Uudenmaan ELY-keskus

Uusimaa Leader groups will continue the local development of the countryside as the Ministry of Agriculture and Forestry has approved them for the period 2023–2027

Share
The Ministry of Agriculture and Forestry has approved all four current Leader groups in the Uusimaa region for the funding period 2023–2027. The share of public funding for Uusimaa Leader groups is EUR 14.4 million. Applications for the new season will open in the spring.

Ykkösakseli ry and Pomoväst rf from Western Uusimaa, EMO ry from Central Uusimaa and the Leader Action Group SILMU from Eastern Uusimaa will continue as Leader groups.

-        The funding granted will also ensure the continuity of the excellent Leader activities in Uusimaa during the new period, says Chief Specialist Maria Konsin-Palva from the Uusimaa ELY Centre.

In total, the Ministry approved 52 Leader groups and allocated EUR 223 million in public funding to them for the development of rural areas. The public funding consists of EU, state and municipal contributions. In addition, the funded projects need their own funding to implement the project. Leader activities are part of Finland's national CAP plan for EU's common agricultural policy.

Leader funding will improve the vitality of rural areas, develop local services, support micro-enterprises and increase inclusion and equality.

The Leader groups fund development projects and business subsidies to achieve a more sustainable and smarter countryside

Leader funding is provided for projects and activities that best contribute to their local development strategies. Uusimaa Leader strategies emphasise securing business and employment, village local services and smart solutions, and taking biodiversity and sustainable development into account.

The Leader groups also provide project advice, and they activate residents and communities to develop their home region and its services. Funding decisions are made by the Board of Directors of the Leader Group, which includes a comprehensive representation of local government, local associations and individual residents.

Applications for the new season will open in the spring

Applications for funding for the period 2023–2027 can be submitted later this spring when the relevant national legislation is completed. Each Leader group informs about the opening of the applications in its operating area.

In addition to the Leader groups, the ELY Centre for Uusimaa grants project and business funding for rural areas as well as investment support for farms and start-up support for young farmers. The funding provided by the ELY Centre for Uusimaa prioritises the development of livelihoods, the profitability of farms and, consequently, food supply, energy self-sufficiency and climate-resilient solutions. Applications for these will open in the spring as well.

Contacts

Further information:
Maria Konsin-Palva, Chief Specialist, ELY Centre for Uusimaa, tel. +358 295 021 081

Uusimaa Leader group LAG managers
• EMO ry, LAG manager Esko Pietari, tel. +358 50 573 2972
• Pomoväst rf, LAG manager Gunilla Wasström, tel. +358 44 721 3920
• Leader Action Group SILMU ry, LAG manager Anette Vihanto, tel. +358 41 442 6602
• Ykkösakseli ry, LAG manager Maarit Teuri, tel. +358 400 982 236

About Uudenmaan ELY-keskus

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Subscribe to releases from Uudenmaan ELY-keskus

Subscribe to all the latest releases from Uudenmaan ELY-keskus by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Uudenmaan ELY-keskus

Helmi-programmet i Nyland framskrider med god fart24.2.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Under året 2022 förbättrades, inom Helmi-livsmiljöprogrammets teman, flera nyländska livsmiljöers naturtillstånd. Från att tyngdpunkten i Helmi-programmet hade legat på inventeringar, koncentrerades den istället på skötselplanering och på konkreta skötselåtgärder. Inventeringar och planeringar är gjorda av experter inom NTM-centralens tjänstepersonal samt beställda av utomstående aktörer. Skötselåtgärderna beställs av entreprenörer och verkställs i samarbete med flera aktörer. Då Helmi-programmets projekt förverkliga, är det viktigt med samarbete mellan olika intressegrupper, organisationer och mellan lokala aktörer. Goda resultat uppnås med hjälp av samarbete mellan olika aktörer och mellan de olika Helmi-programmens teman. I Nyland förverkligades iståndsättningsåtgärder speciellt inom fågelvatten- och vårdbiotopteman Inom fågelvattentemat genomfördes olika åtgärdes ss grundanden av betesområden, slåtter av vass och vårdfiske. Konkreta skötselåtgärder förverkligades inom åtta värdeful

Helmi-ohjelma etenee Uudellamaalla rivakasti24.2.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Helmi-ohjelmassa tehtiin vuonna 2022 luonnontilaa parantavia toimia monenlaisissa elinympäristöissä Uudenmaan alueella. Helmi-toteutuksen painopiste siirtyi inventoinneista kohti hoidonsuunnittelua ja konkreettisia hoitotoimia. Inventointeja ja suunnittelua on toteutettu virkatyönä ELY-keskuksen asiantuntijoiden toimesta ja tilattu ulkopuolista toimijoilta. Hoitotoimenpiteitä on tilattu urakoitsijoilta ja toteutettu yhteistyössä monien eri tahojen kanssa. Helmi-ohjelman toteutuksessa on tärkeää sidosryhmätoiminta ja yhteistyö eri organisaatioiden ja paikallisten toimijoiden kesken. Vaikuttaviin tuloksiin päästään yhteistyöllä niin eri toimijoiden kuin eri teemojenkin välillä. Uudellamaalla käytännön kunnostustoimia toteutettiin erityisesti lintuvesi- ja perinnebiotooppiteemojen puitteissa Lintuvesiteemassa toteutettiin esimerkiksi. laidunnuksia, ruovikoiden niittoja ja hoitokalastuksia. Uudellamaalla konkreettisia hoitotoimia toteutettiin kahdeksalla linnustollisesti arvokkaalla kohtee

Antalet arbetslösa arbetssökande under 30 år minskar i Nyland21.2.2023 08:00:00 EET | Tiedote

I slutet av januari var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 84 135 i Nyland. Av dem var 79 023 utan anställning och 5 112 permitterade. Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa utan anställning med 3 559 personer (4,3%) och antalet permitterade med 4 845 personer (48,7%). Det totala antalet arbetslösa minskade med 8 404 personer jämfört med ett år tidigare. I Nyland minskade antalet arbetslösa 9,1 %. För hela landet var årsförändringen 5,7 % i slutet av januari. I slutet av januari utgjorde andelen arbetslösa arbetssökande 9,5 % av arbetskraften, vilket är något mindre än andelen för hela landet (9,8%). Antalet arbetslösa arbetssökande under 25 år på området uppgick till sammanlagt 7 096 personer, vilket är 1 381 (16,3 %) personer färre än ett år tidigare. I slutet av januari var antalet arbetslösa arbetssökande under 30 år 15 617, vilket är 2 783 (14,9 %) färre jämfört med året innan. På området fanns det 33 716 långtidsarbetslösa, vilket är 8 227 färre än i slutet a

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom