Suomen Uusperheiden Liitto ry

Uusperheiden viikko: Uusparisuhteen tila heijastuu lasten hyvinvointiin

Jaa

Jo viidettä kertaa järjestettävä Uusperheidenviikko sukeltaa uusparisuhteen tukemiseen ja seksuaalisuuden teemoihin lapsiperhearjessa. Suomen Uusperheiden Liitto ry (Supli) viettää kansainvälistä Uusperheiden päivää 16.9 ja tämän vuoden teemana on parisuhde ja etenkin seksuaalisuus uusparisuhteessa. Uusperheiden viikon aikana Supli järjestää lukuisia maksuttomia uusperheiden hyvinvointia edistäviä tapahtumia verkossa, kuten uusperhe- ja seksuaaliterapian asiantuntijoiden Sekaisin Sinusta- Webinaarin uuspareille.

Uusparit arvioivat tavallisesti parisuhteensa ja seksuaalisuuden hyvinvoinnin melko korkeaksi. Haasteeksi voi kuitenkin muodostua yhteisen parisuhdeajan puute etenkin, jos perheessä on hyvin eri ikäisiä lapsia, vauvasta teini-ikäisiin nuoriin. Uusperheen lasten ja nuorten hyvinvointi vaikuttaa tutkimusten mukaan myös uusparisuhteen hyvinvointiin – ja toisinpäin. Toisaalta, jos uusparisuhde on kunnossa ja vanhemmuuden roolit perheessä selkeät, myös lasten ja nuorten on helpompi asettua uusperheeseen.

Uusperheiden parisuhteita voi seksuaalisuuden alueella haastaa iän myötä muuttuneet tai muuten erilaiset seksuaaliset tarpeet, aiemmat huonot kokemukset tai traumat. Miten huolehtia uusperheessä esimerkiksi parisuhteen yhteisestä eroottisesta ajasta, kun perhe-elämän velvollisuudet vievät väistämättä oman aikansa ja vaativat keskittymistä?

Uusperhe voi tutkimusten mukaan ajautua kriisiin noin kolmen vuoden kohdalla uusperheen perustamisesta. Uusperheissä erilaiset ristiriidat rooleissa ja tarpeissa voivat aiheuttaa perheenjäsenille jännitteitä, kertoo Suomen Uusperheiden Liiton toiminnanjohtaja Kirsi Heikinheimo.   

”Tavoitteenamme on antaa asiakkaille konkreettisia keinoja ja toivoa haastavistakin tilanteista selviämiseen. Uusperheessä parisuhteen tukeminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä uusparien eroriski on 5–10 % suurempi kuin ensipareilla. Liian usein puhutaan vain vanhempien eron vaikutuksista lasten hyvinvointiin. Parisuhteen pahoinvointi ja sen vaikutukset lapsiin alkavat kuitenkin jo paljon ennen käytännön eroa. Vaikeuksia kohdanneiden parien tulisi saada tukea tilanteeseensa mahdollisimman varhain. Parisuhdetta tukevat palvelut ovat ensiarvoisen oleellisia perheen hyvinvoinnin kannalta. Toiminnassamme on kymmeniä vapaaehtoisia uuspareja, joilla on merkittävä rooli ennaltaehkäisevässä työssämme kehittäessämme uusperheille tarjottavia palveluita.", Heikinheimo kertoo

Suomen Uusperheiden Liitto on koko uusperheen hyvinvointia tukevana kansainvälisestikin ainutlaatuinen järjestö. Suplin tehtävänä on tuoda helpotusta uusperheen arkeen ja vahvistaa kaikkien perheenjäsenten hyvinvointia.Suplin ajama #uusperhevanhemmuus tarkoittaa tasapuolista vanhemmuutta ja lapsen oikeutta vanhempiin kaikissa perheissä.

”Me Suplissa haluamme tarjota palveluita perheille monenlaisiin tilanteisiin ja vastata nykyajan perhe-elämästä nouseviin tarpeisiin. Stean tuki on mahdollistanut meille erilaisten livenä ja verkossa tapahtuvien ryhmämuotoisen tuen järjestämisen tavalla, jossa asiakkaiden osallisuus on vahvistunut ja työntekijöiden osaaminen lisääntynyt”, Heikinheimo lisää.

Uusperheiden viikolla julkaistaan Suplin somekanavissa päivittäin teemavideoita, artikkeleita ja blogistekstejä, tarjotaan lukuisia maksuttomia verkkovertaistapaamisia, puhelinneuvontapalveluja sekä webinaareja verkossa.

Suomen Uusperheiden Liiton työn ja asiantuntijuuden pohjana toimii tutkimusnäyttö, asiantuntijoiden kokemustieto ja kohderyhmän (uusperheiden aikuiset, lapset, nuoret ja perheiden parissa työskentelevät ammattilaiset) näkemykset.

Toiminnan etuna on, että erilaisiin tapahtumiin osallistuvat perheet saavat ohjausta sekä sote-alan ammattilaisilta että vertaistukea muilta samassa tilanteessa olevilta perheiltä. Tavoitteena on ohjata koko perhettä tekemään asioita yhdessä ja harjoittelemaan esimerkiksi kommunikaatio-, vuorovaikutus-, ja tunnetaitoja, joita uusperheessä tutkimus- ja kokemustiedon mukaan tarvitaan uusperheen arkea helpottamaan.

 

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Suomen Uusperheiden Liitto ry
Suomen Uusperheiden Liitto ry
Lintulahdenkatu 10
00500 Helsinki

http://www.supli.fi

Suomen Uusperheiden Liitto ry toi Uusperheiden päivän Suomeen 5 vuotta sitten U.S.A:sta, jossa sen on alun perin luonut ”vanhemmuus Emmyllä” palkittu uusperheasiantuntija Christy Borgeld vuonna 1997. Uusperheiden päivän tarkoituksena on huomioida kaikkia uusperheiden lapsia ja aikuisia ja sekä perheiden monimuotoisuutta. Suomen Uusperheiden Liitto ry on valtakunnallinen uusperheiden hyvinvointia edistävä asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka on toiminut Suomessa vuodesta 1996. Toiminnan kohderyhmänä ovat uusperheiden vanhemmat sekä uusperheiden kanssa työskentelevä ammattihenkilöstö.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Uusperheiden Liitto ry

Uusperheessä uusi puoliso tukee isää vanhemmuudessa17.6.2021 07:00:00 EEST | Tiedote

Uusperheen aikuisten keskinäisillä vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidoilla on suuri merkitys koko perheen hyvinvoinnille. Suomen Uusperheiden Liiton teettämässä kyselyssä selvitettiin uusperheiden isien kokemuksia siitä, miten miehet kokevat eron jälkeisen isänä olemisen uudessa perheessä. Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä tietoa isyyttä vahvistavista keinoista, joita sote-alan ammattilaiset voivat hyödyntää kohdatessaan uusperheiden isiä. Tutkimusraportin mukaan miehet kuvasivat itselleen tärkeäksi ja isyyttä tukevaksi erityisesti avoimen keskustelun uuden kumppanin kanssa Myös aiemmat tutkimukset viittaavat uusparin välisen toimivan vuorovaikutuksen olevan avainasemassa uusperheiden hyvinvoinnin suojaavana tekijänä.

Supli 25 vuotta uusperheiden asialla - Hulda Leinon päivä Suomen Uusperheiden Liiton toiminnanjohtajana4.3.2021 00:00:00 EET | Tiedote

Uusperheen nuori Hulda Leino toimii 4.3.2021 Kirsi Heikinheimon rinnalla Suomen Uusperheiden Liiton toiminnanjohtajana. Liitto juhlistaa 25-vuotista taivaltaan uusperheiden hyvinvoinnin tukemisessa. Heikinheimo toteaa, että uusperheen parisuhde rakentuu aivan erilaiselle pohjalle kuin ensiparisuhde. Hulda haastaakin uusperheeseen hyppääviä aikuisia pohtimaan, ovatko he valmiita syömään koko pullan, pelkkien rusinoiden poimimisen sijaan.

Uusperheille hyötyjä digiavusteisesta valmennuksesta6.11.2020 15:15:36 EET | Tutkimus

Suomen Uusperheiden Liiton Stepping-hankkeessa kehitettiin digiavusteinen, hyvinvointia tukeva valmennus uusperheille. Valmennuksen hyötyjä arvioitiin Stepping-tutkimuksessa, jota toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen kanssa. Tutkimus on kaksivaiheinen, ensin toteutettiin valmennuksen hyötyjä arvioiva soveltuvuustutkimus ja sen jälkeen pilottitutkimus, jossa arvioidaan valmennuksen alustavaa vaikuttavuutta. Soveltuvuustutkimuksen tulosten mukaan lähes kaikki tutkimukseen osallistuneet perheet kokivat hyötyvänsä valmennuksesta. Pilottitutkimus on yhä käynnissä, mutta alustavien tulosten mukaan vanhempien tietoinen läsnäolo vanhemmuudessa kasvoi valmennuksen myötä tilastollisesti merkitsevästi.

Kannanotto parisuhde- ja perhejärjestöjen toimintaedellytysten puolesta25.8.2020 15:24:41 EEST | Tiedote

Parisuhdeverkostossa toimivat järjestöt kohtaavat asiakastyössään sekä ammattilaisten ja vapaaehtoistoimintansa kautta vuosittain vähintään 50 000 erilaisissa parisuhdetilanteissa elävää ihmistä. Suomessa toimivien parisuhdetyötä tekevien järjestöjen tarjoamat matalan kynnyksen palvelut ovat merkityksellisiä niin perheiden hyvinvoinnin kuin kansantalouden näkökulmasta. Suomessa on ainutlaatuinen, julkisia palveluita täydentävä sosiaali- ja terveyspuolen järjestörakenne. Näiden järjestöjen tekemä parisuhde- ja hyvinvointityö on kansallisesti korvaamatonta ja tarvitsee rahoituksen toiminnalleen. Monissa tutkimuksissa on todettu, että vanhempien parisuhdeongelmat ovat yksi merkittävimmistä uhkatekijöistä lapsen turvalliselle kasvulle. Ennaltaehkäisevä työ on aina korjaavaa työtä halvempaa. Mikäli valtiovarainministeriön ehdottama budjettiriihen taloussuunnitelma menee suunnitellussa muodossa läpi, merkittävä määrä perheitä jää jatkossa vailla tarvitsemaansa tukea.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän perhekeskuspalvelut sai kunniamaininnan Suunnannäyttäjät-kilpailussa12.6.2020 14:28:22 EEST | Uutinen

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän perhekeskuspalvelujen kanssa yhteistyössä kehitetty, Suomen Uusperheiden Liiton StepApp-valmennus® on saanut Digi- ja väestötietoviraston Suunnannäyttäjät-kilpailun kunniamaininnan. Kilpailussa etsittiin yhdenvertaisuutta edistäviä digitaalisia palveluita ja toimintamalleja. Kunniamaininnan perustelujen mukaan valmennuksen mobiilisovelluksen kehittämisessä on hyödynnetty hyvin näyttöön perustuvaa mallinnusta, asiantuntijoiden kokemustietoa ja kohderyhmän näkemyksiä ja haettu ennakkoluulottomasti kumppanuuksia julkisen sektorin, tutkijoiden, yrityksien ja järjestön yhteistyönä sote-sektorilla. Kilpailun voitti Aspa-säätiön Digi-haltuun- hanke, jossa edistetään asumispalveluiden piirissä olevien eri tavoin vammaisten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ja pitkäaikaissairaiden yhdenvertaisuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme