Suomen Pankki

Uusien opintolainojen keskikorko lähellä nollaa — opintolainakanta ylitti 5 mrd. euroa

Jaa

Elokuussa 2021 opintolainoja nostettiin 196 milj. euron edestä, mikä on 20 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Uusien opintolainojen keskikorko oli ennätyksellisen alhainen (0,10 %). Opintolainat ovat valtiontakauksen myötä vähäriskisiä pankeille, mikä näkyy myös opintolainojen pieninä marginaaleina. Marginaalin lisäksi opintolainojen korkotasoon vaikuttaa lainan viitekorko. Elokuussa nostetuista opintolainoista 95 % oli euriborsidonnaisia[1] ja niiden keskikorko oli 0,06 %. Pankkien omiin viitekorkoihin sidottujen uusien opintolainojen keskikorko oli selvästi korkeampi (0,84 %).

Edellisvuoden tapaan myös vuoden 2021 kesäkuukausina opintolainoja nostettiin tavallista enemmän. Kesä-heinäkuussa opintolainoja nostettiin yhteensä 84 milj. euron edestä, mikä on lähes yhtä paljon kuin vuonna 2020 vastaavana aikana, mutta 64 % enemmän kuin kesä-heinäkuussa vuonna 2019.

Runsaiden nostomäärien vuoksi opintolainakanta ylitti ensimmäistä kertaa 5 mrd. euron rajan ja oli 5,1 mrd. euroa elokuussa 2021. Opintolainakannan kasvuvauhti oli edelleen nopeaa (13,4 %), vaikka kasvuvauhti onkin hidastunut vuodesta 2018 saakka. Opintolainojen määrää ovat kasvattaneet vuoden 2017 opintotukiuudistuksen seurauksena suurentuneet lainaerät sekä lainanottajien määrän kasvu. Alhainen korkotaso on myös kasvattanut opintolainojen suosiota. Kelan tilastojen mukaan maksettujen opintolainahyvitysten määrä on kasvanut viime vuosina, mikä puolestaan on hieman hidastanut opintolainakannan kasvua.

Opintolainakannan keskikorko on laskenut jo vuoden 2012 alusta alkaen, ja sama kehitys on jatkunut myös viimeisen vuoden aikana. Samanaikaisesti euriborsidonnaisten lainojen osuus on kasvanut merkittävästi. Elokuussa 2021 lainakannan keskikorko oli 0,29 %. Euriborsidonnaisten lainojen osuus lainakannasta oli 83 %, mikä on 36 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2011 lopussa. Muiden kuin euriborsidonnaisten opintolainojen kannan keskikorko oli 0,87 % elokuun 2021 lopussa.

Lainat

Suomalaiset kotitaloudet nostivat elokuussa 2021 uusia asuntolainoja 1,8 mrd. euron edestä, mikä on 118 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 10,0 %. Asuntolainojen kanta oli elokuun 2021 lopussa 105,5 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 4,3 %. Sijoitusasuntolainojen osuus asuntolainakannasta oli 8,0 %. Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli elokuun lopussa kulutusluottoja 16,6 mrd. euroa ja muita lainoja 18 mrd. euroa.

Suomalaiset yritykset nostivat uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) elokuussa 1,8 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko laski hieman heinäkuusta ja oli 1,64 %. Suomalaisille yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli elokuun lopussa 95,8 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 38,5 mrd. euroa.

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli elokuun 2021 lopussa 108,2 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,03 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 98,9 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 2,5 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat elokuussa 48 milj. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli elokuussa 0,20 %.

Lisätietoja antavat

Antti Hirvonen, puh. 09 183 2121, sähköposti: antti.hirvonen(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 1.11.2021 klo 10.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.

[1] Vuoden 2021 elokuussa 12 kuukauden euribor oli keskimäärin −0,50 %.

Kuvat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Pankki

Eurosystemets penningpolitiska beslut28.10.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

ECB:s pressmeddelande 28 oktober 2021 ECB-rådet fortsätter att göra bedömningen att gynnsamma finansieringsförhållanden kan upprätthållas med en något lägre takt i nettotillgångsköpen i PEPP-programmet (stödköpsprogram föranlett av pandemin) än under det andra och det tredje kvartalet i år. ECB-rådet bekräftade även sina övriga åtgärder, dvs. nivån på ECB:s styrräntor, sina prognoser om styrräntornas troliga utveckling, sina köp inom ramen för programmet för köp av tillgångar (APP), sin återinvesteringspolicy samt sina långfristiga refinansieringstransaktioner. Detta innebär närmare bestämt: ECB:s styrräntor Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten förblir oförändrade på 0,00 procent, 0,25 procent respektive -0,50 procent. Som stöd för det symmetriskt inflationsmålet på två procent och i linje med den penningpolitiska strategin, förväntar sig ECB-rådet att styrräntorna ligger kvar på nuvarande eller lägre niv

ECB Monetary policy decisions28.10.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

ECB press release 28 October 2021 The Governing Council continues to judge that favourable financing conditions can be maintained with a moderately lower pace of net asset purchases under the pandemic emergency purchase programme (PEPP) than in the second and third quarters of this year. The Governing Council also confirmed its other measures, namely the level of the key ECB interest rates, its forward guidance on their likely future evolution, its purchases under the asset purchase programme (APP), its reinvestment policies and its longer-term refinancing operations. Specifically: Key ECB interest rates The interest rate on the main refinancing operations and the interest rates on the marginal lending facility and the deposit facility will remain unchanged at 0.00%, 0.25% and -0.50% respectively. In support of its symmetric two per cent inflation target and in line with its monetary policy strategy, the Governing Council expects the key ECB interest rates to remain at their present or

EKP:n rahapoliittisia päätöksiä28.10.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

EKP:n lehdistötiedote 28.10.2021 EKP:n neuvosto katsoo yhä, että rahoitusolot voidaan pitää suotuisina, vaikka PEPP-ohjelmassa tehtäisiin netto-ostoja maltillisempaan tahtiin kuin tämän vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä. EKP:n neuvosto vahvisti myös pitävänsä ennallaan muut rahapoliittiset toimet eli EKP:n nykyiset ohjauskorot, niiden todennäköistä kehitystä koskevan ennakoivan viestinnän, omaisuuserien osto-ohjelman (asset purchase programme, APP) ostot ja uudelleensijoitusperiaatteet sekä pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot. EKP:n ohjauskorot Perusrahoitusoperaatioiden korko on edelleen 0,00 %, maksuvalmiusluoton korko 0,25 % ja talletuskorko -0,50 %. Symmetrisen kahden prosentin tavoitteensa ja rahapolitiikan strategiansa pohjalta EKP:n neuvosto odottaa ohjauskorkojen pysyvän nykytasolla tai sitä alempina, kunnes inflaatiovauhti nopeutuu kestävästi kahteen prosenttiin jo hyvissä ajoin ennen arviointijakson loppua ja EKP:n neuvosto katsoo pohjainflaation kehityksen olleen

Kutsu medioille: Online Conference 19 Oct - Monetary Policy Approaches: A Comparative Appraisal15.10.2021 09:59:55 EEST | Kutsu

Euroopan keskuspankki ja Federal Reserve ovat uudelleenarvioineet rahapolitiikan strategiansa äskettäin. Millä tavalla uudet rahapolitiikan strategiat vaikuttavat markkinoihin, päätöksentekoon ja tutkimukseen? Tervetuloa seuraamaan suoraa verkkolähetystä Suomen Pankin ja SUERF-järjestön yhteisestä konferenssista. Tilaisuudessa kuullaan alan johtavia tutkijoita ja rahapolitiikasta ovat keskustelemassa muun muassa Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki, Ruotsin keskuspankin varapääjohtaja Anna Breman ja EKP:n johtokunnan jäsen ja pääekonomisti Philip Lane. Tilaisuus on englanninkielinen. Ilmoittaudu tästä Tilaisuuden linkki toimitetaan ilmoittautuneille ennen tilaisuuden alkua. Lue lisää konferenssista: Bank of Finland and SUERF joint conference on Monetary Policy Approaches: A Comparative Appraisal Lisätietoja: vanhempi viestintäasiantuntija Satu Hietanen, p. 050 352 7802, satu.hietanen@bof.fi Program Hours are CET 11:00 Welcoming address Esa Jokivuolle,

Finlands Banks chefdirektör deltar i IMF:s årsmöten14.10.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn deltar virtuellt i Internationella valutafondens (IMF) och Världsbankens gemensamma årsmöten som hålls under vecka 41. Chefdirektör Rehn företräder Finland i valutafondens styrelse. Under mötesveckan hålls också sammanträden i den internationella monetära och finansiella kommittén och i IMF:s och Världsbankens gemensamma utvecklingskommitté. I valutafondens möten deltar också vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen och experter från Finlands Bank, samtliga virtuellt. Närmare upplysningar lämnas av byråchef Satu Kivinen, telefon 09 183 23 29.

Governor of the Bank of Finland to attend IMF Annual Meetings14.10.2021 09:00:00 EEST | Press release

The Governor of the Bank of Finland, Olli Rehn will participate virtually in the Annual Meetings of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank to be held during week 41. Governor Rehn represents Finland on the Fund’s Board of Governors. During the week, the International Monetary and Financial Committee and the Development Committee, a joint forum of the IMF and the World Bank, will convene for meetings. The Bank of Finland will also be represented virtually by Deputy Governor Marja Nykänen and experts from the Bank. For further information, please contact Satu Kivinen, Head of Division, tel. +358 9 183 2329.

Suomen Pankin pääjohtaja osallistuu IMF:n vuosikokouksiin14.10.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn osallistuu virtuaalisesti Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja Maailmanpankin viikolla 41 pidettäviin vuosikokoustapahtumiin. Pääjohtaja Rehn edustaa Suomea valuuttarahaston hallintoneuvostossa. Vuosikokousviikolla järjestetään kansainvälisen valuutta- ja rahoituskomitean sekä IMF:n ja Maailmanpankin yhteisen kehityskomitean kokous. Suomen Pankista valuuttarahaston kokouksiin osallistuvat virtuaalisesti myös johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen sekä Suomen Pankin asiantuntijoita. Lisätietoja antaa toimistopäällikkö Satu Kivinen, puh. 09 183 2329.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme