Aidosti leveämmät hartiat

Vård oberoende av patientens vilja: Majoriteten är unga klienter i barnskyddets eftervård

Dela

Självdestruktivt beteende, droger, alkohol och brottslighet är den främsta orsaken till vård oberoende av patientens vilja för klienter som är i behov av särskilt stöd.

I Finland finns inga exakta forskningsuppgifter om orsakerna bakom, bakgrunden till eller andelen vård oberoende av patientens vilja för personer med funktionsnedsättning eller som är i behov av särskilt stöd. På såväl Eteva som i Vaalijala samkommun har man dock observerat att känslan och statistiken under en längre period visar att den här klientgruppens andel växer.   

Etava har samlat in statistik från de senaste åren. Under åren 2016 till 2019 ökade klientantalet med 65 procent, vilket är mer än en fördubbling.

– Även antalet behandlingar har ökat sedan 2016. De har tredubblats under tidsperioden 2016–2021. Av dessa utgörs 75 procent av helt nya klienter, säger Marika Metsähonkala, vd vid Eteva.

Vården oberoende av patientens vilja berodde på flera orsaker. De främsta orsakerna vid Eteva var under det gångna året självdestruktivt beteende, alkohol, droger och asocialt beteende samt brottslighet och risk för brottslighet. Den vanligaste orsaken bland män var brottslighet eller risk för brottslighet och bland kvinnor var det självdestruktivt beteende och alkohol eller droger.

– Det tragiska är att majoriteten av dessa personer är unga klienter i barnskyddets eftervård, säger Metsähonkala.

Liknande observationer har gjorts i Vaalijala samkommun.

– Vi skulle behöva forskningsuppgifter om vad som har lett till ökningen. Sådan forskning finns ännu inte i Finland, säger Ilkka Jokinen, samkommunsdirektör i Vaalijala samkommun.

Detta är något som bekymrar även Satu Varpainen, rektor vid specialskolan Sateenkaari i Vaalijala. Enligt henne har behovet av krävande rehabiliteringstjänster för barn och unga ökat de senaste åren, men det finns för få rehabiliteringsplatser.

– Antalet elever som behöver psykosocialt stöd har ökat. Vi lever i en stressig värld och arbetslivet tar upp mycket tid av barnens och de ungas föräldrar. Många barn och unga skulle behöva mer stöd av vuxna och att de vuxna var mer närvarande i vardagen.

Varpainen säger att inlärningssvårigheter är välkända, men att psykiska symptom, bristande kompetens i känslolivet och socialt samspel, aggressivitet, mobbning i skolan och psykiska sjukdomar, är ärenden där ingripande krävs i ett tidigt skede. Symtom relaterade till dessa visar sig ofta redan i tidig barndom.

– Frågan bör utredas grundligt, eftersom det har skett en så markant ökning av såväl krävande rehabiliteringstjänster bland barn och unga som personer med funktionsnedsättning och klienter som behöver särskilt stöd. Med hjälp av forskningsuppgifter skulle vi kunna rikta in resurser på orsakerna bakom dessa siffror i Finland. Inräknade är även personer med funktionsnedsättning som har gjort sig skyldiga till brott. Det är inga onda personer. De förtjänar god vård och rehabilitering för att kunna gå vidare i livet, säger Ilkka Jokinen.

Samkommunerna Etava, Vaalijala och Kårkulla insisterar tillsammans på en förändring i lagutkastet för social- och hälsovården för att klienter i behov av särskilt stöd skulle behålla sina tjänster.

Läs mer om de tre stora samkommunernas uttalanden om social- och hälsovården i bilagorna.

Nyckelord

Kontakter

Susanne Karlssonchef för Expert- och utvecklingscentret/tf samkommunsdirektör/ Asiantuntija- ja kehittämiskeskuksen päällikkö/vt kuntayhtymäjohtaja, Kårkulla samkommun

Tel:044 358 1141susanne.karlsson@karkulla.fi

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Aidosti leveämmät hartiat
Aidosti leveämmät hartiatEteva kuntayhtymä on yksi Suomen suurimmista vammaisalan osaamiskeskuksista. Tuotamme erityispalveluita kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille Etelä-Suomen alueella. Etevan omistaa 45 kuntaa. www.eteva.fi

Kårkulla samkommun on kuntayhtymä, joka tuottaa erilaisia palveluita vammaisille ja heidän läheisilleen. Kuntayhtymään kuuluu 33 ruotsinkielistä ja kaksikielistä kuntaa. www.karkulla.fi

Vaalijalan kuntayhtymä on savolainen toimija Itä-Suomessa, joka palvelee erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä erilaisissa elämäntilanteissa. Vaativimpia kuntoutuspalveluita tuotamme valtakunnallisesti. Vaalijalan omistaa 33 savolaista kuntaa. www.vaalijala.fi