Suomen Uusperheiden Liitto rySuomen Uusperheiden Liitto ry

Uusperheille hyötyjä digiavusteisesta valmennuksesta

Jaa

Suomen Uusperheiden Liiton Stepping-hankkeessa kehitettiin digiavusteinen, hyvinvointia tukeva valmennus uusperheille. Valmennuksen hyötyjä arvioitiin Stepping-tutkimuksessa, jota toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen kanssa. Tutkimus on kaksivaiheinen, ensin toteutettiin valmennuksen hyötyjä arvioiva soveltuvuustutkimus ja sen jälkeen pilottitutkimus, jossa arvioidaan valmennuksen alustavaa vaikuttavuutta. Soveltuvuustutkimuksen tulosten mukaan lähes kaikki tutkimukseen osallistuneet perheet kokivat hyötyvänsä valmennuksesta. Pilottitutkimus on yhä käynnissä, mutta alustavien tulosten mukaan vanhempien tietoinen läsnäolo vanhemmuudessa kasvoi valmennuksen myötä tilastollisesti merkitsevästi.

Perheille kohdistetuissa interventioissa hyödynnetään nykypäivänä yhä enemmän digitaalisia menetelmiä. Suomen Uusperheiden Liiton hankkeessa haluttiin yhdistää perheiden valmennuksessa ammattilaisten ohjaamat vertaisryhmätapaamiset sekä kehittää niiden lisäksi perheiden käyttöön mobiilisovellus. StepApp-sovelluksen on tarkoitus lisätä perheen yhteistä toimintaa ja jatkaa valmennuksessa alulle laitettujen asioiden käsittelyä. Sovellusta käyttävät uusperheiden aikuiset, lapset ja nuoret sekä valmennusta ohjaavat, sote- ja kasvatusalan ammattilaiset.

- Kuntien järjestämien kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaiden keskuudessa uusperheiden määrä on kasvanut ja sote-alan ammattilaiset kaipaavat lisää uutta tietoa ja toimivia työkaluja uusperheiden kanssa työskentelyyn. Tavoitteenamme oli kehittää ensimmäinen uusperheille suunnattu, digiavusteinen palvelu kuntien perhepalveluihin yhdessä uusperheiden sekä perheiden parissa työskentelevien ammattilaisten kanssa, kertoo Stepping-hankkeen hankepäällikkö Elisa Jyllikoski. 

Uusperheille suunnattu StepApp-valmennus® kestää viisi viikkoa ja sitä ohjaavat StepApp-valmentajakoulutuksen käyneet sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset työpareina. Valmennuksessa perheet saavat sekä ammatillista tukea, että vertaistukea muilta uusperheiltä. Valmennuksen ja valmentajakoulutuksen sisällöt pohjautuvat laajaan kirjallisuuskatsaukseen uusperhetutkimuksista sekä asiantuntijoiden kokemustietoon ja kohderyhmän näkemyksiin. Tähän mennessä valmennuksia on toteutettu Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän sekä Varsinais-Suomen alueilla. 

Soveltuvuustutkimuksessa lähes kaikki uusperheiden aikuiset raportoivat saaneensa hyötyjä valmennuksesta. Perheet kokivat saaneensa vertaistukea sekä uusperhe-elämään liittyvää hyödyllistä tietoa ja vinkkejä. Lisäksi vanhemmat kokivat, että ymmärrys muita uusperheen jäseniä kohtaan lisääntyi valmennuksen myötä. Kaikki valmentajat olivat sitä mieltä, että perheet hyötyivät valmennuksesta. Myös sovelluksen käytettävyyden todettiin olevan hyvällä tasolla. Käynnissä olevan pilottivaikuttavuustutkimuksen alustavien tulosten mukaan StepApp-valmennukseen osallistuneiden uusperheiden vanhempien tietoinen läsnäolo vanhemmuudessa kasvoi tilastollisesti merkitsevästi valmennuksen myötä. Sen sijaan tilastollisesti merkitsevää muutosta ei havaittu parisuhdetyytyväisyydessä ja perhedynamiikassa. Tulokset ovat alustavia ja tutkittavien määrä oli välianalyyseissa niin pieni, ettei tuloksista voida tehdä vielä vahvoja johtopäätöksiä.

- Alustavat tulokset ovat lupaavia ja ohjaavat toiminnan jatkokehittämistä. Sote-alan palveluissa korostetaan yhä enemmän vaikuttavien toimintamallien käyttöönottoa ja haluamme kehittää perheille palvelua, josta he oikeasti hyötyvät, kertoo hankesuunnittelija Laura Selänne.

Stepping-hankkeelle on haettu jatkorahoitusta tuleville vuosille. Hankkeen jatkoon on suunniteltu laajempaa vaikuttavuuden tutkimusta valmennukseen osallistuvilla perheillä sekä toimintamallin käyttöönoton tutkimusta.

- Saatujen tulosten perusteella toimintaa lähdetään laajentamaan uusille alueille. Laajempi vaikuttavuustutkimus sekä implementoinnin tutkimus on tarkoitus käynnistää vuonna 2021. Tutkimus tuottaa tietoa valmennuksen vaikuttavuudesta ja käyttöönoton haasteista ja onnistumisista sote-palveluiden piirissä. Tietoa tullaan hyödyntämään itse hankkeessa, ja laajemmin tietoa voidaan hyödyntää digi-interventioita suunniteltaessa, kehitettäessä ja käyttöönotettaessa kuvailee Stepping-tutkimusta johtava, Turun yliopiston erikoistutkija Anni Pakarinen. Hän esitteli alustavia tutkimustuloksia Suomen Uusperheiden Liiton Merkityksellinen elämä uusperheessä -konferenssissa 6.11.2020.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Suomen Uusperheiden Liitto ry
Suomen Uusperheiden Liitto ry
Lintulahdenkatu 10
00500 Helsinki

http://www.supli.fi

Suomen Uusperheiden Liitto ry on 1996 perustettu valtakunnallinen uusperheiden asiantuntijajärjestö, joka tukee uusperheitä heidän arjessaan ja haasteissaan. Lisäksi liitto kouluttaa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia, jotka kohtaavat uusperheitä työssään.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Uusperheiden Liitto ry

Uusperheiden viikko: Uusparisuhteen tila heijastuu lasten hyvinvointiin14.9.2020 12:49:31 EESTTiedote

Jo viidettä kertaa järjestettävä Uusperheidenviikko sukeltaa uusparisuhteen tukemiseen ja seksuaalisuuden teemoihin lapsiperhearjessa. Suomen Uusperheiden Liitto ry (Supli) viettää kansainvälistä Uusperheiden päivää 16.9 ja tämän vuoden teemana on parisuhde ja etenkin seksuaalisuus uusparisuhteessa. Uusperheiden viikon aikana Supli järjestää lukuisia maksuttomia uusperheiden hyvinvointia edistäviä tapahtumia verkossa, kuten uusperhe- ja seksuaaliterapian asiantuntijoiden Sekaisin Sinusta- Webinaarin uuspareille.

Kannanotto parisuhde- ja perhejärjestöjen toimintaedellytysten puolesta25.8.2020 15:24:41 EESTTiedote

Parisuhdeverkostossa toimivat järjestöt kohtaavat asiakastyössään sekä ammattilaisten ja vapaaehtoistoimintansa kautta vuosittain vähintään 50 000 erilaisissa parisuhdetilanteissa elävää ihmistä. Suomessa toimivien parisuhdetyötä tekevien järjestöjen tarjoamat matalan kynnyksen palvelut ovat merkityksellisiä niin perheiden hyvinvoinnin kuin kansantalouden näkökulmasta. Suomessa on ainutlaatuinen, julkisia palveluita täydentävä sosiaali- ja terveyspuolen järjestörakenne. Näiden järjestöjen tekemä parisuhde- ja hyvinvointityö on kansallisesti korvaamatonta ja tarvitsee rahoituksen toiminnalleen. Monissa tutkimuksissa on todettu, että vanhempien parisuhdeongelmat ovat yksi merkittävimmistä uhkatekijöistä lapsen turvalliselle kasvulle. Ennaltaehkäisevä työ on aina korjaavaa työtä halvempaa. Mikäli valtiovarainministeriön ehdottama budjettiriihen taloussuunnitelma menee suunnitellussa muodossa läpi, merkittävä määrä perheitä jää jatkossa vailla tarvitsemaansa tukea.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän perhekeskuspalvelut sai kunniamaininnan Suunnannäyttäjät-kilpailussa12.6.2020 14:28:22 EESTUutinen

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän perhekeskuspalvelujen kanssa yhteistyössä kehitetty, Suomen Uusperheiden Liiton StepApp-valmennus® on saanut Digi- ja väestötietoviraston Suunnannäyttäjät-kilpailun kunniamaininnan. Kilpailussa etsittiin yhdenvertaisuutta edistäviä digitaalisia palveluita ja toimintamalleja. Kunniamaininnan perustelujen mukaan valmennuksen mobiilisovelluksen kehittämisessä on hyödynnetty hyvin näyttöön perustuvaa mallinnusta, asiantuntijoiden kokemustietoa ja kohderyhmän näkemyksiä ja haettu ennakkoluulottomasti kumppanuuksia julkisen sektorin, tutkijoiden, yrityksien ja järjestön yhteistyönä sote-sektorilla. Kilpailun voitti Aspa-säätiön Digi-haltuun- hanke, jossa edistetään asumispalveluiden piirissä olevien eri tavoin vammaisten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ja pitkäaikaissairaiden yhdenvertaisuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

StepApp-valmennus ® ja StepApp-sovellus tarjoaa uudenlaista tukea uusperheille Keski-Uudenmaan sote-alueella20.2.2019 21:30:51 EETUutinen

Keusote-alueen uusperheille on kehitetty uusi, StepApp-sovellusta hyödyntävä valmennus, joka huomioi koko uusperheen. Suomen Uusperheiden Liiton Stepping-hankkeen maksuton StepApp-valmennus® on suunnattu uusperheille, jotka kaipaavat tietoa ja tukea uusperheen polulle. Bonusvanhemmuus, menneisyyden vaikutukset uuteen perheeseen sekä lasten ja nuorten sopeutuminen pohdituttavat usein uusperheen vanhempia. Näihin asioihin pureudutaan uuspareille suunnatussa viiden tapaamiskerran valmennuksessa, jossa on käytössä koko perheelle suunnattu digitaalinen StepApp-sovellus, jonka myös perheen lapset ja nuoret saavat käyttöönsä.Valmennus ja sovellus ohjaavat uusperheen aikuiset, lapset ja nuoret kohti toimivampaa perhettä.

Järvenpäässä innovoidaan: Digiavusteinen StepApp-valmennus ® tarjoaa tukea uusperheille25.11.2018 00:00:00 EETTiedote

Suomen Uusperheiden Liitto ja Stepping-hanke lanseeraa Järvenpään perhepalveluihin uusperheille suunnatun StepApp-valmennuksen®. Innovaatio esitellään lyhyesti Uusperheen Joulu-luennon yhteydessä. Uusperheen Joulu-luento Järvenpää-Talolla 4.12.2018 Maksuttomalla yleisöluennolla psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti Kirsi Heikinheimo johdattelee kuulijat tunnistamaan oman uusperheensä vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Stepping-hankkeesta paikalla on hankepäällikkö Elisa Jyllikoski ja hyvinvointisovelluksia tutkinut Anni Pakarinen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme