om att använda ansiktsmasker

Hannu Kiviranta
forskningsprofessor
THL
fornamn.efternamn@thl.fi

Nyckelord

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Influensavaccinationer av riskgrupper har inletts – under coronatiden är det särskilt viktigt att vaccinera sig26.10.2020 06:00:00 EETTiedote

Influensa är en allvarlig sjukdom som kan orsaka farliga följdsjukdomar, såsom lunginflammation. Influensavaccinet är det säkraste och bästa skyddet mot influensa. Det är särskilt viktigt att vaccinera sig under coronapandemin. ”Att insjukna i influensa och corona samtidigt är en dålig kombination för vem som helst, men i all synnerhet för riskgrupperna. Därför är det särskilt viktigt att ta influensavaccin i år. Vaccinet förebygger spridningen av influensa och skyddar både den egna hälsan och den närmaste kretsen”, säger Hanna Nohynek, överläkare vid THL. Riskgrupperna får vaccinet gratis Personer för vilka influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan eller för vilkas hälsa influensavaccination är till stor nytta får influensavaccin gratis. Avgiftsfri vaccination ges åt alla som fyllt 65 barn i åldern mellan 6 månader och 6 år gravida kvinnor personer som på grund av sjukdom eller behandling hör till riskgruppen närstående till personer som löper risk att insjukna i svår influensa mä

Avloppsvattenundersökning: Användningen av narkotika var rekordhög i mars i nästan hela landet, sjönk i slutet av våren och ökade igen på sommaren21.10.2020 02:00:00 EESTTiedote

Avloppsvattenundersökningar från Institutet för hälsa och välfärd (THL) visar att användningen av narkotika har varierat tidsmässigt och regionalt det här året. Den totala användningen av narkotika på befolkningsnivå torde fortsätta att öka också i år, i enlighet med den långsiktiga utvecklingen. Amfetamin används mer än någonsin i Finland.

Flera exponeringssituationer i skolor och daghem – tills vidare liten smittspridning konstaterad11.9.2020 11:24:07 EESTTiedote

Från och med skolstarten har THL fått kännedom om över 40 situationer där en person som smittats av coronaviruset har utsatt flera personer för smitta inom småbarnspedagogiken, i skolor och på läroanstalter på andra stadiet. Sammanlagt över 1 700 personer har placerats i karantän på grund av exponering. Tills vidare har man konstaterat liten smittspridning bland de exponerade. "De första uppföljningsuppgifterna från skolorna tyder på att man lyckas identifiera smittade och exponerade elever mycket väl. Liksom under våren 2020 har smittspridningen hittills varit låg", berättar sakkunnigläkare Emmi Sarvikivi vid THL. THL intensifierar uppföljningen av infektioner bland barn och unga genom att samla in uppgifter om exponering och smittspridning. Även personer med lindriga symtom ska testas THL:s anvisning om att testa barn för coronavirus har ställvis tolkats vagt. Lindriga symtom i luftvägarna hos barn under skolåldern kan följas med hemma under några dagar före man söker sig till test.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum