Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Utredningarna om säkerheten vid Brottspåföljdsmyndigheten läggs till grund för kommande reformer

Dela

Brottspåföljdsmyndigheten har låtit göra två utredningar om säkerheten i fängelserna och de särskilda utmaningar som intagna med kopplingar till organiserad brottslighet ställer. Rapporterna innehåller utmärkta förslag till hur personalens säkerhet och säkerhetsarrangemangen på olika nivåer i organisationen ska kunna förbättras.

Brottspåföljdsmyndigheten anser att utredarna har lyckats bra med att lyfta fram problem och att utredningarna innehåller utmärkta utvecklingsförslag när det gäller säkerhetsarrangemang på olika nivåer inom myndigheten, säkerhetsrelaterad styrning och analysverksamhet och samarbete med polisen och andra myndigheter.

I den externa utvärderingen av säkerheten och övervakningsarbetet inom Brottspåföljdsmyndigheten utredde man nuläget, utmaningarna, riskerna och fungerande praxis i fråga om övervakning i fängelserna och tog fram rekommendationer när det gäller att vidareutveckla säkerheten och övervakningsarbetet. Utvärderingen fokuserade på det dagliga arbetet med övervakning som sker på avdelningar, under promenader, i kontrollrum, i samband med interna överföringar och transporter av intagna.

Övervakningspersonalen arbetar en hel del ensamma

Till följd av anpassnings-, effektivitets- och produktivitetsprogrammen har myndighetens personalstyrka reducerats med cirka 700 årsverken under de senaste 15 åren. Cirka 170 årsverken förklaras av att hälso- och sjukvården fördes över till Institutet för hälsa och välfärd.

Övervakningspersonalen måste arbeta rätt så mycket ensamma och hinner inte närvara på avdelningarna och arbeta i nära kontakt med de intagna.

Utredningarna lägger fram nya förslag till förbättringar när det gäller att utveckla säkerhetslägesbilden inom Brottspåföljdsmyndigheten. Bland annat bedömning och placering av intagna spelar en central roll i klientprocesserna. Kunskapsbaserad styrning förutsätter att man har en korrekt och aktuell bild om läget i fängelserna, och detta är något som ett nära samarbete och informationsutbyte mellan myndigheterna stöder.

För närvarande sitter cirka 200 dömda fångar eller häktade med anknytning till organiserade kriminella grupperingar i de finländska fängelserna. Den organiserade brottsligheten medför utmaningar för Brottspåföljdsmyndighetens verksamhet när det gäller att verkställa av straff och häktning.

Personalens får bättre säkerhet i arbetet

- Säkerhetsutredningarna läggs till grund för reformerna som redan är påbörjade. För att utveckla säkerheten i fängelserna och förbättra arbetarskyddet har vi utsett två projektledare som ska vara verksamma fram till utgången av året. Också klientprocesserna effektiviseras i samband med att myndigheten organiseras om, säger generaldirektör Arto Kujala.

Mika Antikainen har till uppgift att främja strukturella och funktionella åtgärder som bidrar till säkerheten i fängelserna utifrån utredningarna om anstaltssäkerheten. Dessutom främjar han samarbetet med polisen som behövs för att kunna förebygga brottslighet under fängelsetiden. Pasi Oksa ska börja arbeta i par med Antikainen. Han får till uppgift att utreda på vilka sätt personer inom Brottspåföljdsmyndigheten pekas ut i sociala medier och lägga förslag till åtgärder som ska kunna bidra till att minska utpekningar. Dessutom ska han riskerna med att arbeta ensamma.

Utredningarna ska också beaktas i Brottspåföljdsmyndighetens pågående omorganiseringsprocess som ska vara avslutad vid ingången av 2022.

Extern utvärdering av säkerheten och övervakningsarbetet vid Brottspåföljdsmyndigheten (på finska)

Utredning om Brottspåföljdsmyndighetens förmåga att svara på utmaningar som den organiserade brottsligheten ställer (på finska)

För mer information kontakta

Juris doktor Jyri Paasonen, tfn 045 257 3488

Fängelsedirektör Jari-Pekka Holopainen, tfn 029 56 87120

Säkerhetsdirektör Ari Juuti, tfn 029 56 88500 (växel)

Nyckelord

Bilder

Om

Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

029 56 88500http://www.rikosseuraamus.fi

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff. Brottspåföljdsmyndigheten lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att främja säkerheten i samhället genom att förebygga återfall i brott.

Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum