Aluehallintovirasto AVI

Valmiustoimikunta: Pohjois-Suomessa hyvä valmius alueellisiin päätöksiin ja viruksen torjuntatoimiin (Pohjois-Suomi)

Jaa

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 15. verkkokokoukseen ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 15.9.2020 ja päivitti tilannekuvan koronaviruksesta ja toimista alueellaan. Kokouksessa käytiin läpi valtioneuvoston hybridistrategian mukaiset alueellisen päätöksenteon muodot ja toimivalta viruksen torjuntatoimissa. Aluehallintoviraston roolina on valvoa ja ohjata kuntia, kuntayhtymiä ja sairaanhoitopiirejä COVID-19 pandemian hoidossa määrätyn työnjaon mukaisesti.

Aluehallintovirastojen rooli on myös varmistaa laaja-alaisen alueellisen yhteistyön toimivuus, varautumisen tukeminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) epidemiologiseen tietoon perustuen, sekä vastata kokonaisvaltaisen varautumisen onnistumisesta alueellaan ja jatkuvuuden hallinnasta pitkittyvässä kriisissä.

Valmiustoimikunta käsitteli eri toimijoiden roolit tartuntatautilain toimeenpanemiseksi alueellisessa päätöksenteossa. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen toteaa, että koronaviruksen torjunnassa yhteistyömuodot toimivat hyvin. Koronaviruksen torjunnassa keskeiset toimijat alueellamme ovat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Kainuun sote, kunnat ja kuntayhtymät, sekä Aluehallintovirasto. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvin voinnin laitos (THL) ohjaavat ja tukevat alueellisia toimijoita.

Tartuntatautilain mukaiset toimivaltuudet on yleisesti kuvattu eri toimijoille seuraavasti:


•    STM – yleinen, strateginen ohjaus ja valtakunnallisten tilanteiden johtaminen
•    THL – valtakunnallinen sisältöohjaus, epidemiologinen tilannekuva ja arviointi,
asiantuntijatuki eri viranomaisille
•    AVI – kuntien ja kuntayhtymien valvonta sekä siihen kuuluva ohjaus,
viranomaistoiminnan tarvittava yhteensovittaminen, eräät hallinnolliset päätökset
•    Sairaanhoitopiiri – alueensa operatiivinen ohjaus ja asiantuntijatuki, operatiiviset toimenpiteet
•    Kunta tai kuntayhtymä – operatiiviset toimenpiteet, päätökset ja niiden toimeenpano

Koko Suomessa vahvistetaan yhteistyötä ja tiedonvaihtoa epidemian hoidossa, että torjuntatoimet ovat vaikuttavia ja tehokkaita. Tartuntojen ilmetessä pystytään nopeaan reagointiin ja päätöksentekoon.  Päätöksenteon organisaatio on selkeä ja toimivalta jokaisen tiedossa. Savolainen katsoo, että valmius alueellisiin päätöksiin ja viestintään on pääosin kunnossa. Kuntien tulee päivittää ohjesäännöt, jotta kunnassa on toimivaltuudet tehdä nopeasti päätöksiä.

Alueellinen valmistelu, harkinta ja päätöksenteko tapahtuvat lakisääteisten vastuiden nojalla yleispiirteittäin seuraavasti:


•    THL tuottaa alueellisen epidemiologisen kuvan ja siihen perustuvat ohjeet tai suositukset toimenpidevaihtoehdoista ja niiden soveltamiskriteereistä, sekä tarvittaessa konsultoi alueen viranomaisia
•    Sairaanhoitopiiri tarkentaa alueellista kuvaa oman tieto- ja osaamispohjansa perusteella sekä tekee siitä alustavat johtopäätökset perustuen THL aineistoon sekä tarvittavaan konsultointiin.
•    Sairaanhoitopiiri ja kunnat arvioivat päätöksentekovaihtoehtojen vaikutuksia laajasti ja muita yhteistyössä mukana olevia viranomaisia konsultoiden. Yhteisten johtopäätösten mukaisesti sairaanhoitopiiri ohjaa alueensa kuntia toimimaan tämän mukaisesti, yhdessä sovittavalla työnjaolla
•    Avi arvioi samaan tietopohjaan perustuen omien toimenpiteidensä tarpeen sekä yhteensopivuuden, ja varmistaa valvonnallaan että sairaanhoitopiiri ja kunnat toimivat velvollisuuksiensa edellyttämällä tavalla
•    Avi, sairaanhoitopiiri ja kunnat raportoivat kootusti tästä harkinnastaan ja päätöksenteostaan ministeriöön ja THL:lle
•    Sairaanhoitopiiri, Avi ja kunnat tekevät päätöksensä ja toimeenpanevat ne.

Karanteenit luovat ajoittain henkilöstöpulaa

Kevään ja kesän aikana on opittu paljon epidemian aiheuttamista seurauksista eri organisaatioille. Yksi hankalimmista on äkillinen henkilöstöpula, johon altistumisen aiheuttamat karanteenitoimet johtavat. Laajat karanteenit aiheuttavat ongelmia erityisesti paikkakunnilla, jossa sijaisia on vaikea saada.
Tartuntojen jäljityksen onnistuminen ja altistuneiden määrääminen karanteeneihin on kuitenkin välttämätöntä, että viruksen leviäminen saadaan pysäytettyä paikallisesti. Tähän saakka Suomessa tässä on onnistuttu hyvin.
Aika on kriittinen tekijä, kun toimitaan todella helposti tarttuvaa virusta vastaan.

Paikallinen yhteistyö tärkeää

Paikallinen ja alueellinen yhteistyökyky eri toimijoiden välillä on keskeistä toimenpiteissä onnistumiseksi. Varautumisessa on luotava hyvät toimintatavat ja -kulttuuri, jonka avulla kyetään paitsi nopeisiin ratkaisuihin, joita pystytään myös noudattamaan hyvinkin pitkän. Siksi on tärkeää, että alueellisuus, aluehallintoviranomaisten ohjaus, avoin yhteistyöhenki niin maakuntien kuin paikallisten viranomaisten kesken toimivat aidosti.

Tauti leviää nyt kotona ja työyhteisöissä

Tärkeää jokaisen on muistaa, että tauti leviää ihmisten välisessä lähikontaktissa. Tilannekuva Pohjois-Suomessa juuri nyt on, että tartuntoja ilmenee vähän ja nekin jäljityksen kannalta helpoissa yhteisöissä, kuten perheissä ja työyhteisöissä. Matkailuun liittyviä altistuksia esiintyy vähän. Viruksen alkuperän jäljittäminen on onnistunut lähes kaikissa tapauksissa.
Testaustulokset saadaan Pohjois-Suomessa nopeasti. Vastausviiveet ovat lyhentyneet. Pääsääntöisesti tulos tulee kahdessa vuorokaudessa. Pitkät välimatkat kunnista laboratorioon lisäävät kokonaisaikaa jonkin verran. Monet tartunnoista ovat hyvin lieväoireisia, joten näytteenottoon tulisi hakeutua varhaisessa vaiheessa. Toive on, että oireiset tulisivat entistä nopeammin antamaan näytteen.
Altistuneiden jäljittämistä helpottavan Koronavilkku -sovelluksen lataamista kännykkään suositellaan ihan jokaiselle.

Matkailuala toivoo tehokkaita elinkeinon pelastustoimia

Valmiustoimikunnassa todettiin, että koronakaranteenit ja matkustusrajoitukset uhkaavat vakavasti Pohjois-Suomen elintärkeitä elinkeinoja, kuten Kainuun, Koillismaan ja Lapin matkailua ja muuta vientiteollisuutta. Suurteollisuus ja monet tuotantolaitokset tarvitsevat paljon kunnossapitoon asiantuntijoita ja kausityövoimaa ulkomailta.
Pohjois-Suomi tarvitsee uusia toimia erityisesti matkailun virusturvallisten, hallittujen ja kilpailukykyisten toimintatapojen luomiseksi.
Alueellisesti tarvittaisiin uusia kilpailukykyä parantavia toimenpiteitä. Puheenvuoroissa kysyttiin jopa löytyisikö testaamiseen, sen tapoihin, määrään, tiheyteen uusia ratkaisuja, jolla helpotetaan vientikaupan ja ulkomaisten turistien parissa toimivien elinkeinojen toimintaedellytyksiä.

Lisätietoja:  
Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja
terttu.savolainen@avi.fi, puhelin 0295 017 551

Pohjois-Suomi
Valmiustoimikunta

Tietoja julkaisijasta

Aluehallintovirasto AVI
Aluehallintovirasto AVIAluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto AVI

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto toimii turvallisen asioinnin varmistamiseksi myymälöissä (Pohjois-Suomi)18.9.2020 14:36:18 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto kokoontui 18.9.2020 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 7. kokoukseensa tänä vuonna. Kaupan ja logistiikan ala ja aluehallintoviranomaiset ovat yhtä mieltä, että kaupalla on oikeus ja velvollisuus huolehtia hygieniasta ja turvavälien säilymisestä myymälöissä. On erittäin tärkeää, että myös kaikki asiakkaat asioivat vastuullisesti ja estävät koronaviruksen leviämistä myymälöissä.

Rakennustyöntekijä putosi 2,5 metrin korkeudesta – sakkoja päätoteuttajalle ja työnantajalle16.9.2020 10:26:02 EESTTiedote

Pirkanmaan käräjäoikeus on 18.8.2020 antamallaan tuomiolla tuominnut työmaalla aliurakoitsijana toimineen, tapaturmassa loukkaantuneen työntekijän työnantajan 25 päiväsakon suuruiseen rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi päätoteuttajana toimineen pirkanmaalaisen rakennusalan yrityksen työnjohtaja tuomittiin 15 päiväsakkoon ja päätoteuttaja 10 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Pohjois-Suomen valmiustoimikunta kiitti Kainuun ripeitä koronatoimia (Pohjois-Suomi)8.9.2020 10:52:42 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 14. verkkokokoukseen ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 1.9.2020 ja päivitti tilannekuvan koronaviruksesta ja toimista alueellaan. Valmiustoimikunta kiitti ripeistä ja onnistuneista alueellisten tautipesäkkeiden torjuntatoimista Kainuussa ja Raahessa. Kriisin kestävyydessä onnistuminen edellyttää hyvää yhteistyötä meiltä kaikilta. Arjen tilanteissa kuka tahansa voi altistua virukselle. Tartunnan saaneiden syyttely ja leimaaminen voivat vaikeuttaa viranomaisten työtä ja viestinnässä onnistumista.

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto toimii turvallisten palvelujen puolesta28.8.2020 08:30:00 EESTTiedote

Tänään 28.8.2020 korona-ajan 6. kokoukseensa kokoontunut Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto totesi, että kauppojen tavara- ja ruokahuollossa ja logistiikassa on onnistuttu luomaan mallit, joilla toiminta pystytään varmistamaan sekä mahdollisen COVID-19 aallon että paikallisten tartuntaryppäiden ilmaantuessa alueellamme. Avoimia työpaikkoja on tällä hetkellä palvelualoilla runsaasti. Oleellisinta kuitenkin on, että asiakkaiden huomio saadaan pysymään turvallisessa asioinnissa kaupoissa, ravintoloissa ja palveluissa. Varovaisuus on edelleenkin valttia!

Den regionala beredskapskommittén 27.8.2020: Den största utmaningen vid sjukdomsbekämpningen är "coronatröttheten"27.8.2020 08:30:00 EESTTiedote

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté ordnades den 27 augusti 2020 på distans och mötet hölls nu för trettonde gången. Marko Pukkinen, ordförande för mötet och regionförvaltningsverkets överdirektör, gick i sitt inledande anförande igenom händelserna i samband med beslutet om sammankomstbegränsningar som meddelades i början av veckan. – Förutom att vi visserligen beaktar social- och hälsovårdsministeriets styrningsbrev så styrs vi framförallt av information som produceras av Institutet för hälsa och välfärds och våra egna sakkunniga och 50 personers gränsen är helt i linje med vad vi redan hade kommit till i frågan. Utvecklingen av sjukdomsläget är överlag nu sådan att det är rätt beslut. Det som tidigare var en rekommendation att vidta skyddsåtgärder i mindre evenemang ändrades i det här beslutet till ett föreläggande. Orsaken till att restriktionerna är de samma i alla regioner är "evenemangsturismen", det finns många som förflyttar sig efter evenemangen, berättade Pu

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme