Ateneumin taidemuseo / Konstmuseet Ateneum / Ateneum Art Museum

Vårens utställningar 2022 på Ateneum är Den moderna kvinnan och Dialog: Elina Brotherus och Hannele Rantala

Dela

På Konstmuseet Ateneums tredje våning visas två utställningar under tiden 11.2–27.3.2022. Den moderna kvinnan granskar de kvinnliga finländska konstnärers roll och ställning under modernismens decennier på 1900-talet. Dialog presenterar fotokonstnärerna Elina Brotherus (f. 1972) och Hannele Rantalas (f. 1952) verk som baserar sig på deras gemensamma projekt och budskap. Båda utställningarnas konstnärer är förebilder för dagens unga: temana anknyter till diskussionen om jämställdhet och möjligheten att som kvinna göra en konstnärskarriär. När utställningarna stängs ska luftkonditioneringen på Ateneum renoveras, vilket betyder att museet kommer att vara stängt för publik i åtta månader.

Elina Brotherus & Hannele Rantala: Konstkännare i galleri (2020). Privatsamling.
Elina Brotherus & Hannele Rantala: Konstkännare i galleri (2020). Privatsamling.

Andra utställningar fram till renoveringen

Fram till renoveringen visas också samlingsutställningen Historier inom finsk konst och Fokus-salens utställning Eino Ruutsalos experimentella 1960-tal. Efter renoveringen, i början av 2023, öppnas en helt förnyad samlingsutställning på Ateneum.

Under renoveringen förnyas Ateneums luftkonditionering så att den motsvarar de krav konstverken och det ökade antalet besökare ställer. Datum för när renoveringen inleds preciseras 2022, vilket betyder att utställningarna kan förlängas.

Den moderna kvinnan 11.2–27.3.2022

Den moderna kvinnan granskar de kvinnliga konstnärernas roll och ställning under modernismens decennier på 1900-talet. Utställningen tar fasta på kvinnans ställning under epokens samhälleliga, politiska och kulturella förändringar. Utställningens kurator är Ateneums specialforskare Anu Utriainen.

Bland utställningens konstnärer ingår Helene Schjerfbeck, Sigrid Schauman, Ellen Thesleff, Elga Sesemann, Hilda Flodin, Sigrid af Forselles, Gunvor Grönvik, Eila Hiltunen, Lea Ignatius, Helmi Kuusi, Laila Pullinen och Essi Renvall. I utställningen som omfattar cirka 150 verk finns målningar, skulpturer, teckningar och grafik från Ateneums samlingar.

Utställningen granskar kvinnligt konstnärskap ur två olika synvinklar – kvinnan som gör konst och kvinnan som modell och blickfång. Temana anknyter till diskussionen om ojämställdheten mellan könen som alltjämt är en aktuell och viktig fråga världen över.

En mindre version av utställningen har visats på olika håll i världen sedan år 2017, bland annat i New York, Tokyo och Köpenhamn. Överallt har den väckt livlig diskussion om kvinnans ställning i samhället och hennes möjligheter att skapa sig en självständig yrkeskarriär.

De valda verken och konstnärernas biografier tecknar en bild av den finländska kvinnans möjligheter att utbilda sig och arbeta som konstnär. Utställningens konstnärer var internationella och yrkesaktiva livet ut. En av utställningens centrala frågor är hur klassbakgrund och livssituation har inverkat på hur karriären som konstnär utvecklades, och hur detta återspeglas i val av motiv och teknik under olika epoker. 

Utställningen på Ateneums webbplats

Dialog: Elina Brotherus och Hannele Rantala 11.2–27.3.2022

Utställningen baserar sig på de två fotokonstnärerna Elina Brotherus (f. 1972) och Hannele Rantalas (f. 1952) långa vänskap och de konstdiskussioner som har förts dem emellan. Utgångspunkten för verken är uppgifter och meddelanden som de har utväxlat tillsammans, och som de båda har tolkat på sitt eget sätt. Uppgifterna har givits i Fluxus och diktens anda. Utställningen är en fortsättning på konstnärernas interna dialog som presenterades på en utställning på Fotogalleri Hippolyte 2009.

I utställningen ingår cirka 170 nya utställningsavdrag men också installationer. Utställningen har kuraterats av konstnärerna i samarbete med museichef Marja Sakari och intendent Sointu Fritze.

Jämsides med Brotherus och Rantalas verk stiger också en mängd kvinnliga fotografer som fallit i glömska fram. Brotherus och Rantala har valt bilder från Finlands fotografiska museums och Svenska litteratursällskapets i Finland (SLS) arkiv som har inspirerat dem till en dialog med hädangångna kolleger. De i början av 1900-talet aktiva kvinnliga fotograferna var Emmi Fock, Nancy Pietinen, Hilja Raviniemi, Petra Tiirikkala och speciellt den nordiska diktningens moderna kvinna, Edith Södergran.

Utställningen är en naturlig parallell till utställningen Den moderna kvinnan. I verken finns en mängd referenser till konsthistorien och litteraturen, men de hänför sig också starkt till konstnärernas personliga och ömsesidiga erfarenheter. I konstnärernas verk tar kvinnan plats som både fotograf och blickfång.

Utställningen på Ateneums webbplats


Twitter
@AteneumMuseum | Facebook: AteneumArtMuseum | Instagram: ateneummuseum

Nyckelord

Kontakter

Informatör Anna Kari, tel. 040 717 8185, anna.kari [a] ateneum.fi


Bilder: press.ateneum.fi | Märk! Bildbanken har förnyats. Vänligen skapa ett personligt lösenord i banken.

Bilder

Elina Brotherus & Hannele Rantala: Konstkännare i galleri (2020). Privatsamling.
Elina Brotherus & Hannele Rantala: Konstkännare i galleri (2020). Privatsamling.
Ladda ned bild
Elina Brotherus: Piscine, de dos (Villa Empain) (2018). Privatsamling. Uppgift:
Kära vän,
sök vattnets gräns
och lyssna på dess röst.
Elina Brotherus: Piscine, de dos (Villa Empain) (2018). Privatsamling. Uppgift: Kära vän, sök vattnets gräns och lyssna på dess röst.
Ladda ned bild
Hannele Rantala: The Source (2018). Privatsamling. Uppgift:
Kära vän,
sök vattnets gräns
och lyssna på dess röst.
Hannele Rantala: The Source (2018). Privatsamling. Uppgift: Kära vän, sök vattnets gräns och lyssna på dess röst.
Ladda ned bild
Elina Brotherus: Head with Closed Eyes / Head with Open Eyes (2019). Privatsamling. Uppgift: Välj verk från de glömda kvinnliga fotograferna i Finlands fotografiska museets samlingar och gör parallellkonstverk till dem.
Elina Brotherus: Head with Closed Eyes / Head with Open Eyes (2019). Privatsamling. Uppgift: Välj verk från de glömda kvinnliga fotograferna i Finlands fotografiska museets samlingar och gör parallellkonstverk till dem.
Ladda ned bild
Hannele Rantala: Vapaa tahto (2018). Privatsamling. Uppgift: Välj verk från de glömda kvinnliga fotograferna i Finlands fotografiska museets samlingar och gör parallellkonstverk till dem.
Hannele Rantala: Vapaa tahto (2018). Privatsamling. Uppgift: Välj verk från de glömda kvinnliga fotograferna i Finlands fotografiska museets samlingar och gör parallellkonstverk till dem.
Ladda ned bild
Emmi Fock: Andromeda (1930-talet). Finlands fotografiska museum. Uppgift: Välj verk från de glömda kvinnliga fotograferna i Finlands fotografiska museets samlingar och gör parallellkonstverk till dem.
Emmi Fock: Andromeda (1930-talet). Finlands fotografiska museum. Uppgift: Välj verk från de glömda kvinnliga fotograferna i Finlands fotografiska museets samlingar och gör parallellkonstverk till dem.
Ladda ned bild
Ellen Thesleff: Finlands vår (1942). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Foto: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen.
Ellen Thesleff: Finlands vår (1942). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Foto: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen.
Ladda ned bild
Lea Ignatius: Hetta (1974). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum, samling Tuomo Seppo. Foto: Finlands Nationalgalleri / Jenni Nurminen.
Lea Ignatius: Hetta (1974). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum, samling Tuomo Seppo. Foto: Finlands Nationalgalleri / Jenni Nurminen.
Ladda ned bild
Helene Schjerfbeck: Flickan från skären (1929). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum, samling Kaunisto. Foto: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen.
Helene Schjerfbeck: Flickan från skären (1929). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum, samling Kaunisto. Foto: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen.
Ladda ned bild
Helmi Kuusi: Tändsticksförsäljerska (1937). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Foto: Finlands Nationalgalleri / Jenni Nurminen.
Helmi Kuusi: Tändsticksförsäljerska (1937). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Foto: Finlands Nationalgalleri / Jenni Nurminen.
Ladda ned bild
Elga Sesemann: På ett café (1945). Finlands Nationalgalleri /
Konstmuseet Ateneum. Foto: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen.
Elga Sesemann: På ett café (1945). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Foto: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen.
Ladda ned bild
Sigrid Schauman: Lanskap från Italien (1930-talet). Konstmuseet Ateneum / Finlands Nationalgalleri, samling Antell. Foto: Finlands Nationalgalleri / Jenni Nurminen.
Sigrid Schauman: Lanskap från Italien (1930-talet). Konstmuseet Ateneum / Finlands Nationalgalleri, samling Antell. Foto: Finlands Nationalgalleri / Jenni Nurminen.
Ladda ned bild

Om

Ateneumin taidemuseo / Konstmuseet Ateneum / Ateneum Art Museum
Ateneumin taidemuseo / Konstmuseet Ateneum / Ateneum Art Museum
Kaivokatu 2
00100 HELSINKI

0294 500 200http://www.ateneum.fi

Följ Ateneumin taidemuseo / Konstmuseet Ateneum / Ateneum Art Museum

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ateneumin taidemuseo / Konstmuseet Ateneum / Ateneum Art Museum

Ateneum exhibitions in spring 2022: The Modern Woman and Dialogue: Elina Brotherus and Hannele Rantala29.9.2021 13:40:24 EEST | Press release

From 11 February to 27 March 2022, the third floor of the Ateneum Art Museum will be divided between two exhibitions. The Modern Woman will discuss the role and position of Finnish women artists in the decades of 20th century modernism. Dialogue will present works by photographic artists Elina Brotherus (b. 1972) and Hannele Rantala (b. 1952) that are based on assignments and messages exchanged between the two artists. The artists featured in both exhibitions are role models for today’s young people: the themes are linked to the debate on equality and the opportunities of women to pursue careers as artists. When the exhibitions end, the Ateneum’s ventilation systems will be renovated, which means that the museum will be closed to the public for about eight months.

Ateneumissa keväällä 2022 näyttelyt Moderni nainen sekä Vuoropuhelua: Elina Brotherus ja Hannele Rantala29.9.2021 13:37:44 EEST | Tiedote

Ateneumin taidemuseon kolmannen kerroksen jakavat 11.2.–27.3.2022 kaksi näyttelyä. Moderni nainen tarkastelee suomalaisten naistaiteilijoiden roolia ja asemaa 1900-luvun modernismin vuosikymmeninä. Vuoropuhelua esittelee valokuvataiteilijoiden Elina Brotherus (s. 1972) ja Hannele Rantala (s. 1952) teoksia, jotka pohjautuvat taiteilijoiden yhteisiin tehtäviin ja viesteihin. Molempien näyttelyiden taiteilijat ovat esikuvia tämän päivän nuorille: teemat nivoutuvat keskusteluun tasa-arvosta ja mahdollisuudesta tehdä taiteilijanuraa naisena. Näyttelyiden päätyttyä Ateneumissa alkaa ilmanvaihtoremontti, jonka vuoksi museo suljetaan yleisöltä noin kahdeksan kuukauden ajaksi.

Press conference on Thu 7 October at 10:15: Outi Heiskanen24.9.2021 09:19:55 EEST | Press Invitation

You are cordially invited to the press conference for the arts academician Outi Heiskanen’s exhibition on Thursday 7 October 2021 at 10:15. The event will be held in the Ateneum Hall. The exhibition on the Ateneum’s third floor will be open for preview until 13:00. Outi Heiskanen’s retrospective exhibition brings together different facets of her diverse and multidisciplinary art. The exhibition, featuring more than 300 works, presents prints, drawings, paintings and installations, as well as recordings of performances from a period of more than fifty years.

Pressvisning to 7.10 kl. 10.15: Outi Heiskanen24.9.2021 09:19:20 EEST | Kutsu

Välkommen till pressvisningen av akademiker Outi Heiskanens utställning torsdagen den 7 oktober 2021 kl. 10.15 (i Ateneumsalen). Utställningen i Ateneums tredje våning är öppen för medierna till klockan 13. I denna retrospektiva utställning sammanförs de olika delområdena av Outi Heiskanens mångsidiga och sektorsövergripande konst. Utställningen som omfattar över 300 verk presenterar grafik, teckningar, målningar och installationer samt performanceinspelningar från en över femtio år lång karriär.

Tiedotustilaisuus to 7.10. klo 10.15: Outi Heiskanen24.9.2021 09:19:02 EEST | Kutsu

Tervetuloa akateemikko Outi Heiskasen näyttelyn tiedotustilaisuuteen Ateneum-saliin torstaina 7. lokakuuta 2021 klo 10.15. Näyttelyyn Ateneumin kolmannessa kerroksessa voi tutustua klo 13 asti. Heiskasen retrospektiivinen näyttely kokoaa yhteen hänen monipuolisen ja monialaisen taiteensa eri osa-alueet. Yli 300:n teoksen näyttely esittelee grafiikkaa, piirustuksia, maalauksia ja installaatioita sekä performanssien taltiointeja yli viidenkymmenen vuoden ajalta.

From 21 to 29 August, tickets for the Ateneum’s Repin exhibition only available through Lippu.fi17.8.2021 10:37:33 EEST | Press release

Due to the deteriorating coronavirus situation and in order to prevent queues forming at the main entrance, the Ateneum Art Museum will transfer ticket sales for its Repin exhibition exclusively to Lippu.fi for the remaining days of the exhibition, from 21 to 29 August. Ticket sales will begin on Thursday 19 August 2021 at 9:00. Starting from Thursday 19 August, the opening hours of the exhibition will be extended. Starting from Saturday 21 August, it will no longer be possible to buy a ticket at the main entrance. Changes are possible.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum