Kehityspoliittinen toimikunta

Utvecklingspolitiska kommissionens rapport: Vi behöver en modell för globalt ansvar som sträcker sig över regeringsperioderna

Dela

I regeringsförhandlingarna måste vi ta ett mer målmedvetet grepp om globala problem, som till exempel klimatförändringen och fattigdomen. Utvecklingspolitiska kommissionen föreslår en modell för globalt ansvar, en bas för utvecklingspolitiken, som skulle överskrida regeringsperioderna och förvaltningsgränserna.

I sin färska utvärdering Finlands utvecklingspolitik 2019: globalt ansvar över regeringsperioder och förvaltningsgränser presenterar Utvecklingspolitiska kommissionen olika alternativ för en långsiktigare och effektivare utvecklingspolitik.

”Utifrån den analys vi gjort lägger vi fram förslag till en modell för globalt ansvar där man fastställer centrala element i utvecklingspolitiken som lever vidare från en regeringsperiod till följande. Det gäller bland annat målsättningar, prioriterade områden, centrala principer och finansieringens nivå. Det humanitära biståndet måste också integreras bättre i verksamheten”, säger Utvecklingspolitiska kommissionens ordförande Aila Paloniemi.

Enligt kommissionen skulle en långsiktig strategi bättre stödja Finland i att fullgöra sina åtaganden för Agenda 2030 än de separata programmen för en regeringsperiod i taget. Dessa har lett till en ojämnhet i utvecklingssamarbetet och splittring av de knappa resurserna.

Modellen för globalt ansvar förbättrar kontinuiteten och framhäver samtidigt utvecklingspolitikens roll i det nationella genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling. Den uppmuntrar olika former av samarbete mellan olika aktörer och över förvaltningsgränser.

”Förutom kontinuitet behöver vi också större samstämmighet. Tillsvidare har de utvecklingspolitiska riktlinjerna endast styrt utvecklingssamarbetet. Vi måste också klarlägga andra politikområdens och aktörers roller i politiken för globalt ansvar”, säger kommissionens första vice ordförande Hanna Sarkkinen (Vf).

Utvecklingspolitiska kommissionen anser att det är viktigt att den långsiktiga basen för utvecklingspolitiken och uppdateringarna av den ska utarbetas i ett möjligast brett samarbete och att de behandlas i riksdagen. I modellen för globalt ansvar ska det också ingå en klar och tydlig plan för hur medlen för utvecklingssamarbete ska höjas till den nivå som FN rekommenderar. ”Vi anser att nivån på 0,7 procent av BNI ska uppnås senast inom de två följande regeringsperioderna” säger kommissionens andra vice ordförande Saara-Sofia Sirén (Saml.).

Ytterligare information: Aila Paloniemi, Utvecklingspolitiska kommissionens ordförande, riksdagsledamot, tfn 050 511 30 67, paloniemi.aila@gmail.com och Marikki Stocchetti, generalsekreterare, tfn 050 525 8649, marikki.stocchetti@formin.fi

Utvecklingspolitiska kommissionen är det enda organet som gör systematiska och breda uppföljningar och utvärderingar av Finlands utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik. Statsrådet tillsätter Utvecklingspolitiska kommissionen för en regeringsperiod i taget. Medlemmarna består av företrädare för riksdagspartierna, intresseorganisationer, civilsamhällesorganisationer och universitet som ingår i nätverket UniPID.

Nyckelord

Länkar

Om

Kehityspoliittinen toimikunta
Kehityspoliittinen toimikuntahttp://www.kehityspoliittinentoimikunta.fi

Följ Kehityspoliittinen toimikunta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kehityspoliittinen toimikunta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum