Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Uusi lukuvuosi alkaa – koko kaupunki on oppimisen ympäristönä

Jaa

Lukuvuosi alkaa kaupungin suomenkielisissä peruskouluissa, lukioissa ja Stadin ammattiopistossa torstaina 10. elokuuta. Ruotsinkielisissä peruskouluissa ja lukioissa lukuvuosi alkaa tiistaina 15. elokuuta. Ekaluokkalaisia on noin 6 000. Helsingin aikuislukio aloittaa maanantaina 28. elokuuta.

Varhaiskasvatuksessa uusi lukuvuosi alkaa myös ja päiväkodit ovat taas avoinna kesätauon jälkeen. Esiopetuksessa aloittavia lapsia on noin 5 500.

Varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön Helsingin uusi varhaiskasvatussuunnitelma ja perusopetuksessa uusi opetussuunnitelma laajenee nyt myös 7-luokille. Uusissa suunnitelmissa koko kaupunki on oppimisen ympäristönä, asioita opitaan yhdessä tekemällä ja tutkimalla, ja teknologia on luonnollinen osa oppimista kaikenikäisillä. Tänä syksynä koulunsa aloittavat lapset ovat työelämässä vielä 2070-luvulla. Maailma muuttuu nopeasti ja yhtenäinen varhaiskasvatuksen ja koulutuksen polku antaa myös paremmat mahdollisuudet jokaiselle elinikäiseen oppimiseen.

Stadin ammattiopistossa vielä vapaita opiskelupaikkoja

Stadin ammattiopistossa on vielä vapaita opiskelupaikkoja ammatillisiin perustutkintoihin ja nuorten työpajoille. Paikkoja voi hakea jatkuvasti.  Opinnot pääsee aloittamaan heti. Lisätietoja saa Stadin ammattiopiston verkkosivuilta https://www.hel.fi/ammatillinen/fi

Työväenopiston kursseille ilmoittaudutaan 9. elokuuta alkaen

Helsingin työväenopiston ja Helsingin Arbiksen kausi käynnistyy syyskuussa. Kursseille ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 9. elokuuta. Työväenopistojen kurssihaku ja ilmoittautuminen http://www.ilmonet.fi/ Arbiksen kurssihaku ja ilmoittautuminen https://ilmonet.fi/#sv

Uusia yhtenäisiä peruskouluja

Elokuun alusta lukien Helsinkiin on perustettu uusia yhtenäisiä peruskouluja:  

 • Puistopolun peruskoulu (Vuosaaren ja Mustakiven ala-asteen koulut sekä Tehtaanpuiston yläasteen koulu yhdistyivät)
 • Merilahden peruskoulu (Kallahden peruskoulu ja Meri-Rastilan ala-asteen koulu yhdistyivät)
 • Vuoniityn peruskoulu (Heteniityn ala-asteen koulu ja Vuosaaren peruskoulu yhdistyivät) 
 • Vesalan peruskoulu (Vesalan ala-asteen koulu ja Vesalan yläasteen koulu yhdistyivät)

Lisäksi Gygnaeus lågstadieskola ja Kronohagens lågstadieskola ovat yhdistyneet Grundskola Norseniin.

Toimintansa aloittaa myös uusi Jätkäsaaren peruskoulu. Tänä lukuvuonna rakennuksessa toimivat luokat 1.-2. sekä päiväkoti.  

Palveluita yli 130 000 oppijalle

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala aloitti kesäkuun alussa, jolloin varhaiskasvatusvirasto, opetusvirasto, suomenkielinen työväenopisto ja Arbis yhdistyivät kaupungin organisaatiouudistuksen myötä.

Toimiala tuottaa palveluita yli 130 000 oppijalle.

 • Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa lapsia noin 25 000
 • Perusopetuksessa oppilaita noin 40 000
 • Lukiossa sekä Stadin ammattiopistossa ja Stadin aikuisopistossa opiskelijoita noin 26 000
 • Työväenopistossa ja Arbiksessa kurssilaisia noin 40 000
 • Lisäksi kaupungin toimintaa täydentävät lukuisat muut toimijat
 • Toimialan henkilöstömäärä noin 13 000

Lisätietoja:  

Varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas, satu.jarvenkallas@hel.fi, puh. 09 310 4336
Perusopetusjohtaja Outi Salo, outi.salo@hel.fi, puh. 09 310 86774
Ruotsinkielisten palveluiden johtaja Niclas Grönholm, niclas.gronholm@hel.fi, puh.09 310 86225
Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö: johtaja Arja Kukkonen, arja.kukkonen@hel.fi, puh. 09 310 86611

**

Ett nytt läsår börjar – lärmiljöer över hela staden

Ett nytt läsår börjar och det betyder att såväl barn och ungdomar som också många vuxna börjar sina studier. Antalet nya förstaklassare i Helsingfors är cirka 6 000. Glada skoldagar önskar allihopa!  

I stadens finska grundskolor, gymnasier och i yrkesinstitutet Stadin ammattiopsito inleds läsåret torsdag den 10 augusti. De svenska grundskolorna och gymnasierna inleder läsåret tisdag den 15 augusti. Antalet förstaklassare är 6 000. Vuxengymnasiet Helsingin aikuislukio börjar måndag den 28 augusti. Vuxenstudielinjen vid Tölö gymnasium börjar onsdag den 30 augusti. Omkring 5 500 barn börjar i förskolan.

Inom småbarnspedagogiken tar man i bruk den pinfärska planen för småbarnpedagogiken i Helsingfors och inom den grundläggande utbildningen införs den nya läroplanen nu också i årskurs 7. Enligt den nya läroplanen används hela staden som lärmiljö och man lär sig saker och ting tillsammans genom att göra och undersöka, och tekniken är en naturlig del av undervisningen.

Den barn som börjar skolan i år kommer fortfarande att vara  ute i arbetslivet år 2070-talet. Världen förändras snabbt och enhetligheten mellan småbarnspedagogik en och utbildningen ger också bättre möjligheter till livslångt lärande för var och en.

Det finns fortfarande lediga studieplatser i Stadin ammattiopisto

Det finns fortfarande lediga studieplatser i Stadin ammattiopisto för yrkesinriktad grundexamen och i ungdomsverkstäderna. Närmare infor på webben https://www.hel.fi/ammatillinen/fi

Anmälningen till arbetarinstitutens kurser börjar den 9 augusti

Helsingfors Arbis och Helsingin Työväenopisto inleder sin verksamhet i september. Anmälningen till kurserna öppnas onsdag den 9 augusti. Det finska institutets kurser och anmälning http://www.ilmonet.fi/. Arbis kurser och anmälning https://ilmonet.fi/#sv.

Nya enhetliga grundskolor

Följande nya enhetliga grundskolor inledde verksamheten i Helsingfors den 1 augusti: 

 • Grundskolan Norsen (Cygnaeus lågstadieskola, Kronohagens lågstadieskola och Grundskolan Norsen slogs samman under namnet Grundskolan Norsen)
 • Puistopolun peruskoulu (Vuosaaren ala-asteen koulu, Mustakiven ala-asteen koulu och Tehtaanpuiston yläasteen koulu slogs samman)
 •  Merilahden peruskoulu (Kallahden peruskoulu och Meri-Rastilan ala-asteen koulu slogs samman)
 • Vuoniityn peruskoulu (Heteniityn ala-asteen koulu och Vuosaaren peruskoulu slogs samman)
 • Vesalan peruskoulu (Vesalan ala-asteen koulu och Vesalan yläasteen koulu slogs samman)

På Busholmen inleder också den nya finska Jätkäsaaren peruskoulu sin verksamhet. I år verkar årskurserna 1–2 och ett daghem i byggnaden.  

Sektorn för fostran och utbildning producerar tjänster för över 130 000 barn, ungdomar och vuxna

 Småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen omfattar ca 25 000 barn.

 • Den grundläggande utbildningen omfattar ca 40 000 elever
 • Gymnasieutbildningen och den yrkesinriktade utbildningen för ungdomar och vuxna omfattar ca 26 000 studerande
 • I Helsingfors Arbis och Helsingin Työväenopisto är antalet kursdeltagare ca 40 000
 • Stadens verksamhet kompletteras dessutom av många andra aktörer
 • Sektorn har ca 13 000 anställda.

Närmare upplysningar:  

Direktören för småbarnspedagogik Satu Järvenkallas, satu.jarvenkallas@hel.fi, tfn 09 310 43368
Direktören för grundläggande utbildning Outi Salo, outi.salo@hel.fi, tfn 09 310 86774
Direktören för den svenska serviceenheten Niclas Grönholm, niclas.gronholm@hel.fi, tfn 09 310 86225
Direktören för gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete Arja Kukkonen, arja.kukkonen@hel.fi, tfn 09 310 86611

Yhteyshenkilöt

Mediaa palvelee

viestintäpäällikkö Essi Eranka
puh. 09 310 74342, 040 568 1369, essi.eranka@hel.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä.
Toimialan kuuluu neljä palvelukokonaisuutta: varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö, ruotsinkieliset palvelut sekä hallinto.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 20.3.15.3.2018 14:29Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu ensi viikon tiistaina 20. maaliskuuta klo 16.00. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatus ja koulutus -toimialan verkkosivuilla: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutuslautakunnan-suomenkielinen-jaosto-poytakirjat Esityslistalla on muun muassa seuraava esitys: Suomenkielisen lisäopetuksen järjestäminen lukuvuonna 2018-2019 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää, että lukuvuonna 2018–2019 lisäopetuksen aloituspaikkoja varataan enintään 150 nuorelle kuuteen (6) ryhmään Helsingin kaupungin peruskouluissa ja Stadin ammattiopistossa. Lisäopetusta järjestetään seuraavissa kouluissa ja oppilaitoksissa: Pasilan peruskoulu (1 ryhmä) Käpylän peruskoulu (1 ryhmä) Myllypuron peruskoulu (1ryhmä) Stadin ammattiopisto (3 ryhmää) Helsingin lisäopetuksella on merkittäviä lapsivaikutuksia tarjotessaan aloituspaikan peruskoulunsa päättäneill

Helsingfors förbereder ibruktagande av servicesedlar inom småbarnspedagogiken - servicesedlar ökar familjernas valmöjligheter och serviceutbudet9.3.2018 15:19Tiedote

Småbarnspedagogiken ska vara en god och välfungerande närservice för familjerna, där barnens lärstig förverkligas från småbarnspedagogiken till förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. ”De lägre avgifterna för småbarnspedagogik och den avgiftsfria småbarnspedagogiken för 5-åringar (4h/dag) från hösten 2018 förutsätter en modell med servicesedlar som jämnar ut avgifterna för familjerna. Tanken är att avgifterna inom den kommunala och den privata småbarnspedagogiken ska ligga närmare varandra, vilket i sin tur innebär att familjerna oftare har tillgång till den privata servicen”, säger direktören för den svenska servicehelheten Niclas Grönholm. Med servicesedlarna vill Helsingfors skapa en servicehelhet av den kommunala och den privata småbarnspedagogiken, en helhet som ur familjernas och barnens synvinkel fungerar bra. Den privata småbarnspedagogiken kompletterar Helsingfors stads småbarnspedagogiska tjänster. De privata serviceleverantörerna kommer att vara delaktiga

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme