Institutet för hälsa och välfärd THL

Vaccinationstäckningen bland småbarn är god i Finland – täckningen för vissa vaccin har dock sjunkit något

Dela

Vaccinationstäckningen är fortfarande god i Finland när det gäller vaccin som ingår i vaccinationsprogrammet för barn. Täckningen för vissa vaccin har dock sjunkit något under de senaste två åren. De här uppgifterna framgår av det nationella vaccinationsregistret. 

Över 97 procent av barn födda år 2019 har fått det femvalenta vaccinet som skyddar mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och infektioner som orsakas av Hib-bakterien. Täckningen är något lägre bland barn födda 2019 och 2020 än i de tidigare åldersklasserna, då täckningen varit nästan 99 procent. I flera välfärdsområden når man dock fortfarande en täckning på 99 procent.

Cirka 94 procent av de barn som föddes 2020 har fått den första dosen MPR-vaccin, som skyddar mot mässling, påssjuka och röda hund. Även på riksnivå har MPR-vaccinationstäckningen sjunkit långsamt under de senaste åren. I vissa välfärdsområden har täckningen dock hållits på en god nivå eller till och med stigit.

"Orsakerna till att vaccinationstäckningen sjunker utreds i samarbete med välfärdsområdena. Det är möjligt att minskningen enbart beror på brister i dataöverföringen, men vi kartlägger om det även finns andra orsaker i bakgrunden. I början av coronapandemin fanns det brister i vaccinationerna av småbarn, men i huvudsak har vaccinationerna tagits senare. År 2020 minskade antalet rådgivningsbesök, men redan 2021 återgick rådgivningsbesöken för barn under tre år till 2019 års nivå", säger Anniina Virkku, sakkunnigläkare vid THL.

Täckningen för rotavirus-, pneumokock- och vattkoppsvaccin på tidigare nivå

Täckningen för rotavirusvaccinet och pneumokockvaccinet har hållits på samma nivå som tidigare. 93 procent av de barn som är födda 2020 har fått rotavirusvaccinet och 96 procent har fått peumokockvaccinet.

Efter att vaccinet mot vattkoppor hösten 2017 blev en del av vaccinationsprogrammet har det blivit allt populärare varje år. Nu verkar populariteten dock ha jämnats ut. Cirka 86 procent av barnen födda 2020 har fått vattkoppsvaccinet, vilket är på samma nivå som bland barn födda 2019.

Andelen ovaccinerade barn har ökat något

I Finland är det fortfarande mycket sällsynt att vara ovaccinerad. Barn anses ovaccinerade om de inte fått en enda dos rotavirus-, pneumokock-, MPR-, femvalent- eller fyravalet vaccin. 

Andelen barn som inte har fått en enda vaccination före tre års ålder har varit stabil i flera år. I allmänhet har cirka en procent av åldersklassen varit ovaccinerad. Andelen ovaccinerade bland barn födda 2020 har ökat något, till 1,4 procent. 

Andelen barn som inte har fått en enda vaccination före åtta års har däremot inte ökat nämnvärt. Av dem som är födda år 2015 har endast 0,8 procent blivit utan grundvaccinationer.  

Det finns fortfarande saker att utveckla i dokumenteringen och dataöverföringen av vaccinationer

Uppgifterna om vaccinationstäckningen baserar sig på det nationella vaccinationsregistrets aktuella uppgifter, som fås från patientdatasystemen. Uppgifterna om vaccinationstäckningen rapporteras nu för första gången för hela landet, enligt kommun och därtill enligt välfärdsområde.

På grund av problem i anknytning till dokumentering av vaccinationer och i anknytning till dataöverföringen är det möjligt att den verkliga vaccinationstäckningen troligtvis är högre än vad siffrorna i vaccinationsregistret anger. Mycket arbete har redan gjorts för att korrigera dataöverföringen och samarbetet med de instanser som genomför vaccinationerna, datasystemleverantörerna och patientdatasystemens huvudanvändare fortsätter. 

”Det är viktigt att reda ut de verkliga orsakerna bakom den lilla minskningen och vidta nödvändiga åtgärder tillsammans med välfärdsområdena”, säger THL:s ledande expert Mia Kontio.

Mer information

Karta över vaccinationstäckningen bland barn (THL)  

Karta över andelen ovaccinerade barn i olika områden och i Finland (THL)

Vaccinationstäckningen bland barn födda 2020 och 2015 (THL, på finska)

Vaccinationsprogrammet för barn (THL) 

Anniina Virkku
sakkunnigläkare
THL
fornamn.efternamn@thl.fi 

Mia Kontio
ledande expert
THL
fornamn.efternamn@thl.fi 

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Studie: Högskolestuderande sitter oroväckande mycket, 41 procent sitter minst 12 timmar på vardagar12.4.2023 08:50:01 EEST | Tiedote

Högskolestuderande sitter väldigt mycket. Av dem sitter 41 procent 12 timmar eller mer på vardagar. Över hälften av de manliga studerandena vid yrkeshögskolan, 52 procent, sitter 12 timmar eller mer på vardagar. Uppgifterna framgår av Hälso- och välfärdsundersökning av högskolestuderande (KOTT), vars nyaste material samlades in vårvintern 2021 under den tredje vågen av coronaepidemin. Högskolestuderandena satt i genomsnitt 11 timmar per dygn. Av tidigare befolkningsundersökningar har det framgått att till exempel män i åldern 18–29 år sitter i genomsnitt 8 timmar 29 minuter och kvinnor 8 timmar 8 minuter under vardagarna. Den tid som studerande använder för att sitta är således större än genomsnittet för unga vuxna. "Högskolestuderande, särskilt män, sitter oroväckande mycket. Nyligen har det också rapporterats om att de finländska männens fysiska kondition har försämrats. Dessa två forskningsresultat vittnar om att stillasittandet bör minskas och rörligheten i vardagens verksamhetsmil

Antalet fall av fästingburen hjärninflammation minskade en aning – det nationella vaccinationsprogrammet utvidgas till Sommaröarna i Esbo20.3.2023 10:00:00 EET | Tiedote

År 2022 anmäldes totalt 123 fall av fästingburen hjärninflammation till THL:s register över smittsamma sjukdomar. Det är något färre än toppåret 2021, då antalet fall var 148. Under tidigare år har det förekommit färre än hundra fall. "Trenden i antalet rapporterade TBE-fall har varit uppåtgående redan i över tio år. Detta förklaras av flera faktorer. Till exempel kan klimatförändringen och människornas medvetenhet om fästingburna sjukdomar förklara ökningen av antalet fall”, säger Henna Mäkelä, forskare vid THL. Enligt uppföljningsuppgifterna för 2018–2022 var incidensen av fästingburen hjärninflammation högst i kustregionernas kommuner, i Pargas (46 fall per 100 000 invånare), Gustavs (41/100 000), landskapet Åland (38/100 000) och Lojo (16/100 000). Så gott som alla personer som smittats har saknat vaccinationsskydd. Det är viktigt att se till att man har ett fullt vaccinationsskydd, särskilt om man bor i ett område som omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet. Nytt område

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum