Onnettomuustietoinstituutti

Undersökning av trafikolyckor i 50 år – Kalevi Laine har sett hundratals krockskadade bilar

Dela

Besiktningsmannen Kalevi Laine har i hela ett halvt sekel varit med i undersökningen av trafikolyckor och följt utvecklingen av trafiksäkerheten i Finland från första parkett. Han har sett hur bältesplikten och den förbättrade säkerhetstekniken i bilarna har bidragit till att antalet omkomna i trafiken har minskat, men den främsta orsaken till olyckorna är oförändrad.

Kalevi Laine har sett hur bältesplikten och den förbättrade säkerhetstekniken i bilarna har bidragit till att antalet omkomna i trafiken har minskat. Foto: Sami Peltoniemi.
Kalevi Laine har sett hur bältesplikten och den förbättrade säkerhetstekniken i bilarna har bidragit till att antalet omkomna i trafiken har minskat. Foto: Sami Peltoniemi.

Kalevi Laine utsågs till undersökningskommissionen för trafikolyckor i Österbotten i september 1972. På den tiden omkom mer än 1 000 personer per år i trafiken i Finland. Trafiksäkerheten har förbättrats avsevärt under de senaste 50 åren, men det behövs fortfarande många åtgärder för att nå det mål som Finlands regering fastställt, noll dödsfall i trafiken år 2050. I dag omkommer drygt 200 personer per år i trafiken.

För att antalet trafikolyckor ska minska behövs utförliga data om orsakerna till olyckorna. Därför undersöker undersökningskommissionerna alla väg- och terrängtrafikolyckor med dödlig utgång i Finland. Kalevi Laine har till uppgift att inspektera fordon som har varit inblandade i kollisioner i Österbotten och försöka utreda om olyckan till exempel har berott på ett tekniskt fel eller på att fordonet varit i dåligt skick.

-          Undersökningen av ett fordon omfattar bromsarnas funktion och styrningen. Dessutom kontrollerar jag däckens lufttryck och mönsterdjup och bedömer om däcken har varit lämpliga för väglaget. Det vanligaste problemet med bilarna är däcken, dvs. de är dåliga jämfört med rådande förhållanden. Dessutom kontrollerar jag noga lamporna och att säkerhetsutrustningen har varit i bruk och fungerat som den ska, säger Laine.

Det finns 20 undersökningskommissioner på olika håll i Finland och dessa har totalt omkring 250 medlemmar. Kommissionerna har inte bara sakkunniga inom fordonsteknik utan även sakkunniga från polisen och inom medicin, väghållning och beteendevetenskap. Vid olyckor undersöks förlopp, förhållanden, riskfaktorer och följder, men vid olycksundersökningen tas inte ställning till skuld- eller ersättningsfrågor.

Undersökningen av olyckor och rapporteringen av resultat har på ett konkret sätt bidragit till trafiksäkerheten. Laine som har erfarenhet av 800 undersökta olyckor har goda insikter i problemen med trafiksäkerheten.

-          På 1970-talet infördes bilbälten och bältesplikt. Dessutom blev det obligatoriskt att använda vinterdäck, och alla dessa har väsentligt bidragit till en bättre trafiksäkerhet. Ändringar som ökat säkerheten har också införts i karosskonstruktionen på bilar. Den absolut största utvecklingen har därmed skett i bilarna. Om jag hade möjlighet att påverka någon faktor, så skulle det vara förnyelsen av bilbeståndet. Det är klart att de nya bilarna är säkrare. Men det är ganska sällan som orsaken till olyckan är i bilen. Den största orsaken ligger mellan ryggstödet och ratten, säger Laine.

Kalevi Laine har varit med i kommissionsarbetet av nyfikenhet. Som en privatdetektiv försöker han utreda vad som har hänt i en olycka.

-          Jag gillar att lösa problem och i olycksundersökningen är det intressant att utreda sanningen. I Essos bar sitter ofta de största experterna, men deras utsagor stämmer inte varje gång. Kommissionen försöker däremot beakta och behandla alla möjliga alternativ.

Det mest centrala målet för olycksundersökningen är att främja trafiksäkerheten. Utifrån undersökningen lägger kommissionen fram förslag till att förbättra säkerheten för att fler liknande olyckor inte ska inträffa. Det är också viktigt för de anhöriga att orsakerna till händelserna utreds.

-          Jag kommer särskilt bra ihåg ett fall som inträffade för många årtionden sedan. En personbil körde dagtid i sommarväglaget framför en lastbil på en raksträcka. Sådana olyckor kan vara avsiktliga, men i detta fall funderade vi på att olyckan även kunde ha någon annan förklaring. När jag inspekterade bilen, lade jag märke till att en bit hade lossnat från motorns sida och jag skymtade vevstaken. Det kändes inte logiskt att ett sådant fel skulle ha kunnat uppstå i olyckan. Vi hittade den lossnade biten på cirka 50 meters avstånd före olycksplatsen. Föraren hade uppenbarligen blivit skrämd av bullret som orsakats av vevstaken och därför begått ett körfel. Jag tror att det var en stor lättnad för de anhöriga att veta att det inte var en avsiktlig gärning, säger Laine.

Kontakter

Bilder

Kalevi Laine har sett hur bältesplikten och den förbättrade säkerhetstekniken i bilarna har bidragit till att antalet omkomna i trafiken har minskat. Foto: Sami Peltoniemi.
Kalevi Laine har sett hur bältesplikten och den förbättrade säkerhetstekniken i bilarna har bidragit till att antalet omkomna i trafiken har minskat. Foto: Sami Peltoniemi.
Ladda ned bild
Kalevi Laine har till uppgift att inspektera fordon som har varit inblandade i kollisioner och försöka utreda om olyckan till exempel har berott på ett tekniskt fel. Foto: Sami Peltoniemi.
Kalevi Laine har till uppgift att inspektera fordon som har varit inblandade i kollisioner och försöka utreda om olyckan till exempel har berott på ett tekniskt fel. Foto: Sami Peltoniemi.
Ladda ned bild

Om

Onnettomuustietoinstituutti
Onnettomuustietoinstituutti
Itämerenkatu 11-13
00180 Helsinki

Viestintä p. 040 450 4700http://www.oti.fi

Institutet för Olycksinformation (OTI) arbetar för att förebygga trafikolyckor i Finland. OTI samordnar verksamheten för undersökningskommissionerna för trafikolyckor, men blandar sig inte i deras opartiska arbete. OTI ansvarar också för kommissionernas utbildning, användningen av undersökningsresultaten och informationstjänsten.

OTI administrerar de data som samlats in vid undersökningen. Omfattningen och kvaliteten på statistikuppgifterna är internationellt sett unika. OTI tillhandahåller viktiga data som kan bidra till trafiksäkerheten, både på lagstiftningsnivå och vid praktiska åtgärder. Institutet fungerar som en separat enhet i Trafikförsäkringscentralen. Mer information finns på www.oti.fi

Följ Onnettomuustietoinstituutti

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Onnettomuustietoinstituutti

Ennakkotieto: Liikenneonnettomuuksien määrä laski tammi–elokuussa28.9.2022 07:44:34 EEST | Tiedote

Tammi‒elokuussa 2022 tapahtui yhteensä 127 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa kuoli 138 henkilöä. Onnettomuuksia oli kaikkiaan 16 vähemmän ja kuolleita 20 vähemmän kuin edeltävänä vuonna vastaavana ajanjaksona. Onnettomuustietoinstituutin julkaisemat ennakkotiedot perustuvat liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tietoihin. Lautakunnat tutkivat kaikki Suomessa tapahtuvat kuolemaan johtaneet tie- ja maastoliikenneonnettomuudet.

Työkoneiden liikenneonnettomuuksissa useita kuolemantapauksia vuosittain13.9.2022 07:38:09 EEST | Tiedote

Yhteensä 60 traktoria tai moottorityökonetta oli kymmenen vuoden aikana osallisena kuolemaan johtaneessa tieliikenneonnettomuudessa. Onnettomuuksissa kuoli yhteensä 60 henkilöä. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien mukaan kuljettajan tai matkustajan putoaminen onnettomuuden aikana traktorin ohjaamosta on keskeinen ongelma, ja se aiheutti kymmenen vuoden aikana 14 henkilön kuoleman.

Varoituslaitteettomat tasoristeykset ovat vaaran paikkoja30.8.2022 07:43:28 EEST | Tiedote

Kymmenen vuoden aikana 2011–2020 rautateiden tasoristeyksissä tapahtui 33 kuolemaan johtanutta moottoriajoneuvo-onnettomuutta. Törmäystä edelsi useimmiten moottoriajoneuvon kuljettajan havaintovirhe. Valtaosa onnettomuuksista tapahtui tasoristeyksissä, joissa ei ollut varoituslaitteita, kuten puomia tai varoitusvaloa, ilmenee Onnettomuustietoinstituutin tekemästä, tasoristeysonnettomuuksia koskevasta selvityksestä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum