ELY-keskukset

Uppgifter om dikningssammanslutningar finns att fås i karttjänst

Dela

De hårda regnen som fallit under sensommaren har åter en gång blottat utmaningarna med vattenhushållningen inom jordbruket på olika håll i Finland. Enligt prognoserna kommer klimatförändringen att leda till att kraftiga störtregn blir allt vanligare. Det är ofta så att iståndsättningen av diken blir aktuella då vattnet blir liggande på åkrar och i diken. Ofta är det dock oklart om det i området finns torrläggningsprojekt som genomförts under tidigare årtionden, främst på 1940–1970-talen. I dessa projekt har det bildats dikningsbolag, som numera för det mesta är det som kallas vilande bolag. För att hitta uppgifter om dessa dikningssammanslutningar kan man använda Ojitusyhteisöt-karttjänsten, som produceras av NTM-centralerna. Dikningssammanslutningar som har bildats i samband med tidigare utförda åkerdikningar förpliktar fortsättningsvis många fastigheter på området som har nytta av dikningarna att underhålla och iståndsätta de diken som de förvaltar.

Det är ofta så att iståndsättningen av diken blir aktuella då vattnet blir liggande på åkrar och i diken. Illustrationsbild.
Det är ofta så att iståndsättningen av diken blir aktuella då vattnet blir liggande på åkrar och i diken. Illustrationsbild.

En enskild markägare eller en sammanslutning som planerar en iståndsättning kan i Ojitusyhteisöt-karttjänsten söka fram platsen som man planerar att iståndsätta och via tjänsten finna uppgifter om en eventuell tidigare sammanslutning. På basis av namnet på dikningssammanslutningen och projektets förrättningsnummer som kommer fram i karttjänsten kan man beställa projektets handlingar från den regionala NTM-centralen. Tills vidare finns karttjänsten endast på finska.

Karttjänsten kompletteras fortgående, eftersom NTM-centralerna arbetar med att digitalisera gamla dikningsprojekt. Dessa uppgifter uppdateras i tjänsten. Om det inte kommer fram uppgifter om någon sammanslutning i det område som granskas, lönar det sig att kontakta den regionala NTM-centralen med identifikationsuppgifter om platsen som man planerar iståndsätta.

Underhållet av diken bör i huvudsak göras i enlighet med den tidigare fastställda planen, men det rekommenderas att i mån av möjlighet lägga till avsnitt som iståndsätts med naturliga metoder för grundtorrläggning. Underhållet av diken kan också fordra att en dikningsanmälan görs till den regionala NTM-centralen. Vid behov kan den ändrade planen fastställas i en ny dikningsförrättning, som söks hos NTM-centralen.

Nyckelord

Kontakter

Vattenhushållningsplanerare Piritta Salminen, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 687
Gruppchef Sari Yli-Mannila, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 962
e-postadresserna bildas enligt modellen fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Bilder

Det är ofta så att iståndsättningen av diken blir aktuella då vattnet blir liggande på åkrar och i diken. Illustrationsbild.
Det är ofta så att iståndsättningen av diken blir aktuella då vattnet blir liggande på åkrar och i diken. Illustrationsbild.
Ladda ned bild

Länkar

Om

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Amursömnfisk påträffad i Finland – förbjudet att sprida den invasiva främmande arten26.9.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Den invasiva arten amursömnfisk (Perccottus glenii) har för första gången påträffats i Finland. De första amursömnfiskarna upptäcktes i slutet av sommaren i en tjärn i Egentliga Finland, dit de hade hamnat med människans hjälp. Amursömnfisken orsakar ingen fara för människor, men den utgör ett hot för inhemska vattenlevande organismer. Arten klassificeras som en invasiv främmande art inom hela EU och dess spridning ska förhindras.

Rohmutokkoa löydetty ensimmäistä kertaa Suomesta – haitallisen vieraslajikalan levittäminen on laitonta26.9.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Haitallisesta vieraslajikalasta rohmutokosta (Perccottus glenii) on tehty ensimmäinen havainto Suomesta. Rohmutokkoja löydettiin kesän lopulla Varsinais-Suomesta lammesta, johon se on päätynyt ihmisen levittämänä. Rohmutokko ei ole vaaraksi ihmiselle, mutta se uhkaa alkuperäistä vesilajistoamme. Laji on säädetty haitalliseksi vieraslajiksi koko EU:ssa, ja sen leviäminen on estettävä.

Löydä tietoa Ojitusyhteisöt-karttapalvelusta22.9.2022 08:30:00 EEST | Tiedote

Loppukesän rankat sateet ovat taas paljastaneet peltojen vesitalouden haasteita eri puolilla Suomea. Ilmastonmuutoksen seurauksena rankkasateiden ennustetaan edelleen lisääntyvän. Ojitusten kunnostukset lähtevätkin liikkeelle yleensä siitä, kun vesi makaa ojissa ja pelloilla. Usein on kuitenkin epäselvää, onko alueella jo aikaisempina vuosikymmeninä, pääosin 1940–1970-luvuilla, toteutettu kuivatushankkeita. Näissä hankkeissa on muodostunut ojitusyhtiöitä, jotka ovat nykyään enimmäkseen ns. uinuvia. Tällaisten ojitusyhteisöjen tietojen etsintään voi hyödyntää ELY-keskusten tuottamaa Ojitusyhteisöt-karttapalvelua. Aikaisemmin tehtyjen peltojen ojitustöiden yhteydessä perustetut ojitusyhteisöt velvoittavat edelleen monia hyötyalueiden kiinteistöjä ylläpitämään ja kunnostamaan hallinnoimiaan ojia.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum