Digi- ja väestötietovirasto

Under veckan för digitalt stöd pratar vi om framtidens superkraft – det lönar sig att skaffa sig vardagens digifärdigheter!

Dela

Veckan för digitalt stöd, som ordnas för andra gången, vill öka diskussionen om framtidens superkrafter, dvs. digitala vardagliga färdigheter. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnar temaveckan 30.8–3.9.2021 tillsammans med det riksomfattande nätverket för digitalt stöd. Temaveckan uppmuntrar var och en av oss att utveckla våra digitala färdigheter. Det mångsidiga programmet innehåller intressanta saker både för dem som är intresserade av att utveckla sina egna färdigheter och för dem som erbjuder digitalt stöd. Veckans virtuella evenemang är avgiftsfria och öppna för alla.

Veckan för digitalt stöd som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata erbjuder på webben delas in i temadagar. Under den första dagen behandlas det digitala stödet ur givarens synvinkel och senare i veckan bekantar vi oss med bl.a. framtidens digitala färdigheter, olika användarperspektiv och kvaliteten på de digitala tjänsterna. Vid sidan av det riksomfattande programmet ordnar regionala erbjudare av digitalt stöd ett lokalt, praktiskt program som ger tips till exempel för e-tjänster.

– Det digitala stödets uppgift är att hjälpa till att säkerställa att ingen hamnar utanför det digitala samhället. När det gäller digitaliseringen är det fråga om en bestående förändring, inte bara ett övergående fenomen. Därför kan man egentligen kalla olika digitala färdigheter för framtidens superkrafter, eftersom det är just en omfattande utveckling av dessa färdigheter som hjälper oss som gemenskap att klara oss bättre. Digitala färdigheter är dagens medborgarfärdigheter, berättar Minna Piirainen, projektchef för digitalt stöd, vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Ökad digital kompetens gör vardagen smidigare – och det finns hjälp att få!
Med hjälp av temaveckan strävar man efter att göra medborgarna, företagen och samfunden att uppmärksamma det digitala stödet så att man på alla dessa nivåer i samhället kan börja utveckla den digitala kompetens som behövs.

Samtidigt vill veckan väcka människorna till att upptäcka att var och en av oss ibland är den som erbjuder digistöd och ibland den som behöver det. Vi kan till exempel först hjälpa en närstående att använda någon tjänst och sedan delta i arbetsplatsens informationssäkerhetsutbildning. Man behöver inte kunna allt själv, utan det erbjuds alltid digitalt stöd av olika slag.

– Digitaliseringen är en fråga för alla och vi vill främja positiva erfarenheter av den. Medlemmarna i nätverket för digitalt stöd utför ett mycket värdefullt arbete i utvecklingen av finländarnas digitala kompetens och det behövs ständigt flera som kan och erbjuder hjälp: lärare, tjänsteleverantörer, mer erfarna närstående osv. Därför uppmuntrar vi så många nuvarande digitala stödjare och intresserade av saken som möjligt att delta i veckans utbud, sammanfattar Piirainen.

Läs mer och se det uppdaterade programmet: dvv.fi/sv/veckanfordigitaltstod

Det finns tusentals leverantörer av digitalt stöd runt om i Finland som hör till nätverket för digitalt stöd som samordnas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Veckan för digitalt stöd är en öppen och avgiftsfri evenemangsvecka som ordnas i samarbete mellan Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och det riksomfattande nätverket för digitalt stöd. Veckan syns runt om i Finland. Målet med veckan är att öka medvetenheten om betydelsen av digital kompetens och om att öka digitala färdigheter. Evenemanget ordnades för första gången 2020.

Kontakter

Mer information ger:
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, projektchef för digitalt stöd Minna Piirainen, tfn 0295 535 280

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, planerare av digitalt stöd Mirva Gullman, tfn 0295 535 229

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn[at]dvv.fi

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättades år 2020 och lyder under finansministeriet. Ämbetsverket uppstod 1.1.2020 när Befolkningsregistercentralen och magistraterna sammanförs till en ny helhet.

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Digiturvaviikko avaa digiturvallisuuden ajankohtaisimmat ilmiöt 25.-29.10.20218.9.2021 13:56:23 EEST | Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto järjestää valtakunnallisen Digiturvaviikon toista kertaa lokakuun lopussa. Virtuaalinen teemaviikko tuo digitaalisen turvallisuuden työpaikkojen näytöille ympäri Suomen ja tarjoaa käytännöllisiä keinoja digiturvallisuuden parantamiseen. Viikko tarjoaa päivittäin livelähetyksiä verkossa – luvassa on mm. ajankohtaisia keskusteluja digiturvallisuuden tilasta, Digiturvabarometrin tuoreista tuloksista ja ihmisen roolista digimaailmassa sekä vinkkejä turvalliseen etätyöhön ja syväsukellus kyberhyökkäyksiltä suojautumiseen. Viikon aikana vietämme myös kahta teemapäivää: kansallista Salasanapäivää ti 26.10. ja Tietoturvapäivää ke 27.10.

Tjänsten Katso är stängd – Många företag, föreningar och andra organisationer använder fortfarande enbart Katso-koden1.9.2021 07:50:00 EEST | Tiedote

Från början av september fungerar inte längre Katso-koden och Katso-auktorisering i i någon av Statsförvaltningens e-tjänster. I fortsättningen sköts uträttandet av ärenden för någon annans räkning med hjälp av Suomi.fi-tjänsterna. Många företag, föreningar och andra organisationer använder fortfarande enbart Katso-koden. Det lönar sig att bekanta sig med den nya praxisen i e-tjänsten i god tid före viktiga förfallodagar.

Katso-palvelu on suljettu – monilta yrityksiltä, yhdistyksiltä ja muilta yhteisöiltä puuttuu yhä sähköiseen asiointiin vaadittavat Suomi.fi-valtuudet1.9.2021 07:50:00 EEST | Tiedote

Katso-tunniste ja Katso-valtuus eivät enää toimi valtionhallinnon asiointipalveluissa. Monella yrityksellä, yhdistyksellä tai muulla yhteisöllä on edelleen käytössä vain Katso-tunniste. Puolesta-asioinnin uudet käytännöt kannattaa tarkistaa asiointipalveluista ajoissa ennen tärkeitä eräpäiviä.

Julkisen hallinnon digiturvallisuus kehittyy jatkuvasti, mutta uhkia on hallittava paremmin31.8.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Digi- ja väestötietoviraston toteuttaman kyselyn tulokset osoittavat, että julkisen hallinnon organisaatiot ovat kehittäneet järjestelmällisesti tietoturvaa, tietosuojaa ja häiriötilanteisiin varautumista viimeisen kahden vuoden aikana. Tähän kehitykseen ovat osaltaan vaikuttaneet lainsäädännön tuomat vaatimukset, muun muassa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (25.5.2018) ja tiedonhallintalain (1.1.2020) voimaantulo. Aktiivista reagointia ovat vaatineet myös toimintaympäristön nopeat muutokset, kuten koronapandemian aiheuttama etätöihin siirtyminen sekä tietoverkkorikollisuuden ja kybervakoilun yleistyminen.

We are not born with digital skills - youth need more support in the digital world30.8.2021 06:00:00 EEST | Press release

Young people feel that they do not get enough support for learning how to use digital services. Being a digital native does not guarantee the ability to act in a digital world; instead, skills must be actively taught to young people. This is reflected in the survey published by the Digital and Population Data Services Agency on 30 August 2021 titled ‘The Digital Support for Young People’. The publication of the survey will launch the Digital Support Week, which focuses on the development of everyday digital skills from 30 August to 3 September 2021.

Digitala färdigheter uppstår inte av sig själva – ungdomarna behöver mer stöd för att fungera i den digitala världen30.8.2021 06:00:00 EEST | Tiedote

Unga upplever att de blir för ensamma i att lära sig digitala tjänster och digital ärendehantering. Digitaliseringen garanterar inte färdigheter i den digitala världen, utan man måste aktivt lära unga färdigheter. Detta framgår av kartläggningen Nuorten digitaidot ja digituen tarve (Ungas digitala färdigheter) som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata publicerade 30.8.2021. Kartläggningens publikation inleder Veckan för digitalt stöd 30.8–3.9.2021 som fokuserar på utveckling av digitala färdigheter i vardagen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum